انتخاب:

استاندارد API

644,000 تومان 99,000 تومان

-85%

استاندارد API

644,000 تومان 99,000 تومان

American Petroleum Institute

استانداردهای موسسه ی نفت امریکا

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

توضیحات

The American Petroleum Institute (API) is the largest U.S. trade association for the oil and natural gas industry. It claims to represent about 650 corporations involved in production, refinement, distribution, and many other aspects of the petroleum industry.

The association describes its mission as to influence public policy in support of a strong, viable U.S. oil and natural gas industry. Its chief functions on behalf of the industry include advocacy, negotiation and lobbying with governmental, legal, and regulatory agencies; research into economic, toxicological, and environmental effects; establishment and certification of industry standards; and education outreach. API both funds and conducts research related to many aspects of the petroleum industry. The current CEO and president is Jack Gerard.

قسمتی از لیست استانداردهای موجود

iddocnodateTitleorg
۹۵۴API STD 610 DATA SHEETN/ACentrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Mechanical Equipment Data Sheet – C6100D (EXCEL 5.0 SPREADSHEET) – 11th EditionAPI
۹۶۱API STD 613 DATA SHEETN/ASpecial Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۷۱API STD 619 DATA SHEETN/ARotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries – Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۱۰۰۵API STD 681N/ALiquid Ring Vacuum Pumps and Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – First EditionAPI
۱۰۱۰API STD 685 DATA SHEETN/ASealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – 2nd Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۳۴API STD 560 DATA SHEETN/AFired Heaters for General Refinery Services – Mechanical Equipment Data Sheet – (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۶۵API STD 616 DATA SHEETN/AGas Turbines for the Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – C61605 (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – 5th EditionAPI
۹۶۷API STD 617 DATA SHEETN/AAxial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Seventh Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۳۳API STD 547 DATA SHEETN/AGeneral-purpose Form-wound Squirrel Cage Induction Motors 250 Horsepower and Larger – Mechanical Equipment Data Sheet – First Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۹۶API STD 673 DATA SHEETN/ACentrifugal Fans for Petroleum, Chemical and Gas for Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Second Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۹۸API STD 674 DATA SHEETN/APOSITIVE DISPLACEMENT PUMPS – RECIPROCATING – Mechanical Equipment Data Sheet – C6740D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – Third EditionAPI
۱۰۰۲API STD 676 DATA SHEETN/APositive Displacement Pumps – Rotary – Mechanical Equipment Data Sheet – C6760D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – Third EditionAPI
۱۰۰۴API STD 677 DATA SHEETN/AGeneral-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۶۸۸API RP 687 DATA SHEETN/ARotor Repair – Mechanical Equipment Data Sheet – C6870D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – First EditionAPI
۶۶۸API RP 577۲۰۱۳٫۱۲٫۰۱Welding Inspection and Metallurgy – SECOND EDITIONAPI
۱۰۳۴API TR 5TP۲۰۱۳٫۱۲٫۰۱Torque-Position Assembly Guidelines for API Casing and Tubing Connections – FIRST EDITIONAPI
۲۹API BULL 97۲۰۱۳٫۱۲٫۰۱Well Construction Interface Document Guidelines – FIRST EDITIONAPI
۵۸API INVENTORIES OF GAS۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱INVENTORIES OF NATURAL GAS LIQUIDS AND LIQUIFIED REFINERY GASESAPI
۶۱API MONTHLY STAT۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱Monthly Statistical Report – Volume: 37 Number: 11API
۱۷۴API MPMS 14.3.3۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids-Concentric, Square-edged Orifice Meters Part 3: Natural Gas Applications – FOURTH EDITIONAPI
۸۴۳API SPEC 11E۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱Specification for Pumping Units – NINETEENTH EDITION; Effective Date: May 1, 2014API
۵۳۸API RP 11G۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱Recommended Practice for Installation, Maintenance, and Lubrication of Pumping Units – FIFTH EDITIONAPI
۱۲API BASIC PETRO DATA۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱BASIC PETROLEUM DATA BOOK – Volume 33, Number 2API
۵۷API IMPORTS & EXPORTS۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱Imports and Exports of Crude Oil & Petroleum ProductsAPI
۱۱۴API MPMS 8.1۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 8.1 – Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products – FOURTH EDITIONAPI
۱۲۸API MPMS 10.4۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.4 Determination of Water and/or Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method (Field Procedure) – Fourth EditionAPI
۴۷۰API QUARTERLY WELL۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱QUARTERLY WELL COMPLETION REPORT – Volume 29 Number 3API
۶۵۷API RP 557۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱Guide to Advanced Control Systems – SECOND EDITIONAPI
۶۶۱API RP 573۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱Inspection of Fired Boilers and Heaters – THIRD EDITIONAPI
۹۷۲API STD 620۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage Tanks – TWELFTH EDITIONAPI
۸۹API MPMS 4.8۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4.8 Operation of Proving Systems – Second EditionAPI
۱۲۹API MPMS 10.5۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.5 Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation – FIFTH EDITIONAPI
۱۰۱۴API STD 1104۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Welding of Pipelines and Related Facilities – TWENTY-FIRST EDITIONAPI
۱۰۹۲API VT-5۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Vocational Training – Book 5 – Wireline Operations and Procedures – Third EditionAPI
۷۱۸API RP 1160۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines – SECOND EDITION; ERTA 1: SEPTEMBER 2013API
۱۰۸۸API TR 2573۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Standard Guide for Sediment and Water Determination in Crude Oil Standard Guide for Sediment and Water Determination in Crude Oil – FIRST EDITIONAPI
۹۷۴API STD 623۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Steel Globe Valves—Flanged and Buttwelding Ends, Bolted Bonnets – FIRST EDITIONAPI
۹۰۷API STD 2RD۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Dynamic Risers for Floating Production Systems – Second EditionAPI
۹۱۶API STD 20D۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱Nondestructive Examination Services for Equipment Used in the Petroleum and Natural Gas Industry – FIRST EDITIONAPI
۷۴API MPMS 3.1A۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3.1A – Standard Practice for the Manual Gauging of Petroleum and Petroleum Products – THIRD EDITIONAPI
۱۲۶API MPMS 10.2۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.2 Standard Test Method for Water in Crude Oil by Distillation – THIRD EDITIONAPI
۱۲۷API MPMS 10.3۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.3 Standard Test Method for Water and Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure) – FOURTH EDITIONAPI
۱۳۰API MPMS 10.6۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.6 Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure) – FIFTH EDITIONAPI
۷۷۳API SPEC 2SF۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Manufacture of Structural Steel Forgings for Primary Offshore Applications – First EditionAPI
۶۳۴API RP 98۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Personal Protective Equipment Selection for Oil Spill Responders – First EditionAPI
۷۳۵API RP 1640۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Product Quality in Light Product Storage and Handling Operations – FIRST EDITIONAPI
۳۰API BULL 939-E۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱Identification, Repair, and Mitigation of Cracking of Steel Equipment in Fuel Ethanol Service – SECOND EDITIONAPI
۷۵۰API RP 2218۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱(R 2010)Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants – Third EditionAPI
۹۸۵API STD 661۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries-Air-cooled Heat Exchangers – SEVENTH EDITIONAPI
۴۷۱API RP 1FSC۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱Facilities Systems Completion Planning and Execution – FIRST EDITIONAPI
۷۲۵API RP 1169۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱Recommended Practice for Basic Inspection Requirements-New Pipeline Construction – FIRST EDITIONAPI
۱۶۷API MPMS 13.1 ERTA۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 13 – Statistical Aspects of Measuring and Sampling Section 1 – Statistical Concepts and Procedures in Measurement – First EditionAPI
۵۱۹API RP 6HT۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱Heat Treatment and Testing of Carbon and Low Alloy Steel Large Cross Section and Critical Section Components – Second EditionAPI
۵۸۸API RP 17H۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱Remotely Operated Vehicle Interfaces on Subsea Production Systems – Second EditionAPI
۶۵۴API RP 555۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱Process Analyzers – Third EditionAPI
۸۹۸API SPEC Q1۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱Specification for Quality Management System Requirements for Manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry – Ninth Edition; Effective Date June 1, 2014API
۱۳۳API MPMS 10.9۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.9 Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration – Third EditionAPI
۱۴۱API MPMS 11.3.2.1۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11.3.2.1 Ethylene Density – Second EditionAPI
۶۹۰API RP 751۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱Safe Operation of Hydrofluoric Acid Alkylation Units – Fourth EditionAPI
۱۰۱۲API STD 780۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱Security Risk Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries – FIRST EDITIONAPI
۱۰۸۷API TR 2572۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱Carbon Content, Sampling, and Calculation – First EditionAPI
۸۹۳API SPEC 19V۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱Subsurface Barrier Valves and Related Equipment – FIRST EDITIONAPI
۵۷۳API RP 14FZ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱Recommended Practice for Design and Installation of Electrical Systems for Fixed and Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2 Locations – Second EditionAPI
۵۲۸API RP 10B-2۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱Recommended Practice for Testing Well Cements – Second EditionAPI
۱۰۱۶API STD 1163۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱In-line Inspection Systems Qualification Standard – Second EditionAPI
۱۰۳۸API TR 6AF2۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱Technical Report on Capabilities of API Flanges Under Combinations of Loading – Phase II – FIFTH EDITIONAPI
۸۹۵API SPEC 20B۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱Open Die Shaped Forgings for Use in the Petroleum and Natural Gas Industry – First Edition; Incorporating Errata: December 2013API
۹۷۶API STD 650۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱Welded Tanks for Oil Storage – Twelfth Edition; Includes Errata: July 2013API
۱۰۳۲API TR 1PER15K-1۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱Protocol for Verification and Validation of High-pressure High-temperature Equipment – First EditionAPI
۸۸۹API SPEC 17L1۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱Specification for Flexible Pipe Ancillary Equipment – First EditionAPI
۶۳۳API RP 96۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱Deepwater Well Design and Construction – First EditionAPI
۵۸۹API RP 17L2۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱Recommended Practice for Flexible Pipe Ancillary Equipment – First EditionAPI
۲۲۵API OCCUPATIONAL INJURIES۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱۲۰۱۲ Survey of Occupational Injuries, Illnesses, and Fatalities in the Petroleum Industry Summary Report Aggregate Data OnlyAPI
۲۱۸API MPMS 21.1۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 21.1 – Flow Measurement Using Electronic Metering Systems – Electronic Gas Measurement – Second EditionAPI
