انتخاب:

استاندارد DIN

644,000 تومان 99,000 تومان

-85%

استاندارد DIN

644,000 تومان 99,000 تومان

Deutsches Institut für Normung, German national organization for standardization

استاندارد ملی آلمان

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

توضیحات

Deutsches Institut für Normung e.V. is the German national organization for standardization and is the German ISO member body. DIN is a German Registered Association headquartered in Berlin.

DIN Standards are the results of work at national, European and/or international level. Anyone can submit a proposal for a new standard. Once accepted, the standards project is carried out according to set rules of procedure by the relevant DIN Standards Committee, the relevant Technical Committee of the European standards organization CEN (CENELEC for electrotechnical standards) or the relevant committee at the international standards organization ISO (IEC for electrotechnical projects).

All stakeholders can participate in this work, including manufacturers, consumers, businesses, research institutes, public authorities and testing bodies. They send experts to represent their interests within DIN’s working bodies, which are overseen by some 70 standards committees, each of which is responsible for a specific subject area. For work at European and international level, the DIN standards committees send experts to represent German interests within CEN and ISO, respectively. DIN staff members coordinate the standardization process and are responsible for overall project management, ensuring the uniformity and consistency of the German standards collection.

Standards are developed with full consensus, that is, they are developed by experts with the aim of arriving at a common standpoint, taking the state of the art into consideration.

DIN Standards are reviewed at least every five years. If a standard no longer reflects the current state of technology, it is either revised or withdrawn.

