فیلتر محصولات / استاندارد بین‌المللی / نمایش همه 12 نتایج
استاندارد بین‌المللی
موجودی
کلمات کلیدی
بر اساس
دسته بندی
فروش ویژه

استاندارد ISO

7,360,000  1,728,000 
فروش ویژه

استاندارد IEEE

4,600,000  1,568,000 
فروش ویژه

استاندارد IEC

5,244,000  1,568,000 
فروش ویژه

استاندارد DIN

6,440,000  1,664,000 
فروش ویژه

استاندارد BSI

9,200,000  1,728,000 

استاندارد AWS

2,024,000 
فروش ویژه

استاندارد ASTM

6,440,000  1,664,000 
فروش ویژه

استاندارد ASME

4,600,000  1,960,000 
فروش ویژه

استاندارد ASHRAE

1,600,000  1,400,000 
فروش ویژه

استاندارد API

6,440,000  2,500,000 
فروش ویژه

استاندارد ANSI

2,024,000  1,800,000 
فروش ویژه

استاندارد AGMA

1,840,000  1,500,000