۷۰۹API RP 1110۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱Recommended Practice for the Pressure Testing of Steel Pipelines for the Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, Highly Volatile Liquids or Carbon Dioxide – Sixth editionAPI
۷۶۰API SALES OF NGL & LRG۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱۲۰۱۱ Sales of Natural Gas Liquids and Liquefied Refinery GasesAPI
۸۰۰API SPEC 6AV1۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱Specification for Validation of Wellhead Surface Safety Valves and Underwater Safety Valves for Offshore Service – Second EditionAPI
۹۴۵API STD 603۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱Corrosion-resistant, Bolted Bonnet Gate Valves—Flanged and Butt-welding Ends – EIGHTH EDITION: EFFECTIVE DATE: JULY 2013API
۲۱۶API MPMS 20.1۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 20 – Allocation Measurement Section 1 – Allocation Measurement – First EditionAPI
۷۱۳API RP 1114۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Recommended Practice for the Design of Solution-Mined Underground Storage Facilities – Second EditionAPI
۷۱۴API RP 1115۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Recommended Practice on the Operation of Solution-Mined Underground Storage Facilities – First EditionAPI
۷۷۶API SPEC 4F۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Specification for Drilling and Well Servicing Structures – Fouth EditionAPI
۹۳۸API STD 599۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Metal Plug Valves—Flanged, Threaded and Welding Ends – SEVENTH EDITIONAPI
۵۹۲API RP 17P۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Design and Operation of Subsea Production Systems – Subsea Structures and Manifolds – First Edition; ISO 13628-15:2011 AdoptionAPI
۲۱۷API MPMS 20.3۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 20.3 Measurement of Multiphase Flow – First EditionAPI
۲۱۵API MPMS 20.1 ADD۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 20 – Allocation Measurement Section 1 – Allocation Measurement – First EditionAPI
۶۲۷API RP 85 ADD۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱Use of Subsea Wet-gas Flowmeters in Allocation Measurement Systems – First EditionAPI
۱۲۲API MPMS 9.1۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 9.1 – Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method – Third EditionAPI
۱۲۳API MPMS 9.2۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 9.2 Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Hydrometer- Measurement Coordination – Third EditionAPI
۱۲۴API MPMS 9.3۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 9.3 Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Thermohydrometer Method – Third EditionAPI
۶۳۵API RP 500۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2 – Third Edition; ERRATA: JANUARY 2014API
۷۸۸API SPEC 5L۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱Specification for Line Pipe – FORTY-FIFTH EDITIONAPI
۹۴۸API STD 608۲۰۱۲٫۱۱٫۰۱Metal Ball Valves – Flanged, Threaded, and Welding Ends – FIFTH EDITIONAPI
۹۹۹API STD 675۲۰۱۲٫۱۱٫۰۱Positive Displacement Pumps – Controlled Volume for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Third EditionAPI
۹۱۷API STD 53۲۰۱۲٫۱۱٫۰۱Blowout Prevention Equipment Systems for Drilling Wells – Fourth EditionAPI
۲۰۵API MPMS 19.1۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.1 Evaporative Loss From Fixed-Roof Tanks – Fourth EditionAPI
۲۰۷API MPMS 19.2۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.2 Evaporative Loss From Floating-Roof Tanks – Third EditionAPI
۲۱۴API MPMS 19.4۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.4 Evaporative Loss Reference Information and Speciation Methodology – Third Edition; Includes Addendum 1: November 2013API
۵۴۸API RP 11S8۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱Recommended Practice on Electric Submersible System Vibrations – Second EditionAPI
۶۴۸API RP 553۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱Refinery Valves and Accessories for Control and Safety Instrumented Systems – Second EditionAPI
۷۲۷API RP 1595۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Aviation Pre-Airfield Storage Terminals – SECOND EDITIONAPI
۹۱۳API STD 6DX۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱Petroleum and natural gas industries—Mechanical integrity and sizing of actuators and mounting kits for pipeline valves – First EditionAPI
۱۷۲API MPMS 14.3.1۲۰۱۲٫۰۹٫۰۱Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids – Concentric, Square-edged Orifice Meters Part 1: General Equations and Uncertainty Guidelines – FOURTH EDITION; ERTA: July 2013API
۱۰API 1509۲۰۱۲٫۰۹٫۰۱Engine Oil Licensing and Certification System – SEVENTEENTH EDITION * To Purchase Call 1-800-854-7179 USA/Canada or 303-397-7956 WorldwideAPI
۷۸۴API SPEC 5CT ERTA۲۰۱۲٫۰۹٫۰۱Specification for Casing and Tubing – NINTH EDITIONAPI
۸۹۷API SPEC 20E۲۰۱۲٫۰۸٫۰۱Alloy and Carbon Steel Bolting for Use in the Petroleum and Natural Gas Industries – FIRST EDITIONAPI
۴۱API COMPOSITE LIST۲۰۱۲٫۰۷٫۰۱The API Composite ListAPI
۱۹۸API MPMS 17.9۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17 El Hydrocarbon Management HM 49 Marine Measurement Section 9—Vessel Experience Factor (VEF) – Second EditionAPI
۱۹۹API MPMS 17.9 SPANISH۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱Manual de Estándares de Medición del Petróleo Capitulo 17-Mediciones Marítimas Sección 9-Factor de Experiencia del Buque (VEF) EI Hydrocarbon Management HM 49 – SEGUNDA EDICIÓNAPI
۵۱۸API RP 6DR۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱Recommended Practice for the Repair and Remanufacture of Pipeline Valves – Second EditionAPI
۱۰۲۳API STD 2350۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities – Fourth EditionAPI
۱۵۰API MPMS 12.1.1۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12.1.1—Calculation of Static Petroleum Quantities—Upright Cylindrical Tanks and Marine Vessels – Third EditionAPI
۱۷۹API MPMS 14.7۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14.7 – Mass Measurement of Natural Gas Liquids – Fourth EditionAPI
۱۹۱API MPMS 17.5۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17.5 – El Hydrocarbon Management – HM 64 – Guidelines for Voyage Analysis and Reconciliation of Cargo Quantities – Third Edition; Includes Access to Additional ContentAPI
۱۹۲API MPMS 17.5 SPANISH۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capítulo 17-Mediciones Marítimas Sección 5-Guía para el Análisis de Viaje y Reconciliación de Cantidades de Carga EI Hydrocarbon Management HM 64 – TERCERA EDICIÓNAPI
۴۸۸API RP 4G۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Operation, Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures – FOURTH EDITION; ERTA: SEPTEMBER 2013API
۷۳۶API RP 2001۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Fire Protection in Refineries – Ninth EditionAPI
۸۲۹API SPEC 8C۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2) – Fifth EditionAPI
۶۸۹API RP 688۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Pulsation and Vibration Control in Positive Displacement Machinery Systems for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industry Services – First EditionAPI
۷۱۹API RP 1161۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱Recommended Practice for Pipeline Operator Qualification (OQ) – SECOND EDITION; Addendum 1: January 2013; ADDENDUM 2: JULY 2013API
۶۹۵API RP 932-B۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱Design, Materials, Fabrication, Operation, and Inspection Guidelines for Corrosion Control in Hydroprocessing Reactor Effluent Air Cooler (REAC) Systems – Second EditionAPI
۱۰۶۱API TR 17TR6۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱Attributes of Production Chemicals in Subsea Production Systems – First EditionAPI
۱۰۶۰API TR 17TR5۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱Avoidance of Blockages in Subsea Production Control and Chemical Injection Systems – First EditionAPI
۵۱۴API RP 5LT۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱Recommended Practice for Truck Transportation of Line Pipe – First EditionAPI
۷۶۵API SPEC 2C۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱Offshore Pedestal-mounted Cranes – Seventh Edition; Effective October 2012; Errata: March 2013API
۸۹۴API SPEC 20A۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, and Nickel Base Alloy Castings for Use in the Petroleum and Natural Gas Industry – FIRST EDITION; ADDENDUM 1: OCTOBER 2013API
۱۰۰۰API STD 675 DATA SHEET۲۰۱۲٫۰۱٫۰۱POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS – CONTROLLED VOLUME FOR PETROLEUM,CHEMICAL, AND GAS INDUSTRY SERVICES – Third Edition; Includes Additional ContentAPI
۱۰۵۹API TR 17TR4۲۰۱۲٫۰۱٫۰۱Subsea Equipment Pressure Ratings – First EditionAPI
۹۰۵API SPEC Q2۲۰۱۱٫۱۲٫۰۱Specification for Quality Management System Requirements for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industries – First EditionAPI
۸۶API MPMS 4.5۲۰۱۱٫۱۱٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4.5 Master Meter Provers – Third EditionAPI
۱۰۳API MPMS 5.8۲۰۱۱٫۱۱٫۰۱Manual of Petroluem Measurement Standards Chapter 5.8 Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters – Second EditionAPI
۵۲۷API RP 9B۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service – THIRTEENTH EDITION; INCORPORATED ERRATA:APRIL 2012; ERRATA: January 2013API
۷۵۲API RP 2221۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱Contractor and Owner Safety Program Implementation – Third EditionAPI
۹۷۳API STD 622۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱Type Testing of Process Valve Packing for Fugitive Emissions – Second EditionAPI
۱۰۲۲API STD 2220۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱Contractor Safety Performance Process – Third EditionAPI
۴۷۷API RP 2FPS۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱Planning, Designing, and Constructing Floating Production Systems – SECOND EDITIONAPI
۱۱۰API MPMS 7.3۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 7.3 Temperature Determination—Fixed Automatic Tank Temperature Systems – SECOND EDITIONAPI
۱۱۲API MPMS 7 ADD 1۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 7 – Temperature Determination – First EditionAPI
۴۵۵API PUBL 4776۲۰۱۱٫۰۹٫۰۱A Guide to Understanding, Assessment, and Regulation of PAHs in the Aquatic EnvironmentAPI
۱۳۸API MPMS 11.2.4 ERTA۲۰۱۱٫۰۹٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11—Physical Properties Data Section 2, Part 4—Temperature Correction for the Volume of NGL and LPG Tables 23E, 24E, 53E, 54E, 59E, and 60E – First EditionAPI
۱۴۴API MPMS 11.4.1 ERTA۲۰۱۱٫۰۹٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11—Physical Properties Data Section 4—Properties of Reference Materials Part 1—Density of Water and Water Volumetric Correction Factors for Water Calibration of Volumetric Provers – First EditionAPI
۷۸۵API SPEC 5CT۲۰۱۱٫۰۷٫۰۱Specification for Casing and Tubing – NINTH EDITIONAPI
۱۴۲API MPMS 11.3.3۲۰۱۱٫۰۷٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11.3.3 Miscellaneous Hydrocarbon Product Properties – Ethanol Density and Volume Correction Factors – First EditionAPI
۸۹۲API SPEC 19G3۲۰۱۱٫۰۶٫۰۱Running Tools, Pulling Tools, and Kick-over Tools and Latches for Side-pocket Mandrels – FIRST EDITION; ISO 17078-3:2009 AdoptionAPI
۷۵۴API RP 2611۲۰۱۱٫۰۶٫۰۱Terminal Piping Inspection— Inspection of In-Service Terminal Piping Systems – First EditionAPI
۵۹۸API RP 19G4۲۰۱۱٫۰۶٫۰۱Practices for Side-pocket Mandrels and Related Equipment – FIRST EDITION; ISO 17078-4:2010 AdoptionAPI
۵۶۳API RP 13K۲۰۱۱٫۰۵٫۰۱Recommended Practice for Chemical Analysis of Barite – Third EditionAPI
۸۳۱API SPEC 9A۲۰۱۱٫۰۵٫۰۱Specification for Wire Rope – Twenty-Sixth Edition; Incorporating Errata: October, 2012API
۸۸۰API SPEC 17D۲۰۱۱٫۰۵٫۰۱Design and Operation of Subsea Production Systems-Subsea Wellhead and Tree Equipment – Second Edition; Incorporating ERTA: September 2011; ERTA 2: JANUARY 2012; ERTA 3: JUNE 2013; ERTA 4: July 2013; ERTA 5: October 2013; ISO 13628-4 AdoptionAPI
۳۲API BULL D16۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Suggested Procedure for Development of a Spill Prevention Control and Countermeasure Plan – Fifth Edition * Includes Additional ContentAPI