قسمتی از لیست استانداردهای موجود

iddocnodatetitleorg
۱DIN 89349۲۰۰۸Sealing rings for glands for electrical cables and insulated wires; Text in German and EnglishDIN
۲DIN 968۲۰۰۸Agricultural tractors and machinery; electric power transmission; dimensions, requirementsDIN
۳DIN CEN-TS 15448 Berichtigung 1۲۰۰۸N/ADIN
۴DIN EN 10028-1۲۰۰۸Flat products made of steels for pressure purposes – Part 1: General requirements; German version EN 10028-1:2007+A1:2009DIN
۵DIN EN 10028-7۲۰۰۸Flat products made of steels for pressure purposes – Part 7: Stainless steels; German version EN 10028-7:2007DIN
۶DIN EN 1007-6۲۰۰۸Advanced technical ceramic – Ceramic composites – Methods of test for reinforcements – Part 6: Determination of tensile properties of filaments at high temperature; German version EN 1007-6:2007DIN
۷DIN EN 10084۲۰۰۸Case hardening steels – Technical delivery conditionsDIN
۸DIN EN 10111۲۰۰۸Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming – Technical delivery conditionsDIN
۹DIN EN 1017۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Half-burnt dolomite; German version EN 1017:2008DIN
۱۰DIN EN 1018 Berichtigung 1۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Calcium carbonate; German version EN 1018:2006, Corrigendum to DIN EN 1018:2006-10; German version EN 1018:2006/AC:2009DIN
۱۱DIN EN 10213۲۰۰۸Steel castings for pressure purposesDIN
۱۲DIN EN 10216-5 Berichtigung 1۲۰۰۸Seamless steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions – Part 5: Stainless steel tubes Corrigendum 1 to English version of DIN EN 10216-5:2004-11DIN
۱۳DIN EN 10253-4۲۰۰۸Butt-welding pipe fittings – Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirementsDIN
۱۴DIN EN 10272۲۰۰۸Stainless steel bars for pressure purposes; German version EN 10272:2007DIN
۱۵DIN EN 10273۲۰۰۸Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties; German version EN 10273:2007DIN
۱۶DIN EN 10277-1۲۰۰۸Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 1: GeneralDIN
۱۷DIN EN 10277-2۲۰۰۸Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 2: Steels for general engineering purposesDIN
۱۸DIN EN 10277-3۲۰۰۸Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 3: Free-cutting steelsDIN
۱۹DIN EN 10277-4۲۰۰۸Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 4: Case-hardening steelsDIN
۲۰DIN EN 10277-5۲۰۰۸Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 5: Steels for quenching and temperingDIN
۲۱DIN EN 1028-1۲۰۰۸Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps with primer – Part 1: Classification – General and safety requirements; German version EN 1028-1:2002+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1028-1:2008-09DIN
۲۲DIN EN 1028-2۲۰۰۸Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps with primer – Part 2: Verification of general and safety requirements; German version EN 1028-2:2002+A1:2008DIN
۲۳DIN EN 10302۲۰۰۸Creep resisting steels, nickel and cobalt alloysDIN
۲۴DIN EN 10340۲۰۰۸Steel castings for structural usesDIN
۲۵DIN EN 1036-1۲۰۰۸Glass in building – Mirrors from silver-coated float glass for internal use – Part 1: Definitions, requirements and test methods; German version EN 1036-1:2007DIN
۲۶DIN EN 1036-2۲۰۰۸Glass in building – Mirrors from silver-coated float glass for internal use – Part 2: Evaluation of conformity – Product standard; German version EN 1036-2:2008DIN
۲۷DIN 1054 Berichtigung 3۲۰۰۸Subsoil – Verification of the safety of earthworks and foundations, Corrigenda to DIN 1054:2005-01DIN
۲۸DIN 11204۲۰۰۸Fasteners – Inspection documents – List of information and descriptionDIN
۲۹DIN 14811۲۰۰۸Fire-fighting hoses – Non-percolating layflat delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehiclesDIN
۳۰DIN 29878۲۰۰۸Aerospace series – Resistance welded metal parts – Technical specification; Text in German and EnglishDIN
۳۱DIN 34819۲۰۰۸Hexalobular socket raised head tapping screws with collarDIN
۳۲DIN 58942-6۲۰۰۸Medical microbiology – Culture media – Part 6: Solid chromogenic culture media; Text in German and EnglishDIN
۳۳DIN 58958-1۲۰۰۸Medical microbiology – Microbiological urine analysis – Part 1: Rapidly growing bacteria and yeasts which can be cultured aerobically; Text in German and EnglishDIN
۳۴DIN 65203۲۰۰۸Aerospace series – Elastomeric O-rings – Technical specification; Text in German and EnglischDIN
۳۵DIN 6928۲۰۰۸Hexagon head tapping screws with collarDIN
۳۶DIN 7990۲۰۰۸Hexagon head bolts with hexagon nut for steel structuresDIN
۳۷DIN 81855۲۰۰۸Stud link anchor chain cables, Grade K4 – Chain outboard shots; Text in German and EnglischDIN
۳۸DIN 820-2۲۰۰۸Standardization – Part 2: Presentation of documents (ISO/IEC Directives – Part 2:2004, modified); Trilingual version CEN/CENELEC Internal Regulations – Part 3:2009DIN
۳۹DIN 86082۲۰۰۸Ships and marine technology – Isometric projection of pipes in shipbuilding technology; Text in German and EnglishDIN
۴۰DIN 89347۲۰۰۸Washers for glands for electrical cables and insulated wires; Text in German and EnglishDIN
۴۱DIN EN 1062-3۲۰۰۸Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 3: Determination of liquid water permeability; German version EN 1062-3:2008DIN
۴۲DIN EN 1071-6۲۰۰۸Advanced technical ceramics – Methods of test for ceramic coatings – Part 6: Determination of the abrasion resistance of coatings by a micro-abrasion wear test; German version EN 1071-6:2007DIN
۴۳DIN EN 1088۲۰۰۸Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection; German version EN 1088:1995+A2:2008DIN
۴۴DIN EN 1090-3۲۰۰۸Execution of steel structures and aluminium structures – Part 3: Technical requirements for aluminium structures; German version EN 1090-3:2008DIN
۴۵DIN EN 1092-1۲۰۰۸Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated – Part 1: Steel flangesDIN
۴۶DIN EN 1093-2۲۰۰۸Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۷DIN EN 1093-3۲۰۰۸Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant; German version EN 1093-3:2006+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1093-3:2008-09DIN
۴۸DIN EN 1093-4۲۰۰۸Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 4: Capture efficiency of an exhaust system – Tracer method (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۹DIN EN 1094-1۲۰۰۸Insulating refractory products – Part 1: Terminology, classification and methods of test for high temperature insulation wool products; German version EN 1094-1:2008DIN
۵۰DIN EN 1097-4۲۰۰۸Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler; German version EN 1097-4:2008DIN
۵۱DIN EN 1097-5۲۰۰۸Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated ovenDIN
۵۲DIN EN 1097-7۲۰۰۸Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 7: Determination of the particle density of filler – Pyknometer methodDIN
۵۳DIN EN 1112۲۰۰۸Sanitary tapware – Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 – General technical specification; German version EN 1112:2008DIN
۵۴DIN EN 1113۲۰۰۸Sanitary tapware – Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 – General technical specificationDIN
۵۵DIN EN 1124-2۲۰۰۸Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems – Part 2: System S – Dimensions; German version EN 1124-2:2007DIN
۵۶DIN EN 1125۲۰۰۸Building hardware – Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes – Requirements and test methods; German version EN 1125:2008DIN
۵۷DIN EN 1127-1۲۰۰۸Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1: Basic concepts and methodologyDIN
۵۸DIN EN 1127-2۲۰۰۸Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 2: Basic concepts and methodology for mining; German version EN 1127-2:2002+A1:2008DIN
۵۹DIN EN 1149-5۲۰۰۸Protective clothing – Electrostatic properties – Part 5: Material performance and design requirements; German version EN 1149-5:2008DIN
۶۰DIN EN 115-1۲۰۰۸Safety of escalators and moving walks – Part 1: Construction and installation; German version EN 115-1:2008+A1:2010DIN
۶۱DIN EN 1151-1 Berichtigung 1۲۰۰۸Pumps – Rotodynamic pumps – Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations – Part 1: Non-automatic circulation pumps, requirements, testing, marking; German version EN 1151-1:2006, Corrigendum to DIN EN 1151-1:2006-11; German version EN 1151-1:2006/AC:2007DIN
۶۲DIN EN 1151-2 Berichtigung 1۲۰۰۸Pumps – Rotodynamic pumps – Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations – Part 2: Noise test code (vibro-acoustics) for measuring structure- and fluid borne noise; German version EN 1151-2:2006, Corrigendum to DIN EN 1151-2:2006-11; German version EN 1151-2:2006/AC:2007DIN
۶۳DIN EN 1159-3۲۰۰۸Advanced technical ceramics – Ceramic composites, thermophysical properties – Part 3: Determination of specific heat capacity (includes Corrigendum AC:2008)DIN
۶۴DIN EN 1168۲۰۰۸Precast concrete products – Hollow core slabs; German version EN 1168:2005+A2:2009DIN
۶۵DIN EN 1173۲۰۰۸Copper and copper alloys – Material condition designation; German version EN 1173:2008DIN
۶۶DIN EN 1176-1۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipmentDIN
۶۷DIN EN 1176-10۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipmentDIN
۶۸DIN EN 1176-11۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network; German version EN 1176-11:2008DIN
۶۹DIN EN 1176-2۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings; German version EN 1176-2:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-2:2008-08DIN
۷۰DIN EN 1176-3۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slidesDIN
۷۱DIN EN 1176-4۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways, German version EN 1176-4:2008; Corrigendum to DIN EN 1176-4:2008-10DIN
۷۲DIN EN 1176-5۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels; German version EN 1176-5:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-5:2008-08DIN
۷۳DIN EN 1176-6۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment; German version EN 1176-6:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-6:2008-08DIN
۷۴DIN EN 1176-7۲۰۰۸Playground equipment and surfacing – Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation; German version EN 1176-7:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-7:2008-08DIN
۷۵DIN EN 1177۲۰۰۸Impact attenuating playground surfacing – Determination of critical fall height; German version EN 1177:2008, Corrigendum to DIN EN 1177:2008-08DIN
۷۶DIN EN 12020-1۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery; German version EN 12020-1:2008DIN
۷۷DIN EN 12020-2۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 – Part 2: Tolerances on dimensions and form; German version EN 12020-2:2008DIN
۷۸DIN EN 12059۲۰۰۸Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements; German version EN 12059:2008DIN
۷۹DIN EN 12080۲۰۰۸Railway applications – Axleboxes – Rolling bearings; German version EN 12080:2007+A1:2010DIN
۸۰DIN EN 12081۲۰۰۸Railway applications – Axleboxes – Lubricating greases; German version EN 12081:2007+A1:2010DIN
۸۱DIN EN 12082۲۰۰۸Railway applications – Axleboxes – Performance testing; German version EN 12082:2007+A1:2010DIN
۸۲DIN EN 12102۲۰۰۸Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling – Measurement of airborne noise – Determination of the sound power level; German version EN 12102:2008DIN
۸۳DIN EN 12151۲۰۰۸Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar – Safety requirements; German version EN 12151:2007DIN
۸۴DIN EN 12186 Berichtigung 1۲۰۰۸Gas supply systems – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – Functional requirements; German version EN 12186:2000 + A1:2005, Corrigenda to DIN EN 12186:2006-01DIN
۸۵DIN EN 12193۲۰۰۸Light and lighting – Sports lighting; German version EN 12193:2007DIN
۸۶DIN EN 12221-1۲۰۰۸Changing units for domestic use – Part 1: Safety requirements; German version EN 12221-1:2008DIN
۸۷DIN EN 12221-2۲۰۰۸Changing units for domestic use – Part 2: Test methodsDIN
۸۸DIN EN 12252۲۰۰۸LPG equipment and accessories – Equipping of LPG road tankers (includes Amendment A1:2008)DIN
۸۹DIN EN 12254۲۰۰۸Screens for laser working places – Safety requirements and testing; German version EN 12254:2010DIN
۹۰DIN EN 12273۲۰۰۸Slurry surfacing – Requirements; German version EN 12273:2008DIN
۹۱DIN EN 12385-10۲۰۰۸Steel wire ropes – Safety – Part 10: Spiral ropes for general structural applications; German version EN 12385-10:2003+A1:2008DIN
۹۲DIN EN 12385-2۲۰۰۸Steel wire ropes – Safety – Part 2: Definitions, designation and classification; German version EN 12385-2:2002+A1:2008DIN
۹۳DIN EN 12385-3۲۰۰۸Steel wire ropes – Safety – Part 3: Information for use and maintenance; German version EN 12385-3:2004+A1:2008DIN
۹۴DIN EN 12385-4۲۰۰۸Steel wire ropes – Safety – Part 4: Stranded ropes for general lifting applications; German version EN 12385-4:2002+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 12385-4:2008-06DIN
۹۵DIN EN 12440۲۰۰۸Natural stone – Denomination criteria; German version EN 12440:2008DIN
۹۶DIN EN 12480 Berichtigung 1۲۰۰۸Gas meters – Rotary displacement gas Corrigendum 1 to English version of DIN EN 12480:2007-09DIN
۹۷DIN EN 12493۲۰۰۸LPG equipment and accessories – Welded steel tanks for liquefied petroleum gas (LPG) – Road tankers design and manufactureDIN
۹۸DIN EN 12516-4۲۰۰۸Industrial valves – Shell design strength – Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel; German version EN 12516-4:2008DIN
۹۹DIN EN 12518۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – High-calcium lime; German version EN 12518:2008DIN
۱۰۰DIN EN 12543-2۲۰۰۸Non-destructive testing – Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing – Part 2: Pinhole camera radiographic method; German version EN 12543-2:2008DIN
۱۰۱DIN EN 1256۲۰۰۸Flanges and their joints – Gaskets for class-designated flanges – Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flangesDIN
۱۰۲DIN EN 12566-4۲۰۰۸Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits; German version EN 12566-4:2007DIN
۱۰۳DIN EN 12586۲۰۰۸Child use and care articles – Soother holder – Safety requirements and test methodsDIN
۱۰۴DIN EN 12602۲۰۰۸Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete; German version EN 12602:2008DIN
۱۰۵DIN EN 12620۲۰۰۸Aggregates for concrete; German version EN 12620:2002+A1:2008DIN
۱۰۶DIN EN 12649۲۰۰۸Concrete compactors and smoothing machines – SafetyDIN
۱۰۷DIN EN 12662۲۰۰۸Liquid petroleum products – Determination of contamination in middle distillates; German version EN 12662:2008DIN
۱۰۸DIN EN 12672۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Potassium permanganateDIN
۱۰۹DIN EN 12678۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Potassium peroxomonosulfate; German version EN 12678:2008DIN
۱۱۰DIN EN 1269۲۰۰۸Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporatorDIN
۱۱۱DIN EN 12693۲۰۰۸Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Positive displacement refrigerant compressorsDIN
۱۱۲DIN EN 12697-12۲۰۰۸Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimensDIN
۱۱۳DIN EN 1270۲۰۰۸Playing field equipment – Basketball equipment – Functional and safety requirements, test methodsDIN
۱۱۴DIN EN 12737۲۰۰۸Precast concrete products – Floor slats for livestock; German version EN 12737:2004+A1:2007DIN
۱۱۵DIN EN 12764۲۰۰۸Sanitary appliances – Specification for whirlpool baths; German version EN 12764:2004+A1:2008DIN
۱۱۶DIN EN 12767۲۰۰۸Passive safety of support structures for road equipment – Requirements, classification and test methods; German version EN 12767:2007DIN
۱۱۷DIN EN 12809 Berichtigung 1۲۰۰۸Residential independent boilers fired by solid fuel – Nominal heat output up to 50 kW – Requirements and test methods Corrigendum 1 to English version of DIN EN 12809:2005-08DIN
۱۱۸DIN EN 12859۲۰۰۸Gypsum blocks – Definitions, requirements and test methodsDIN
۱۱۹DIN EN 12896۲۰۰۸Road transport and traffic telematics – Public transport – Reference data model; English version EN 12896:2006DIN
۱۲۰DIN EN 12899-1۲۰۰۸Fixed, vertical road traffic signs – Part 1: Fixed signs; German version EN 12899-1:2007DIN
۱۲۱DIN EN 12899-2۲۰۰۸Fixed, vertical road traffic signs – Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB); German version EN 12899-2:2007DIN
۱۲۲DIN EN 12899-3۲۰۰۸Fixed vertical road traffic signs – Part 3: Delineator posts and retroreflectors; German version EN 12899-3:2007DIN
۱۲۳DIN EN 12899-4۲۰۰۸Fixed, vertical road traffic signs – Part 4: Factory production control; German version EN 12899-4:2007DIN
۱۲۴DIN EN 12899-5۲۰۰۸Fixed, vertical road traffic signs – Part 5: Initial type testing; German version EN 12899-5:2007DIN
۱۲۵DIN EN 12932۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Chemicals for emergency use – Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate; German version EN 12932:2008DIN
۱۲۶DIN EN 12933۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Chemicals for emergency use – Trichloroisocyanuric acidDIN
۱۲۷DIN EN 12945۲۰۰۸Liming materials – Determination of neutralizing value – Titrimetric methods; German version EN 12945:2008+AC:2009DIN
۱۲۸DIN EN 12967-1۲۰۰۸Health informatics – Service architecture – Part 1: Enterprise viewpoint; English version EN 12967-1:2007DIN
۱۲۹DIN EN 12967-2۲۰۰۸Health informatics – Service architecture – Part 2: Information viewpoint; English version EN 12967-2:2007DIN
۱۳۰DIN EN 12967-3۲۰۰۸Health informatics – Service architecture – Part 3: Computational viewpoint; English version EN 12967-3:2007DIN
۱۳۱DIN EN 13035-1۲۰۰۸Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass – Safety requirements – Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factoryDIN
۱۳۲DIN EN 13035-2۲۰۰۸Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass – Safety requirements – Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factoryDIN
۱۳۳DIN EN 13036-6۲۰۰۸Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 6: Measurement of transverse and longitudinal profiles in the evenness and megatexture wavelength ranges; German version EN 13036-6:2008DIN
۱۳۴DIN EN 13036-8۲۰۰۸Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 8: Determination of transverse unevenness indices; German version EN 13036-8:2008DIN
۱۳۵DIN EN 1304۲۰۰۸Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areasDIN
۱۳۶DIN EN 13040۲۰۰۸Soil improvers and growing media – Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density; German version EN 13040:2007DIN
۱۳۷DIN EN 1307۲۰۰۸Bitumen and bituminous binders – Recovery of binder from bitumen emulsions by evaporation; German version EN 13074:2001DIN
۱۳۸DIN EN 13071-1۲۰۰۸Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied – Part 1: General requirementsDIN
۱۳۹DIN EN 13071-2۲۰۰۸Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied – Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systemsDIN
۱۴۰DIN EN 13077۲۰۰۸Devices to prevent pollution by backflow of potable water – Air gap with non-circular overflow (unrestricted) – Family A, Type B; German version EN 13077:2008DIN
۱۴۱DIN EN 13094۲۰۰۸Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar – Design and construction; German version EN 13094:2008+AC:2008DIN
۱۴۲DIN EN 13108-1 Berichtigung 1۲۰۰۸Bituminous mixtures – Material specifications – Part 1: Asphalt Concrete; German version EN 13108-1:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-1:2006-08; German version EN 13108-1:2006/AC:2008DIN
۱۴۳DIN EN 13108-2 Berichtigung 1۲۰۰۸Bituminous mixtures – Material specifications – Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers Corrigendum 1 to English version of DIN EN 13108-2:2006-08DIN
۱۴۴DIN EN 13108-3 Berichtigung 1۲۰۰۸Bituminous mixtures – Material specifications – Part 3: Soft Asphalt; German version EN 13108-3:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-3:2006-08; German version EN 13108-3:2006/AC:2008DIN
۱۴۵DIN EN 13108-4 Berichtigung 1۲۰۰۸Bituminous mixtures – Material specifications – Part 4: Hot Rolled Asphalt Corrigendum 1 to English version of DIN EN 13108-4:2006-08DIN
۱۴۶DIN EN 13108-5 Berichtigung 1۲۰۰۸Bituminous mixtures – Material specifications – Part 5: Stone Mastic Asphalt; German version EN 13108-5:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-5:2006-08; German version EN 13108-5:2006/AC:2008DIN
۱۴۷DIN EN 13108-6 Berichtigung 1۲۰۰۸Bituminous mixtures – Material specifications – Part 6: Mastic Asphalt; German version EN 13108-6:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-6:2006-08; German version EN 13108-6:2006/AC:2008DIN
۱۴۸DIN EN 13108-7 Berichtigung 1۲۰۰۸Bituminous mixtures – Material specifications – Part 7: Porous Asphalt; German version EN 13108-7:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-7:2006-08; German version EN 13108-7:2006/AC:2008DIN
۱۴۹DIN EN 13121-3۲۰۰۸GRP tanks and vessels for use above ground – Part 3: Design and workmanship; German version EN 13121-3:2008+A1:2010DIN
۱۵۰DIN EN 13126-15۲۰۰۸Building hardware – Requirements and test methods for windows and doors height windows – Part 15: Rollers for horizontal sliding and sliding folding windows and doors; German version EN 13126-15:2008DIN
۱۵۱DIN EN 13126-16۲۰۰۸Building hardware – Requirements and test methods for windows and doors height windows – Part 16: Hardware for Lift&Slide windows and doors; German version EN 13126-16:2008DIN
۱۵۲DIN EN 13126-17۲۰۰۸Building hardware – Requirements and test methods for windows and doors height windows – Part 17: Hardware for Tilt&Slide windows and doors; German version EN 13126-17:2008DIN
۱۵۳DIN EN 13138-2۲۰۰۸Buoyant aids for swimming instruction – Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held; German version EN 13138-2:2007DIN
۱۵۴DIN EN 13138-3۲۰۰۸Buoyant aids for swimming instruction – Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats to be worn; German version EN 13138-3:2007DIN
۱۵۵DIN EN 13141-10۲۰۰۸Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 10: Humidity controlled extract air terminal device; German version EN 13141-10:2008DIN
۱۵۶DIN EN 13141-9۲۰۰۸Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 9: Externally mounted humidity controlled air transfer device; German version EN 13141-9:2008DIN
۱۵۷DIN EN 13161۲۰۰۸Natural stone test methods – Determination of flexural strength under constant moment; German version EN 13161:2008DIN
۱۵۸DIN EN 1317-5۲۰۰۸Road restraint systems – Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems; German version EN 1317-5:2007+A1:2008DIN
۱۵۹DIN EN 13172۲۰۰۸Thermal insulating products – Evaluation of conformityDIN
۱۶۰DIN EN 13175۲۰۰۸LPG equipment and accessories – Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings (includes Amendment A2:2007)DIN
۱۶۱DIN EN 13194۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Acetic acid; German version EN 13194:2008DIN
۱۶۲DIN EN 13242۲۰۰۸Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction; German version EN 13242:2002+A1:2007DIN
۱۶۳DIN EN 13274-7۲۰۰۸Respiratory protective devices – Methods of test – Part 7: Determination of particle filter penetration; German version EN 13274-7:2008DIN
۱۶۴DIN EN 1337-8۲۰۰۸Structural bearings – Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings; German version EN 1337-8:2007DIN
۱۶۵DIN EN 13384-1۲۰۰۸Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 1: Chimneys serving one appliance; German version EN 13384-1:2002+A2:2008DIN
۱۶۶DIN EN 13480-1۲۰۰۸Metallic industrial piping – Part 1: General; German version EN 13480-1:2002+A2:2008DIN
۱۶۷DIN EN 13501-2۲۰۰۸Fire classification of construction products and building elements – Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services; German version EN 13501-2:2007+A1:2009DIN
۱۶۸DIN EN 13565-1۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Foam systems – Part 1: Requirements and test methods for components; German version EN 13565-1:2003+A1:2007DIN
۱۶۹DIN EN 13588۲۰۰۸Bitumen and bituminous binders – Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test; German version EN 13588:2008DIN
۱۷۰DIN EN 13589۲۰۰۸Bitumen and bituminous binders – Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility methodDIN
۱۷۱DIN EN 13592۲۰۰۸Plastics sacks for household waste collection – Types, requirements and test methods (includes Amendment A1:2007 + Corrigendum AC:2008)DIN
۱۷۲DIN EN 13597۲۰۰۸Railway applications – Rubber suspension components – Rubber diaphragms for pneumatic suspension springs; German version EN 13597:2003DIN
۱۷۳DIN EN 13606-3۲۰۰۸Health informatics – Electronic health record communication – Part 3: Reference archetypes and term lists; English version EN 13606-3:2008DIN
۱۷۴DIN EN 13611۲۰۰۸Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances – General requirementsDIN
۱۷۵DIN EN 1366-9۲۰۰۸Fire resistance tests for service installations – Part 9: Single compartment smoke extraction ductsDIN
۱۷۶DIN EN 1367-4۲۰۰۸Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 4: Determination of drying shrinkage; German version EN 1367-4:2008DIN
۱۷۷DIN EN 13674-1۲۰۰۸Railway applications – Track – Rail – Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and above (includes Amendment A1:2007)DIN
۱۷۸DIN EN 13731۲۰۰۸Lifting bag systems for fire and rescue service use – Safety and performance requirements; German version EN 13731:2007DIN
۱۷۹DIN EN 13755۲۰۰۸Natural stone test methods – Determination of water absorption at atmospheric pressure; German version EN 13755:2008DIN
۱۸۰DIN EN 13791۲۰۰۸Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete componentsDIN
۱۸۱DIN EN 13803-2۲۰۰۸Railway applications – Track – Track alignment design parameters – Track gauges 1435 mm and wider – Part 2: Switches and crossings and comparable alignment design situations with abrupt changes of curvature; German version EN 13803-2:2006+A1:2009DIN
۱۸۲DIN EN 13848-5۲۰۰۸Railway applications – Track – Track geometry quality – Part 5: Geometric quality levels – Plain line; German version EN 13848-5:2008+A1:2010DIN
۱۸۳DIN EN 1386۲۰۰۸Safety of machinery – Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery; German version EN 13861:2002DIN
۱۸۴DIN EN 13948۲۰۰۸Flexible sheets for waterproofing – Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing – Determination of resistance to root penetration; German version EN 13948:2007DIN
۱۸۵DIN EN 13971۲۰۰۸Carbonate liming materials – Determination of reactivity – Potentiometric titration method with hydrochloric acid; German version EN 13971:2008DIN
۱۸۶DIN EN 14033-2۲۰۰۸Railway applications – Track – Railbound construction and maintenance machines – Part 2: Technical requirements for working; German version EN 14033-2:2008DIN
۱۸۷DIN EN 14041۲۰۰۸Resilient, textile and laminate floor coverings – Essential characteristics (includes Corrigenda AC:2005 + AC:2006)DIN
۱۸۸DIN EN 1407۲۰۰۸Pressure relief valves for LPG tanks – Ancillary equipment; German version EN 14071:2004DIN
