فیلتر محصولات / industrial standards / نمایش همه 12 نتایج
industrial standards
موجودی
کلمات کلیدی
بر اساس
دسته بندی
فروش ویژه

استاندارد ISO

7,360,000  1,728,000 
فروش ویژه

استاندارد IEEE

4,600,000  1,568,000 
فروش ویژه

استاندارد IEC

5,244,000  1,568,000 
فروش ویژه

استاندارد DIN

6,440,000  1,664,000 
فروش ویژه

استاندارد BSI

9,200,000  1,728,000 

استاندارد AWS

2,024,000 
فروش ویژه

استاندارد ASTM

6,440,000  1,664,000 
فروش ویژه

استاندارد ASME

4,600,000  1,960,000 
فروش ویژه

استاندارد ASHRAE

1,600,000  1,400,000 
فروش ویژه

استاندارد API

6,440,000  2,500,000 
فروش ویژه

استاندارد ANSI

2,024,000  1,800,000 
فروش ویژه

استاندارد AGMA

1,840,000  1,500,000