۳۳API BULL D16 TEMPLATE۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Suggested Procedure for Development of Spill Prevention Control and Countermeasure Plans – Plan Template – Fifth EditionAPI
۶۵۸API RP 571۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry – Second EditionAPI
۷۲۹API RP 1615۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Installation of Underground Petroleum Storage Systems – Sixth EditionAPI
۱۰۷۹API TR 938-C۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Use of Duplex Stainless Steels in the Oil Refining Industry – Second EditionAPI
۱۰۷۶API TR 934-B۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Fabrication Considerations for Vanadium-Modified Cr-Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels – First EditionAPI
۶۵۵API RP 556۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Instrumentation, Control, and Protective Systems for Gas Fired Heaters – Second EditionAPI
۴۷۸API RP 2GEO۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱Geotechnical and Foundation Design Considerations – First Edition; ISO 19901-4:2003 AdoptionAPI
۱۰۸۶API TR 2571۲۰۱۱٫۰۳٫۰۱Fuel Gas Measurement – First EditionAPI
۴۵۲API PUBL 4761۲۰۱۱٫۰۲٫۰۱API Groundwater Arsenic Manual Attenuation of Naturally-Occurring Arsenic at Petroleum Impacted SitesAPI
۱۰۰۹API STD 685۲۰۱۱٫۰۲٫۰۱Sealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Gas Industry Process Service – SECOND EDITIONAPI
۹۶۴API STD 616۲۰۱۱٫۰۱٫۰۱Gas Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth EditionAPI
۵۴API HF3۲۰۱۱٫۰۱٫۰۱Practices for Mitigating Surface Impacts Associated with Hydraulic Fracturing – First EditionAPI
۵۵۸API RP 13C۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Recommended Practice on Drilling Fluids Processing Systems Evaluation – Fourth Edition; ISO 13501 AdoptionAPI
۵۸۳API RP 17A ADD 1۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Design and Operation of Subsea Production Systems—General Requirements and Recommendations – Fourth Edition; ISO 13628-1:2005 AdoptionAPI
۷۲۰API RP 1162۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Public Awareness Programs for Pipeline Operators – Second EditionAPI
۷۲۳API RP 1167۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Pipeline SCADA Alarm Management – First EditionAPI
۸۲۱API SPEC 7-2 ADD 1۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Specification for Threading and Gauging of Rotary Shouldered Thread Connections – First Edition; ISO 10424-2:2007 Adoption; Effective Date: June 2011API
۸۳۳API SPEC 10A۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Specification for Cements and Materials for Well Cementing – Twenty-Fourth EditionAPI
۹۱۸API STD 65-2۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Isolating Potential Flow Zones During Well Construction – Second EditionAPI
۹۷۰API STD 619۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Rotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Fifth EditionAPI
۹۹۷API STD 674۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱Positive Displacement Pumps – Reciprocating – Third EditionAPI
۵۶۸API RP 14B ERTA۲۰۱۰٫۱۱٫۰۹Design, Installation, Repair and Operation of Subsurface Safety Valve Systems – Fifth Edition; ISO 10417API
۸۱۰API SPEC 6DSS ERTA 2۲۰۱۰٫۱۱٫۰۱Specification for Subsea Pipeline Valves – Second Edition; Includes Errata 1API
۸۲۴API SPEC 7F۲۰۱۰٫۱۱٫۰۱Oil Field Chain and Sprockets – Eighth Edition, Includes Errata: May 2013API
۹۳API MPMS 4.9.4۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4—Proving Systems Section 9—Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers Part 4—Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Gravimetric Method of CalibratAPI
۲۲۳API MPMS TR 2570۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱Continuous On-line Measurement of Water Content in Petroleum (Crude Oil and Condensate) – First EditionAPI
۷۰۸API RP 1109۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱Marking Liquid Petroleum Pipeline Facilities – Fourth Edition; Erta: November 2010API
۷۹۷API SPEC 6A۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment – TWENTIETH EDITION; Effective April 1, 2011; Incorporating ERTA 1: January 2011; ADDENDUM 1: November 2011; ERTA 2: November 2011; ADDENDUM 2: November 2012; ADDENDUM 3: March 2013; ERTA 3: JuneAPI
۸۸۳API SPEC 17E۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱Specification for Subsea Umbilicals – Fourth Edition; Effective APRIL 1, 2011API
۹۱۴API STD 11D2۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱Progressing Cavity Pump Systems for Artificial Lift—Pumps – First Edition; ISO 15136-1:2009 AdoptionAPI
۱۰۴۲API TR 6MET۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱Metallic Material Limits for Wellhead Equipment Used in High Temperature for API 6A and 17D Applications – First EditionAPI
۷۴۵API RP 2200۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱Repairing Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas, and Product Pipelines – Fourth EditionAPI
۸۱۱API SPEC 6DSS ERTA۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱Specification for Subsea Pipeline Valves – Second EditionAPI
۹۳۵API STD 594۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱Check Valves: Flanged, Lug, Wafer, and Butt-welding – Seventh EditionAPI
۹۴۷API STD 607۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats – Sixth EditionAPI
۹۵۳API STD 610۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Eleventh Edition; Incorporates Errata: July 2011; ISO 13709:2009 AdoptionAPI
۱۰۷۷API TR 934-D۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱Technical Report on the Materials and Fabrication Issues of 11/4Cr-1/2Mo and 1Cr-1/2Mo Steel Pressure Vessels – First EditionAPI
۵۳۲API RP 10B-6۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱Recommended Practice on Determining the Static Gel Strength of Cement Formulations – First Edition; ISO 10426-6:2008 AdoptionAPI
۶۷۹API RP 621۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱Reconditioning of Metallic Gate, Globe, and Check Valves – Third EditionAPI
۷۰۰API RP 934-E۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱Recommended Practice for Materials and Fabrication of 11/4CR-1/2Mo Steel Pressure Vessels for Service Above 825 °F (440 °C) – First EditionAPI
۷۳۱API RP 1626۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱Storing and Handling Ethanol and Gasoline-ethanol Blends at Distribution Terminals and Filling Stations – Second Edition; Includes Errata: February 2011 and Addendum: August 2012API
۸۸۵API SPEC 17J ERTA۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱Specification for Unbonded Flexible Pipe – Third EditionAPI
۹۷۵API STD 625۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱Tank Systems for Refrigerated Liquefied Gas Storage – First Edition; Incorporate Addendum 1: July 2013API
۴۸۱API RP 2MOP۲۰۱۰٫۰۷٫۰۱Marine Operations – FIRST EDITION; ISO 19901-6:2009 AdoptionAPI
۴۸۵API RP 2T۲۰۱۰٫۰۷٫۰۱Planning, Designing, and Constructing Tension Leg Platforms – Third EditionAPI
۵۳API HF2۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱Water Management Associated with Hydraulic Fracturing – First EditionAPI
۵۹۳API RP 17Q۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱Subsea Equipment Qualification – Standardized Process for Documentation – First EditionAPI
۵۹۴API RP 17Q DATA SHEET۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱Subsea Equipment Qualification – Standardized Process for Documentation – G17Q01D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – First EditionAPI
۶۷۸API RP 615۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱Valve Selection Guide – First EditionAPI
۸۲۶API SPEC 7K۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱Drilling and Well Servicing Equipment – FIFTH EDITION; ERRATA: AUGUST 2010; EFFECTIVE DATE: DECEMBER 1, 2010API
۸۹۱API SPEC 19G2۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱Flow-control Devices for Side-pocket Mandrels – FIRST EDITIONAPI
۵۵۹API RP 13D۲۰۱۰٫۰۵٫۰۱Rheology and Hydraulics of Oil-well Drilling Fluids – Sixth EditionAPI
۸۴۰API SPEC 11B۲۰۱۰٫۰۵٫۰۱Specification for Sucker Rods, Polished Rods and Liners, Couplings, Sinker Bars, Polished Rod Clamps, Stuffing Boxes, and Pumping Tees – Twenty-Seventh Edition: Incorporating Errata 1: October 2010; Errata 2: February 2011API
۸۹۰API SPEC 19G1۲۰۱۰٫۰۵٫۰۱Side-pocket Mandrels – FIRST EDITIONAPI
۹۲API MPMS 4.9.3۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4—Proving Systems Section 9—Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers Part 3—Determination of the Volume of Displacement Provers by the Master Meter Method of Calibration MeasAPI
۶۹۳API RP 754۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries – First EditionAPI
۶۹۴API RP 755۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱Fatigue Risk Management Systems for Personnel in the Refining and Petrochemical Industries – First EditionAPI
۷۹۶API SPEC 5ST۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱Specification for Coiled Tubing – U.S. Customary and SI Units – FIRST EDITION; EFFECTIVE DATE: OCTOBER 1, 2010API
۱۰۷۵API TR 755-1۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱Technical Support Document for ANSI/API RP 755, Fatigue Risk Management Systems for Personnel in the Refining and Petrochemical IndustriesAPI
۶۶۹API RP 578۲۰۱۰٫۰۳٫۰۱Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping Systems – Second EditionAPI
۵۹۹API RP 19G9۲۰۱۰٫۰۲٫۰۱Design, Operation, and Troubleshooting of Dual Gas-lift Wells – First EditionAPI
۷۸۲API SPEC 5CRA۲۰۱۰٫۰۲٫۰۱Specification for Corrosion Resistant Alloy Seamless Tubes for Use as Casing, Tubing and Coupling Stock – First Edition; Errata, August, 2011; ISO 13680:2010 AdoptionAPI
۸۵۶API SPEC 13A۲۰۱۰٫۰۲٫۰۱Specification for Drilling-Fluid Materials – 18th Edition; ISO 13500:2009 AdoptionAPI
۳۸API CATALOG CD۲۰۱۰٫۰۱٫۰۱AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE PUBLICATIONS & MATERIALS CATALOG ON CD-ROMAPI
۶۷۴API RP 582۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas Industries – Second EditionAPI
۶۹۱API RP 752۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent Buildings – Third EditionAPI
۷۱۰API RP 1111۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱Design, Construction, Operation, and Maintenance of Offshore Hydrocarbon Pipelines (Limit State Design) – Fourth Edition; Incorporating Errata: May 2011API
۸۱۲API SPEC 6DSS۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱Specification for Subsea Pipeline Valves – Second Edition; Effective Date: JUNE 1, 2010API
۹۱۰API STD 6A718۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱Nickel Base Alloy 718 (UNS N07718) for Oil and Gas Drilling and Production Equipment – Second Edition; ERTA 1: April 2010API
۶۸۶API RP 686۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱Recommended Practice for Machinery Installation and Installation Design – Second EditionAPI
۹۱۱API STD 6A718 KAZAKH۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱Nickel Base Alloy 718 (UNS N07718) for Oil and Gas Drilling and Production Equipment – SECOND EDITION; ERTA 1: April 2010API
۶۸API MPMS 2.2E ERTA۲۰۰۹٫۱۱٫۱۱Petroleum and Liquid Petroleum Products – Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks – Part 1: Manual Methods – First EditionAPI
۳API 570۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems – Third EditionAPI
۴۹۰API RP 5A3۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Recommended Practice on Thread Compounds for Casing, Tubing, Line Pipe, and Drill Stem Elements – Third Edition; Incorporating Errata: April 2011; ISO 13678:2010 AdoptionAPI
۵۳۷API RP 11ER۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Recommended Practice for Guarding of Pumping Units – Third EditionAPI
۶۶۳API RP 574 CHINESE۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Inspection Practices for Piping System Components – Third EditionAPI
۱۰۰۱API STD 676۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Positive Displacement Pumps – Rotary – Third EditionAPI
۱۰۱۹API STD 2000۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks – Sixth EditionAPI
۶۷۲API RP 580۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Risk-Based Inspection – Second EditionAPI
۶۶۶API RP 576۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Inspection of Pressure-Relieving Devices – Third EditionAPI
۶۵۹API RP 572۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱Inspection Practices for Pressure Vessels – Third EditionAPI