۱۸۹DIN EN 1408۲۰۰۸Timber structures – Glued laminated timber – RequirementsDIN
۱۹۰DIN EN 14081-4۲۰۰۸Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 4: Machine grading – Grading machine settings for machine controlled systems; German version EN 14081-4:2009DIN
۱۹۱DIN EN 1409۲۰۰۸Aerospace – Space product assurance – Flammability testing for the screening of space materials; German and English version EN 14090:2002DIN
۱۹۲DIN EN 1410۲۰۰۸Aerospace – Space product assurance – The determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment; German and English version EN 14100:2001DIN
۱۹۳DIN EN 14123۲۰۰۸Foodstuffs – Determination of aflatoxin B<sub>1</sub> and the sum of aflatoxin B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, G<sub>1</sub> and G<sub>2</sub> in hazelnuts, peanuts, pistachios, figs and paprika powder – High performance liquid chromatographic method with post-column derivatisation and immunoaffinity column cleanup; German version EN 14123:2007DIN
۱۹۴DIN EN 14164۲۰۰۸Foodstuffs – Determination of vitamin B<sub>6</sub> by HPLC; German version EN 14164:2008DIN
۱۹۵DIN EN 14186۲۰۰۸Advanced technical ceramics – Mechanical properties of ceramic composites at room temperature – Determination of elastic properties by an ultrasonic technique; German version EN 14186:2007DIN
۱۹۶DIN EN 14214 Berichtigung 2۲۰۰۸N/ADIN
۱۹۷DIN EN 14236۲۰۰۸Ultrasonic domestic gas metersDIN
۱۹۸DIN EN 14253۲۰۰۸Mechanical vibration – Measurement and calculation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to health – Practical guidance; German version EN 14253:2003+A1:2007DIN
۱۹۹DIN EN 14255-3۲۰۰۸Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation – Part 3: UV-Radiation emitted by the sunDIN
۲۰۰DIN EN 1434-2 Berichtigung 1۲۰۰۸Heat meters – Part 2: Constructional requirements Corrigendum 1 to English version of DIN EN 1434-2:2007-05DIN
۲۰۱DIN EN 14342۲۰۰۸Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking (includes Amendment A1:2008)DIN
۲۰۲DIN EN 14349۲۰۰۸Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action – Test method and requirements (phase 2, step 2); German version EN 14349:2007DIN
۲۰۳DIN EN 14353۲۰۰۸Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods; German version EN 14353:2007+A1:2010DIN
۲۰۴DIN EN 14387۲۰۰۸Respiratory protective devices – Gas filter(s) and combined filter(s) – Requirements, testing, marking; German version EN 14387:2004+A1:2008DIN
۲۰۵DIN EN 14389-1۲۰۰۸Road traffic noise reducing devices – Procedures for assessing long term performance – Part 1: Acoustical characteristics; German version EN 14389-1:2007DIN
۲۰۶DIN EN 1439۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Requirements for anodised products for use in contact with foodstuff; German version EN 14392:2007DIN
۲۰۷DIN EN 14392۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Requirements for anodised products for use in contact with foodstuff; German version EN 14392:2007DIN
۲۰۸DIN EN 14399-7۲۰۰۸High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 7: System HR – Countersunk head bolt and nut assemblies; German version EN 14399-7:2007DIN
۲۰۹DIN EN 14399-8۲۰۰۸High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 8: System HV – Hexagon fit bolt and nut assemblies; German version EN 14399-8:2007DIN
۲۱۰DIN EN 1440۲۰۰۸LPG equipment and accessories – Periodic inspection of transportable refillable LPG cylinders; German version EN 1440:2008DIN
۲۱۱DIN EN 1442۲۰۰۸LPG equipment and accessories – Transportable refillable welded steel cylinders for LPG – Design and construction; German version EN 1442:2006+A1:2008DIN
۲۱۲DIN EN 14428۲۰۰۸Shower enclosures – Functional requirements and test methods; German version EN 14428:2004+A1:2008DIN
۲۱۳DIN EN 14459۲۰۰۸Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning appliances – Methods for classification and assessment; German version EN 14459:2007DIN
۲۱۴DIN EN 14463۲۰۰۸Health informatics – A syntax to represent the content of medical classification systems – ClaML; English version EN 14463:2007DIN
۲۱۵DIN EN 14466۲۰۰۸Fire-fighting pumps – Portable pumps – Safety and performance requirements, tests; German version EN 14466:2005+A1:2008DIN
۲۱۶DIN EN 14488-4۲۰۰۸Testing sprayed concrete – Part 4: Bond strength of cores by direct tension (includes Amendment A1:2008)DIN
۲۱۷DIN EN 14500۲۰۰۸Blinds and shutters – Thermal and visual comfort – Test and calculation methods; German version EN 14500:2008DIN
۲۱۸DIN EN 14511-1۲۰۰۸Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 1: Terms and definitionsDIN
۲۱۹DIN EN 14511-2۲۰۰۸Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 2: Test conditionsDIN
۲۲۰DIN EN 14511-3۲۰۰۸Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 3: Test methods; German version prEN 14511-3:2009DIN
۲۲۱DIN EN 14511-4۲۰۰۸Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 4: RequirementsDIN
۲۲۲DIN EN 14566۲۰۰۸Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems – Definitions, requirements and test methods; German version EN 14566:2008+A1:2009DIN
۲۲۳DIN EN 14617-8۲۰۰۸Agglomerated stone – Test methods – Part 8: Determination of resistance to fixing (dowel hole); German version EN 14617-8:2007DIN
۲۲۴DIN EN 14637۲۰۰۸Building hardware – Electrically controlled hold-open systems for fire/smoke door assemblies – Requirements, test methods, application and maintenance; German version EN 14637:2007DIN
۲۲۵DIN EN 1466۲۰۰۸Child care articles – Carry cots and stands – Safety requirements and test methods; German version EN 1466:2004+A1:2007DIN
۲۲۶DIN EN 14678-2۲۰۰۸LPG equipment and accessories – Equipment for Liquefied Petroleum Gas automotive filling stations – Part 2: Components other than dispensers, and installation requirements; German version EN 14678-2:2007DIN
۲۲۷DIN EN 14682۲۰۰۸Safety of children’s clothing – Cords and drawstrings on children’s clothing – Specifications; German version EN 14682:2007DIN
۲۲۸DIN EN 1470۲۰۰۸Determination of the elasticity of fabrics – Part 2: Multiaxial tests; German version EN 14704-2:2007DIN
۲۲۹DIN EN 14707۲۰۰۸Thermal insulating products for building equipment and industrial installations – Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation; German version EN 14707:2005+A1:2007DIN
۲۳۰DIN EN 14710-1۲۰۰۸Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps without primer – Part 1: Classification, general and safety requirements; German version EN 14710-1:2005+A2:2008DIN
۲۳۱DIN EN 14710-2۲۰۰۸Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps without primer – Part 2: Verification of general and safety requirements; German version EN 14710-2:2005+A2:2008DIN
۲۳۲DIN EN 14753۲۰۰۸Safety of machinery – Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel; German version EN 14753:2007DIN
۲۳۳DIN EN 14761۲۰۰۸Wood flooring – Solid wood parquet – Vertical finger, wide finger and module brick; German version EN 14761:2006+A1:2008DIN
۲۳۴DIN EN 14765۲۰۰۸Bicycles for young children – Safety requirements and test methods (includes Amendment A1:2008)DIN
۲۳۵DIN EN 14805۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology; German version EN 14805:2008DIN
۲۳۶DIN EN 14809 Berichtigung 1۲۰۰۸Surfaces for sports areas – Determination of vertical deformation Corrigendum 1 to English version of DIN EN 14809:2006-03DIN
۲۳۷DIN EN 14814۲۰۰۸Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure – Specifications; German version EN 14814:2007DIN
۲۳۸DIN EN 1486۲۰۰۸Protective clothing for fire-fighters – Test methods and requirements for reflective clothing for specialised fire-fighting; German version EN 1486:2007DIN
۲۳۹DIN EN 14879-4۲۰۰۸Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 4: Linings on metallic components; German version EN 14879-4:2007DIN
۲۴۰DIN EN 14886۲۰۰۸Plastics and rubber machines – Bandknife cutting machines for block foams – Safety requirements; German version EN 14886:2008DIN
۲۴۱DIN EN 14930۲۰۰۸Agricultural and forestry machinery and gardening equipment – Pedestrian controlled and hand-held machines – Determination of accessibility of hot surfaces; German version EN 14930:2007+A1:2009DIN
۲۴۲DIN EN 14944-3۲۰۰۸Influence of cementitious products on water intended for human consumption – Test methods – Part 3: Migration of substances from factory-made cementitious products; German version EN 14944-3:2007DIN
۲۴۳DIN EN 14989-2۲۰۰۸Chimneys – Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications – Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances; German version EN 14989-2:2007DIN
۲۴۴DIN EN 15004-1۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified); German version EN 15004-1:2008DIN
۲۴۵DIN EN 15004-10۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 extinguishant (ISO 14520-15:2005, modified); German version EN 15004-10:2008DIN
۲۴۶DIN EN 15004-2۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2006, modified); German version EN 15004-2:2008DIN
۲۴۷DIN EN 15004-3۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant (ISO 14520-6:2006, modified); German version EN 15004-3:2008DIN
۲۴۸DIN EN 3-9 Berichtigung 1۲۰۰۸Portable fire extinguishers – Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers Corrigendum 1 to English version of DIN EN 3-9:2007-02DIN
۲۴۹DIN EN 3016۲۰۰۸Aerospace series – Washers countersunk, load spreading – Heat resisting steel; German and English version EN 3016:2008DIN
۲۵۰DIN EN 3017۲۰۰۸Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) – User-to-User Signalling (UUS) – Service description, Stage 1 (GSM 02.87 version 7.1.2 Release 1998) (Endorsement of the English version EN 301702 V 7.1.2 (1999-12) as German standard)DIN
۲۵۱DIN EN 3019۲۰۰۸Corporate telecommunication Networks (CN) – Signalling interworking between QSIG and H.323 – Generic functional protocol for the support of supplementary services (ISO/IEC 21409 (2001), modified) (Endorsement of the English version EN 301905 V 1.1.1 (2003-02) as German standard)DIN
۲۵۲DIN EN 3020۲۰۰۸Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service – Part 1: Technical characteristics and test methods (Endorsement of the English version EN 302017-1 V1.1.1 (2005-09) as German standard)DIN
۲۵۳DIN EN 30326-1-A1۲۰۰۸N/ADIN
۲۵۴DIN EN 3043۲۰۰۸Aerospace series – Fasteners, externally threaded, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) – Classification: 900 MPa/650 ?C, manufacturing method optional – Technical specification; German and English version EN 3043:2008DIN
۲۵۵DIN EN 3059۲۰۰۸Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in steel with flanged alignment housing, cadmium plated – Dimensions and loads; German and English version EN 3059:2007DIN
۲۵۶DIN EN 3060۲۰۰۸Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in steel, cadmium plated, with flanged alignment housing, cadmium plated – Dimensions and loads; German and English version EN 3060:2007DIN
۲۵۷DIN EN 3061۲۰۰۸Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in corrosion resisting steel, with flanged alignment housing – Dimensions and loads; German and English version EN 3061:2007DIN
۲۵۸DIN EN 3155-004۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 004: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class T – Product standard; German and English version EN 3155-004:2007DIN
۲۵۹DIN EN 3155-029۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 029: Contacts, electrical, coaxial, shielded, size 16, female, type D, crimp, class R – Product standard; German and English version EN 3155-029:2007DIN
۲۶۰DIN EN 3155-035۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 035: Contacts, electrical, triaxial, size 08, female, type D, crimp, class R – Product standard; German and English version EN 3155-035:2006DIN
۲۶۱DIN EN 3155-039۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 039: Contacts, electrical, coaxial, size 16, female, type D, solder, class R – Product standard; German and English version EN 3155-039:2007DIN
۲۶۲DIN EN 3155-040۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 040: Contacts, electrical, coaxial, size 12, male, type D, solder, class R – Product standard; German and English version EN 3155-040:2007DIN
۲۶۳DIN EN 3155-041۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 041: Contacts, electrical, coaxial, size 12, female, type D, solder, class R – Product standard; German and English version EN 3155-041:2007DIN
۲۶۴DIN EN 3155-044۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 044: Contacts, electrical, male 044, type A, double crimping, class T – Product standard; German and English version EN 3155-044:2007DIN
۲۶۵DIN EN 3155-046۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 046: Contacts, electrical, male, type A, double crimping, class S – Product standard; German and English version EN 3155-046:2007DIN
۲۶۶DIN EN 3155-047۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 047: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class S – Product standard; German and English version EN 3155-047:2007DIN
۲۶۷DIN EN 3155-052۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 052: Contacts, electrical, male 052, type A, crimp, class S – Product standard; German and English version EN 3155-052:2007DIN
۲۶۸DIN EN 3155-053۲۰۰۸Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 053: Contacts, electrical, female 053, type A, crimp, class S – Product standard; German and English version EN 3155-053:2007DIN
۲۶۹DIN EN 3240۲۰۰۸Aerospace series – Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), uncoated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/425 ?C; German and English version EN 3240:2007DIN
۲۷۰DIN EN 3293۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, T-head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), uncoated – Classification: 1275 MPa/650 ?C; German and English version EN 3293:2008DIN
۲۷۱DIN EN 3299۲۰۰۸Aerospace series – Shaft-nuts and threaded rings, self-locking, right- or left-hand MJ threads, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated – Technical specification; German and English version EN 3299:2007DIN
۲۷۲DIN EN 3301۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, T-head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535), uncoated – Classification: 1000 MPa/550 ?C; German and English version EN 3301:2007DIN
۲۷۳DIN EN 3302۲۰۰۸Aerospace series – Bolts in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535) – Classification: 1000 MPa/550 ?C – Technical specification; German and English version EN 3302:2007DIN
۲۷۴DIN EN 15004-4۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant (ISO 14520-8:2006, modified); German version EN 15004-4:2008DIN
۲۷۵DIN EN 15004-5۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO 14520-9:2006, modified); German version EN 15004-5:2008DIN
۲۷۶DIN EN 15004-6۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO 14520-10:2005, modified); German version EN 15004-6:2008DIN
۲۷۷DIN EN 15004-7۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant (ISO 14520-12:2005, modified); German version EN 15004-7:2008DIN
۲۷۸DIN EN 15004-8۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO 14520-13:2005, modified); German version EN 15004-8:2008DIN
۲۷۹DIN EN 15004-9۲۰۰۸Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant (ISO 14520-14:2005, modified)DIN
۲۸۰DIN EN 1501-3۲۰۰۸Refuse collection vehicles and their associated lifting devices – General requirements and safety requirements – Part 3: Front loaded refuse collection vehicles; German version EN 1501-3:2008DIN
۲۸۱DIN EN 1501-4۲۰۰۸Refuse collection vehicles and their associated lifting devices – General requirements and safety requirements – Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles; German version EN 1501-4:2007DIN
۲۸۲DIN EN 15012۲۰۰۸Plastics piping systems – Soil and waste discharge systems within the building structure – Performance characteristics for pipes, fittings and their joints; German version EN 15012:2007DIN
۲۸۳DIN EN 15014۲۰۰۸Plastics piping systems – Buried and above ground systems for water and other fluids under pressure – Performance characteristics for pipes, fittings and their joints; German version EN 15014:2007DIN
۲۸۴DIN EN 15015۲۰۰۸Plastics piping systems – Systems for hot and cold water not intended for human consumption – Performance characteristics for pipes, fittings and their joints; German version EN 15015:2007DIN
۲۸۵DIN EN 15027۲۰۰۸Transportable wall saw and wire saw equipment for job site – Safety; German version EN 15027:2007+A1:2009DIN
۲۸۶DIN EN 15032۲۰۰۸Chemicals used for treatment of swimming pool water – Trichloroisocyanuric acid; German version EN 15032:2006+A1:2008DIN
۲۸۷DIN EN 15037-1۲۰۰۸Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 1: Beams; German version EN 15037-1:2008DIN
۲۸۸DIN EN 15067۲۰۰۸Plastics and rubber machines – Film converting machines for bags and sacks – Safety requirements; German version EN 15067:2007DIN
۲۸۹DIN EN 15069۲۰۰۸Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel; German version EN 15069:2008DIN
۲۹۰DIN EN 15072۲۰۰۸Chemicals used for treatment of swimming pool water – Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous; German version EN 15072:2006+A1:2008DIN
۲۹۱DIN EN 15073۲۰۰۸Chemicals used for treatment of swimming pool water – Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate; German version EN 15073:2006+A1:2008DIN
۲۹۲DIN EN 15081۲۰۰۸Industrial valves – Mounting kits for part-turn valve actuator attachment; German version EN 15081:2007DIN
۲۹۳DIN EN 15085-1۲۰۰۸Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 1: General; German version EN 15085-1:2007DIN
۲۹۴DIN EN 15085-2۲۰۰۸Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 2: Quality requirements and certification of welding manufacturer; German version EN 15085-2:2007DIN
۲۹۵DIN EN 15085-3۲۰۰۸Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 3: Design requirements; German version EN 15085-3:2007DIN
۲۹۶DIN EN 15085-4۲۰۰۸Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 4: Production requirements; German version EN 15085-4:2007DIN
۲۹۷DIN EN 15085-5۲۰۰۸Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 5: Inspection, testing and documentation; German version EN 15085-5:2007DIN
۲۹۸DIN EN 15091 Berichtigung 1۲۰۰۸Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware; German version EN 15091:2006, Corrigenda to DIN EN 15091:2007-03; German version EN 15091:2006/AC:2007DIN
۲۹۹DIN EN 15092۲۰۰۸Building valves – Inline hot water supply tempering valves – Tests and requirements; German version EN 15092:2008DIN
۳۰۰DIN EN 15095۲۰۰۸Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts – Safety requirements; German version EN 15095:2007+A1:2008DIN
۳۰۱DIN EN 15096۲۰۰۸Devices to prevent pollution by backflow of potable water – Hose Union anti-vacuum valves – DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D – General technical specification; German version EN 15096:2008DIN
۳۰۲DIN EN 15102۲۰۰۸Decorative wallcoverings – Roll and panel form products; German version EN 15102:2007DIN
۳۰۳DIN EN 15116۲۰۰۸Ventilation in buildings – Chilled beams – Testing and rating of active chilled beams; German version EN 15116:2008DIN
۳۰۴DIN EN 15162۲۰۰۸Machines and plants for mining and tooling of natural stone – Safety requirements for gang saws; German version EN 15162:2008DIN
۳۰۵DIN EN 15163۲۰۰۸Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone – Safety – Requirements for diamond wire saws; German version EN 15163:2008DIN
۳۰۶DIN EN 15164۲۰۰۸Machines and plants for mining and tooling of natural stone – Safety – Requirements for chain- and belt-slotting machines; German version EN 15164:2008DIN
۳۰۷DIN EN 15193۲۰۰۸Energy performance of buildings – Energy requirements for lighting; German version EN 15193:2007DIN
۳۰۸DIN EN 15199-3۲۰۰۸Petroleum products – Determination of boiling range distribution by gas chromatography method – Part 3: Crude oil; German version EN 15199-3:2008DIN
۳۰۹DIN EN 15216۲۰۰۸Characterization of waste – Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates; German version EN 15216:2007DIN
۳۱۰DIN EN 15219۲۰۰۸Water conditioning equipment inside buildings – Nitrate removal devices – Requirements for performance, safety and testing; German version EN 15219:2006+A1:2007DIN
۳۱۱DIN EN 15227۲۰۰۸Railway applications – Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies; German version EN 15227:2008+A1:2010DIN
۳۱۲DIN EN 15254-4۲۰۰۸Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 4: Glazed constructions; German version EN 15254-4:2008DIN
۳۱۳DIN EN 15259۲۰۰۸Air quality – Measurement of stationary source emissions – Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report; German version EN 15259:2007DIN
۳۱۴DIN EN 15267-3۲۰۰۸Air quality – Certification of automated measuring systems – Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources; German version EN 15267-3:2007DIN
۳۱۵DIN EN 15270۲۰۰۸Pellet burners for small heating boilers – Definitions, requirements, testing, marking; German version EN 15270:2007DIN
۳۱۶DIN EN 15274۲۰۰۸General purpose adhesives for structural assembly – Requirements and test methods; German version EN 15274:2007DIN
۳۱۷DIN EN 15275۲۰۰۸Structural adhesives – Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structuresDIN
۳۱۸DIN EN 15283-1۲۰۰۸Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement; German version EN 15283-1:2008+A1:2009DIN
۳۱۹DIN EN 15283-2۲۰۰۸Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 2: Gypsum fibre boards; German version EN 15283-2:2008+A1:2009DIN
۳۲۰DIN EN 15285۲۰۰۸Agglomerated stone – Modular tiles for flooring and stairs (internal and external); German version EN 15285:2008DIN
۳۲۱DIN EN 15287-2۲۰۰۸Chimneys – Design, installation and commissioning of chimneys – Part 2: Chimneys for roomsealed appliancesDIN
۳۲۲DIN EN 15308۲۰۰۸Characterization of waste – Determination of selected polychlorinated biphenyls (PCB) in solid waste by using capillary gas chromatography with electron capture or mass spectrometric detection; German version EN 15308:2008DIN
۳۲۳DIN EN 15316-3-1۲۰۰۸Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 3-1: Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements); German version EN 15316-3-1:2007DIN
۳۲۴DIN EN 15316-3-2۲۰۰۸Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 3-2: Domestic hot water systems, distributionDIN
۳۲۵DIN EN 15316-3-3۲۰۰۸Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 3-3: Domestic hot water systems, generationDIN
۳۲۶DIN EN 15316-4-1۲۰۰۸Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-1: Space heating generation systems, combustion systems (boilers); German version EN 15316-4-1:2008DIN
۳۲۷DIN EN 15316-4-2۲۰۰۸Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems; Deutsche Fassung DIN EN 15316-4-2:2008-09DIN
۳۲۸DIN EN 15318۲۰۰۸Design and application of gypsum blocks; German version EN 15318:2007DIN
۳۲۹DIN EN 15320۲۰۰۸Identification card systems – Surface transport applications – Interoperable Public Transport Applications – Framework; German version EN 15320:2007DIN
۳۳۰DIN EN 15330-1۲۰۰۸Surfaces for sports areas – Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use – Part 1: Specification for synthetic turf; German version EN 15330-1:2007DIN
۳۳۱DIN EN 15330-2۲۰۰۸Surfaces for sports areas – Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use – Part 2: Specification for needle-punched surfaces; German version EN 15330-2:2008DIN
۳۳۲DIN EN 15332۲۰۰۸Heating boilers – Energy assessment of hot water storage systems; German version EN 15332:2007DIN
۳۳۳DIN EN 15333-1۲۰۰۸Respiratory equipment – Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus – Part 1: Demand apparatus; German version EN 15333-1:2008DIN
۳۳۴DIN EN 15342۲۰۰۸Plastics – Recycled Plastics – Characterization of polystyrene (PS) recyclates; German version EN 15342:2007DIN
۳۳۵DIN EN 15343۲۰۰۸Plastics – Recycled Plastics – Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content; German version EN 15343:2007DIN
۳۳۶DIN EN 15344۲۰۰۸Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates; German version EN 15344:2007DIN
۳۳۷DIN EN 15345۲۰۰۸Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates; German version EN 15345:2007DIN
۳۳۸DIN EN 15346۲۰۰۸Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates; German version EN 15346:2007DIN
۳۳۹DIN EN 15347۲۰۰۸Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of plastics wastes; German version EN 15347:2007DIN
۳۴۰DIN EN 15348۲۰۰۸Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates; German version EN 15348:2007DIN
۳۴۱DIN EN 15362۲۰۰۸Chemicals used for treatment of swimming pool water – Sodium carbonate; German version EN 15362:2007DIN
۳۴۲DIN EN 15363۲۰۰۸Chemicals used for treatment of swimming pool water – Chlorine; German version EN 15363:2007DIN
۳۴۳DIN EN 15368۲۰۰۸Hydraulic binder for non-structural applications – Definition, specifications and conformity criteriaDIN
۳۴۴DIN EN 15372۲۰۰۸Furniture – Strength, durability and safety – Requirements for non-domestic tablesDIN
۳۴۵DIN EN 15376۲۰۰۸Automotive fuels – Ethanol as a blending component for petrol – Requirements and test methods; German version EN 15376:2007+A1:2009DIN
۳۴۶DIN EN 15377-2۲۰۰۸N/ADIN
۳۴۷DIN EN 15384۲۰۰۸Packaging – Flexible aluminium tubes – Test method to determine the porosity of the internal coating; German version EN 15384:2007DIN
۳۴۸DIN EN 15386۲۰۰۸Packaging – Flexible laminate and plastic tubes – Test method to determine the print adhesion; German version EN 15386:2007DIN
۳۴۹DIN EN 15388۲۰۰۸Agglomerated stone – Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen topsDIN
۳۵۰DIN EN 15389۲۰۰۸Industrial valves – Performance characteristics of thermoplastic valves when used as construction products; German version EN 15389:2008DIN
۳۵۱DIN EN 15416-2۲۰۰۸Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic – Test methods – Part 2: Static load test of multiple bondline specimens in compression shear; German version EN 15416-2:2007DIN
۳۵۲DIN EN 15416-3۲۰۰۸Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic – Test methods – Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear; German version EN 15416-3:2007+A1:2010DIN
۳۵۳DIN EN 15421۲۰۰۸Packaging – Flexible aluminium tubes – Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering; German version EN 15421:2007DIN
۳۵۴DIN EN 15422۲۰۰۸Precast concrete products – Specification of glassfibres for reinforcement of mortars and concretes; German version EN 15422:2008DIN
۳۵۵DIN EN 15423۲۰۰۸Ventilation for buildings – Fire precautions for air distribution systems in buildings; German version EN 15423:2008DIN
۳۵۶DIN EN 15425۲۰۰۸Adhesives – One component polyurethane for load bearing timber structures – Classification and performance requirements; German version EN 15425:2008DIN