۵۲API HF1۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱Hydraulic Fracturing Operations— Well Construction and Integrity Guidelines – First EditionAPI
۸۹۶API SPEC 20C۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱Closed Die Forgings for Use in the Petroleum and Natural Gas Industry – First EditionAPI
۹۴۲API STD 602۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱Steel Gate, Globe, and Check Valves for Sizes NPS 4 (DN 100) and Smaller for the Petroleum and Natural Gas Industries – Ninth EditionAPI
۹۵۰API STD 609۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- and Wafer-type – Seventh EditionAPI
۵۹۱API RP 17O۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱Recommended Practice for Subsea High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS) – First EditionAPI
۶۴۴API RP 545۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱Recommended Practice for Lightning Protection of Aboveground Storage Tanks for Flammable or Combustible Liquids – First EditionAPI
۵۱۵API RP 5LW۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱Recommended Practice for Transportation of Line Pipe on Barges and Marine Vessels – Third EditionAPI
۷۷۲API SPEC 2SC۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱Manufacture of Structural Steel Castings for Primary Offshore Applications – First EditionAPI
۹۳۶API STD 598۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱Valve Inspection and Testing – Ninth EditionAPI
۷۸۹API RP 5L1۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱Recommended Practice for Railroad Transportation of Line Pipe – Seventh EditionAPI
۱۱API EI MPMS 19.5۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.5 – EI Hydrocarbon Management HM 65 Atmospheric hydrocarbon emissions from marine vessel transfer operations – First EditionAPI
۹API 579-2۲۰۰۹٫۰۸٫۱۱Fitness-For-Service Example Problem Manual – First EditionAPI
۵۲۳API RP 7G-2۲۰۰۹٫۰۸٫۰۱Recommended Practice for Inspection and Classification of Used Drill Stem Elements – First Edition: Incorporating Errata 1: October 2009API
۷۸۶API SPEC 5DP۲۰۰۹٫۰۸٫۰۱Specification for Drill Pipe – FIRST EDITION; EFFECTIVE DATE: AUGUST 1, 2010API
۷۸۷API SPEC 5DP CHINESE۲۰۰۹٫۰۸٫۰۱Specification for Drill Pipe – First Edition; ISO 11961:2008 AdoptionAPI
۳۱API RP 1543۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Documentation, Monitoring and Laboratory Testing of Aviation Fuel During Shipment from Refinery to Airport – First EditionAPI
۱۵۴API MPMS 12.2.1 ERTA۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 1 – Introduction – Second EditionAPI
۱۶۱API MPMS 12.2.4 ERTA۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 4 – Calculation of Base Prover VolumesAPI
۲۹۷API PUBL 1673۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Compilation of Air Emission Estimating Methods for Petroleum Distribution and Dispensing Facilities – Second EditionAPI
۸۴۱API SPEC 11D1۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Packers and Bridge Plugs – Second Edition; EFFECTIVE DATE: JANUARY 1, 2010API
۱۰۱۷API STD 1164۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Pipeline SCADA Security – Second EditionAPI
۱۰۲۱API STD 2217A۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Guidelines for Safe Work in Inert Confined Spaces in the Petroleum and Petrochemical Industries – Fourth EditionAPI
۶۰۸API RP 51R۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱Environmental Protection for Onshore Oil and Gas Production Operations and Leases – First EditionAPI
۱۳API BULL 2HINS۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱Guidance for Post-hurricane Structural Inspection of Offshore Structures – First EditionAPI
۵۲۴API RP 7HU1۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱Safe Use of 2-inch Hammer Unions for Oilfield Applications – First EditionAPI
۷۰۲API RP 939-C۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱Guidelines for Avoiding Sulfidation (Sulfidic) Corrosion Failures in Oil Refineries – FIRST EDITIONAPI
۲۰۱API MPMS 17.11۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱API Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17.11 EI Hydrocarbon Management HM 52 Measurement and sampling of cargoes on board tank vessels using closed and restricted equipment – First EditionAPI
۸۸API MPMS 4.7۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 7 – Field – Standard Test Measures – Third EditionAPI
۴۵۴API PUBL 4775۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱Simulating the Effect of Aerobic Biodegradation on Soil Vapor Intrusion into Buildings Evaluation of Low Strength Sources Associated with Dissolved Gasoline PlumesAPI
۹۸۰API STD 653۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction – Fourth Edition; Incorporating Addendum 1: August 2010, Addendum 2: January 2012, Addendum 3: November 2013API
۹۲۱API STD 526۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱Flanged Steel Pressure-relief Valves – Sixth Edition; Incorporates Errata: May 2009; Errata 2: October 2012API
۱۴۶API MPMS 11.5۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Density/Weight/Volume Intraconversion – First Edition; Includes Access to Additional Content; Includes Part 1 Errata: September 2011, Updated, September 2013; Part 2-Conversions For Relative Density (60/60 F); Part 3-Conversions for Absolute Density aAPI
۱۴۷API MPMS 11.5.1۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11 – Physical Properties Data Section 5 – Density/Weight/Volume Intraconversion Part 1 – Conversions of API Gravity at 60 °F – First EditionAPI
۱۴۸API MPMS 11.5.2۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11 – Physical Properties Data Section 5 – Density/Weight/Volume Intraconversion Part 2 – Conversions for Relative Density (60/60 °F) – First EditionAPI
۱۴۹API MPMS 11.5.3۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11 – Physical Properties Data Section 5 – Density/Weight/Volume Intraconversion Part 3 – Conversions for Absolute Density at 15 °C – First EditionAPI
۵۵۶API RP 13B-1۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Recommended Practice for Field Testing Water-based Drilling Fluids – FOURTH EDITIONAPI
۵۶۱API RP 13I۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Recommended Practice for Laboratory Testing of Drilling Fluids – EIGHTH EDITIONAPI
۵۹۰API RP 17N۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Recommended Practice for Subsea Production System Reliability and Technical Risk Management – Fisrt EditionAPI
۷۹۴API SPEC 5LD۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Specification for CRA Clad or Lined Steel Pipe – Third EditionAPI
۸۱۶API SPEC 6FC۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Specification for Fire Test for Valves with Automatic Backseats – FOURTH EDITIONAPI
۹۳۹API STD 600۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Steel Gate Valves-Flanged and Butt-welding Ends, Bolted Bonnets – Twelfth Edition; Incorporates Errata 1 November 2009API
۵۸۲API RP 16ST۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱Coiled Tubing Well Control Equipment Systems – First EditionAPI
۸۸۶API SPEC 17J ERTA۲۰۰۹٫۰۲٫۰۱Specification for Unbonded Flexible Pipe – Third EditionAPI
۷API 579-1 ERTA۲۰۰۹٫۰۲٫۰۱Fitness-For-Service – Second EditionAPI
۵۱API GUIDELINES۲۰۰۹٫۰۱٫۰۱GUIDELINES FOR PROPERTY DEVELOPMENTAPI
۱۷۷API MPMS 14.5۲۰۰۹٫۰۱٫۰۱Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer – THIRD EDITIONAPI
۹۲۴API STD 530 ERTA۲۰۰۹٫۰۱٫۰۱Calculation of Heater tube Thickness in Petroleum Refineries – Sixth EditionAPI
۶۷۶API RP 591۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱Process Valve Qualification Procedure – FOURTH EDITIONAPI
۹۱۹API STD 520 PT I۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱Sizing, Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices in Refineries Part I – Sizing and Selection – EIGHTH EDITIONAPI
۱۰۳۳API TR 5C3۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱Technical Report on Equations and Calculations for Casing, Tubing, and Line Pipe Used as Casing or Tubing; and Performance Properties Tables for Casing and Tubing – FIRST EDITION; ISO 10400:2007 AdoptionAPI
۹۲۶API STD 537۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service – SECOND EDITIONAPI
۴۴۸API PUBL 4750۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱Cyanide Discharges in the Petroleum Industry: Sources and AnalysisAPI
۶۳۱API RP 92U۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱Underbalanced Drilling Operations – FIRST EDITIONAPI
۸۴۴API SPEC 11E۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱Specification for Pumping Units – Eighteenth Edition; Incorporates Errata 1: March, 2009; Errata 2: July 2009API
۱۰۱۳API STD 936۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱Refractory Installation Quality Control—Inspection and Testing Monolithic Refractory Linings and Materials – Third EditionAPI
۶۵۱API RP 554 PART 2۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Process Control Systems— Process Control System Design – First EditionAPI
۶۵۳API RP 554 PART 3۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Process Control Systems— Project Execution and Process Control System Ownership – First EditionAPI
۸۴۷API SPEC 12B۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids – Fifteenth EditionAPI
۸۴۸API SPEC 12D۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids – Eleventh EditionAPI
۸۴۹API SPEC 12F۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Specification for Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids – Twelfth Edition; Effective Date: April 1, 2009API
۸۵۰API SPEC 12J۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Specification for Oil and Gas Separators – Eighth EditionAPI
۸۵۲API SPEC 12K۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Specification for Indirect Type Oilfield Heaters – Eighth EditionAPI
۸۵۴API SPEC 12L۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Specification for Vertical and Horizontal Emulsion Treaters – Fifth Edition;Effective Date: April 1, 2009API
۸۵۵API SPEC 12P۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱Specification for Fiberglass Reinforced Plastic Tanks – Third Edition; Effective Date: April 1,2009API
۲۰۳API MPMS 17.12۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Procedure for bulk liquid chemical cargo inspection by cargo inspectors – First EditionAPI
۴۵۳API PUBL 4772۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Measuring Particulate Emissions from Combustion SourcesAPI
۶۷۳API RP 581۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Risk-Based Inspection Technology – Second EditionAPI
۷۲۴API RP 1168۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Pipeline Control Room Management – First EditionAPI
۹۲۵API STD 530۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Calculation of Heater-tube Thickness in Petroleum Refineries – Sixth EditionAPI
۹۳۰API STD 546۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Brushless Synchronous Machines – 500 kVA and Larger – Third EditionAPI
۹۳۱API STD 546 DATA SHEET۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Brushless Synchronous Machines – 500 kVA and Larger – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۱۰۳۶API TR 6AF۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Technical Report on Capabilities of API Flanges Under Combinations of Load – Third EditionAPI
۱۰۴۳API TR 10TR1۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱Cement Sheath Evaluation – Second EditionAPI
۱۰۸۱API TR 941۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱The Technical Basis Document for API RP 941API
۵۳۶API RP 11BR۲۰۰۸٫۰۸٫۰۱Recommended Practice for the Care and Handling of Sucker Rods – Ninth EditionAPI
۷۰۳API RP 941۲۰۰۸٫۰۸٫۰۱Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries and Petrochemical Plants – Seventh EditionAPI
۱۰۸۵API TR 2569۲۰۰۸٫۰۸٫۰۱Evaporative Loss from Closed-vent Internal Floating-roof Storage TanksAPI
۵۷۲API RP 14F۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱Design, Installation, and Maintenance of Electrical Systems for Fixed and Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class 1, Division 1 and Division 2 Locations – Fifth EditionAPI
۵۸۵API RP 17B۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱Recommended Practice for Flexible Pipe – Fourth EditionAPI
۷۱۵API RP 1117۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱Recommended Practice for Movement in In-service Pipelines – THIRD EDITION; Incorporates ERRATA 1: DECEMBER 2008, ERRATA 2: August 2009API
۸۸۷API SPEC 17J۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱Specification for Unbonded Flexible Pipe – Third Edition; Effective Date: January 1, 2009API
۵۴۹API RP 11V5۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱Recommended Practices for Operation, Maintenance, Surveillance, and Troubleshooting of Gas-lift Installations – THIRD EDITIONAPI
۵۵۳API RP 11V10۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱Recommended Practices for Design and Operation of Intermittent and Chamber Gas-lift Wells and Systems – First Edition; Includes Access to Additional ContentAPI
۸۲۲API SPEC 7-2۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱Specification for Threading and Gauging of Rotary Shouldered Thread Connections – First Edition; ISO 10424-2: 2007 AdoptionAPI
۹۱۵API STD 11D3۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱Progressing Cavity Pump Systems for Artificial Lift—Surface-drive Systems – First EditionAPI
۱۰۵۳API TR 11L۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱Design Calculations for Sucker Rod Pumping Systems (Conventional Units) – Fifth EditionAPI
۱۰۷۸API TR 938-B۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱Use of 9Cr-1Mo-V (Grade 91) Steel in the Oil Refining Industry – First EditionAPI
۵۹۶API RP 19C۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱Part 2: Measurement of Properties of Proppants Used in Hydraulic Fracturing and Gravel-packing Operations – First EditionAPI
۵۹۷API RP 19D۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱Measuring the Long-term Conductivity of Proppants – First Edition; Errata July 2008API
۶۹۶API RP 934-A۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱Materials and Fabrication of 2 1/4Cr-1Mo, 2 1/4Cr-1Mo-1/4V, 3Cr-1Mo, and 3Cr-1Mo-1/4V Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High-temperature, High-pressure Hydrogen Service – SECOND EDITION; Incorporates ADDENDUM 1: February 2010; Incorporates ADDENDUAPI
۶۹۸API RP 934-C۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱Materials and Fabrication of 1 1/4Cr-1/2Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High-pressure Hydrogen Service Operating at or Below 825 °F (441 °C) – First EditionAPI
۱۰۴۹API TR 10TR4۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱Selection of Centralizers for Primary Cementing Operations – First EditionAPI
۱۰۵۱API TR 10TR5۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱Methods for Testing of Solid and Rigid Centralizers – First EditionAPI
۱۰۵۴API TR 11L6۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱Technical Report on Electric Motor Prime Mover for Beam Pumping Unit Service – SECOND EDITIONAPI
۹۵۶API STD 611 ERTA۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth EditionAPI
۴۷۹API RP 2I۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱In-service Inspection of Mooring Hardware for Floating Structures – THIRD EDITIONAPI
۵۴۵API RP 11S5۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱Recommended Practice for the Application of Electrical Submersible Cable Systems – SECOND EDITIONAPI
۷۷۸API SPEC 5B۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱Specification for Threading, Gauging and Thread Inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads – FIFTEENTH EDITIONAPI
۸۰۱API SPEC 6D۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱Specification for Pipeline Valves – Twenty-Third Edition; Incorporates Errata 1: June 2008, Errata 2: November 2008, Errata 3: February 2009, Addendum 1: October 2009, Errata 4: April 2010, Errata 5: November 2010, Errata 6: August 2011, Addendum 2: AAPI
۹۶۲API STD 614۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱Lubrication, Shaft-sealing and Oil-control Systems and Auxiliaries – Fifth Edition; Incorporates Errata: 5/2008API
۹۶۳API STD 614 DATA SHEET۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱Lubrication, Sheet-Sealing, and Control-Oil Systems and Auxiliaries for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet (Excel 5.0 Spreadsheets) – Fifth EditionAPI
۱۸۵API MPMS 17.1۲۰۰۸٫۰۳٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—Marine Measurement Section 1—Guidelines for Marine Cargo Inspection – Fifth EditionAPI
۹۵۷API STD 611۲۰۰۸٫۰۳٫۰۱General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth EditionAPI
۹۵۵API STD 611 DATA SHEET۲۰۰۸٫۰۳٫۰۱General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services– Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۷۳۷API RP 2003۲۰۰۸٫۰۱٫۰۱Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents – Seventh EditionAPI
۸۶۲API SPEC 15LE۲۰۰۸٫۰۱٫۰۱Specification for Polyethylene Line Pipe (PE) – FOURTH EDITIONAPI
۹۲۷API STD 537 DATA SHEET۲۰۰۸٫۰۱٫۰۱Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service – Mechanical Equipment Data Sheet – Second Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۷۴۷API RP 2207۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱(R 2012)Preparing Tank Bottoms for Hot Work – Sixth EditionAPI
۹۰۱API SPEC Q1۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry – Eighth Edition; Incorporating Addendum 1: June 2010 Effective Date: December 1, 2010; ISO TS 29001: 2007 AdoptionAPI
۷۰۷API RP 1102۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways – SEVENTH EDITION; Incorporating Errata: November 2008, Errata 2, May 2010, Errata 3, September 2012API
۹۶۹API STD 618 DATA SHEET۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۶۸API STD 618۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth Edition; Incorporates Errata 1: November 2009, Errata 2: July 2010API
۹۰۲API SPEC Q1 KAZAKH۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry – Eighth Edition; Incorporates Addendum 1: June 2010; Adoption ISO TS 29001API
۱۲۵API MPMS 10.1۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10-Sediment and Water – Section 1-Standard Test Method for Sediment in Crude Oils and Fuel Oils by the Extration Method – THIRD EDITIONAPI
۲۰۰API MPMS 17.10.2۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17-Marine Measurement – Section 10-Measurement of Refrigerated and/or Pressurized Cargoes on Board Marine Gas Carriers – Part 2-Liquefied Petroleum and Chemical Gases – FIRST EDITION; ERTA: September 2API
۲۷API BULL 75L۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱Guidance Document for the Development of a Safety and Environmental Management System for Onshore Oil and Natural Gas Production Operations and Associated Activities – First EditionAPI
۶۲۵API RP 76۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱Contractor Safety Management for Oil and Gas Drilling and Production Operations – SECOND EDITIONAPI
۱۰۳۱API THIRD PARTY NETWORK۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱Standard for Third Party Network ConnectivityAPI
۱۰۸۴API TR 2568۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱Evaporative Loss from the Cleaning of Storage TanksAPI
۷۹۰API SPEC 5L۲۰۰۷٫۱۰٫۰۱Specification for Line Pipe – FORTY-FOURTH EDITION; Incorporating Errata: January 2009, Addendum 1: February 2009, Addendum 2: April 2010; Addendum 3: July 2011 Effective Date: January 1, 2012; ISO 3183:2007 AdoptionAPI
۱۶API BULL 2INT-MET ERTA۲۰۰۷٫۱۰٫۰۱Interim Guidance on Hurricane Conditions in the Gulf of Mexico – First EditionAPI
۱۳۹API MPMS 11.2.4۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11-Physical Properties Data Section 2, Part 4-Temperature Correction for the Volume of NGL and LPG Tables 23E, 24E, 53E, 95E, and 60E – FIRST EDITIONAPI
۱۴۰API MPMS 11.2.5۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11-Physical Properties Data Section 2, Part 5-A Simplified Vapor Pressure Correlation for Commercial NGLsAPI
۷۱۶API RP 1130۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱(R 2012)Computational Pipeline Monitoring for Liquids – First EditionAPI
۵۷۸API RP 15CLT۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱Recommended Practice for Composite Lined Steel Tubular Goods – 1st EditionAPI
۶۲۹API RP 87۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for Field Analysis of Crude Oil Samples Containing from Two to Fifty Percent Water by Volume – FIRST EDITION; Effective February 1, 2008API
۷۱۲API RP 1113۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2012)Developing a Pipeline Supervisory Control Center – First EditionAPI
۸۶۰API SPEC 14L۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2012)Specification for Lock Mandrels and Landing Nipples – Second Edition; ISO 16070:2005 AdoptionAPI
۹۹۱API STD 671۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2010)Special-Purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fourth EditionAPI
۱۵۱API MPMS 12.1.1 SPANISH ADD 1۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capitulo 12—Cálculo de Cantidades de PetróleoAPI
۱۵۵API MPMS 12.2.1 ADD 1۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – Second EditionAPI
۱۵۷API MPMS 12.2.2 ADD 1۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – Third EditionAPI
۱۵۹API MPMS 12.2.3 ADD 1۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – First EditionAPI
۱۶۲API MPMS 12.2.4 ADD 1۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – First EditionAPI
۱۶۵API MPMS 12.3 ADD 1۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – First EditionAPI
۵۷۵API RP 14H۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Recommended Practice for Installation, Maintenance and Repair of Surface Safety Valves and Underwater Safety Valves Offshore – Fifth EditionAPI
۹۸۳API STD 660۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Shell-and-Tube Heat Exchangers – Eighth EditionAPI
۹۸۴API STD 660 DATA SHEET۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Shell-and-Tube Heat Exchangers – Mechanical Equipment Data Sheet – Eighth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۹۹۲API STD 671 DATA SHEET۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Special-Purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Fourth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۱۰۹۳API STD 560۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱Fired Heaters for General Refinery Services – Fourth EditionAPI
۱۸۲API MPMS 14.10۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14—Natural Gas Fluids Measurement Section 10—Measurement of Flow to Flares – FIRST EDITIONAPI
۶۴۹API RP 554 PART 1۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱Process Control Systems Part 1—Process Control Systems Functions and Functional Specification Development – SECOND EDITIONAPI
۱۰۱۱API STD 689۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱Collection and Exchange of Reliability and Maintenance Data for Equipment – First EditionAPI
۷۹۲API SPEC 5LCP ERTA۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱Specification for Coiled Line Pipe – Second EditionAPI
۸API 579-1۲۰۰۷٫۰۶٫۰۵Fitness-for-Service – Second EditionAPI
۶۹۲API RP 753۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱(R 2012)Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Portable Buildings – First EditionAPI
۲۸API BULL 91۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱Planning and Conducting Surface Preparation and Coating Operations for Oil and Natural Gas Drilling and Production Facilities in a Marine Environment – FIRST EDITIONAPI
۳۶۱API PUBL 4629۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱Hexavalent Chromium Exposures During Hot Work – Second Edition; Includes Access to Additional ContentAPI
۹۷۸API STD 650 DATA SHEET۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱Welded Tanks for Oil Storage – Mechanical Equipment Data Sheet – Eleventh Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۱۴API BULL 2INT-DG۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Interim Guidance for Design of Offshore Structures for Hurricane Conditions – First EditionAPI
۱۵API BULL 2INT-EX۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Interim Guidance for Assessment of Existing Offshore Structures for Hurricane Conditions – First EditionAPI
۱۷API BULL 2INT-MET۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Interim Guidance on Hurricane Conditions in the Gulf of Mexico – First EditionAPI
۴۷۳API RP 2D۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Operation and Maintenance of Offshore Cranes – Sixth Edition; Includes Errata: 05/2007API