۳۵۷DIN EN 15426۲۰۰۸Candles – Specification for sooting behaviour; German version EN 15426:2007DIN
۳۵۸DIN EN 15429-1۲۰۰۸Sweepers – Part 1: Classification and Terminology; German version EN 15429-1:2007DIN
۳۵۹DIN EN 15430-1۲۰۰۸Winter and road service area maintenance equipments – Data acquisition and transmission – Part 1: In vehicle data acquisitionDIN
۳۶۰DIN EN 15431۲۰۰۸Winter and road service area maintenance equipments – Power system and related controls – Interchangeability and performance requirements; German version EN 15431:2008DIN
۳۶۱DIN EN 15432۲۰۰۸Winter and road service area maintenance equipments – Front-mounted equipments – Interchangeability; German version EN 15432:2008DIN
۳۶۲DIN EN 15433-1۲۰۰۸Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 1: General requirements; German version EN 15433-1:2007DIN
۳۶۳DIN EN 15433-2۲۰۰۸Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 2: Data acquisition and general requirements for measuring equipment; German version EN 15433-2:2007DIN
۳۶۴DIN EN 15433-3۲۰۰۸Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 3: Data validity check and data editing for evaluation; German version EN 15433-3:2007DIN
۳۶۵DIN EN 15433-4۲۰۰۸Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 4: Data evaluation; German version EN 15433-4:2007DIN
۳۶۶DIN EN 15433-5۲۰۰۸Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 5: Derivation of test specifications; German version EN 15433-5:2007DIN
۳۶۷DIN EN 15433-6۲۰۰۸Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports; German version EN 15433-6:2007DIN
۳۶۸DIN EN 15435۲۰۰۸Precast concrete products – Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks – Product properties and performance; German version EN 15435:2008DIN
۳۶۹DIN EN 15445۲۰۰۸Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors – Qualification of fugitive dust sources by Reverse Dispersion Modelling; German version EN 15445:2008DIN
۳۷۰DIN EN 15446۲۰۰۸Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors – Measurement of fugitive emission of vapours generating from equipment and piping leaks; German version EN 15446:2008DIN
۳۷۱DIN EN 15456۲۰۰۸Heating boilers – Electrical power consumption for heat generators – System boundaries – Measurements; German version EN 15456:2008DIN
۳۷۲DIN EN 15459۲۰۰۸Energy performance of buildings – Economic evaluation procedure for energy systems in buildings; German version EN 15459:2007DIN
۳۷۳DIN EN 15460۲۰۰۸Water quality – Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes; German version EN 15460:2007DIN
۳۷۴DIN EN 15461۲۰۰۸Railway applications – Noise emission – Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements; German version EN 15461:2008+A1:2010DIN
۳۷۵DIN EN 15468۲۰۰۸Laminate floor coverings – Elements with directly applied printing and resin surface layer – Specifications, requirements and test methods; German version EN 15468:2007DIN
۳۷۶DIN EN 15469۲۰۰۸Petroleum products – Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection; German version EN 15469:2007DIN
۳۷۷DIN EN 15470۲۰۰۸Liquefied petroleum gases – Determination of dissolved residues – High temperature Gas chromatographic method; German version EN 15470:2007DIN
۳۷۸DIN EN 15471۲۰۰۸Liquefied petroleum gases – Determination of dissolved residues – High-temperature gravimetric method; German version EN 15471:2007DIN
۳۷۹DIN EN 15482۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Sodium permanganate; German version EN 15482:2007DIN
۳۸۰DIN EN 15492۲۰۰۸Ethanol as a blending component for petrol – Determination of inorganic chloride and sulfate content – Ion chromatographic methodDIN
۳۸۱DIN EN 15493۲۰۰۸Candles – Specification for fire safety; German version EN 15493:2007DIN
۳۸۲DIN EN 15494۲۰۰۸Candles – Product safety labels; German version EN 15494:2007DIN
۳۸۳DIN EN 15495۲۰۰۸Non destructive testing – Acoustic emission – Examination of metallic pressure equipment during proof testing – Zone location of AE sources; German version EN 15495:2007DIN
۳۸۴DIN EN 15496۲۰۰۸Cycles – Requirements and test methods for cycle locks; German version EN 15496:2008DIN
۳۸۵DIN EN 15498۲۰۰۸Precast concrete products – Wood-chip concrete shuttering blocks – Product properties and performance; German version EN 15498:2008DIN
۳۸۶DIN EN 15505۲۰۰۸Foodstuffs – Determination of trace elements – Determination of sodium and magnesium by flame atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion; German version EN 15505:2008DIN
۳۸۷DIN EN 15509۲۰۰۸Road transport and traffic telematics – Electronic fee collection – Interoperability application profile for DSRC; English version EN 15509:2007DIN
۳۸۸DIN EN 15513۲۰۰۸Chemicals used for treatment of swimming pool water – Carbon dioxide; German version EN 15513:2007DIN
۳۸۹DIN EN 15514۲۰۰۸Chemicals used for treatment of swimming pool water – Hydrochloric acid; German version EN 15514:2007DIN
۳۹۰DIN EN 15517۲۰۰۸Foodstuffs – Determination of trace elements – Determination of inorganic arsenic in seaweed by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after acid extraction; German version EN 15517:2008DIN
۳۹۱DIN EN 15519۲۰۰۸Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Preparation of an organic solvent extract; German version EN 15519:2007DIN
۳۹۲DIN EN 15521۲۰۰۸Health informatics – Categorical structure for terminologies of human anatomy; German version EN 15521:2007DIN
۳۹۳DIN EN 15527۲۰۰۸Characterization of waste – Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in waste using gas chromatography mass spectrometry (GC/MS); German version EN 15527:2008DIN
۳۹۴DIN EN 15530۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Environmental aspects of aluminium products – General guidelines for their inclusion in standards; German version EN 15530:2008DIN
۳۹۵DIN EN 15542۲۰۰۸Ductile iron pipes, fittings and accessories – External cement mortar coating for pipes – Requirements and test methodsDIN
۳۹۶DIN EN 15543۲۰۰۸Glass packaging – Finishes for bottles – Screw thread finishes for bottles for non-carbonated liquids; German version EN 15543:2008 + AC:2008DIN
۳۹۷DIN EN 15546-1۲۰۰۸Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 1: General requirements; German version EN 15546-1:2008DIN
۳۹۸DIN EN 15549۲۰۰۸Air quality – Standard method for the measurement of the concentration of benzo[a]pyrene in ambient airDIN
۳۹۹DIN EN 15565۲۰۰۸Tourism services – Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes; German version EN 15565:2008DIN
۴۰۰DIN EN 15567-1۲۰۰۸Sports and recreational facilities – Ropes courses – Part 1: Construction and safety requirements; German version EN 15567-1:2007DIN
۴۰۱DIN EN 15567-2۲۰۰۸Sports- and recreational facilities – Ropes courses – Part 2: Operation requirements; German version EN 15567-2:2007DIN
۴۰۲DIN EN 15570۲۰۰۸Hardware for furniture – Strength and durability of hinges and their components – Hinges pivoting on a vertical axis; German version EN 15570:2008DIN
۴۰۳DIN EN 15586۲۰۰۸Textiles – Methods of testing the fibre proof properties of fabrics: Rubbing test; German version EN 15586:2008DIN
۴۰۴DIN EN 15593۲۰۰۸Packaging – Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs – Requirements; German version EN 15593:2008DIN
۴۰۵DIN EN 15602۲۰۰۸Security service providers – Terminology; German version EN 15602:2008DIN
۴۰۶DIN EN 15608۲۰۰۸Surface active agents – Quantitative determination of free fatty acid in alkylamidopropylbetaines – Gas-chromatographic method; German version EN 15608:2008DIN
۴۰۷DIN EN 15664-1۲۰۰۸Influence of metallic materials on water intended for human consumption – Dynamic rig test for assessment of metal release – Part 1: Design and operation; German version EN 15664-1:2008DIN
۴۰۸DIN EN 1568-1۲۰۰۸Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids; German version EN 1568-1:2008DIN
۴۰۹DIN EN 1568-2۲۰۰۸Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquidsDIN
۴۱۰DIN EN 1568-3۲۰۰۸Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquidsDIN
۴۱۱DIN EN 1568-4۲۰۰۸Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids; German version EN 1568-4:2008DIN
۴۱۲DIN EN 1591-2۲۰۰۸Flanges and their joints – Design rules for gasketed circular flange connections – Part 2: Gasket parameters; German version EN 1591-2:2008DIN
۴۱۳DIN EN 1645-1۲۰۰۸Leisure accommodation vehicles – Caravans – Part 1: Habitation requirements relating to health and safety (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۱۴DIN EN 1645-2۲۰۰۸Leisure accommodation vehicles – Caravans – Part 2: User payload; German version EN 1645-2:2008DIN
۴۱۵DIN EN 1646-1۲۰۰۸Leisure accommodation vehicles – Motor caravans – Part 1: Habitation requirements relating to health and safety (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۱۶DIN EN 1646-2۲۰۰۸Leisure accommodation vehicles – Motor caravans – Part 2: User payload; German version EN 1646-2:2008DIN
۴۱۷DIN EN 1647۲۰۰۸Leisure accommodation vehicles – Caravan holiday homes – Habitation requirements relating to health and safety (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۱۸DIN EN 1670 Berichtigung 1۲۰۰۸Building hardware – Corrosion resistance – Requirements and test methods; German version EN 1670:2007, Corrigendum to DIN EN 1670:2007-06; German version EN 1670:2007/AC:2008DIN
۴۱۹DIN EN 1677-2۲۰۰۸Components for slings – Safety – Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8; German version EN 1677-2:2000+A1:2008DIN
۴۲۰DIN EN 1677-3۲۰۰۸Components for slings – Safety – Part 3: Forged steel self-locking hooks, Grade 8; German version EN 1677-3:2001+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1677-3:2008-06DIN
۴۲۱DIN EN 1710۲۰۰۸Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines; German version EN 1710:2005+A1:2008DIN
۴۲۲DIN EN 1715-1۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 1: General requirements and technical conditions for inspection and delivery; German version EN 1715-1:2008DIN
۴۲۳DIN EN 1715-2۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 2: Specific requirements for electrical applications; German version EN 1715-2:2008DIN
۴۲۴DIN EN 1715-3۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 3: Specific requirements for mechanical uses (excluding welding); German version EN 1715-3:2008DIN
۴۲۵DIN EN 1715-4۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 4: Specific requirements for welding applications; German version EN 1715-4:2008DIN
۴۲۶DIN EN 1756-1۲۰۰۸Tail lifts – Platform lifts for mounting on wheeled vehicles – Safety requirements – Part 1: Tail lifts for goods; German version EN 1756-1:2001+A1:2008DIN
۴۲۷DIN EN 1762 Berichtigung 1۲۰۰۸Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase) and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) – Specification; German version EN 1762:2003, Corrigendum to DIN EN 1762:2004-07; German version EN 1762:2003/AC:2007DIN
۴۲۸DIN EN 179۲۰۰۸Welding – Multilingual list of terms for welding and related processes; Trilingual version EN 1792:2003DIN
۴۲۹DIN EN 1811۲۰۰۸Reference test method for release of nickel from products intended to come into direct and prolonged contact with the skin (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۳۰DIN EN 1829-2۲۰۰۸High-pressure water jet machines – Safety requirements – Part 2: Hoses, hose lines and connectorsDIN
۴۳۱DIN EN 1845۲۰۰۸Footwear manufacturing machines – Footwear moulding machines – Safety requirementsDIN
۴۳۲DIN EN 1857۲۰۰۸Chimneys – Components – Concrete flue liners; German version EN 1857:2010DIN
۴۳۳DIN EN 1866-1 Berichtigung 1۲۰۰۸Mobile fire extinguishers – Part 1: Characteristics, performance and test methods; German version EN 1866-1:2007, Corrigenda to DIN EN 1866-1:2007-10DIN
۴۳۴DIN EN 1870-13۲۰۰۸Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 13: Horizontal beam panel sawing machines; German version EN 1870-13:2007+A1:2009DIN
۴۳۵DIN EN 1870-14۲۰۰۸Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 14: Vertical panel sawing machines; German version EN 1870-14:2007+A1:2009DIN
۴۳۶DIN EN 1903۲۰۰۸Adhesives – Test method for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings – Determination of dimensional changes after accelerated ageing; German version EN 1903:2008DIN
۴۳۷DIN EN 1912۲۰۰۸Structural timber – Strength classes – Assignment of visual grades and species (includes Amendment A4:2010)DIN
۴۳۸DIN EN 1927-1۲۰۰۸Qualitative classification of softwood round timber – Part 1: Spruces and firsDIN
۴۳۹DIN EN 1927-2۲۰۰۸Qualitative classification of softwood round timber – Part 2: PinesDIN
۴۴۰DIN EN 1927-3۲۰۰۸Qualitative classification of softwood round timber – Part 3: Larches and Douglas firDIN
۴۴۱DIN EN 1942۲۰۰۸Self adhesive tapes – Measurement of ThicknessDIN
۴۴۲DIN EN 196-7۲۰۰۸Methods of testing cement – Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement; German version EN 196-7:2007DIN
۴۴۳DIN EN 1982۲۰۰۸Copper and copper alloys – Ingots and castings; German version EN 1982:2008DIN
۴۴۴DIN EN 1995-1-1۲۰۰۸Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings; German version EN 1995-1-1:2004+A1:2008DIN
۴۴۵DIN EN 1997-1۲۰۰۸Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules; German version EN 1997-1:2004 + AC:2009DIN
۴۴۶DIN EN 200۲۰۰۸Aerospace series – Metallic materials; test methods – Part 6: Bend testingDIN
۴۴۷DIN EN 2002-005۲۰۰۸Aerospace series – Test methods for metallic materials – Part 005: Uninterrupted creep and stress-rupture testing; German and English version EN 2002-005:2007DIN
۴۴۸DIN EN 2349-319۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 319: Miss test; German and English version EN 2349-319:2006DIN
۴۴۹DIN EN 2349-409۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 409: Ozone resistance; German and English version EN 2349-409:2007DIN
۴۵۰DIN EN 2349-410۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 410: Mould; German and English version EN 2349-410:2007DIN
۴۵۱DIN EN 2349-411۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 411: Temperature change; German and English version EN 2349-411:2007DIN
۴۵۲DIN EN 2349-412۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 412: Seal; German and English version EN 2349-412:2007DIN
۴۵۳DIN EN 2349-413۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 413: Vibration, sinusoidal and random; German and English version EN 2349-413:2007DIN
۴۵۴DIN EN 2349-414۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 414: Mechanical shock; German and English version EN 2349-414:2007DIN
۴۵۵DIN EN 2349-415۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 415: Acceleration; German and English version EN 2349-415:2007DIN
۴۵۶DIN EN 2349-601۲۰۰۸Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 601: Compass safety distance; German and English version EN 2349-601:2007DIN
۴۵۷DIN EN 2424۲۰۰۸Aerospace series – Marking of aerospace products; German and English version EN 2424:2008DIN
۴۵۸DIN EN 2465۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) – Softened – 450 MPa ??R<sub>m</sub> ??680 MPa – Bar for machining – 4 mm ??D<sub>e</sub> ??100 mm; German and English version EN 2465:2007DIN
۴۵۹DIN EN 2467۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) – Air melted – Softened – Plate, sheet and strip – 0,4 mm ??a ??20 mm – 520 MPa ??R<sub>m</sub> ??670 MPa; German and English version EN 2467:2007DIN
۴۶۰DIN EN 2624۲۰۰۸Aerospace series – Pressure impulse testing of hydraulic system components; German and English version EN 2624:2007DIN
۴۶۱DIN EN 263۲۰۰۸Sanitary appliances – Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes; German version EN 263:2008DIN
۴۶۲DIN EN 2714-005۲۰۰۸Aerospace series – Cables, electrical, single and multicore for general purpose – Operating temperatures between -55 ?C and 260 ?C – Part 005: Screened (spiral) and jacketed, CO<sub>2</sub> laser printable – Product standard; German and English version EN 2714-005:2006DIN
۴۶۳DIN EN 2714-009۲۰۰۸Aerospace series – Cables, electrical, single and multicore for general purpose – Operating temperatures between -55 ?C and 260 ?C – Part 009: Screened (spiral) and jacketed, YAG X3 laser printable – Product standard; German and English version EN 2714-009:2007DIN
۴۶۴DIN EN 2754۲۰۰۸Aerospace series – Nuts, anchor, self locking, two lug, floating with counterbore – Classification: 1100 MPa/235 ?C; German and English version EN 2754:2006DIN
۴۶۵DIN EN 285۲۰۰۸Sterilization – Steam sterilizers – Large sterilizers; German version EN 285:2006+A2:2009DIN
۴۶۶DIN EN 2859۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, normal hexagonal head, close tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated, metric series – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/235 ?C; German and English version EN 2859:2006DIN
۴۶۷DIN EN 2882۲۰۰۸Aerospace series – Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in steel, cadmium plated, MoS<sub>2</sub> lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/235 ?C; German and English version EN 2882:2006DIN
۴۶۸DIN EN 2996-001۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A – Part 001: Technical specification; German and English version EN 2996-001:2006DIN
۴۶۹DIN EN 2996-004۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A – Part 004: With signal contact – Product standard; German and English version EN 2996-004:2006DIN
۴۷۰DIN EN 2996-005۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A – Part 005: With polarized signal contact – Product standard; German and English version EN 2996-005:2006DIN
۴۷۱DIN EN 2997-001۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 001: Technical specification; German and English version EN 2997-001:2006DIN
۴۷۲DIN EN 2997-002۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 2997-002:2006DIN
۴۷۳DIN EN 2997-003۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 003: Square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-003:2006DIN
۴۷۴DIN EN 2997-004۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 004: Jam-nut mounted receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-004:2006DIN
۴۷۵DIN EN 2997-005۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 005: Hermetic square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-005:2006DIN
۴۷۶DIN EN 2997-006۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 006: Hermetic jam-nut mounted receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-006:2006DIN
۴۷۷DIN EN 2997-007۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 007: Hermetic receptacle with round flange attached by welding or brazing – Product standard; German and English version EN 2997-007:2006DIN
۴۷۸DIN EN 2997-008۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 008: Plug – Product standard; German and English version EN 2997-008:2006DIN
۴۷۹DIN EN 2997-009۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 009: Protective cover for receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-009:2010DIN
۴۸۰DIN EN 2997-010۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 010: Protective cover for plug – Product standard; German and English version EN 2997-010:2010DIN
۴۸۱DIN EN 2997-011۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 011: Dummy receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-011:2010DIN
۴۸۲DIN EN 3-8 Berichtigung 1۲۰۰۸Portable fire extinguishers – Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar Corrigendum 1 to English version of DIN EN 3-8:2007-02DIN
۴۸۳DIN EN 3324۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PM1708 (FV 535) – Classification: 1000 MPa/550 ?C – Unplated; German and English version EN 3324:2007DIN
۴۸۴DIN EN 3325۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PM1708 (FV 535) – Classification: 1 000 MPa/550 ?C – Unplated; German and English version EN 3325:2007DIN
۴۸۵DIN EN 3326۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, D-head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (INCO 718) – Classification: 1275 MPa/650 ?C, unplated; German and English version EN 3326:2007DIN
۴۸۶DIN EN 3328۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, double hexagon head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting steel FE-PM38 (FV535), uncoated – Classification: 1 000 MPa/550 ?C; German and English version EN 3328:2008DIN
۴۸۷DIN EN 3368۲۰۰۸Aerospace series – Aerospace design standard – Holes for locating pins; German and English version EN 3368:2008DIN
۴۸۸DIN EN 3372-001۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3372-001:2007DIN
۴۸۹DIN EN 3372-002۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3372-002:2007DIN
۴۹۰DIN EN 3372-003۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 003: Square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 3372-003:2007DIN
۴۹۱DIN EN 3372-005۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 005: Receptacle, hermetic, round flange, solder mounting – Product standard; German and English version EN 3372-005:2007DIN
۴۹۲DIN EN 3372-006۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 006: Protective cover for receptacle – Product standard; German and English version EN 3372-006:2007DIN
۴۹۳DIN EN 3372-007۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 007: Protective cover for plug – Product standard; German and English version EN 3372-007:2007DIN
۴۹۴DIN EN 3372-008۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 008: Free plug with grounding spring – Product standard; German and English version EN 3372-008:2007DIN
۴۹۵DIN EN 3372-009۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 009: Receptacle, jam nut mounting – Product standard; German and English version EN 3372-009:2007DIN
۴۹۶DIN EN 3372-011۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 011: Dummy receptacle – Product standard; German and English version EN 3372-011:2007DIN
۴۹۷DIN EN 3373-001۲۰۰۸Aerospace series – Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3373-001:2007DIN
۴۹۸DIN EN 3375-001۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3375-001:2007DIN
۴۹۹DIN EN 3375-006۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 006: Single braid – 78 Ohms – Type XM – Product standard; German and English version EN 3375-006:2006DIN
۵۰۰DIN EN 3375-007۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 007: Double braid – 77 Ohms – Type WW – Product standard; German and English version EN 3375-007:2006DIN
۵۰۱DIN EN 342 Berichtigung 1۲۰۰۸Protective clothing – Ensembles and garments for protection against cold; German version EN 342:2004, Corrigendum to DIN EN 342:2004-09; German version EN 342:2004/AC:2008DIN
۵۰۲DIN EN 3431۲۰۰۸Aerospace series – Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in heat resisting steel, silver plated – Classification: 1000 MPa (at ambient temperature)/425 ?C; German and English version EN 3431:2007DIN
۵۰۳DIN EN 3475-501۲۰۰۸Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 501: Dynamic cut-through; German and English version EN 3475-501:2006DIN
۵۰۴DIN EN 3475-601۲۰۰۸Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 601: Smoke density; German and English version EN 3475-601:2007DIN
۵۰۵DIN EN 3480۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) – Air melted – Softened – Plate – 6 mm < a ??50 mm – 500 MPa ??R<sub>m</sub> ??700 MPa; German and English version EN 3480:2007DIN
۵۰۶DIN EN 3487۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) – Air melted – Softened – Bar for machining – a or D ??250 mm – 500 MPa ??R<sub>m</sub> ??700 MPa; German and English version EN 3487:2007DIN
۵۰۷DIN EN 3488۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) – Air melted – Softened – Sheet and strip – a ??6 mm – 500 MPa ??R<sub>m</sub> ??700 MPa; German and English version EN 3488:2007DIN
۵۰۸DIN EN 349۲۰۰۸Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (includes Amendment A1:2008)DIN
۵۰۹DIN EN 61158-4-1۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-11: Data-link layer protocol specification – Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2007); English version EN 61158-4-11:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۰DIN EN 61158-4-11۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-11: Data-link layer protocol specification – Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2007); English version EN 61158-4-11:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۱DIN EN 61158-4-12۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-12: Data-link layer protocol specification – Type 12 elements (IEC 61158-4-12:2007); English version EN 61158-4-12:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۲DIN EN 61158-4-13۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-13: Data-link layer protocol specification – Type 13 elements (IEC 61158-4-13:2007); English version EN 61158-4-13:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۳DIN EN 61158-4-14۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-14: Data-link layer protocol specification – Type 14 elements (IEC 61158-4-14:2007); English version EN 61158-4-14:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۴DIN EN 61158-4-16۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-16: Data-link layer protocol specification – Type 16 elements (IEC 61158-4-16:2007); English version EN 61158-4-16:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۵DIN EN 61158-4-17۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-17: Data-link layer protocol specification – Type 17 elements (IEC 61158-4-17:2007); English version EN 61158-4-17:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۶DIN EN 61158-4-18۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-18: Data-link layer protocol specification – Type 18 elements (IEC 61158-4-18:2007); English version EN 61158-4-18:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۷DIN EN 61158-4-19۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-19: Data-link layer protocol specification – Type 19 elements (IEC 61158-4-19:2007); English version EN 61158-4-19:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۸DIN EN 61158-4-2۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-2: Data-link layer protocol specification – Type 2 elements (IEC 61158-4-2:2007); English version EN 61158-4-2:2008, only on CD-ROMDIN