۶۱۷API RP 67۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Recommended Practices for Oilfield Explosives Safety – Second EditionAPI
۱۰۸۰API TR 939-D۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Stress Corrosion Cracking of Carbon Steel in Fuel-Grade Ethanol: Review, Experience Survey, Field Monitoring, and Laboratory Testing – SECOND EDITION; ADDENDUM 1: OCTOBER 2013API
۴۷۴API RP 2D KAZAKH۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱OPERATION AND MAINTENANCE OF OFFSHORE CRANES – Sixth Edition; Includes Errata: 05/2007API
۶۱۸API RP 67 KAZAKH۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Recommended Practice for Oilfield Explosives Safety – SECOND EDITIONAPI
۴۵۶API PUBL 4779۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱Technical Protocol for Evaluating the Natural Attenuation of MtBEAPI
۵۷۴API RP 14G۲۰۰۷٫۰۴٫۰۱Recommended Practice for Fire Prevention and Control on Fixed Open-type Offshore Production Platforms – Fourth EditionAPI
۶۳۹API RP 534۲۰۰۷٫۰۲٫۰۱Heat Recovery Steam Generators – Second EditionAPI
۱۰۶API MPMS 6.4۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 6—Metering Assemblies Section 4—Metering Systems for Aviation Fueling Facilities – Second EditionAPI
۷۲۱API RP 1165۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for Pipeline SCADA Displays – First EditionAPI
۳۸۸API PUBL 4661۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱Exploration and Production Emission Calculator II (EPEC II) User’s Guide – 2nd EditionAPI
۶۸۱API RP 651۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks – Third EditionAPI
۹۲۰API STD 521۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱Pressure-relieving and Depressuring Systems – Fifth Edition; Incorporates Errata: 6/2007 and Addendum: 5/2008API
۷۷۴API SPEC 2W۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱(R 2012)Specification for Steel Plates for Offshore Structures, Produced by Thermo-Mechanical Control Processing (TMCP) – FIFTH EDITION; Effective June 1, 2007API
۸۸۴API SPEC 17F۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱(R 2011)Specification for Subsea Production Control Systems – Second Edition: ISO 13628-6 AdoptionAPI
۵۶۷API RP 13M-4۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱Recommended Practice for Measuring Stimulation and Gravel-pack Fluid Leakoff Under Static Conditions – First Edition; ISO 13503-4 AdoptionAPI
۶۴۲API RP 536۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱Post-Combustion NOx Control for Fired Equipment in General Refinery Services – Second EditionAPI
۷۷۵API SPEC 2Y۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱Specification for Steel Plates, Quenched-and-Tempered, for Offshore Structures – Fifth Editon; Effective Date: June 2007API
۱۰۰۷API STD 682 ERTA۲۰۰۶٫۱۱٫۱۰Pumps Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps – Third EditionAPI
۲۲۰API MPMS 22.1۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱General Guidelines for Developing Testing Protocols for Devices Used in the Measurement of Hydrocarbon Fluids – First EditionAPI
۲۷۰API PUBL 353۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱Managing Systems Integrity of Terminal and Tank Facilities Managing the Risk of Liquid Petroleum Releases – First EditionAPI
۴۴۵API PUBL 4736۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱Identification of Key Assumptions and Models for the Development of Total Maximum Daily Loads – First EditionAPI
۴۵۰API PUBL 4756۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱Interim Permitting Manual Navigating NPDES Permit Issues on Impaired WatersAPI
۷۹۳API SPEC 5LCP۲۰۰۶٫۱۰٫۱۸Specification for Coiled Line Pipe – Second EditionAPI
۵۹۵API RP 19B۲۰۰۶٫۰۹٫۰۱(R 2011)Recommended Practices for Evaluation of Well Perforators – SECOND EDITIONAPI
۴۵۱API PUBL 4758۲۰۰۶٫۰۹٫۰۱Strategies for Addressing Salt Impacts of Produced Water Releases to Plants, Soil, and GroundwaterAPI
۶۳۰API RP 90۲۰۰۶٫۰۸٫۰۱(R 2012)Annular Casing Pressure Management for Offshore Wells – FIRST EDITIONAPI
۸۲۸API SPEC 7NRV۲۰۰۶٫۰۷٫۱۰(R 2012)Specification for Drill String Non-return Valves – FIRST EDITIONAPI
۷۳۳API RP 1637۲۰۰۶٫۰۷٫۰۱(R 2012)Using the API Color-Symbol System to Mark Equipment and Vehicles for Product Identification at Gasoline Dispensing Facilities and Distribution Terminals – Third Edition; Incorporated Errata: 1/2007API
۵۸۷API RP 17G۲۰۰۶٫۰۷٫۰۱(R 2011)Recommended Practice for Completion/Workover Risers – Second Edition; ISO 13628-7:2005 AdoptionAPI
۷۶۹API SPEC 2H۲۰۰۶٫۰۷٫۰۱Specification for Carbon Manganese Steel Plate for Offshore Structures – Ninth EditionAPI
۸۳۶API SPEC 11AX۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱(R 2012)Specification for Subsurface Sucker Rod Pumps and Fittings – Twelfth Edition; Incorporated Addendum: August 2011, Addendum 2: October 2012API
۶۳۲API RP 95J۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱(R 2008)Gulf of Mexico Jackup Operations for Hurricane Season – First EditionAPI
۱API 510۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration – Ninth Edition: Includes Errata April 2009API
۱۹API BULL 2TD۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱Guidelines for Tie-downs on Offshore Production Facilities for Hurricane Season – First EditionAPI
۶۱۳API RP 59۲۰۰۶٫۰۵٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for Well Control Operations – SECOND EDITIONAPI
۵۶۲API RP 13J۲۰۰۶٫۰۵٫۰۱Testing of Heavy Brines – Fourth EditionAPI
۴۷۶API RP 2FB۲۰۰۶٫۰۴٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for the Design of Offshore Facilities Against Fire and Blast Loading – FIRST EDITIONAPI
۱۰۰۳API STD 677۲۰۰۶٫۰۴٫۰۱(R 2010)General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Third EditionAPI
۳۵API BULL E2۲۰۰۶٫۰۴٫۰۱Bulletin on Management of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in Oil & Gas Production – Second EditionAPI
۸۱۹API SPEC 7-1۲۰۰۶٫۰۳٫۰۱(R 2012)Specification for Rotary Drill Stem Elements – First Edition; Incorporates Addendum 1: March 2007, Addendum 2: August 2009; Addendum 3: April 2011; ISO 10424-1:2004 AdoptionAPI
۴۹۷API RP 5C6۲۰۰۶٫۰۳٫۰۱Welding Connections to Pipe – Second EditionAPI
۵۷۹API RP 15S۲۰۰۶٫۰۳٫۰۱Qualification of Spoolable Reinforced Plastic Line Pipe – First EditionAPI
۱۷۱API MPMS 14.1۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14—Natural Gas Fluids Measurement Section 1—Collecting and Handling of Natural Gas Samples for Custody Transfer – Sixth EditionAPI
۹۸۷API STD 662 PART 1۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱(R 2011)Plate Heat Exchangers for General Refinery Services – Part 1 – Plate-and-Frame Heat Exchangers – First Edition; ISO 15547-1:2005 AdoptionAPI
۹۸۸API STD 662 PART 2۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱(R 2011)Plate Heat Exchangers for General Refinery Services – Part 2 – Brazed Aluminum Plate-fin Heat Exchangers – First Edition; ISO 15547-2:2005 AdoptionAPI
۵۶API HUMAN FACTORS 2006۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱Human Factors Tool for Existing Operations – First EditionAPI
۹۸۶API STD 661 DATA SHEET۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱Air-Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service – Mechanical Equipment Data Sheet – Sixth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۵۱۶API RP 5SI۲۰۰۶٫۰۱٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for Purchaser Representative Surveillance and/or Inspection at the Supplier – FIRST EDITIONAPI
۵۸۴API RP 17A۲۰۰۶٫۰۱٫۰۱(R 2011)Design and Operation of Subsea Production Systems – General Requirements and Recommendations – Fourth Edition; ISO 13628-1:2005 AdoptionAPI
۶۴۰API RP 535۲۰۰۶٫۰۱٫۰۱Burners for Fired Heaters in General Refinery Services – Second EditionAPI
۷۷۷API 677۲۰۰۶General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry ServicesAPI
۷۹۵API SPEC 6A718۲۰۰۶Specification of Nickel Base Alloy 718 (UNS N07718) for Oil and Gas Drilling and Production Equipment ( Document with addendum )API
۹۱API MPMS 4.9.2۲۰۰۵٫۱۲٫۰۱(R 2010)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 9 – Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers Part 2 – Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Waterdraw Method of CaliAPI
۴۴۹API PUBL 4751۲۰۰۵٫۱۲٫۰۱Evaluation of Water Quality Translators for MercuryAPI
۷۵۱API RP 2219۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2012)Safe Operation of Vacuum Trucks in Petroleum Service – THIRD EDITIONAPI
۱۳۲API MPMS 10.8۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2010)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10 – Sediment and Water Section 8 – Standard Test Method for Sediment in Crude Oil by Membrane Filtration – Second EditionAPI
۷۲۲API RP 1166۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2010)Excavation Monitoring and Observation – First EditionAPI
۸۸۸API SPEC 17K۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2010)Specification for Bonded Flexible Pipe – Second EditionAPI
۴۴۶API PUBL 4741۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱Collecting and Interpreting Soil Gas Samples from the Vadose Zone A Practical Strategy for Assessing the Subsurface Vapor-to-Indoor Air Migration Pathway at Petroleum Hydrocarbon SitesAPI
۹۵۸API STD 612۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Steam Turbines – Special-Purpose Applications – Sixth EditionAPI
۹۵۹API STD 612 DATA SHEET۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Steam Turbines – Special-Purpose Applications – Mechanical Equipment Data Sheet – Sixth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۵۶۹API RP 14B۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱(R 2012)Design, Installation, Repair and Operation of Subsurface Safety Valve Systems – FIFTH EDITIONAPI
۸۵۸API SPEC 14A۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱(R 2012)Specification for Subsurface Safety Valve Equipment – Eleventh Edition; ISO 10432:2004 AdoptionAPI
۹۰API MPMS 4.9.1۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱(R 2010)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4-Proving Systems – Section 9-Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers – Part 1-Introduction to the Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers – FIRST EDITIAPI
۵۵API HUMAN FACTORS 2005۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱Human Factors in New Facility Design Tool – Second EditionAPI
۴۴۷API PUBL 4743۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱Hazard Narrative for Tertiary-Butyl Alcohol (TBA) CAS Number 75–۶۵–۰API
۴۸۳API RP 2SK۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱Design and Analysis of Stationkeeping Systems for Floating Structures – Third Edition; Incorporates Addendum: 5/2008API
۶۸۳API RP 652۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms – Third EditionAPI
۶۸۴API RP 652 CHINESE۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms – Third EditionAPI
۹۴API MPMS 5.1۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 1—General Considerations for Measurement by Meters – Fourth Edition; Incorporating Errata: June 12, 2008, Errata 2: June 27, 2011API
۹۶API MPMS 5.2۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2010)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 2—Measurement of Liquid Hydrocarbons by Displacement Meters – Third EditionAPI
۱۰۰API MPMS 5.4۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2010)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 4—Accessory Equipment for Liquid Meters – Fourth EditionAPI
۴۸۷API RP 2Z۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Preproduction Qualification for Steel Plates for Offshore Structures – Fourth EditionAPI
۹۸API MPMS 5.3۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 – Metering Section 3 – Measurement of Liquid Hydrocarbons by Turbine Meters – Fifth Edition; Incorporates Addendum 1: July 2009API
۲۲۱API MPMS 22.2۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 22-Testing Protocol Section 2-Differential Pressure Flow Measurement Devices – First EditionAPI
۱۰۱API MPMS 5.5۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱(R 2010)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 – Metering Section 5 – Fidelity and Security of Flow Measurement Pulsed-Data Transmission Systems – Second EditionAPI
۶۸۵API RP 684۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱(R 2010)Paragraphs Rotodynamic Tutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals and Rotor Balancing – Second EditionAPI
۲۷۷API PUBL 937-A۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱Study to Establish Relations for the Relative Strength of API 650 Cone Roof Roof-to-Shell and Shell-to-Bottom JointsAPI
۷۴۴API RP 2030۲۰۰۵٫۰۷٫۰۱(R 2012)Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries – THIRD EDITIONAPI
۴۹۱API RP 5A5۲۰۰۵٫۰۶٫۰۱(R 2010)Field Inspection of New Casing, Tubing, and Plain-end Drill Pipe – Seventh Edition; Incorporating Errata: December 2009; ISO 15463:2003 AdoptionAPI
۵۱۷API RP 5UE۲۰۰۵٫۰۶٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Ultrasonic Evaluation of Pipe Imperfections – Second Edition; Incorporates Addendum 1: April 2009API
۱۰۲۹API STD 2610۲۰۰۵٫۰۵٫۰۱(R 2010)Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Terminal and Tank Facilities – SECOND EDITIONAPI
۶۶۴API RP 575۲۰۰۵٫۰۵٫۰۱Guidelines and Methods for Inspection of Existing Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks – Second EditionAPI
۵۳۱API RP 10B-5۲۰۰۵٫۰۴٫۰۱(R 2010)Recommended Practice on Determination of Shrinkage and Expansion of Well Cement Formulations at Atmospheric Pressure – First Edition; ISO 10426-5:2004 AdoptionAPI
۷۶۲API SECURITY GUIDELINES۲۰۰۵٫۰۴٫۰۱Security Guidelines for the Petroleum Industry – Third EditionAPI
۱۰۸۳API TR 2567۲۰۰۵٫۰۴٫۰۱Evaporative Loss from Storage Tank Floating Roof LandingsAPI
۵۵۷API RP 13B-2۲۰۰۵٫۰۳٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Field Testing of Oil-based Drilling Fluids – FOURTH EDITIONAPI
۷۱۷API RP 1133۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱(R 2010)Guidelines for Onshore Hydrocarbon Pipelines Affecting High Consequence Floodplains – First EditionAPI
۸۳API MPMS 4.1۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱(R 2009)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 1 – Introduction – Third EditionAPI
۸۷۷API SPEC 16RCD۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱Specification for Drill Through Equipment – Rotating Control Devices – First EditionAPI
۸۷۸API SPEC 16RCD KAZAKH۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱Specification for Drill Through Equipment – Rotating Control Devices – First EditionAPI
۴۴۴API PUBL 4734۲۰۰۵٫۰۱٫۰۱Modeling Study of Produced Water Release ScenariosAPI
۹۳۲API STD 547۲۰۰۵٫۰۱٫۰۱General-purpose Form-wound Squirrel Cage Induction Motors 250 Horsepower and Larger – First EditionAPI
۷۶۴API 1104۲۰۰۵Welding of Pipelines and Related FacilitiesAPI
۷۶۶API 1529۲۰۰۵AVIATION FUELLING HOSE AND HOSE ASSEMBLIESAPI
۷۶۹API 2610۲۰۰۵Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Terminal & Tank FacilitiesAPI
۷۷۲API 547۲۰۰۵General-purpose Form-wound Squirrel Cage Induction Motors— ۲۵۰ Horsepower and LargerAPI
۱۲۱API MPMS 8.4۲۰۰۴٫۱۲٫۰۱(R 2009)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 8 – Sampling Section 4 – Standard Practice for Sampling and Handling of Fuels for Volatility Measurement – Second EditionAPI
۱۰۵۸API TR 17TR3۲۰۰۴٫۱۱٫۰۱An Evaluation of the Risks and Benefits of Penetrations in Subsea Wellheads below the BOP Stack – First EditionAPI
۷۶۱API SECURITY۲۰۰۴٫۱۰٫۰۱Security Vulnerability Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries – Second EditionAPI
۱۰۰۸API STD 682۲۰۰۴٫۰۹٫۰۱(R 2011)Pumps – Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps – Third Edition; ISO 21049:2004 AdoptionAPI
۵۳۳API RP 10D-2۲۰۰۴٫۰۸٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Centralizer Placement and Stop Collar Testing – First Edition; ISO 10427-2:2004 AdoptionAPI
۸۷۵API SPEC 16F۲۰۰۴٫۰۸٫۰۱Specification for Marine Drilling Riser Equipment – First EditionAPI
۵۲۹API RP 10B-3۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱(R 2010)Recommended Practice on Testing of Deepwater Well Cement Formulations – First Edition; ISO 10426-3:2003 AdoptionAPI
۵۳۰API RP 10B-4۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱(R 2010)Recommended Practice on Preparation and Testing of Foamed Cement Slurries at Atmospheric Pressure – First Edition; ISO 10426-4:2003 AdoptionAPI
۵۶۶API RP 13M۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for the Measurement of Viscous Properties of Completion Fluids – FIRST EDITIONAPI
۴۴۳API PUBL 4733۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱Risk-Based Screening Levels for the Protection of Livestock Exposed to Petroleum HydrocarbonsAPI
۸۷۱API SPEC 16D۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱Specification for Control Systems for Drilling Well Control Equipment and Control Systems for Diverter Equipment – SECOND EDITIONAPI
۸۷۳API SPEC 16D KAZAKH۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱Specification for Control Systems for Drilling Well Control Equipment and Control Systems for Diverter Equipment – SECOND EDITIONAPI
۸۶۵API SPEC 16A۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱(R 2010)Specification for Drill-Through Equipment – Third EditionAPI
۲۰API BULL 2U۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱Bulletin on Stability Design of Cylindrical Shells – Third EditionAPI
۲۱API BULL 2V ERTA۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱Design of Flat Plate Structures – Third EditionAPI
۷۶۳API SMART LEAK۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱Smart Leak Detection and Repair (LDAR) for Control of Fugitive EmissionsAPI
۹۲۸API STD 541۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱Form-Wound Squirrel-Cage Induction Motors – 500 Horsepower and Larger – Fourth EditionAPI
۲۲API BULL 2V۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱Design of Flat Plate Structures – Third EditionAPI
۱۳۴API MPMS 11.1۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11-Physical Properties Data Section 1-Temperature and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products, and Lubricating Oils – Addendum 1: 9/2007 *Includes Access to AddiAPI
۶۲۲API RP 70I۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱(R 2012)Security for Worldwide Offshore Oil and Natural Gas Operations – FIRST EDITIONAPI
۶۲۴API RP 75۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and Facilities – Third EditionAPI
۳۰۷API PUBL 2566۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱State of the Art Multiphase Flow Metering – First EditionAPI
۴۸۶API RP 2X۲۰۰۴٫۰۴٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Ultrasonic and Magnetic Examination of Offshore Structural Fabrication and Guidelines for Qualification of Technicians – Fourth EditionAPI
۷۰API MPMS 2.2F part2۲۰۰۴٫۰۴٫۰۱(R 2009)Petroleum and Liquid Petroleum Products—Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks Part 2: Internal Electro-optical Distance-ranging Method – First Edition; ISO 12917-1: 2002 AdoptionAPI
۶۹API MPMS 2.2E part1۲۰۰۴٫۰۴٫۰۱(R 2009)Petroleum and Liquid Petroleum Products—Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks Part 1: Manual Methods – First Edition; ISO 12917-1:2002 AdoptionAPI
۹۹۳API STD 672۲۰۰۴٫۰۳٫۰۱Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fourth Edition; Incorporates Errata: October 2007, Errata 2: July 2010API
۱۰۵API MPMS 6.2۲۰۰۴٫۰۲٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 6-Metering Assemblies – Section 2-Loading Rack Metering Systems – THIRD EDITIONAPI
۹۲۹API STD 541 DATA SHEET۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱Form-Wound Squirrel-Cage Induction Motors – 500 Horsepower and Larger – Mechanical Equipment Data Sheet – Fourth Edition;Includes Additional ContentAPI
۹۹۴API STD 672 DATA SHEET۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – 4th Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۱۰۰۶API STD 682 DATA SHEET۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱Pumps Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۴۸۹API RP 4G DATA SHEET۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱Use and Procedures for Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۷۷۴API 594۲۰۰۴Check Valves: Flanged, Lug, Wafer and Butt-weldingAPI
۷۷۵API 598۲۰۰۴Valve Inspection and TestingAPI
۷۷۸API BULL2V۲۰۰۴Design of Flat Plate StructuresAPI
۷۶۵API 1164۲۰۰۴Pipeline SCADA SecurityAPI
۷۹۲API Spec 5L۲۰۰۴Specification for Line PipeAPI
۷۶۸API 2566۲۰۰۴State of the Art Multiphase Flow MeteringAPI
۷۴۹API RP 2216۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱(R 2010)Ignition Risk of Hydrocarbon Liquids and Vapors by Hot Surfaces in the Open Air – Third EditionAPI
۱۰۲۸API STD 2560۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱(R 2010)Reconciliation of Liquid Pipeline Quantities – First EditionAPI
۱۴۵API MPMS 11.4.1۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱(R 2008)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11—Physical Properties Data Section 4—Properties of Reference Materials Part 1—Density of Water and Water Volumetric Correction Factors for Water Calibration of Volumetric Provers – First EditionAPI
۴۴۱API PUBL 4730۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱Groundwater Remediation Strategies ToolAPI
۴۴۲API PUBL 4731۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱Light Non-Aqueous Phase Liquid (LNAPL) Parameters Database – Version 2.0 – User Guide – Includes Access to Additional ContentAPI
۳۹API COKE DRUM SURVEY۲۰۰۳٫۱۱٫۰۱۱۹۹۶ API Coke Drum SurveyAPI
۸۴API MPMS 4.2۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 2 – Displacement Provers – Third EditionAPI
۸۵API MPMS 4.4۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 4 – Tank Provers – Second EditionAPI
۵۵۲API RP 11V8۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Gas Lift System Design and Performance Prediction – First EditionAPI
۹۰۸API STD 5T1 ADD 1۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱Standard on Imperfection Terminology – Tenth EditionAPI
۶۳۸API RP 520 PT II۲۰۰۳٫۰۸٫۰۱(R 2011)Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries Part II—Installation – Fifth EditionAPI
۶۷API MPMS 2.2D۲۰۰۳٫۰۸٫۰۱(R 2009)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 2 – Tank Calibration Section 2D – Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Internal Electro-optical Distance-ranging Method – First EditionAPI
۶۲۸API RP 85۲۰۰۳٫۰۸٫۰۱(R 2008)Use of Subsea Wet-gas Flowmeters in Allocation Measurement Systems – First EditionAPI
۷۳۴API RP 1639۲۰۰۳٫۰۷٫۰۱(R 2012)Owner/Operator’s Guide to Operation and Maintenance of Vapor Recovery Systems at Gasoline Dispensing Facilities – First EditionAPI
۴۹۶API RP 5C5۲۰۰۳٫۰۷٫۰۱(R 2010)Recommended Practice on Procedures for Testing Casing and Tubing Connections – Third Edition; ISO 13679:2002 AdoptionAPI
۷۴۶API RP 2201۲۰۰۳٫۰۷٫۰۱(R 2010)Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum & Petrochemical Industries – Fifth EditionAPI
۱۵۸API MPMS 12.2.2۲۰۰۳٫۰۶٫۰۱(R 2010)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities Section 2—Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 2—Measurement Tickets – Third EditionAPI
۷۰۴API RP 945۲۰۰۳٫۰۶٫۰۱(R 2008)Avoiding Environmental Cracking in Amine Units – Third EditionAPI
۱۰۵۷API TR 17TR2۲۰۰۳٫۰۶٫۰۱The Ageing of PA-11 in Flexible Pipes – First EditionAPI
۱۵۳API MPMS 12.1.2۲۰۰۳٫۰۵٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 1 – Calculation of Static Petroleum Quantities Part 2 – Calculation Procedures for Tank Cars – First EditionAPI
۳۷API BULL E4۲۰۰۳٫۰۵٫۰۱Environmental Guidance Document: Release Reporting for the Oil and Gas Exploration and Production Industry as Required by the Clean Water Act, the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, and the Emergency Planning and ComAPI
۶۲۱API RP 70۲۰۰۳٫۰۳٫۰۱(R 2010)Security for Offshore Oil and Natural Gas Operations – First EditionAPI
۱۰۵۶API TR 17TR1۲۰۰۳٫۰۳٫۰۱Evaluation Standard for Internal Pressure Sheath Polymers for High Temperature Flexible Pipes – First EditionAPI
۵۶۵API RP 13L۲۰۰۳٫۰۲٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Training and Qualification of Drilling Fluid Technologists – FIRST EDITIONAPI
۹۶۰API STD 613۲۰۰۳٫۰۲٫۰۱(R 2007)Special Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth Edition; Incorporates Errata: December 5, 2005API
۷۰۵API RP 1004۲۰۰۳٫۰۱٫۰۱(R 2011)Bottom Loading and Vapor Recovery for MC-306 & DOT-406 Tank Motor Vehicles – Eighth EditionAPI
۱۸۱API MPMS 14.9۲۰۰۳٫۰۱٫۰۱Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter – First Edition; Available through AGA (American Gas Association) only as AGA Report No. 11API
۷۷۳API 591۲۰۰۳Process Valve Qualification ProcedureAPI
۷۶۷API 2560۲۰۰۳Reconciliation of