۵۱۹DIN EN 61158-4-3۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-3: Data-link layer protocol specification – Type 3 elements (IEC 61158-4-3:2007); English version EN 61158-4-3:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۰DIN EN 61158-4-4۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-4: Data-link layer protocol specification – Type 4 elements (IEC 61158-4-4:2007); English version EN 61158-4-4:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۱DIN EN 61158-4-7۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-7: Data-link layer protocol specification – Type 7 elements (IEC 61158-4-7:2007); English version EN 61158-4-7:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۲DIN EN 61158-4-8۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-8: Data-link layer protocol specification – Type 8 elements (IEC 61158-4-8:2007); English version EN 61158-4-8:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۳DIN EN 61158-5-10۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements (IEC 61158-5-10:2007); English version EN 61158-5-10:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۴DIN EN 61158-5-11۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-11: Application layer service definition – Type 11 elements (IEC 61158-5-11:2007); English version EN 61158-5-11:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۵DIN EN 61158-5-12۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-12: Application layer service definition – Type 12 elements (IEC 61158-5-12:2007); English version EN 61158-5-12:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۶DIN EN 61158-5-13۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-13: Application layer service definition – Type 13 elements (IEC 61158-5-13:2007); English version EN 61158-5-13:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۷DIN EN 61158-5-14۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-14: Application layer service definition – Type 14 elements (IEC 61158-5-14:2007); English version EN 61158-5-14:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۸DIN EN 61158-5-15۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-15: Application layer service definition – Type 15 elements (IEC 61158-5-15:2007); English version EN 61158-5-15:2008, only on CD-ROMDIN
۵۲۹DIN EN 61158-5-16۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-16: Application layer service definition – Type 16 elements (IEC 61158-5-16:2007); English version EN 61158-5-16:2008, only on CD-ROMDIN
۵۳۰DIN EN 61158-5-17۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-17: Application layer service definition – Type 17 elements (IEC 61158-5-17:2007); English version EN 61158-5-17:2008, only on CD-ROMDIN
۵۳۱DIN EN 61158-5-18۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-18: Application layer service definition – Type 18 elements (IEC 61158-5-18:2007); English version EN 61158-5-18:2008, only on CD-ROMDIN
۵۳۲DIN EN 61158-5-19۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-19: Application layer service definition – Type 19 elements (IEC 61158-5-19:2007); English version EN 61158-5-19:2008, only on CD-ROMDIN
۵۳۳DIN EN 61158-5-2۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-20: Application layer service definition – Type 20 elements (IEC 61158-5-20:2007); English version EN 61158-5-20:2008, only on CD-ROMDIN
۵۶۳DIN EN ISO 16484-5۲۰۰۸Building automation and control systems – Part 5: Data communication protocol (ISO/FDIS 16484-5:2010); English version FprEN ISO 16484-5:2010, only on CD-ROMDIN
۵۶۴DIN EN ISO 16701۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Corrosion in artificial atmosphere – Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution (ISO 16701:2003); German version EN ISO 16701:2008DIN
۵۶۵DIN EN ISO 16784-1۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Corrosion and fouling in industrial cooling water systems – Part 1: Guidelines for conducting pilot-scale evaluation of corrosion and fouling control additives for open recirculating cooling water systems (ISO 16784-1:2006); German version EN ISO 16784-1:2008DIN
۵۶۶DIN EN ISO 16784-2۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Corrosion and fouling in industrial cooling water systems – Part 2: Evaluation of the performance of cooling water treatment programmes using a pilot-scale test rig (ISO 16784-2:2006)DIN
۵۶۷DIN EN ISO 17075۲۰۰۸Leather – Chemical tests – Determination of chromium(VI) content (ISO 17075:2007)DIN
۵۶۸DIN EN ISO 17078-2۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Drilling and production equipment – Part 2: Flow control devices for side-pocket mandrels (ISO 17078-2:2007 + Cor. 1:2009); English version EN ISO 17078-2:2007 + AC:2009, only on CD-ROMDIN
۵۶۹DIN EN ISO 17081۲۰۰۸Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique (ISO 17081:2004); German version EN ISO 17081:2008DIN
۵۷۰DIN EN ISO 17132۲۰۰۸Paints and varnishes – T-bend test (ISO 17132:2007)DIN
۵۷۱DIN EN ISO 17226-1۲۰۰۸Leather – Chemical determination of formaldehyde content – Part 1: Method using high performance liquid chromatography (ISO 17226-1:2008); German version EN ISO 17226-1:2008DIN
۵۷۲DIN EN ISO 17226-2۲۰۰۸Leather – Chemical determination of formaldehyde content – Part 2: Method using colorimetric analysis (ISO 17226-2:2008); German version EN ISO 17226-2:2008 + AC:2009DIN
۵۷۳DIN EN ISO 17475۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Electrochemical test methods – Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements (ISO 17475:2005+Cor. 1:2006)DIN
۵۷۴DIN EN ISO 17510-1۲۰۰۸Sleep apnoea breathing therapy – Part 1: Sleep apnoea breathing therapy equipment (ISO 17510-1:2007); German version EN ISO 17510-1:2009DIN
۵۷۵DIN EN ISO 17510-2۲۰۰۸Sleep apnoea breathing therapy – Part 2: Masks and application accessories (ISO 17510-2:2007); German version EN ISO 17510-2:2009DIN
۵۷۶DIN EN ISO 17632۲۰۰۸Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels – Classification (ISO 17632:2004); German version EN ISO 17632:2008DIN
۵۷۷DIN EN ISO 17852۲۰۰۸Water quality – Determination of mercury – Method using atomic fluorescence spectrometry (ISO 17852:2006); German version EN ISO 17852:2008DIN
۵۷۸DIN EN ISO 17864۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Determination of the critical pitting temperature under potientiostatic control (ISO 17864:2005); German version EN ISO 17864:2008DIN
۵۷۹DIN EN ISO 1798۲۰۰۸Flexible cellular polymeric materials – Determination of tensile strength and elongation at break (ISO 1798:2008); German version EN ISO 1798:2008DIN
۵۸۰DIN EN ISO 18332۲۰۰۸Metallic and other inorganic coatings – Definitions and conventions concerning porosity (ISO 18332:2007); German version EN ISO 18332:2008DIN
۵۸۱DIN EN ISO 1856۲۰۰۸Flexible cellular polymeric materials – Determination of compression set (ISO 1856:2000+Amd 1:2007); German version EN ISO 1856:2000+A1:2007DIN
۵۸۲DIN EN ISO 1893۲۰۰۸Refractory products – Determination of refractoriness under load – Differential method with rising temperature (ISO 1893:2007); German version EN ISO 1893:2008DIN
۵۸۳DIN EN ISO 19128۲۰۰۸Geographic information – Web map server interface (ISO 19128:2005); English version EN ISO 19128:2008DIN
۵۸۴DIN EN ISO 19131۲۰۰۸Geographic information – Data product specifications (ISO 19131:2007/DAM 1:2009); English version EN ISO 19131:2008/prA1:2009DIN
۵۸۵DIN EN ISO 19137۲۰۰۸Geographic information – Core profile of the spatial schema (ISO 19137:2007); English version EN ISO 19137:2008DIN
۵۸۶DIN EN 352-8۲۰۰۸Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 8: Entertainment audio ear-muffs; German version EN 352-8:2008DIN
۵۸۷DIN EN 3545-008۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 ?C to 175 ?C – Part 008: Tools for assembly/removal of coding and attachment system – Product standard; German and English version EN 3545-008:2006DIN
۵۸۸DIN EN 362۲۰۰۸Personal protective equipment against falls from a height – Connectors; German version EN 362:2004DIN
۵۸۹DIN EN 363۲۰۰۸Personal fall protection equipment – Personal fall protection systems; German version EN 363:2008DIN
۵۹۰DIN EN 3633۲۰۰۸Aerospace series – Installation hole for fluid fittings, flanged; German and English version EN 3633:2008DIN
۵۹۱DIN EN 3645-001۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3645-001:2007DIN
۵۹۲DIN EN 3645-002۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3645-002:2007DIN
۵۹۳DIN EN 3645-003۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 003: Receptacle square flange mounting – Product standard; German and English version EN 3645-003:2006DIN
۵۹۴DIN EN 3645-004۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 004: Receptacle, hermetic, square flange mounting – Product standard; German and English version EN 3645-004:2006DIN
۵۹۵DIN EN 3645-005۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 005: Receptacle, hermetic, round flange, brasage mounting – Product standard; German and English version EN 3645-005:2006DIN
۵۹۶DIN EN 3645-006۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 006: Protective cover for receptacle – Product standard; German and English version EN 3645-006:2006DIN
۵۹۷DIN EN 3645-009۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 009: Receptacle, round flange, jam nut mounting – Product standard; German and English version EN 3645-009:2006DIN
۵۹۸DIN EN 3645-010۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 010: Receptacle, hermetic, round flange, jam nut mounting – Product standard; German and English version EN 3645-010:2006DIN
۵۹۹DIN EN 3645-011۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 011: Lanyard release plug with grounding fingers – Type 1 – Product standard; German and English version EN 3645-011:2006DIN
۶۰۰DIN EN 3645-012۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 012: Lanyard release plug with grounding fingers – Type 2 – Product standard; German and English version EN 3645-012:2006DIN
۶۰۱DIN EN 3645-013۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 013: Dummy receptacle – Product standard; German and English version EN 3645-013:2007DIN
۶۰۲DIN EN 3646-001۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3646-001:2007DIN
۶۰۳DIN EN 3646-002۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3646-002:2007DIN
۶۰۴DIN EN 3660-009۲۰۰۸Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors – Part 009: Cable outlet, style J, straight, sealed, for heat shrinkable boot – Product standard; German and English version EN 3660-009:2007DIN
۶۰۵DIN EN 3661-001۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3661-001:2006DIN
۶۰۶DIN EN 3661-005۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 005: With polarized signal contact – Product standard; German and English version EN 3661-005:2006DIN
۶۰۷DIN EN 3661-006۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 006: With polarized signal contact – Bus bar version – Product standard; German and English version EN 3661-006:2006DIN
۶۰۸DIN EN 3662-001۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3662-001:2006DIN
۶۰۹DIN EN 3662-005۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 005: With polarized signal contact – Product standard; German and English version EN 3662-005:2006DIN
۶۱۰DIN EN 3662-006۲۰۰۸Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 006: With polarized signal contact – Bus-bar version – Product standard; German and English version EN 3662-006:2006DIN
۶۱۱DIN EN 3682-001۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3682-001:2006DIN
۶۱۲DIN EN 3682-002۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3682-002:2006DIN
۶۱۳DIN EN 3682-003۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 003: Inserts – Product standard; German and English version EN 3682-003:2006DIN
۶۱۴DIN EN 3682-004۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 004: Size 2 receptacle – Product standard; German and English version EN 3682-004:2006DIN
۶۱۵DIN EN 3682-005۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 005: Size 2 plug – Product standard; German and English version EN 3682-005:2006DIN
۶۱۶DIN EN 3682-006۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 006: Size 3 receptacle – Product standard; German and English version EN 3682-006:2006DIN
۶۱۷DIN EN 3682-007۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 007: Size 3 plug – Product standard; German and English version EN 3682-007:2006DIN
۶۱۸DIN EN 3682-008۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 008: Size 4 receptacle – Product standard; German and English version EN 3682-008:2006DIN
۶۱۹DIN EN 3682-009۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 009: Size 4 plug – Product standard; German and English version EN 3682-009:2006DIN
۶۲۰DIN EN 3686۲۰۰۸Aerospace series – Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated – Classification: 1100 MPa/650 ?C; German and English version EN 3686:2008 + AC:2009DIN
۶۲۱DIN EN 3716-005۲۰۰۸Aerospace series – Connector, single-way with triaxial interface, for transmission of digital data – Part 005: Crimp receptacle – Product standard; German and English version EN 3716-005:2006DIN
۶۲۲DIN EN 3716-006۲۰۰۸Aerospace series – Connector, single-way with triaxial interface, for transmission of digital data – Part 006: Crimp plug – Product standard; German and English version EN 3716-006:2006DIN
۶۲۳DIN EN 3745-411۲۰۰۸Aerospace series – Fibres and cables, optical, aircraft use – Test methods – Part 411: Resistance to fluids; German and English version EN 3745-411:2007DIN
۶۲۴DIN EN 3746۲۰۰۸Aerospace series – O-rings, in fluorosilicon rubber (FVMQ) – Hardness 80 IRHD; German and English version EN 3746:2007DIN
۶۲۵DIN EN 3747۲۰۰۸Aerospace series – O-rings, in fluorosilicon rubber (FVMQ) – Technical specification; German and English version EN 3747:2007DIN
۶۲۶DIN EN 378-1۲۰۰۸Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteriaDIN
۶۲۷DIN EN 378-2۲۰۰۸Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation; German version EN 378-2:2008+A1:2009DIN
۶۲۸DIN EN 378-3۲۰۰۸Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 3: Installation site and personal protectionDIN
۶۲۹DIN EN 378-4۲۰۰۸Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 4: Operation, maintenance, repair and recoveryDIN
۶۳۰DIN EN 3909۲۰۰۸Aerospace series – Test fluids and test methods for electric components and sub-assemblies; German and English version EN 3909:2007DIN
۶۳۱DIN EN 3913۲۰۰۸Aerospace series – Insert, thin wall, self-locking, short, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), silver plated on internal thread, for salvage of components; German and English version EN 3913:2007DIN
۶۳۲DIN EN 40-4 Berichtigung 1۲۰۰۸Lighting columns – Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns; German version EN 40-4:2005; Corrigenda to DIN EN 40-4:2006-06, German version EN 40-4:2005/AC:2006DIN
۶۳۳DIN EN 4008-001۲۰۰۸Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4008-001:2006DIN
۶۳۴DIN EN 4008-002۲۰۰۸Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 002: List of product standards; German and English version EN 4008-002:2006DIN
۶۳۵DIN EN 4008-005۲۰۰۸Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 005: Positioner for crimping tool M22520/2-01 – Product standard; German and English version EN 4008-005:2006DIN
۶۳۶DIN EN 4008-006۲۰۰۸Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 006: Positioner for crimping tool M22520/7 – Product standard; German and English version EN 4008-006:2006DIN
۶۳۷DIN EN 4008-007۲۰۰۸Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 007: Positioner for crimping tool M22520/2-01 – Product standard; German and English version EN 4008-007:2006DIN
۶۳۸DIN EN 4008-017۲۰۰۸Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 017: Head for crimping tool M22520/4-01 – Product standard; German and English version EN 4008-017:2006DIN
۶۳۹DIN EN 4028۲۰۰۸Aerospace series – Pipe coupling 8?30??in titanium alloy – Tees with thrust wire nut on run; German and English version EN 4028:2001DIN
۶۴۰DIN EN 4033۲۰۰۸Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in corrosion resisting steel – Diameter series 8 and 9, reduced internal radial clearance – Dimensions and loads; German and English version EN 4033:2007DIN
۶۴۱DIN EN 4034۲۰۰۸Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Double row self-aligning ball bearings with flanged outer ring in corrosion resisting steel, reduced internal radial clearance – Dimensions and loads; German and English version EN 4034:2007DIN
۶۴۲DIN EN 4049-001۲۰۰۸Aerospace series – Thermocouple extension cable – Operating temperatures between -65 ?C to 260 ?C – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4049-001:2006DIN
۶۴۳DIN EN 4049-003۲۰۰۸Aerospace series – Thermocouple extension cable – Operating temperatures between -65 ?C to 260 ?C – Part 003: Single core nickel chromium/nickel aluminium – Product standard; German and English version EN 4049-003:2006DIN
۶۴۴DIN EN 4049-004۲۰۰۸Aerospace series – Thermocouple extension cable – Operating temperatures between -65 ?C to 260 ?C – Part 004: Two core nickel chromium/nickel aluminium shielded and jacketed – Product standard; German and English version EN 4049-004:2006DIN
۶۴۵DIN EN 4056-001۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4056-001:2006DIN
۶۴۶DIN EN 4057-100۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 100: General; German and English version EN 4057-100:2006DIN
۶۴۷DIN EN 4057-301۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 301: Salt mist test; German and English version EN 4057-301:2005DIN
۶۴۸DIN EN 4057-302۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 302: Flammability; German and English version EN 4057-302:2006DIN
۶۴۹DIN EN 4057-304۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 304: Loop tensile strength at maximum working temperature; German and English version EN 4057-304:2006DIN
۶۵۰DIN EN 4057-306۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 306: Heat ageing test; German and English version EN 4057-306:2006DIN
۶۵۱DIN EN 4057-307۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 307: Resistance to ultra violet radiation; German and English version EN 4057-307:2006DIN
۶۵۲DIN EN 4057-401۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 401: Loop tensile strength; German and English version EN 4057-401:2006DIN
۶۵۳DIN EN 4057-402۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 402: Life cycle; German and English version EN 4057-402:2006DIN
۶۵۴DIN EN 4057-404۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 404: Low temperature installation; German and English version EN 4057-404:2006DIN
۶۵۵DIN EN 4057-405۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 405: Compass safe distance; German and English version EN 4057-405:2005DIN
۶۵۶DIN EN 4057-406۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 406: Locking device retention; German and English version EN 4057-406:2006DIN
۶۵۷DIN EN 4057-407۲۰۰۸Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 407: Verification of application tool settings; German and English version EN 4057-407:2005DIN
۶۵۸DIN EN 4108۲۰۰۸Aerospace series – Wrenches, crow foot, attachment socket, socket drive; German and English version EN 4108:2006DIN
۶۵۹DIN EN 4109۲۰۰۸Aerospace series – Wrenches, face spanner; German and English version EN 4109:2006DIN
۶۶۰DIN EN 4110۲۰۰۸Aerospace series – Wrenches, open end, box; German and English version EN 4110:2006DIN
۶۶۱DIN EN 415-8۲۰۰۸Safety of packaging machines – Part 8: Strapping machines; German version EN 415-8:2008DIN
۶۶۲DIN EN 4165-001۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4165-001:2007DIN
۶۶۳DIN EN 4165-002۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 4165-002:2007DIN
۶۶۴DIN EN 4165-003۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 003: Modules series 2 and series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-003:2008DIN
۶۶۵DIN EN 4165-004۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 004: Stackable mounting receptacle 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-004:2007DIN
۶۶۶DIN EN 4165-005۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 005: Stackable mounting receptacle 2 and 4 modules, series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-005:2007DIN
۶۶۷DIN EN 4165-006۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 006: Plug for 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-006:2007DIN
۶۶۸DIN EN 4165-007۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 007: Plug for 2 and 4 modules, series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-007:2007DIN
۶۶۹DIN EN 4165-008۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 008: Rack and panel plug for 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-008:2007DIN
۶۷۰DIN EN 4165-009۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 009: Rack and panel plug for 2 and 4 modules, series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-009:2007DIN
۶۷۱DIN EN 4165-010۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 010: Rack and panel rear mounted plug for 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-010:2007DIN
۶۷۲DIN EN 4165-011۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 011: Flange mounting receptacle 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-011:2007DIN
۶۷۳DIN EN 4165-018۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 018: Protective cover for receptacle 2 and 4 modules, series 2 and series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-018:2007DIN
۶۷۴DIN EN 4165-020۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 020: Coupling system keyway for receptacle – Product standard; German and English version EN 4165-020:2007DIN
۶۷۵DIN EN 4165-021۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 021: Coupling system keyway for plug – Product standard; German and English version EN 4165-021:2007DIN
۶۷۶DIN EN 4165-023۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 023: Tooling for assembly of receptacle coding component – Product standard; German and English version EN 4165-023:2007DIN
۶۷۷DIN EN 4199-001۲۰۰۸Aerospace series – Bonding straps for aircraft – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4199-001:2006DIN
۶۷۸DIN EN 4216۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) – Homogenized, solution treated and precipitation hardened, investment casting D<sub>e</sub> ??50 mm, R<sub>m</sub> ??900 MPa; German and English version EN 4216:2007DIN
۶۷۹DIN EN 4314۲۰۰۸Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) – Non heat treated, forging stock a or D ??250 mm; German and English version EN 4314:2007DIN
۶۸۰DIN EN 4315۲۰۰۸Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) – Solution treated and precipitation treated, bar and section a or D ??100 mm, R<sub>m</sub> ??900 MPa; German and English version EN 4315:2007DIN
۶۸۱DIN EN 4317۲۰۰۸Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) – Non heat treated, forging stock a or D ??200 mm; German and English version EN 4317:2007DIN
۶۸۲DIN EN 4318۲۰۰۸Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) – Solution treated and precipitation treated, bar and section D<sub>e</sub> ??100 mm, R<sub>m</sub> ??960 MPa; German and English version EN 4318:2007DIN
۶۸۳DIN EN 4346۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) – Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D ??300 mm; German and English version EN 4346:2007DIN
۶۸۴DIN EN 4347۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) – Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D ??300 mm; German and English version EN 4347:2007DIN
۶۸۵DIN EN 4354۲۰۰۸Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, relieved; German and English version EN 4354:2006DIN
۶۸۶DIN EN 4356۲۰۰۸Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, short; German and English version EN 4356:2006DIN
۶۸۷DIN EN 4357۲۰۰۸Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, handle; German version EN 5347:2006DIN
۶۸۸DIN EN 4358۲۰۰۸Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, double ended, 90?; German and English version EN 4358:2006DIN
۶۸۹DIN EN 4359۲۰۰۸Aerospace series – Six lobe recess – Drivers – Technical specification; German and English version EN 4359:2006DIN
۶۹۰DIN EN 4373۲۰۰۸Aerospace series – Heat resisting alloy NI-PD9001 (NiCu31) – Annealed, seamless tube D ??75 mm, a ??3 mm; German and English version EN 4373:2007DIN
۶۹۱DIN EN 4379۲۰۰۸Aerospace series – Heat resisting alloy NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) – Solution treated, forging D<sub>e</sub> ??200 mm; German and English version EN 4379:2007DIN
۶۹۲DIN EN 4408-003۲۰۰۸Aerospace series – Technical drawings – Representation of parts made of composite materials – Part 3: Parts including core materials; German and English version EN 4408-003:2005DIN
۶۹۳DIN EN 4421۲۰۰۸Aerospace series – Studs, in titanium alloy TI-P64001, MoS<sub>2</sub> coated, with serrated locking ring in corrosion resisting steel – Strength Class: 1100 MPa (at ambient temperature); German and English version EN 4421:2007DIN
۶۹۴DIN EN 443۲۰۰۸Helmets for fire fighting in buildings and other structures; German version EN 443:2008DIN
۶۹۵DIN EN 445۲۰۰۸Grout for prestressing tendons – Test methodsDIN
۶۹۶DIN EN 446۲۰۰۸Grout for prestressing tendons – Grouting proceduresDIN
۶۹۷DIN EN 447۲۰۰۸Grout for prestressing tendons – Basic requirementsDIN
۶۹۸DIN EN 449۲۰۰۸Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances – Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters); German version EN 449:2002+A1:2007DIN
۶۹۹DIN EN 450-1۲۰۰۸Fly ash for concrete – Part 1: Definition, specifications and conformity criteria; German version prEN 450-1:2010DIN
۷۰۰DIN EN 4530-001۲۰۰۸Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4530-001:2006DIN
۷۰۱DIN EN 4530-002۲۰۰۸Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 002: List and utilization of sealing sleeves; German and English version EN 4530-002:2006DIN
۷۰۲DIN EN 4530-005۲۰۰۸Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 005: Sealing sleeves for external diameter cable 3 mm to 4,1 mm – Product standard; German and English version EN 4530-005:2006DIN
۷۰۳DIN EN 4530-006۲۰۰۸Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 006: Sealing sleeves for external diameter cable 4,68 mm to 5,05 mm – Product standard; German and English version EN 4530-006:2006DIN
۷۰۴DIN EN 4531-001۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4531-001:2007DIN
۷۰۵DIN EN 4531-002۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 4531-002:2007DIN
۷۰۶DIN EN 4531-003۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 003: Square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 4531-003:2007DIN
۷۰۷DIN EN 4531-004۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 004: Jam nut receptacle – Product standard; German and English version EN 4531-004:2007DIN
۷۰۸DIN EN 4531-005۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 005: Plug – Product standard; German and English version EN 4531-005:2007DIN
۷۰۹DIN EN 4531-101۲۰۰۸Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 101: Optical contact for EN 4641-100 cable -55 ?C to 125 ?C – Product standard; German and English version EN 4531-101:2007DIN
۷۱۰DIN EN 4533-001۲۰۰۸Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 001: Termination methods and tools; German and English version EN 4533-001:2006DIN
۷۱۱DIN EN 4533-002۲۰۰۸Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 002: Test and measurement; German and English version EN 4533-002:2006DIN
۷۱۲DIN EN 4533-003۲۰۰۸Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 003: Looming and installation practices; German and English version EN 4533-003:2006DIN
۷۱۳DIN EN 4533-004۲۰۰۸Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 004: Repair, maintenance and inspection; German and English version EN 4533-004:2006DIN
۷۱۴DIN EN 4604-001۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4604-001:2009DIN
۷۱۵DIN EN 4604-002۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 002: General; German and English version EN 4604-002:2009DIN
۷۱۶DIN EN 4604-004۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 004: Cable, microcoaxial, high immunity, 50 Ohms, 200 ?C, type WS – Product standard; German and English version EN 4604-004:2007DIN
۷۱۷DIN EN 4604-007۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 007: Cable, coaxial, 50 Ohms, 200 ?C, type WN – Product standard; German and English version EN 4604-007:2007DIN
۷۱۸DIN EN 4608-001۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, fire resistant – Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed – Operating temperatures between -65 ?C and 260 ?C – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4608-001:2006DIN
۷۱۹DIN EN 4608-002۲۰۰۸Aerospace series – Cable, electrical, fire resistant – Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed – Operating temperatures between -65 ?C and 260 ?C – Part 002: General; German and English version EN 4608-002:2006DIN
۷۲۰DIN EN 4617۲۰۰۸Aerospace series – Recommended practices for standardising company standards; German and English version EN 4617:2006DIN
۷۲۱DIN EN 4627۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Forgings – D<sub>e</sub> ??150 mm – 1100 MPa ??R<sub>m</sub> ??1300 MPa; German and English version EN 4627:2007DIN
۷۲۲DIN EN 4628۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Bar – D<sub>e</sub> ??150 mm – 1100 MPa ??R<sub>m</sub> ??1300 MPa; German and English version EN 4628:2007DIN
۷۲۳DIN EN 4629۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Forging stock – D<sub>e</sub> ??300 mm; German and English version EN 4629:2007DIN
۷۲۴DIN EN 4630۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Forgings – D<sub>e</sub> ??200 mm – 900 MPa ??R<sub>m</sub> ??1050 MPa; German and English version EN 4630:2007DIN
۷۲۵DIN EN 4631۲۰۰۸Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Bar – D<sub>e</sub> ??200 mm – 900 MPa ??R<sub>m</sub> ??1050 MPa; German and English version EN 4631:2007DIN
۷۲۶DIN EN 47 Berichtigung 1۲۰۰۸Wood preservatives – Determination of the toxic values against larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – (Laboratory method); German version EN 47:2005, Corrigenda to DIN EN 47:2005-06; German version EN 47:2005/AC:2007DIN
۷۲۷DIN EN 471۲۰۰۸High-visibility warning clothing for professional use – Test methods and requirements; German version EN 471:2003+A1:2007DIN
۷۲۸DIN EN 473۲۰۰۸Non-destructive testing – Qualification and certification of NDT personnel – General principles; German version EN 473:2008DIN
۷۲۹DIN EN 485-1۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery; German version EN 485-1:2008+A1:2009DIN
۷۳۰DIN EN 50090-4-3۲۰۰۸Home and Building Electronic Systems (HBES) – Part 4-3: Media independent layers – Communication over IP (EN 13321-2:2006); English version EN 50090-4-3:2007DIN
۷۳۱DIN EN 54-16۲۰۰۸Fire detection and fire alarm systems – Part 16: Voice alarm control and indicating equipment; German version EN 54-16:2008DIN
۷۳۲DIN EN 54-24۲۰۰۸Fire detection and fire alarm systems – Part 24: Components of voice alarm systems – Loudspeakers; German version EN 54-24:2008DIN
۷۳۳DIN EN 54-25۲۰۰۸Fire detection and fire alarm systems – Part 25: Components using radio links; German version EN 54-25:2008DIN
۷۳۴DIN EN 558۲۰۰۸Industrial valves – Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems – PN and Class designated valvesDIN
۷۳۵DIN EN 560۲۰۰۸Gas welding equipment – Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes; German version EN 560:2005 + AC:2007DIN
۷۳۶DIN EN 598۲۰۰۸Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications – Requirements and test methods; German version EN 598:2007+A1:2009DIN
۷۳۷DIN EN 60061-1۲۰۰۸Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969 + supplements A:1970 to V:1997 + A21:1998 to A42:2009, modified); German version EN 60061-1:1993 + A1:1995 to A7:1997 + A21:1998 to A42:2009DIN
۷۳۸DIN EN 60061-2۲۰۰۸Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969 + supplements A:1970 to S:1997 + A18:1998 to A39:2009, modified); German version EN 60061-2:1993 + A1:1995 to A7:1997 + A18:1998 to A39:2009DIN
۷۳۹DIN EN 60061-3۲۰۰۸Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges (IEC 60061-3:1969 + supplements A:1970 to U:1997 + A20:1998 to A40:2009, modified); German version EN 60061-3:1993 + A1:1995 to A7:1997 + A20:1998 to A40:2009DIN
۷۴۰DIN EN 61158-2۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 65C/553/CDV:2009); English version FprEN 61158-2:2009DIN
۷۴۱DIN EN 61158-3-1۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-17: Data-link layer service definition – Type 17 elements (IEC 61158-3-17:2007); English version EN 61158-3-17:2008, only on CD-ROMDIN
۷۴۲DIN EN 61158-5-20۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-20: Application layer service definition – Type 20 elements (IEC 61158-5-20:2007); English version EN 61158-5-20:2008, only on CD-ROMDIN
۷۴۳DIN EN 61158-5-3۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-3: Application layer service definition – Type 3 elements (IEC 61158-5-3:2007); English version EN 61158-5-3:2008, only on CD-ROMDIN
۷۴۴DIN EN 61158-5-4۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-4: Application layer service definition – Type 4 elements (IEC 61158-5-4:2007); English version EN 61158-5-4:2008, only on CD-ROMDIN
۷۴۵DIN EN 61158-5-5۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-5: Application layer service definition – Type 5 elements (IEC 61158-5-5:2007); English version EN 61158-5-5:2008, only on CD-ROMDIN
۷۴۶DIN EN 61158-5-7۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-7: Application layer service definition – Type 7 elements (IEC 61158-5-7:2007); English version EN 61158-5-7:2008, only on CD-ROMDIN
۷۴۷DIN EN 61158-5-8۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-8: Application layer service definition – Type 8 elements (IEC 61158-5-8:2007); English version EN 61158-5-8:2007, only on CD-ROMDIN
۷۴۸DIN EN 61158-5-9۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-9: Application layer service definition – Type 9 elements (IEC 61158-5-9:2007); English version EN 61158-5-9:2008, only on CD-ROMDIN
۷۴۹DIN EN 61158-6-10۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-10: Application layer protocol specification – Type 10 elements (IEC 61158-6-10:2007); English version EN 61158-6-10:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۰DIN EN 61158-6-11۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-11: Application layer protocol specification – Type 11 elements (IEC 61158-6-11:2007); English version EN 61158-6-11:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۱DIN EN 61158-6-12۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-12: Application layer protocol specification – Type 12 elements (IEC 61158-6-12:2007); English version EN 61158-6-12:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۲DIN EN 61158-6-13۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-13: Application layer protocol specification – Type 13 elements (IEC 61158-6-13:2007); English version EN 61158-6-13:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۳DIN EN 61158-6-14۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-14: Application layer protocol specification – Type 14 elements (IEC 61158-6-14:2007); English version EN 61158-6-14:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۴DIN EN 61158-6-15۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-15: Application layer protocol specification – Type 15 elements (IEC 61158-6-15:2007); English version EN 61158-6-15:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۵DIN EN 61158-6-16۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-16: Application layer protocol specification – Type 16 elements (IEC 61158-6-16:2007); English version EN 61158-6-16:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۶DIN EN 61158-6-17۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-17: Application layer protocol specification – Type 17 elements (IEC 61158-6-17:2007); English version EN 61158-6-17:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۷DIN EN 61158-6-18۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-18: Application layer protocol specification – Type 18 elements (IEC 61158-6-18:2007); English version EN 61158-6-18:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۸DIN EN 61158-6-19۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-19: Application layer protocol specification – Type 19 elements (IEC 61158-6-19:2007); English version EN 61158-6-19:2008, only on CD-ROMDIN
۷۵۹DIN EN 61158-6-2۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-2: Application layer protocol specification – Type 2 elements (IEC 61158-6-2:2007); English version EN 61158-6-2:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۰DIN EN 61158-6-20۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-20: Application layer protocol specification – Type 20 elements (IEC 61158-6-20:2007); English version EN 61158-6-20:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۱DIN EN 61158-6-3۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements (IEC 61158-6-3:2007); English version EN 61158-6-3:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۲DIN EN 61158-6-4۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-4: Application layer protocol specification – Type 4 elements (IEC 61158-6-4:2007); English version EN 61158-6-4:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۳DIN EN 61158-6-5۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-5: Application layer protocol specification – Type 5 elements (IEC 61158-6-5:2007); English version EN 61158-6-5:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۴DIN EN 61158-6-7۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-7: Application layer protocol specification – Type 7 elements (IEC 61158-6-7:2007); English version EN 61158-6-7:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۵DIN EN 61158-6-8۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-8: Application layer protocol specification – Type 8 elements (IEC 61158-6-8:2007); English version EN 61158-6-8:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۶DIN EN 61158-6-9۲۰۰۸Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-9: Application layer protocol specification – Type 9 elements (IEC 61158-6-9:2007); English version EN 61158-6-9:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۷DIN EN 61784-1۲۰۰۸Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2007); English version EN 61784-1:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۸DIN EN 61784-2۲۰۰۸Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2007); English version EN 61784-2:2008, only on CD-ROMDIN
۷۶۹DIN EN 61784-3-3۲۰۰۸Industrial communication networks – Profiles – Part 3-3: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 3 (IEC 61784-3-3:2007); English version EN 61784-3-3:2008DIN
۷۷۰DIN EN 61784-3-6۲۰۰۸Industrial communication networks – Profiles – Part 3-6: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 6 (IEC 61784-3-6:2007); English version EN 61784-3-6:2008DIN
۷۷۱DIN EN 61800-7-1۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-1: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Interface definition (IEC 61800-7-1:2007); English version EN 61800-7-1:2008DIN
۷۷۲DIN EN 61800-7-201۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 1 specification (IEC 61800-7-201:2007); English version EN 61800-7-201:2008DIN
۷۷۳DIN EN 61800-7-202۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-202: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 2 specification (IEC 61800-7-202:2007); English version EN 61800-7-202:2008DIN
۷۷۴DIN EN 61800-7-203۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 3 specification (IEC 61800-7-203:2007); English version EN 61800-7-203:2008DIN
۷۷۵DIN EN 61800-7-204۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-204: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 4 specification (IEC 61800-7-204:2007); English version EN 61800-7-204:2008DIN
۷۷۶DIN EN 61800-7-301۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 1 to network technologies (IEC 61800-7-301:2007); English version EN 61800-7-301:2008DIN
۷۷۷DIN EN 61800-7-302۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 2 to network technologies (IEC 61800-7-302:2007); English version EN 61800-7-302:2008DIN
۷۷۸DIN EN 61800-7-303۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 3 to network technologies (IEC 61800-7-303:2007); English version EN 61800-7-303:2008DIN
۷۷۹DIN EN 61800-7-304۲۰۰۸Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 4 to network technologies (IEC 61800-7-304:2007); English version EN 61800-7-304:2008DIN
۷۸۰DIN EN 61850-7-410۲۰۰۸Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-410: Hydroelectric power plants – Communication for monitoring and control (IEC 61850-7-410:2007); English version EN 61850-7-410:2007DIN
۷۸۱DIN EN 61915-1۲۰۰۸Low-voltage switchgear and controlgear – Device profiles for networked industrial devices – Part 1: General rules for the development of device profiles (IEC 61915-1:2007); English version EN 61915-1:2008DIN
۷۸۲DIN EN 61968-4 Berichtigung 1۲۰۰۸Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 4: Interfaces for records and asset management (IEC 61968-4:2007); German version EN 61968-4:2007, text in English, Corrigendum to DIN EN 61968-4:2007-12DIN
۷۸۳DIN EN 61970-404۲۰۰۸Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 404: High Speed Data Access (HSDA) (IEC 61970-404:2007); German version EN 61970-404:2007, text in EnglishDIN
۷۸۴DIN EN 61970-405۲۰۰۸Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 405: Generic Eventing and Subscription (GES) (IEC 61970-405:2007); German version EN 61970-405:2007, text in EnglishDIN
۷۸۵DIN EN 61970-407۲۰۰۸Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 407: Time Series Data Access (TSDA) (IEC 61970-407:2007); German version EN 61970-407:2007, text in EnglishDIN
۷۸۶DIN EN 62264-2۲۰۰۸Enterprise-control system integration – Part 2: Object model attributes (IEC 62264-2:2004); English version EN 62264-2:2008DIN
۷۸۷DIN EN 62264-3۲۰۰۸Enterprise-control system integration – Part 3: Activity models of manufacturing operations management (IEC 62264-3:2007); German version EN 62264-3:2007, text in EnglishDIN
۷۸۸DIN EN 62388۲۰۰۸Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Shipborne radar – Performance requirements, methods of testing and required test results (IEC 62388:2007); English version EN 62388:2008DIN
۷۸۹DIN EN 626-1۲۰۰۸Safety of machinery – Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers; German version EN 626-1:1994+A1:2008DIN
۷۹۰DIN EN 626-2۲۰۰۸Safety of machinery – Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures; German version EN 626-2:1996+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 626-2:2008-09DIN
۷۹۱DIN EN 659۲۰۰۸Protective gloves for firefighters; German version EN 659:2003+A1:2008DIN
۷۹۲DIN EN 71-1۲۰۰۸Safety of toys – Part 11: Organic chemical compounds – Methods of analysisDIN
۷۹۳DIN EN 716-1۲۰۰۸Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic use – Part 1: Safety requirementsDIN
۷۹۴DIN EN 716-2۲۰۰۸Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic use – Part 2: Test methodsDIN
۷۹۵DIN EN 725-1۲۰۰۸Advanced technical ceramics – Methods of test for ceramic powders – Part 12: Chemical analysis of zirconia; German version EN 725-12:2001DIN
۷۹۶DIN EN 725-2۲۰۰۸Advanced technical ceramics – Methods of test for ceramic powders – Part 2: Determination of impurities in barium titanate; German version EN 725-2:2007DIN
۷۹۷DIN EN 736-3۲۰۰۸Valves – Terminology – Part 3: Definition of terms; German version EN 736-3:2008DIN
۷۹۸DIN EN 752۲۰۰۸Drain and sewer systems outside buildings; German version EN 752:2008DIN
۷۹۹DIN EN 754-1۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery; German version EN 754-1:2008DIN
۸۰۰DIN EN 754-2۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 2: Mechanical properties; German version EN 754-2:2008DIN
۸۰۱DIN EN 754-3۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-3:2008DIN
۸۰۲DIN EN 754-4۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 4: Square bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-4:2008DIN
۸۰۳DIN EN 754-5۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-5:2008DIN
۸۰۴DIN EN 754-6۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-6:2008DIN
۸۰۵DIN EN 754-7۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-7:2008DIN
۸۰۶DIN EN 754-8۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-8:2008DIN
۸۰۷DIN EN 755-1۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 1: Technical conditions for inspection and deliveryDIN
۸۰۸DIN EN 755-2۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 2: Mechanical propertiesDIN
۸۰۹DIN EN 755-3۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and formDIN
۸۱۰DIN EN 755-4۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 4: Square bars, tolerances on dimensions and formDIN
۸۱۱DIN EN 755-5۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and formDIN
۸۱۲DIN EN 755-6۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and formDIN
۸۱۳DIN EN 755-7۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form; German version EN 755-7:2008DIN
۸۱۴DIN EN 755-8۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and formDIN
۸۱۵DIN EN 755-9۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and formDIN
۸۱۶DIN EN 817۲۰۰۸Sanitary tapware – Mechanical mixing valves (PN 10) – General technical specifications; German version EN 817:2008DIN
۸۱۷DIN EN 840-6۲۰۰۸Mobile waste containers – Part 6: Safety and health requirements (includes Amendment A1:2008)DIN
۸۱۸DIN EN 843-1۲۰۰۸Advanced technical ceramics – Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature – Part 1: Determination of flexural strength; German version EN 843-1:2006DIN
۸۱۹DIN EN 845-1۲۰۰۸Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets (includes Amendment A1:2008)DIN
۸۲۰DIN EN 845-3۲۰۰۸Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork (includes Amendment A1:2008)DIN
۸۲۱DIN EN 861۲۰۰۸Safety of woodworking machines – Surface planing and thicknessing machines; German version EN 861:2007+A1:2009DIN
۸۲۲DIN EN 88-1۲۰۰۸Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances – Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 500 mbarDIN
۸۲۳DIN EN 88-2۲۰۰۸Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances – Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar; German version EN 88-2:2007DIN
۸۲۴DIN EN 900۲۰۰۸Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Calcium hypochlorite; German version EN 900:2007DIN
۸۲۵DIN EN 9111۲۰۰۸Aerospace series – Quality management systems – Assessment applicable to maintenance organizations (based on ISO 9001:2000); German and English version EN 9111:2005DIN
۸۲۶DIN EN 9132۲۰۰۸Aerospace series – Quality management systems – Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking; German and English version EN 9132:2006DIN
۸۲۷DIN EN 923۲۰۰۸Adhesives – Terms and definitions; German version EN 923:2005+A1:2008DIN
۸۲۸DIN EN 933-4۲۰۰۸Tests for geometrical properties of aggregates – Part 4: Determination of particle shape – Shape indexDIN
۸۲۹DIN EN 934-1۲۰۰۸Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 1: Common requirements; German version EN 934-1:2008DIN
۸۳۰DIN EN 934-5۲۰۰۸Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 5: Admixtures for sprayed concrete – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling; German version EN 934-5:2007DIN
۸۳۱DIN EN 980۲۰۰۸Symbols for use in the labelling of medical devices; German version EN 980:2008DIN
۸۳۲DIN EN 993-11۲۰۰۸Methods of test for dense shaped refractory products – Part 11: Determination of resistance to thermal shock; German version EN 993-11:2007DIN
۸۳۳DIN EN 997۲۰۰۸WC pans and WC suites with integral trap (includes Amendment A1:2006)DIN
۸۳۴DIN EN 999۲۰۰۸N/ADIN
۸۳۵DIN EN ISO 10062۲۰۰۸Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO 10062:2006); German version EN ISO 10062:2008DIN
۸۳۶DIN EN ISO 10077-2۲۰۰۸Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003)DIN
۸۳۷DIN EN ISO 10211۲۰۰۸Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – Detailed calculations (ISO 10211:2007); German version EN ISO 10211:2007DIN
۸۳۸DIN EN ISO 10239۲۰۰۸Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2008); German version EN ISO 10239:2008DIN
۸۳۹DIN EN ISO 10270۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors (ISO 10270:1995+Cor. 1:1997)DIN
۸۴۰DIN EN ISO 10319۲۰۰۸Geosynthetics – Wide-width tensile test (ISO 10319:2008); German version EN ISO 10319:2008DIN
۸۴۱DIN EN ISO 10321۲۰۰۸Geosynthetics – Tensile test for joints/seams by wide-width strip method (ISO 10321:2008)DIN
۸۴۲DIN EN ISO 10424-2۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Rotary drilling equipment – Part 2: Threading and gauging of rotary shouldered thread connections (ISO 10424-2:2007); English version EN ISO 10424-2:2007DIN
۸۴۳DIN EN ISO 10426-6۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 6: Methods for determining the static gel strength of cement formulations (ISO 10426-6:2008); English version EN ISO 10426-6:2008DIN
۸۴۴DIN EN ISO 10438-1۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 1: General requirements (ISO 10438-1:2007); English version EN ISO 10438-1:2007, with CD-ROMDIN
۸۴۵DIN EN ISO 10438-2۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 2: Special-purpose oil systems (ISO 10438-2:2007); English version EN ISO 10438-2:2007, with CD-ROMDIN
۸۴۶DIN EN ISO 10438-3۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 3: General-purpose oil systems (ISO 10438-3:2007); English version EN ISO 10438-3:2007, with CD-ROMDIN
۸۴۷DIN EN ISO 10438-4۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 4: Self-acting gas seal support systems (ISO 10438-4:2007); English version EN ISO 10438-4:2007, with CD-ROMDIN
۸۴۸DIN EN ISO 10456۲۰۰۸Building materials and products – Hygrothermal properties – Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007 + Cor. 1:2009); German version EN ISO 10456:2007 + AC:2009DIN
۸۴۹DIN EN ISO 105-C08۲۰۰۸Textiles – Tests for colour fastness – Part C08: Colour fastness to domestic and commercial laundering using a non-phosphate reference detergent incorporating a low-temperature bleach activator (ISO 105-C08:2010); German version EN ISO 105-C08:2010DIN
۸۵۰DIN EN ISO 10524-4۲۰۰۸Pressure regulators for use with medical gases – Part 4: Low-pressure regulators (ISO 10524-4:2008); German version EN ISO 10524-4:2008DIN
۸۵۱DIN EN ISO 10601۲۰۰۸Micaceous iron oxide pigments for paints – Specifications and test methods (ISO 10601:2007); German version EN ISO 10601:2008DIN
۸۵۲DIN EN ISO 10993-12۲۰۰۸Biological evaluation of medical devices – Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2007)DIN
۸۵۳DIN EN ISO 1101۲۰۰۸Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2004); German version EN ISO 1101:2005DIN
۸۵۴DIN EN ISO 11064-5۲۰۰۸Ergonomic design of control centres – Part 5: Displays and controls (ISO 11064-5:2008); German version EN ISO 11064-5:2008DIN
۸۵۵DIN EN ISO 11079۲۰۰۸Ergonomics of the thermal environment – Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ) and local cooling effects (ISO 11079:2007); German version EN ISO 11079:2007DIN
۸۵۶DIN EN ISO 11143۲۰۰۸Dentistry – Amalgam separators (ISO 11143:2008)DIN
۸۵۷DIN EN ISO 11161۲۰۰۸Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements (ISO 11161:2007 + Amd 1:2010); German version EN ISO 11161:2007 + A1:2010DIN
۸۵۸DIN EN ISO 11303۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion (ISO 11303:2002); German version EN ISO 11303:2008DIN
۸۵۹DIN EN ISO 11463۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Evaluation of pitting corrosion (ISO 11463:1995); German version EN ISO 11463:2008DIN
۸۶۰DIN EN ISO 11611۲۰۰۸Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2007)DIN
۸۶۱DIN EN ISO 11621۲۰۰۸Gas cylinders – Procedures for change of gas service (ISO 11621:1997); German version EN ISO 11621:2005DIN
۸۶۲DIN EN ISO 1167-3۲۰۰۸Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 3: Preparation of components (ISO 1167-3:2007); German version EN ISO 1167-3:2007DIN
۸۶۳DIN EN ISO 1167-4۲۰۰۸Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 4: Preparation of assemblies (ISO 1167-4:2007); German version EN ISO 1167-4:2007DIN
۸۶۴DIN EN ISO 11731-2۲۰۰۸Water quality – Detection and enumeration of Legionella – Part 2: Direct membrane filtration method for waters with low bacterial counts (ISO 11731-2:2004); German version EN ISO 11731-2:2008DIN
۸۶۵DIN EN ISO 11782-1۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Corrosion fatigue testing – Part 1: Cycles to failure testing (ISO 11782-1:1998); German version EN ISO 11782-1:2008DIN
۸۶۶DIN EN ISO 11782-2۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Corrosion fatigue testing – Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens (ISO 11782-2:1998); German version EN ISO 11782-2:2008DIN
۸۶۷DIN EN ISO 1179-1۲۰۰۸Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 1: Threaded ports (ISO 1179-1:2007)DIN
۸۶۸DIN EN ISO 1179-2۲۰۰۸Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 1179-2:2007); German version EN ISO 1179-2:2008DIN
۸۶۹DIN EN ISO 1179-3۲۰۰۸Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 3: Light-duty (L series) stud ends with sealing by O-ring with retaining ring (types G and H) (ISO 1179-3:2007); German version EN ISO 1179-3:2008DIN
۸۷۰DIN EN ISO 1179-4۲۰۰۸Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 4: Stud ends for general use only with metal-to-metal sealing (type B) (ISO 1179-4:2007); German version EN ISO 1179-4:2008DIN
۸۷۱DIN EN ISO 11833-1۲۰۰۸Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 1: Sheets of thickness not less than 1 mm (ISO 11833-1:2007)DIN
۸۷۲DIN EN ISO 11844-1۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Classification of low corrosivity of indoor atmospheres – Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity (ISO 11844-1:2006); German version EN ISO 11844-1:2008DIN
۸۷۳DIN EN ISO 11844-2۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Classification of low corrosivity of indoor atmospheres – Part 2: Determination of corrosion attack in indoor atmospheres (ISO 11844-2:2005); German version EN ISO 11844-2:2008DIN
۸۷۴DIN EN ISO 11844-3۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Classification of low corrosivity of indoor atmospheres – Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO 11844-3:2006); German version EN ISO 11844-3:2008DIN
۸۷۵DIN EN ISO 11846۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO 11846:1995); German version EN ISO 11846:2008DIN
۸۷۶DIN EN ISO 12127-2۲۰۰۸Clothing for protection against heat and flame – Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials – Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007); German version EN ISO 12127-2:2007DIN
۸۷۷DIN EN ISO 12156-1۲۰۰۸Diesel fuel – Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) – Part 1: Test method (ISO 12156-1:2006); German version EN ISO 12156-1:2006DIN
۸۷۸DIN EN ISO 12215-5۲۰۰۸Small craft – Hull construction and scantlings – Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO 12215-5:2008); German version EN ISO 12215-5:2008DIN
۸۷۹DIN EN ISO 12215-6۲۰۰۸Small craft – Hull construction and scantlings – Part 6: Structural arrangements and details (ISO 12215-6:2008)DIN
۸۸۰DIN EN ISO 1248۲۰۰۸Iron oxide pigments – Specifications and methods of test (ISO 1248:2006, including Technical Corrigendum 1:2007)DIN
۸۸۱DIN EN ISO 12732۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Electrochemical potentiokinetic reactivation measurement using the double loop method (based on Cihal’s method) (ISO 12732:2006); German version EN ISO 12732:2008DIN
۸۸۲DIN EN ISO 12944-5۲۰۰۸Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5:2007)DIN
۸۸۳DIN EN ISO 1307۲۰۰۸Paints and varnishes – Lighting and procedure for visual assessments (ISO/DIS 13076:2010); German version prEN ISO 13076:2010DIN
۸۸۴DIN EN ISO 13287۲۰۰۸Personal protective equipment – Footwear – Test method for slip resistance (ISO 13287:2006)DIN
۸۸۵DIN EN ISO 13366-1۲۰۰۸Milk – Enumeration of somatic cells – Part 1: Microscopic method (Reference method) (ISO 13366-1:2008); German version EN ISO 13366-1:2008DIN
۸۸۶DIN EN ISO 13370۲۰۰۸Thermal performance of buildings – Heat transfer via the ground – Calculation methods (ISO 13370:2007); German version EN ISO 13370:2007DIN
۸۸۷DIN EN ISO 13477۲۰۰۸Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) – Small-scale steady-state test (S4 test) (ISO 13477:2008); German version EN ISO 13477:2008DIN
۸۸۸DIN EN ISO 13628-11۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 11: Flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628-11:2007); English version EN ISO 13628-11:2008DIN
۸۸۹DIN EN ISO 13628-6۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 6: Subsea production control systems (ISO 13628-6:2006); English version EN ISO 13628-6:2006DIN
۸۹۰DIN EN ISO 13628-8۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010); English version prEN ISO 13628-8:2010DIN
۸۹۱DIN EN ISO 13628-9۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 9: Remotely Operated Tool (ROT) intervention systems (ISO 13628-9:2000); English version EN ISO 13628-9:2006DIN
۸۹۲DIN EN ISO 13694 Berichtigung 1۲۰۰۸Optics and optical instruments – Lasers and laser-related equipment – Test methods for laser beam power (energy) density distribution (ISO 13694:2000) Corrigendum 1 to English version of DIN EN ISO 13694:2000-11DIN
۸۹۳DIN EN ISO 13703 Berichtigung 1۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Design and installation of piping systems on offshore production platforms (ISO 13703:2000 + Cor. 1:2002); German and English version EN ISO 13703:2000 + AC:2002, Corrigendum to DIN EN ISO 13703:2003-06; German and English version EN ISO 13703:2000/AC:2007DIN
۸۹۴DIN EN ISO 13704۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Calculation of heater-tube thickness in petroleum refineries (ISO 13704:2007); English version EN ISO 13704:2007, Corrigendum to DIN EN ISO 13704:2008-09; English version EN ISO 13704:2007/AC:2009DIN
۸۹۵DIN EN ISO 13753۲۰۰۸Mechanical vibration and shock – Hand-arm vibration – Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system (ISO 13753:1998)DIN
۸۹۶DIN EN ISO 13786۲۰۰۸Thermal performance of building components – Dynamic thermal characteristics – Calculation methods (ISO 13786:2007); German version EN ISO 13786:2007DIN
۸۹۷DIN EN ISO 13789۲۰۰۸Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – Calculation method (ISO 13789:2007); German version EN ISO 13789:2007DIN
۸۹۸DIN EN ISO 13790۲۰۰۸Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790:2008); German version EN ISO 13790:2008DIN
۸۹۹DIN EN ISO 13849-2۲۰۰۸Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation (ISO/DIS 13849-2:2010); German version prEN ISO 13849-2:2010DIN
۹۰۰DIN EN ISO 13850۲۰۰۸Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design (ISO 13850:2006)DIN
۹۰۱DIN EN ISO 13857۲۰۰۸Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008); German version EN ISO 13857:2008DIN
۹۰۲DIN EN ISO 13918۲۰۰۸Welding – Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2008); German version EN ISO 13918:2008DIN
۹۰۳DIN EN ISO 14116۲۰۰۸Protective clothing – Protection against heat and flame – Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO 14116:2008); German version EN ISO 14116:2008DIN
۹۰۴DIN EN ISO 14159۲۰۰۸Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery (ISO 14159:2002); German version EN ISO 14159:2008DIN
۹۰۵DIN EN ISO 14175۲۰۰۸Welding consumables – Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008); German version EN ISO 14175:2008DIN
۹۰۶DIN EN ISO 14341۲۰۰۸Welding consumables – Wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels – Classification (ISO 14341:2002)DIN
۹۰۷DIN EN ISO 14501۲۰۰۸Milk and milk powder – Determination of aflatoxin M1 content – Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO 14501:2007)DIN
۹۰۸DIN EN ISO 14557۲۰۰۸Fire-fighting hoses – Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies (ISO 14557:2002+Amd. 1:2007) (includes Amendment A1:2007)DIN
۹۰۹DIN EN ISO 14630۲۰۰۸Non-active surgical implants – General requirements (ISO 14630:2008); German version EN ISO 14630:2009DIN
۹۱۰DIN EN ISO 14683۲۰۰۸Thermal bridges in building construction – Linear thermal transmittance – Simplified methods and default values (ISO 14683:2007); German version EN ISO 14683:2007DIN
۹۱۱DIN EN ISO 14744-1۲۰۰۸Welding – Acceptance inspection of electron beam welding machines – Part 1: Principles and acceptance conditions (ISO 14744-1:2008)DIN
۹۱۲DIN EN ISO 14801۲۰۰۸Dentistry – Implants – Dynamic fatigue test for endosseous dental implants (ISO 14801:2007); German version EN ISO 14801:2007DIN
۹۱۳DIN EN ISO 14855-1۲۰۰۸Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions – Method by analysis of evolved carbon dioxide – Part 1: General method (ISO 14855-1:2005); German version EN ISO 14855-1:2007DIN
۹۱۴DIN EN ISO 14978 Berichtigung 1۲۰۰۸Geometrical product specifications (GPS) – General concepts and requirements for GPS measuring equipment (ISO 14978:2006) Corrigendum 1 to English version of DIN EN ISO 14978:2006-11DIN
۹۱۵DIN EN ISO 15012-2۲۰۰۸Health and safety in welding and allied processes – Requirements, testing and marking of equipment for air filtration – Part 2: Determination of the minimum air volume flow rate of captor hoods and nozzles (ISO 15012-2:2008); German version EN ISO 15012-2:2008DIN
۹۱۶DIN EN ISO 15013۲۰۰۸Plastics – Extruded sheets of polypropylene (PP) – Requirements and test methods (ISO 15013:2007); German version EN ISO 15013:2007DIN
۹۱۷DIN EN ISO 15015۲۰۰۸Plastics – Extruded sheets of impact-modified acrylonitrile-styrene copolymers (ABS, AEPDS and ASA) – Requirements and test methods (ISO 15015:2007)DIN
۹۱۸DIN EN ISO 15138۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Heating, ventilation and air-conditioning (ISO 15138:2007); English version EN ISO 15138:2007DIN
۹۱۹DIN EN ISO 15181-5۲۰۰۸Paints and varnishes – Determination of release rate of biocides from antifouling paints – Part 5: Calculation of the tolylfluanid and dichlofluanid release rate by determination of the concentration of dimethyltolylsulfamide (DMST) and dimethylphenylsulfamide (DMSA) in the extract (ISO 15181-5:2008); German version EN ISO 15181-8:2008DIN
۹۲۰DIN EN ISO 15236-3۲۰۰۸Steel cord conveyor belts – Part 3: Special safety requirements for belts for use in underground installations (ISO 15236-3:2007); German version EN ISO 15236-3:2007DIN
۹۲۱DIN EN ISO 15324۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Evaluation of stress corrosion cracking by the drop evaporation test (ISO 15324:2000); German version EN ISO 15324:2008DIN
۹۲۲DIN EN ISO 15329۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Anodic test for evaluation of intergranular corrosion susceptibility of heat-treatable aluminium alloys (ISO 15329:2006)DIN
۹۲۳DIN EN ISO 15535۲۰۰۸General requirements for establishing anthropometric databases (ISO 15535:2006); German version EN ISO 15535:2006DIN
۹۲۴DIN EN ISO 15614-1۲۰۰۸Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004+Amd 1:2008); German version EN ISO 15614-1:2004+A1:2008DIN
۹۲۵DIN EN ISO 15614-3۲۰۰۸Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008); German version EN ISO 15614-3:2008DIN
۹۲۶DIN EN ISO 15614-4 Berichtigung 1۲۰۰۸Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 4: Finishing welding of aluminium castings (ISO 15614-4:2005) Corrigendum 1 to English version of DIN EN ISO 15614-4:2005-09DIN
۹۲۷DIN EN ISO 15663-1۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Life cycle costing – Part 1: Methodology (ISO 15663-1:2000); English version EN ISO 15663-1:2006DIN
۹۲۸DIN EN ISO 15750-1۲۰۰۸Packaging – Steel drums – Part 1: Removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l (ISO 15750-1:2002); German version EN ISO 15750-1:2008DIN
۹۲۹DIN EN ISO 15750-2۲۰۰۸Packaging – Steel drums – Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l (ISO 15750-2:2002)DIN
۹۳۰DIN EN ISO 15750-3۲۰۰۸Packaging – Steel drums – Part 3: Inserted flange-type closure systems (ISO 15750-3:2002); German version EN ISO 15750-3:2008DIN
۹۳۱DIN EN ISO 15792-1۲۰۰۸Welding consumables – Test methods – Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys (ISO 15792-1:2000)DIN
۹۳۲DIN EN ISO 15792-2۲۰۰۸Welding consumables – Test methods – Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel (ISO 15792-2:2000); German version EN ISO 15792-2:2008DIN
۹۳۳DIN EN ISO 15792-3۲۰۰۸Welding consumables – Test methods – Part 3: Classification testing of positional capacity and root penetration of welding consumables in a fillet weld (ISO 15792-3:2000 including Cor 1:2006); German version EN ISO 15792-3:2008DIN
۹۳۴DIN EN ISO 15883-4۲۰۰۸Washer-disinfectors – Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes (ISO 15883-4:2008); German version EN ISO 15883-4:2009DIN
۹۳۵DIN EN ISO 15996۲۰۰۸Gas cylinders – Residual pressure valves – General requirements and type testing (ISO 15996:2005+Amd 1:2007); German version EN ISO 15996:2005+A1:2007DIN
۹۳۶DIN EN ISO 16000-12۲۰۰۸Indoor air – Part 12: Sampling strategy for polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (ISO 16000-12:2008); German version EN ISO 16000-12:2008DIN
۹۳۷DIN EN ISO 16000-9۲۰۰۸Indoor air – Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing – Emission test chamber method (ISO 16000-9:2006); German version EN ISO 16000-9:2006DIN
۹۳۸DIN EN ISO 16151۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Accelerated cyclic tests with exposure to acidified salt spray, “dry” and “wet” conditions (ISO 16151:2005); German version EN ISO 16151:2008DIN
۹۳۹DIN EN ISO 16266۲۰۰۸Water quality – Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa – Method by membrane filtration (ISO 16266:2006); German version EN ISO 16266:2008DIN
۹۴۰DIN EN ISO 16282۲۰۰۸Methods of test for dense shaped refractory products – Determination of resistance to abrasion at ambient temperature (ISO 16282:2007); German version EN ISO 16282:2008DIN
۹۹۶DIN EN ISO 19902۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – Fixed steel offshore structures (ISO 19902:2007); English version EN ISO 19902:2007DIN
۹۹۷DIN EN ISO 20182۲۰۰۸Refractory test-piece preparation – Gunning refractory panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns (ISO 20182:2008); German version EN ISO 20182:2008DIN
۹۹۸DIN EN ISO 20643۲۰۰۸Mechanical vibration – Hand-held and hand-guided machinery – Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005)DIN
۹۹۹DIN EN ISO 20815۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008, Corrected version 2009-06-15); English version EN ISO 20815:2010DIN
۱۰۰۰DIN EN ISO 20848-1۲۰۰۸Packaging – Plastics drums – Part 1: Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO 20848-1:2006); German version EN ISO 20848-1:2008DIN
۱۰۰۱DIN EN ISO 20848-2۲۰۰۸Packaging – Plastics drums – Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 208,2 l and 220 l (ISO 20848-2:2006); German version EN ISO 20848-2:2008DIN
۱۰۰۲DIN EN ISO 20848-3۲۰۰۸Packaging – Plastics drums – Part 3: Plug/bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO 20848-3:2006)DIN
۱۰۰۳DIN EN ISO 21078-1۲۰۰۸Determination of boron (III) oxide in refractory products – Part 1: Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials for ceramics, glass and glazes (ISO 21078-1:2008)DIN
۱۰۰۴DIN EN ISO 21079-1۲۰۰۸Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica – Refractories containing 5 % to 45 % of ZrO<sub>2</sub> (alternative to the X-ray fluorescence method) – Part 1: Apparatus, reagents and dissolution (ISO 21079-1:2008); German version EN ISO 21079-1:2008DIN
۱۰۰۵DIN EN ISO 21079-2۲۰۰۸Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica – Refractories containing 5 % to 45 % of ZrO<sub>2</sub> (alternative to the X-ray fluorescence method) – Part 2: Wet chemical analysis (ISO 21079-2:2008); German version EN ISO 21079-2:2008DIN
۱۰۰۶DIN EN ISO 21079-3۲۰۰۸Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica – Refractories containing 5 % to 45 % of ZrO<sub>2</sub> (alternative to the X-ray fluorescence method) – Part 3: Flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS) and inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES) (ISO 21079-3:2008); German version EN ISO 21079-3:2008DIN
۱۰۰۷DIN EN ISO 21227-4۲۰۰۸Paints and varnishes – Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging – Part 4: Evaluation of filiform corrosion (ISO 21227-4:2008); German version EN ISO 21227-4:2008DIN
۱۰۰۸DIN EN ISO 21415-2۲۰۰۸Wheat and wheat flour – Gluten content – Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means (ISO 21415-2:2006); German version EN ISO 21415-2:2008DIN
۱۰۰۹DIN EN ISO 21549-5۲۰۰۸Health informatics – Patient healthcard data – Part 5: Identification data (ISO 21549-5:2008); English version EN ISO 21549-5:2008DIN
۱۰۱۰DIN EN ISO 21549-6۲۰۰۸Health informatics – Patient healthcard data – Part 6: Administrative data (ISO 21549-6:2008); English version EN ISO 21549-6:2008DIN
۱۰۱۱DIN EN ISO 21809-2۲۰۰۸Petroleum and natural gas industries – External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems – Part 2: Fusion-bonded epoxy coatings (ISO 21809-2:2007); English version EN ISO 21809-2:2007, Corrigendum to DIN EN ISO 21809-2:2008-04; English version EN ISO 21809-2:2007/AC:2009DIN
۱۰۱۲DIN EN ISO 21952۲۰۰۸Welding consumables – Wires electrodes, wires, rods and deposits for gas-shielded arc welding of creep-resisting steels – Classification (ISO 21952:2007)DIN
۱۰۱۳DIN EN ISO 22442-1۲۰۰۸Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives – Part 1: Application of risk management (ISO 22442-1:2007); German version EN ISO 22442-1:2007DIN
۱۰۱۴DIN EN ISO 22442-2۲۰۰۸Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives – Part 2: Controls on sourcing, collection and handling (ISO 22442-2:2007); German version EN ISO 22442-2:2007DIN
۱۰۱۵DIN EN ISO 22442-3۲۰۰۸Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives – Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents (ISO 22442-3:2007); German version EN ISO 22442-3:2007DIN
۱۰۱۶DIN EN ISO 22829۲۰۰۸Resistance welding – Transformer-rectifier for welding guns with integrated transformers – Transformer-rectifier units operating at 1000 Hz frequency (ISO 22829:2007); German version EN ISO 22829:2008DIN
۱۰۱۷DIN EN ISO 22867 Berichtigung 1۲۰۰۸N/ADIN
۱۰۱۸DIN EN ISO 23328-1۲۰۰۸Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use – Part 1: Salt test method to assess filtration performance (ISO 23328-1:2003); German version EN ISO 23328-1:2008DIN
۱۰۱۹DIN EN ISO 23328-2۲۰۰۸Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use – Part 2: Non-filtration aspects (ISO 23328-2:2002); German version EN ISO 23328-2:2009DIN
۱۰۲۰DIN EN ISO 23910۲۰۰۸Leather – Physical and mechanical tests – Measurement of stitch tear resistance (ISO 23910:2007)DIN
۱۰۲۱DIN EN ISO 23993۲۰۰۸Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Determination of design thermal conductivity (ISO 23993:2008)DIN
۱۰۲۲DIN EN ISO 24014-1۲۰۰۸Public transport – Interoperable fare management system – Part 1: Architecture (ISO 24014-1:2007); English version EN ISO 24014-1:2007DIN
۱۰۲۳DIN EN ISO 24034۲۰۰۸Welding consumables – Solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys – Classification (ISO 24034:2005+Amd 1:2008) (includes Amendment A1:2008)DIN
۱۰۲۴DIN EN ISO 24598۲۰۰۸Welding consumables – Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of creep-resisting steels – Classification (ISO 24598:2007)DIN
۱۰۲۵DIN EN ISO 252۲۰۰۸Friction stir welding – Aluminium – Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 25239-1:2009); German version prEN ISO 25239-1:2009DIN
۱۰۲۶DIN EN ISO 26082۲۰۰۸Leather – Physical and mechanical tests – Determination of soiling with rubbing for automotive leather (ISO 26082:2007); German version EN ISO 26082:2007DIN
۱۰۲۷DIN EN ISO 26845۲۰۰۸Chemical analysis of refractories – General requirements for wet chemical analysis, atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) methods (ISO 26845:2008); German version EN ISO 26845:2008DIN
۱۰۲۸DIN EN ISO 27799۲۰۰۸Health informatics – Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008); German version EN ISO 27799:2008DIN
۱۰۲۹DIN EN ISO 27971۲۰۰۸Cereals and cereal products – Common wheat (Triticum aestivum L.) – Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology (ISO 27971:2008); German version EN ISO 27971:2008DIN
۱۰۳۰DIN EN ISO 283۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008); German version EN ISO 28300:2008DIN
۱۰۳۱DIN EN ISO 291۲۰۰۸Plastics – Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2008); German version EN ISO 291:2008DIN
۱۰۳۲DIN EN ISO 3166-1 Berichtigung 1۲۰۰۸Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2006); German version EN ISO 3166-1:2006, Corrigendum to DIN EN ISO 3166-1:2007-03; German version EN ISO 3166-1:2006/AC:2007DIN
۱۰۳۳DIN EN ISO 3251۲۰۰۸Paints, varnishes and plastics – Determination of non-volatile-matter content (ISO 3251:2008); German version EN ISO 3251:2008DIN
۱۰۳۴DIN EN ISO 3382-2۲۰۰۸Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008)DIN
۱۰۳۵DIN EN ISO 3385۲۰۰۸Flexible cellular polymeric materials – Determination of fatigue by constant load pounding (ISO 3385:1989); German version EN ISO 3385:1995DIN
۱۰۳۶DIN EN ISO 3580۲۰۰۸Welding consumables – Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels – Classification (ISO 3580:2004)DIN
۱۰۳۷DIN EN ISO 3630-1۲۰۰۸Dentistry – Root-canal instruments – Part 1: General requirements and test methods (ISO 3630-1:2008); German version EN ISO 3630-1:2008DIN
۱۰۳۸DIN EN ISO 3759۲۰۰۸Textiles – Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (ISO 3759:2007); German version EN ISO 3759:2008DIN
۱۰۳۹DIN EN ISO 3826-3۲۰۰۸Plastics collapsible containers for human blood and blood components – Part 3: Blood bag systems with integrated features (ISO 3826-3:2006); German version EN ISO 3826-3:2007DIN
۱۰۴۰DIN EN ISO 4044۲۰۰۸Leather – Chemical tests – Preparation of chemical test samples (ISO 4044:2008); German version EN ISO 4044:2008DIN
۱۰۴۱DIN EN ISO 4045۲۰۰۸Leather – Chemical tests – Determination of pH (ISO 4045:2008); German version EN ISO 4045:2008DIN
۱۰۴۲DIN EN ISO 4048۲۰۰۸Leather – Chemical tests – Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO 4048:2008); German version EN ISO 4048:2008DIN
۱۰۴۳DIN EN ISO 463 Berichtigung 1۲۰۰۸Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional measuring equipment – Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges (ISO 463:2006); German version EN ISO 463:2006, Corrigendum to DIN EN ISO 463:2006-06; German version EN ISO 463:2006/AC:2009DIN
۱۰۴۴DIN EN ISO 5077۲۰۰۸Textiles – Determination of dimensional change in washing and drying (ISO 5077:2007); German version EN ISO 5077:2008DIN
۱۰۴۵DIN EN ISO 5360۲۰۰۸Anaesthetic vaporizers – Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006); German version EN ISO 5360:2009DIN
۱۰۴۶DIN EN ISO 5774۲۰۰۸Plastics hoses – Textile-reinforced types for compressed-air applications – Specification (ISO 5774:2006)DIN
۱۰۴۷DIN EN ISO 583۲۰۰۸Conveyor belts with a textile carcass – Total belt thickness and thickness of constitutive elements – Test methods (ISO 583:2007); German version EN ISO 583:2007DIN
۱۰۴۸DIN EN ISO 5981۲۰۰۸Rubber- or plastics-coated fabrics – Determination of resistance to combined shear flexing and rubbing (ISO 5981:2007); German version EN ISO 5981:2007DIN
۱۰۴۹DIN EN ISO 5999۲۰۰۸Flexible cellular polymeric materials – Polyurethane foam for load-bearing applications excluding carpet underlay – Specification (ISO 5999:2007); German version EN ISO 5999:2007DIN
۱۰۵۰DIN EN ISO 62۲۰۰۸Water quality – Enumeration of culturable micro-organisms – Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999); German version EN ISO 6222:1999DIN
۱۰۵۱DIN EN ISO 6327۲۰۰۸Gas analysis – Determination of the water dew point of natural gas – Cooled surface condensation hygrometers (ISO 6327:1981); German version EN ISO 6327:2008DIN
۱۰۵۲DIN EN ISO 636۲۰۰۸Dentistry – Number coding system for rotary instruments – Part 1: General characteristics (ISO 6360-1:2004); German version EN ISO 6360-1:2004DIN
۱۰۵۳DIN EN ISO 6360-5۲۰۰۸Dentistry – Number coding system for rotary instruments – Part 5: Specific characteristics of root-canal instruments (ISO 6360-5:2007); German version EN ISO 6360-5:2007DIN
۱۰۵۴DIN EN ISO 6721-2۲۰۰۸Plastics – Determination of dynamic mechanical properties – Part 2: Torsion-pendulum method (ISO 6721-2:2008); German version EN ISO 6721-2:2008DIN
۱۰۵۵DIN EN ISO 6946۲۰۰۸Building components and building elements – Thermal resistance and thermal transmittance – Calculation method (ISO 6946:2007); German version EN ISO 6946:2007DIN
۱۰۵۶DIN EN ISO 703۲۰۰۸Conveyor belts – Transverse flexibility (troughability) – Test method (ISO 703:2007); German version EN ISO 703:2007DIN
۱۰۵۷DIN EN ISO 7197 Berichtigung 1۲۰۰۸N/ADIN
۱۰۵۸DIN EN ISO 7225۲۰۰۸Gas cylinders – Precautionary labels (ISO 7225:2005)DIN
۱۰۵۹DIN EN ISO 7233۲۰۰۸Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Determination of resistance to vacuum (ISO 7233:2006)DIN
۱۰۶۰DIN EN ISO 734-2۲۰۰۸Oilseed meals – Determination of oil content – Part 2: Rapid extraction method (ISO 734-2:2008, corrected version 2009-06-01); German version EN ISO 734-2:2010DIN
۱۰۶۱DIN EN ISO 748۲۰۰۸Dental amalgamators (ISO 7488:1991); German version EN ISO 7488:1995DIN
۱۰۶۲DIN EN ISO 7539-8۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing – Part 8: Preparation and use of specimens to evaluate weldments (ISO 7539-8:2000); German version EN ISO 7539-8:2008DIN
۱۰۶۳DIN EN ISO 7539-9۲۰۰۸Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing – Part 9: Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising load or rising displacement (ISO 7539-9:2003)DIN
۱۰۶۴DIN EN ISO 80000-8۲۰۰۸Quantities and units – Part 8: Acoustics (ISO 80000-8:2007, corrected 2007-08-15)DIN
۱۰۶۵DIN EN ISO 8062-1۲۰۰۸Geometrical product specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts – Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1:2007); Trilingual version EN ISO 8062-1:2007DIN
۱۰۶۶DIN EN ISO 8062-3۲۰۰۸Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts – Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3:2007); German version EN ISO 8062-3:2007DIN
۱۰۶۷DIN EN ISO 8199۲۰۰۸Water quality – General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture (ISO 8199:2005); German version EN ISO 8199:2007DIN
۱۰۶۸DIN EN ISO 8307۲۰۰۸Flexible cellular polymeric materials – Determination of resilience by ball rebound (ISO 8307:2007); German version EN ISO 8307:2007DIN
۱۰۶۹DIN EN ISO 8308۲۰۰۸Rubber and plastics hoses and tubing – Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls (ISO 8308:2006)DIN
۱۰۷۰DIN EN ISO 8420 Berichtigung 1۲۰۰۸Animal and vegetable fats and oils – Determination of content of polar compounds (ISO 8420:2002); German version EN ISO 8420:2002, Corrigendum to DIN EN ISO 8420:2002-08; German version EN ISO 8420:2002/AC:2008DIN
۱۰۷۱DIN EN ISO 8434-1۲۰۰۸Metallic tube connections for fluid power and general use – Part 1: 24 degree cone connectors (ISO 8434-1:2007)DIN
۱۰۷۲DIN EN ISO 8534۲۰۰۸Animal and vegetable fats and oils – Determination of water content – Karl Fischer method (pyridine free) (ISO 8534:2008)DIN
۱۰۷۳DIN EN ISO 8536-1۲۰۰۸Infusion equipment for medical use – Part 10: Accessories for fluid lines for use with pressure infusion equipment (ISO 8536-10:2004)DIN
۱۰۷۴DIN EN ISO 8537۲۰۰۸Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO 8537:2007); German version EN ISO 8537:2008DIN
۱۰۷۵DIN EN ISO 8836۲۰۰۸Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2007, corrected version 2008-03-15); German version EN ISO 8836:2009DIN
۱۰۷۶DIN EN ISO 9073-17۲۰۰۸Textiles – Test methods for nonwovens – Part 17: Determination of water penetration (spray impact) (ISO 9073-17:2008); German version EN ISO 9073-17:2008DIN
۱۰۷۷DIN EN ISO 9073-18۲۰۰۸Textiles – Test methods for nonwovens – Part 18: Determination of breaking strength and elongation of nonwoven materials using the grab tensile test (ISO 9073-18:2007)DIN
۱۰۷۸DIN EN ISO 9073-9۲۰۰۸Textiles – Test methods for nonwovens – Part 9: Determination of drapability including drape coefficient (ISO 9073-9:2008)DIN
۱۰۷۹DIN EN ISO 9170-1۲۰۰۸Terminal units for medical gas pipeline systems – Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum (ISO 9170-1:2008); German version EN ISO 9170-1:2008DIN
۱۰۸۰DIN EN ISO 9170-2۲۰۰۸Terminal units for medical gas pipeline systems – Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems (ISO 9170-2:2008); German version EN ISO 9170-2:2008DIN
۱۰۸۱DIN EN ISO 9187-1۲۰۰۸Injection equipment for medical use – Part 1: Ampoules for injectables (ISO 9187-1:2006); German and English version EN ISO 9187-1:2008DIN
۱۰۸۲DIN EN ISO 9241-110۲۰۰۸Ergonomics of human-system interaction – Part 110: Dialogue principles (ISO 9241-110:2006); German version EN ISO 9241-110:2006DIN
۱۰۸۳DIN EN ISO 9241-151۲۰۰۸Ergonomics of human-system interaction – Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces (ISO 9241-151:2008)DIN
۱۰۸۴DIN EN ISO 9241-171۲۰۰۸Ergonomics of human-system interaction – Part 171: Guidance on software accessibility (ISO 9241-171:2008); German version EN ISO 9241-171:2008DIN
۱۰۸۵DIN EN ISO 9241-410۲۰۰۸Ergonomics of human-system interaction – Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO 9241-410:2008)DIN
۱۰۸۶DIN EN ISO 9346۲۰۰۸Hygrothermal performance of buildings and building materials – Physical quantities for mass transfer – Vocabulary (ISO 9346:2007); Trilingual version EN ISO 9346:2007DIN
۱۰۸۷DIN EN ISO 9917-1۲۰۰۸Dentistry – Water-based cements – Part 1: Powder/liquid acid-base cements (ISO 9917-1:2007); German version EN ISO 9917-1:2007DIN
۱۰۸۸DIN EN ISO 9967۲۰۰۸Thermoplastics pipes – Determination of creep ratio (ISO 9967:2007); German version EN ISO 9967:2007DIN
۱۰۸۹DIN EN ISO 9969۲۰۰۸Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness (ISO 9969:2007); German version EN ISO 9969:2007DIN
۱۰۹۰DIN EN ISO 9994۲۰۰۸Lighters – Safety specification (ISO 9994:2006 + Amd.1:2008); German version EN ISO 9994:2006 + A1:2008DIN
۱۰۹۱DIN IEC 62447-1۲۰۰۸Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape – Format D-12 – Part 2: VTR specifications (IEC 62447-1:2007); Text in EnglishDIN
۱۰۹۲DIN IEC 62447-2۲۰۰۸Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape – Format D-12 – Part 2: Compression format (IEC 62447-2:2007); Text in EnglishDIN
۱۰۹۳DIN IEC 62447-3۲۰۰۸Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape – Format D-12 – Part 3: Data stream format (IEC 62447-3:2007); Text in EnglishDIN
۱۰۹۴DIN IEC 62455 Berichtigung 1۲۰۰۸Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access (IEC 62455:2007), Text in English, Corrigenda to DIN IEC 62455:2008-02DIN
۱۰۹۵DIN IEC 62455۲۰۰۸Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access English version IEC 100/1493/CD:2008DIN
۱۰۹۶DIN IEC 62481-1۲۰۰۸Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines – Part 1: Architecture and protocols (IEC 62481-1:2007), text in EnglishDIN
۱۰۹۷DIN IEC 62481-2۲۰۰۸Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines – Part 2: DLNA media formats (IEC 62481-2:2007); Text in EnglishDIN
۱۰۹۸DIN ISO 10001۲۰۰۸Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for codes of conduct for organizations (ISO 10001:2007); Text in German, English and FrenchDIN
۱۰۹۹DIN ISO 10003۲۰۰۸Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for dispute resolution external to organizations (ISO 10003:2007); Text in German, English and FrenchDIN
۱۱۰۰DIN ISO 11095۲۰۰۸Linear calibration using reference materials (ISO 11095:1996); Text German and EnglishDIN
۱۱۰۱DIN ISO 125۲۰۰۸Natural rubber latex concentrate – Determination of alkalinity (ISO 125:2003)DIN
۱۱۰۲DIN ISO 126۲۰۰۸Commercial vehicles and buses – Cross-tooth propeller shaft flanges, type T (ISO 12667:1993)DIN
۱۱۰۳DIN ISO 127۲۰۰۸Drawing and writing instruments – Ball point pens and roller ball pens – Vocabulary (ISO 12756:1998)DIN
۱۱۰۴DIN ISO 132۲۰۰۸Chains, sprockets and accessories – List of equivalent terms (ISO 13203:2005)DIN
۱۱۰۵DIN ISO 13357-1۲۰۰۸Petroleum products – Determination of the filterability of lubricating oils – Part 1: Procedure for oils in the presence of water (ISO 13357-1:2002)DIN
۱۱۰۶DIN ISO 13357-2۲۰۰۸Petroleum products – Determination of the filterability of lubricating oils – Part 2: Procedure for dry oils (ISO 13357-2:2005)DIN
۱۱۰۷DIN ISO 15795۲۰۰۸Optics and photonics – Quality evaluation of optical systems – Assessing the image quality degradation due to chromatic aberrations (ISO 15795:2002+Cor. 1:2007)DIN
۱۱۰۸DIN ISO 17714۲۰۰۸Meteorology – Air temperature measurements – Test methods for comparing the performance of thermometer shields/screens and defining important characteristics (ISO 17714:2007)DIN
۱۱۰۹DIN ISO 1817۲۰۰۸Rubber, vulcanized – Determination of the effect of liquids (ISO 1817:2005)DIN
۱۱۱۰DIN ISO 1837۲۰۰۸Lifting hooks – Nomenclature (ISO 1837:2003)DIN
۱۱۱۱DIN ISO 19499۲۰۰۸Mechanical vibration – Balancing – Guidance on the use and application of balancing standards (ISO 19499:2007)DIN
۱۱۱۲DIN ISO 2005۲۰۰۸Rubber latex, natural, concentrate – Determination of sludge content (ISO 2005:1992 + Amd. 1:2006)DIN
۱۱۱۳DIN ISO 20282-1۲۰۰۸Ease of operation of everyday products – Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics (ISO 20282-1:2006)DIN
۱۱۱۴DIN ISO 20712-2۲۰۰۸Water safety signs and beach safety flags – Part 2: Specifications for beach safety flags – Colour, shape, meaning and performance (ISO 20712-2:2007)DIN
۱۱۱۵DIN ISO 20966۲۰۰۸Automatic milking installations – Requirements and testing (ISO 20966:2007)DIN
۱۱۱۶DIN ISO 22826۲۰۰۸Destructive tests on welds in metallic materials – Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoop hardness tests) (ISO 22826:2005)DIN
۱۱۱۷DIN ISO 3384۲۰۰۸Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures (ISO 3384:2005)DIN
۱۱۱۸DIN ISO 35۲۰۰۸Road vehicles – Safety glazing materials – Vocabulary (ISO 3536:1999)DIN
۱۱۱۹DIN ISO 3864-2۲۰۰۸Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 2: Design principles for product safety labels (ISO 3864-2:2004)DIN
۱۱۲۰DIN ISO 3951-1۲۰۰۸Sampling procedures for inspection by variables – Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL (ISO 3951-1:2005); Text in German and EnglishDIN
۱۱۲۱DIN ISO 5130۲۰۰۸Acoustics – Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles (ISO 5130:2007)DIN
۱۱۲۲DIN ISO 5832-5۲۰۰۸Implants for surgery – Metallic materials – Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy (ISO 5832-5:2005)DIN
۱۱۲۳DIN ISO 6022۲۰۰۸Hydraulic fluid power – Mounting dimensions for single rod cylinders, 25 MPa (250 bar) series (ISO 6022:2006)DIN
۱۱۲۴DIN ISO 7765-2۲۰۰۸Plastics film and sheeting – Determination of impact resistance by the free-falling dart method – Part 2: Instrumented puncture test (ISO 7765-2:1994)DIN
۱۱۲۵DIN ISO 7800۲۰۰۸Metallic Materials – Wire – Simple torsion test (ISO 7800:2003)DIN
۱۱۲۶DIN ISO 7801۲۰۰۸Metallic Materials – Wire – Reverse bend test (ISO 7801:1984)DIN
۱۱۲۷DIN ISO 7802۲۰۰۸Metallic Materials – Wire – Wrapping test (ISO 7802:1983)DIN
۱۱۲۸DIN ISO 8132۲۰۰۸Hydraulic fluid power – Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) medium and 25 MPa (250 bar) series – Mounting dimensions for accessories (ISO 8132:2006)DIN
۱۱۲۹DIN ISO 8133۲۰۰۸Hydraulic fluid power – Single rod cylinders, 16 MP (160 bar) compact series – Mounting dimensions for accessories (ISO 8133:2006)DIN
۱۱۳۰DIN ISO 8139۲۰۰۸Pneumatic fluid power – Cylinders, 1 000 kPa (10 bar) series – Rod end spherical eyes – Mounting dimensions (ISO 8139:1991)DIN
۱۱۳۱DIN ISO 8140۲۰۰۸Pneumatic fluid power – Cylinders, 1000 kPa (10 bar) series – Mounting dimensions of rod-end clevises (ISO 8140:2009)DIN
۱۱۳۲DIN ISO 8296۲۰۰۸Plastics – Film and sheeting – Determination of wetting tension (ISO 8296:2003)DIN
۱۱۳۳DIN ISO 8364۲۰۰۸Alpine skis and bindings – Binding mounting area – Requirements and test methods (ISO 8364:2007)DIN
۱۱۳۴DIN ISO 8791-4۲۰۰۸Paper and board – Determination of roughness/smoothness (air leak methods) – Part 4: Print-surf method (ISO 8791-4:2007)DIN
۱۱۳۵DIN ISO 8936۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۳۶DIN ISO 9039۲۰۰۸Optics and photonics – Quality evaluation of optical systems – Determination of distortion (ISO 9039:2008)DIN
۱۱۳۷DIN ISO 9154۲۰۰۸Aerospace – Bolts, with MJ threads, made of heat-resistant nickel-based alloy, strength class 1550 MPa – Procurement specification (ISO 9154:1999); Text in German and EnglishDIN
۱۱۳۸DIN ISO 9211-4۲۰۰۸Optics and optical instruments – Optical coatings – Part 4: Specific test methods (ISO 9211-4:2006)DIN
۱۱۳۹DIN ISO 9334۲۰۰۸Optics and photonics – Optical transfer function – Definitions and mathematical relationships (ISO 9334:2007); Text in German and EnglishDIN
۱۱۴۰DIN ISO 9335۲۰۰۸Optics and photonics – Optical transfer function – Principles and procedures of measurement (ISO 9335:1995+Cor. 1:2005)DIN
۱۱۴۱DIN ISO 976۲۰۰۸Tea – Determination of water extract (ISO 9768:1994, including Technical Corrigendum 1:1998)DIN
۱۱۴۲DIN ISO-IEC 27001۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۴۳DIN ISO-IEC 27002۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۴۴DIN ISO-TS 24530-1۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۴۵DIN ISO-TS 24530-2۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۴۶DIN ISO-TS 24530-3۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۴۷DIN ISO-TS 24530-4۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۴۸DIN-Fachbericht CEN-TR 15716۲۰۰۸N/ADIN
۱۱۴۹DIN-Fachbericht ISO-TR 25901۲۰۰۸N/ADIN
۲۶۱۳DIN EN 817۲۰۰۸Sanitary tapware – Mechanical mixing valves (PN 10) – General technical specifications; German version EN 817:2008DIN
۲۶۳۸DIN+EN+15091+Berichtigung+1۲۰۰۸N/ADIN
۲۷۸۰DIN 2250-2۲۰۰۸Geometrical product specifications (GPS) – GO ring gauges and setting ring gauges – Part 2: From 1 mm up to 315 mm nominal diameter for precision mechanicsDIN
۲۷۹۴DIN 8078۲۰۰۸Polypropylene (PP) pipes – PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT – General quality requirements and testingDIN
۲۸۱۴DIN EN 10277-1۲۰۰۸Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 1: GeneralDIN
۲۸۱۵DIN EN 10277-3۲۰۰۸Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 3: Free-cutting steelsDIN
۲۸۲۷DIN EN 12517-2۲۰۰۸Non-destructive testing of welds – Part 2: Evaluation of welded joints in aluminium and its alloys by radiography – Acceptance levels; German version EN 12517-2:2008DIN
۲۸۴۸DIN EN 1504-9۲۰۰۸Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systemsDIN
۲۸۴۹DIN EN 15091 Berichtigung 1۲۰۰۸Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware; German version EN 15091:2006, Corrigenda to DIN EN 15091:2007-03; German version EN 15091:2006/AC:2007DIN
۲۸۵۴DIN EN 179۲۰۰۸Welding – Multilingual list of terms for welding and related processes; Trilingual version EN 1792:2003DIN
۲۸۵۶DIN EN 1846-3۲۰۰۸Firefighting and rescue service vehicles – Part 3: Permanently installed equipment – Safety and performance (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۶۲۴DIN EN 14286۲۰۰۸Aluminium and aluminium alloys – Weldable rolled products for tanks for the storage and transportation of dangerous goods; German version EN 14286:2008DIN
۴۶۳۵DIN EN 14394۲۰۰۸Heating boilers – Heating boilers with forced draught burners – Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 ?C; German version EN 14394:2005+A1:2008DIN
۴۶۸۸DIN 1946-4۲۰۰۸Ventilation and air conditioning – Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health careDIN
۴۷۱۲DIN EN 10253-2۲۰۰۸Butt-welding pipe fittings – Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements; German version EN 10253-2:2007DIN
۴۷۲۸DIN EN 13848-1۲۰۰۸Railway applications – Track – Track geometry quality – Part 1: Characterisation of track geometry; German version EN 13848-1:2003+A1:2008DIN
۴۷۴۷DIN EN 14025۲۰۰۸Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic pressure tanks – Design and ConstructionDIN
۴۷۸۴DIN EN 12198-2۲۰۰۸Safety of machinery – Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery – Part 2: Radiation emission measurement procedure (includes Amendment A1:2008)DIN
۴۸۰۵DIN EN 12812۲۰۰۸Falsework – Performance requirements and general design; German version EN 12812:2008DIN
۴۸۱۰DIN EN 12920۲۰۰۸Characterization of waste – Methodology for the determination of the leaching behaviour of waste under specified conditions; German version EN 12920:2006+A1:2008DIN
۴۸۱۴DIN EN 12977-3۲۰۰۸Thermal solar systems and components – Custom built systems – Part 3: Performance test methods for solar water heater stores; German version EN 12977-3:2008DIN
۴۸۷۶DIN EN 14617-2۲۰۰۸Agglomerated stone – Test methods – Part 2: Determination of flexural strength (bending); German version EN 14617-2:2008DIN
۴۸۸۷DIN EN 14677۲۰۰۸Safety of machinery – Secondary steelmaking – Machinery and equipment for treatment of liquid steel; German version EN 14677:2008DIN
۴۹۴۲DIN EN ISO 11145۲۰۰۸Optics and photonics – Lasers and laser-related equipment – Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006); German version EN ISO 11145:2008DIN
۵۰۹۴DIN EN 15268۲۰۰۸Petrol filling stations – Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies; German version EN 15268:2008DIN
۵۰۹۸DIN EN 15272-3۲۰۰۸Inland navigation vessels – Equipment for rope leading – Part 3: Roller fairleads; German version EN 15272-3:2007DIN
۵۱۳۱DIN EN 15382۲۰۰۸Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in transportation infrastructure; German version EN 15382:2008DIN
۵۱۳۹DIN EN 15451۲۰۰۸Fertilizers – Determination of chelating agents – Determination of iron chelated by EDDHSA by ion pair chromatography; German version EN 15451:2008DIN
۵۱۴۰DIN EN 15452۲۰۰۸Fertilizers – Determination of chelating agents – Determination of iron chelated by o,p- EDDHA by reversed phase HPLC; German version EN 15452:2008DIN
۵۱۵۷DIN EN 15552۲۰۰۸Packaging – Complete, filled transport packages and unit loads – Performance testing schedules for common distribution chains; German version EN 15552:2008DIN
۵۱۵۹DIN EN 15585۲۰۰۸Cereals and cereal products – Durum wheat (T. durum Desf.) – Determination of percentage of mitadine grains and calculation of percentage of vitrious grains; German version EN 15585:2008DIN
۵۱۶۰DIN EN 15603۲۰۰۸Energy performance of buildings – Overall energy use and definition of energy ratings; German version EN 15603:2008DIN
۵۱۹۴DIN EN ISO 13732-3۲۰۰۸Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3:2005), German version EN ISO 13732-3:2008DIN
۵۱۹۶DIN EN ISO 13849-1۲۰۰۸Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006); German version EN ISO 13849-1:2008DIN
۵۱۹۷DIN EN ISO 13906۲۰۰۸Animal feeding stuffs – Determination of acid detergent fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents (ISO 13906:2008); German version EN ISO 13906:2008DIN
۵۲۲۵DIN EN ISO 15743۲۰۰۸Ergonomics of the thermal environment – Cold workplaces – Risk assessment and management (ISO 15743:2008); German version EN ISO 15743:2008DIN
۵۲۲۶DIN EN ISO 15796۲۰۰۸Gas analysis – Investigation and treatment of analytical bias (ISO 15796:2005); German version EN ISO 15796:2008DIN
۵۲۳۰DIN EN ISO 15882۲۰۰۸Sterilization of health care products – Chemical indicators – Guidance for selection, use and interpretation of results (ISO 15882:2008); German version EN ISO 15882:2008DIN
۵۲۴۷DIN EN ISO 16664۲۰۰۸Gas analysis – Handling of calibration gases and gas mixtures – Guidelines (ISO 16664:2004); German version EN ISO 16664:2008DIN
۵۲۶۸DIN EN ISO 19432۲۰۰۸Building construction machinery and equipment – Portable, hand-held internal combustion engine driven cut-off machines – Safety requirements and testing (ISO 19432:2006); German version EN ISO 19432:2008DIN
۵۲۹۱DIN EN ISO 217۲۰۰۸Non-magnetic coatings on magnetic substrates – Measurement of coating thickness – Magnetic method (ISO 2178:1982); German version EN ISO 2178:1995DIN
۵۳۰۰DIN EN ISO 22716۲۰۰۸Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007); German version EN ISO 22716:2007DIN
۵۳۰۸DIN EN ISO 24157۲۰۰۸Ophthalmic optics and instruments – Reporting aberrations of the human eye (ISO 24157:2008); German version EN ISO 24157:2008DIN
۵۳۱۸DIN EN ISO 3823-2۲۰۰۸Dentistry – Rotary bur instruments – Part 2: Finishing burs (ISO 3823-2:2003+Amd 1:2008) (includes Amendment A1:2008)DIN
۵۳۳۷DIN EN ISO 6145-10۲۰۰۸Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 10: Permeation method (ISO 6145-10:2002); German version EN ISO 6145-10:2008DIN
۵۳۳۸DIN EN ISO 6145-11۲۰۰۸Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 11: Electrochemical generation (ISO 6145-11:2005); German version EN ISO 6145-11:2008DIN
۵۳۳۹DIN EN ISO 6145-4۲۰۰۸Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 4: Continuous syringe injection method (ISO 6145-4:2004); German version EN ISO 6145-4:2008DIN
۵۳۴۰DIN EN ISO 6145-6۲۰۰۸Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 6: Critical orifices (ISO 6145-6:2003); German version EN ISO 6145-6:2008DIN
۵۳۴۱DIN EN ISO 6145-8۲۰۰۸Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 8: Diffusion method (ISO 6145-8:2005); German version EN ISO 6145-8:2008DIN
۵۳۴۴DIN EN ISO 6401۲۰۰۸Plastics – Poly(vinyl chloride) – Determination of residual vinyl chloride monomer – Gas-chromatographic method (ISO 6401:2008); German version EN ISO 6401:2008DIN
۵۳۴۸DIN EN ISO 664۲۰۰۸Oilseeds – Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:2008); German version EN ISO 664:2008DIN
۵۳۵۸DIN EN ISO 7731۲۰۰۸Ergonomics – Danger signals for public and work areas – Auditory danger signals (ISO 7731:2003); German version EN ISO 7731:2008DIN
۵۳۷۰DIN EN ISO 8586-2۲۰۰۸Sensory analysis – General guidance for the selection, training and monitoring of assessors – Part 2: Expert sensory assessors (ISO 8586-2:2008); German version EN ISO 8586-2:2008DIN
۵۳۷۴DIN EN ISO 9073-15۲۰۰۸Textiles – Test methods for nonwovens – Part 15: Determination of air permeability (ISO 9073-15:2007)DIN
۵۳۸۰DIN ISO 10110-14۲۰۰۸Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14: Wavefront deformation tolerance (ISO 10110-14:2007)DIN
۵۴۰۷DIN ISO 23611-4۲۰۰۸Soil quality – Sampling of soil invertebrates – Part 4: Sampling, extraction and identification of soil-inhabiting nematodes (ISO 23611-4:2007)DIN
۵۴۱۸DIN ISO-IEC 27001۲۰۰۸N/ADIN
۵۴۱۹DIN ISO-IEC 27002۲۰۰۸N/ADIN
۵۸۴۳DIN EN ISO 283۲۰۰۸Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008); German version EN ISO 28300:2008DIN
۵۸۶۲DIN EN ISO 62۲۰۰۸Water quality – Enumeration of culturable micro-organisms – Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999); German version EN ISO 6222:1999DIN
۵۸۶۴DIN EN ISO 636۲۰۰۸Dentistry – Number coding system for rotary instruments – Part 1: General characteristics (ISO 6360-1:2004); German version EN ISO 6360-1:2004DIN
۵۸۶۵DIN EN ISO 748۲۰۰۸Dental amalgamators (ISO 7488:1991); German version EN ISO 7488:1995DIN
۲۱۵۲DIN 30750۲۰۰۷Mobil, non-sewer-connected toilet cabins – Standards and services provided for the employment of cabins and sanitary productsDIN
۲۱۵۳DIN 548۲۰۰۷Testing of materials, small components and component sections for rail vehicles – Determination of burning behaviour using a gas burnerDIN
۲۱۵۴DIN 5688-3۲۰۰۷Chain slings – Part 3: Links, grade 8; Text in German and EnglishDIN
۲۱۵۵DIN 65170۲۰۰۷Aerospace series – Brazed and high-temperature brazed metallic components – Technical specifications; Text in German and EnglishDIN
۲۱۵۶DIN 7500-1۲۰۰۷Thread rolling screws for ISO metric thread – Part 1: Technical specifications for case hardened and tempered screwsDIN
۲۱۵۷DIN 81208-14۲۰۰۷Manoeuvring of ships – Part 14: Weave trial; Text in German and EnglishDIN
۲۱۵۸DIN 81857۲۰۰۷Stud link anchor chain cables, Grade K4 – Large end links; Text in German and EnglishDIN
۲۱۵۹DIN 81858۲۰۰۷Stud link anchor chain cables, Grade K4 – Chain connectors; Text in German and EnglishDIN
۲۴۰۰DIN CEN TS 14175-5۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۰۱DIN CEN TS 15211۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۰۲DIN CEN TS 15260۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۰۳DIN CEN TS 15480-2۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۰۴DIN CEN TS 15523۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۰۵DIN CEN TS 15525۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۰۶DIN EN 10021۲۰۰۷General technical delivery conditions for steel products; German version EN 10021:2006DIN
۲۴۰۷DIN EN 1005-5۲۰۰۷Safety of machinery – Human physical performance – Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency; German version EN 1005-5:2007DIN
۲۴۰۸DIN EN 10083-3۲۰۰۷Steels for quenching and tempering – Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels; German version EN 10083-3:2006, Corrigendum to DIN EN 10083-3:2007-01; German version EN 10083-3:2006/AC:2008DIN
۲۴۰۹DIN EN 10130۲۰۰۷Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming – Technical delivery conditionsDIN
۲۴۱۰DIN EN 1015-1۲۰۰۷Methods of test for mortar for masonry – Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortarsDIN
۲۴۱۱DIN EN 1015-10۲۰۰۷Methods of test for mortar for masonry – Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar; German version EN 1015-10:1999+A1:2006DIN
۲۴۱۲DIN EN 1015-11۲۰۰۷Methods of test for mortar for masonry – Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar; German version EN 1015-11:1999+A1:2006DIN
۲۴۱۳DIN EN 1015-2۲۰۰۷Methods of test for mortar for masonry – Part 21: Determination of the compatibility of one-coat rendering mortars with substratesDIN
۲۴۱۴DIN EN 1015-3۲۰۰۷Methods of test for mortar for masonry – Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table); German version EN 1015-3:1999+A1:2004+A2:2006DIN
۲۴۱۵DIN EN 1015-6۲۰۰۷Methods of test for mortar for masonry – Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar; German version EN 1015-6:1998+A1:2006DIN
۲۴۱۶DIN EN 1015-9۲۰۰۷Methods of test for mortar for masonry – Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar; German version EN 1015-9:1999+A1:2006DIN
۲۴۱۷DIN EN 10280۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۱۸DIN EN 10319-2۲۰۰۷Metallic materials – Tensile stress relaxation testing – Part 2: Procedure for bolted joint models; German version EN 10319-2:2006DIN
۲۴۱۹DIN EN 10339۲۰۰۷Steel tubes for onshore and offshore water pipelines – Internal liquid applied epoxy linings for corrosion protection; German version EN 10339:2007DIN
۲۴۲۰DIN EN 1064۲۰۰۷Health informatics – Standard communication protocol – Computer-assisted electrocardiography; English version EN 1064:2005+A1:2007DIN
۲۴۲۱DIN EN 1085۲۰۰۷Wastewater treatment – Vocabulary; Trilingual version EN 1085:2007DIN
۲۴۲۲DIN EN 1093-2۲۰۰۷Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant (includes Amendment A1:2008)DIN
۲۴۲۳DIN EN 1093-3۲۰۰۷Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant; German version EN 1093-3:2006+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1093-3:2008-09DIN
۲۴۲۴DIN EN 1123-2۲۰۰۷Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel tube with spigot and socket for waste water systems – Part 2: Dimensions (includes Amendment A1:2007)DIN
۲۴۲۵DIN EN 12012-4۲۰۰۷Plastics and rubber machines – Size reduction machines – Part 4: Safety requirements for agglomerators; German version EN 12012-4:2006+A1:2008DIN
۲۴۲۶DIN EN 12044۲۰۰۷Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines – Cutting and punching machines – Safety requirements; German version EN 12044:2005+A1:2009DIN
۲۴۲۷DIN EN 12271۲۰۰۷Surface dressing – Requirements; German version EN 12271:2006DIN
۲۴۲۸DIN EN 12277۲۰۰۷Mountaineering equipment – Harnesses – Safety requirements and test methods; German version EN 12277:2007DIN
۲۴۲۹DIN EN 12331-A1۲۰۰۷N/ADIN
۲۴۳۰DIN EN 12353۲۰۰۷Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal and fungicidal activity; German version EN 12353:2006DIN
۲۴۳۱DIN EN 12372۲۰۰۷Natural stone test methods – Determination of flexural strength under concentrated load; German version EN 12372:2006DIN
۲۴۳۲DIN EN 12417۲۰۰۷Machine tools – Safety – Machining centres; German version EN 12417:2001+A2:2009DIN
۲۴۳۳DIN EN 12588۲۰۰۷Lead and lead alloys – Rolled lead sheet for building purposes; German version EN 12588:2006DIN
۲۴۳۴DIN EN 12641-2۲۰۰۷Swap bodies and commercial vehicles – Tarpaulins – Part 2: Minimum requirements for curtainsiders; German version EN 12641-2:2006DIN
۲۴۳۵DIN EN 12642۲۰۰۷Securing of cargo on road vehicles – Body structure of commercial vehicles – Minimum requirements; German version EN 12642:2006DIN
۲۴۳۶DIN EN 12674-4۲۰۰۷Roll containers – Part 4: Performance requirements; German version EN 12674-4:2006DIN
۲۴۳۷DIN EN 12923-1۲۰۰۷Advanced technical ceramics – Monolithic ceramics – Part 1: General practice for undertaking corrosion tests; German version EN 12923-1:2006DIN
۲۴۳۸DIN EN 12972۲۰۰۷Tanks for transport of dangerous goods – Testing, inspection and marking of metallic tanks; German version EN 12972:2007DIN
۲۴۳۹DIN EN 13042-1۲۰۰۷Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass – Safety requirements – Part 1: Gob feeder; German version EN 13042-1:2007+A1:2009DIN
۲۴۴۰DIN EN 13042-3۲۰۰۷Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass – Safety requirements – Part 3: IS machines; German version EN 13042-3:2007+A1:2009DIN
۲۴۴۱DIN EN 13084-1۲۰۰۷Free-standing chimneys – Part 1: General requirements; German version EN 13084-1:2007DIN
۲۴۴۲DIN EN 13119۲۰۰۷Curtain walling – Terminology; Trilingual version EN 13119:2007DIN
۲۴۴۳DIN EN 13128۲۰۰۷Safety of machine tools – Milling machines (including boring machines); German version EN 13128:2001+A2:2009DIN
۲۴۴۴DIN EN 13234۲۰۰۷Advanced technical ceramics – Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature – Evaluation of the resistance to crack propagation by notch sensitivity testing; German version EN 13234:2006DIN
۲۴۴۵DIN EN 13235۲۰۰۷Advanced technical ceramics – Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere – Determination of creep behaviour; German version EN 13235:2006DIN
۲۴۴۶DIN EN 13307-1۲۰۰۷Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses – Part 1: Requirements; German version EN 13307-1:2006DIN
۲۴۴۷DIN EN 13317۲۰۰۷Tanks for transport of dangerous goods – Service equipment for tanks – Manhole cover assembly; German version EN 13317:2002+A1:2006DIN

اطلاعات بیشتر

تعداد فایل‌ها

حجم

از ابتدا تا سال

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.