Liquid Pipeline Quantities

API
۷۷۱API 537۲۰۰۳Flare Details for General Refinery and Petrochemical

Service

API
۱۳۱API MPMS 10.7۲۰۰۲٫۱۲٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10—Sediment and Water Section 7—Standard Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration – Second EditionAPI
۱۷API 1130۲۰۰۲٫۱۱٫۰۱Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines Second EditionAPI
۴۴۰API PUBL 4723۲۰۰۲٫۱۱٫۰۱Refinery Stream SpeciationAPI
۱۰۲API MPMS 5.6۲۰۰۲٫۱۰٫۰۱(R 2008)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 6—Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters – First EditionAPI
۷۵۸API RP T-6۲۰۰۲٫۱۰٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Training and Qualification of Personnel in Well Control Equipment and Techniques for Wireline Operations on Offshore Locations – First EditionAPI
۶۱۶API RP 65۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱(R 2012)Cementing Shallow Water Flow Zones in Deep Water Wells – FIRST EDITION; Errata: August 2003API
۵۸۶API RP 17C۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱(R 2010)Recommended Practice on TFL (Through Flowline) Systems – Second EditionAPI
۴۳۷API PUBL 4720۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱Comparison of API and EPA Toxic Air Pollutant Emission Factors for Combustion SourcesAPI
۲۷۴API PUBL 932-A۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱A Study of Corrosion in Hydroprocess Reactor Effluent Air Cooler SystemsAPI
۲۲API STD 1542۲۰۰۲٫۰۸٫۰۱Identification Markings for Dedicated Aviation Fuel Manufacturing and Distribution Facilities, Airport Storage and Mobile Fueling Equipment Seventh EditionAPI
۲۹۵API PUBL 1645۲۰۰۲٫۰۸٫۰۱Stage II Vapor Recovery System Operations & System Installation Costs – First EditionAPI
۴۳۹API PUBL 4722۲۰۰۲٫۰۸٫۰۱Groundwater Sensitivity Toolkit – Includes Access to Additional ContentAPI
۹۶۶API STD 617۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2009)Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Seventh Edition; Errata: June 1, 2003API
۵۴۴API RP 11S4۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Sizing and Selection of Electric Submersible Pump Installations – Third EditionAPI
۴۹۹API RP 5L2۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission Service – Fourth EditionAPI
۵۰۰API RP 5L2 KAZAKH۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission Service – Fourth EditionAPI
۲۴API SPEC 1581۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱Specifications and Qualification Procedures for Aviation Jet Fuel Filter/Separators Fifth EditionAPI
۷۷۱API SPEC 2MT2۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱(R 2010)Rolled Shapes with Improved Notch Toughness – First EditionAPI
۴۵۱API REPORT 5TRSR22۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱Technical Report on SR22, Supplementary Requirements for Enhanced Leak Resistance LTC First EditionAPI
۴۷API DR 342۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱Toxicity Bioassays on Dispersed Oil in the North Sea: June 1996 Field TrialsAPI
۵۰API ETHANOL STUDY۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱Executive Summary Literature Review Impact of Gasoline Blended with Ethanol on the Long-Term Structural Integrity of Liquid Petroleum Storage Systems and ComponentsAPI
۲۸۰API PUBL 939-B۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱Repair and Remediation Strategies for Equipment Operating in Wet H2S ServiceAPI
۴۳۸API PUBL 4721۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱Analytical Detection and Qualification Limits: Survey of State and Federal ApproachesAPI
۱۰۳۵API TR 5TRSR22۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱Technical Report on SR22, Supplementary Requirements for Enhanced Leak Resistance LTC – First EditionAPI
۵۳۴API RP 10F۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Performance Testing of Cementing Float Equipment – Third Edition; ISO 10427-3: 2003 AdoptionAPI
۱۹۲API SPEC 1590۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱Specifications and Qualification Procedures for Avaiation Fuel Microfilters Second EditionAPI
۵۹۸API STD 662۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱Plate Heat Exchangers for General Refinery Services Second Edition; ISO 15547: 2000API
۴۳۴API PUBL 4716۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱Buried Pressurized Piping Systems Leak Detection GuideAPI
۵۲۶API RP 8B۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for Procedures for Inspections, Maintenance, Repair, and Remanufacture of Hoisting Equipment – Seventh Edition; Includes Addendum 1: 11/2003; Addendum 2: 4/2005; ISO 13534:2000 AdoptionAPI
۷۴۲API RP 2027۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱(R 2012)Ignition Hazards and Safe Work Practices for Abrasive Blasting of Atmospheric Storage Tanks in Hydrocarbon Service – THIRD EDITIONAPI
۸۳۴API SPEC 10D۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱(R 2010)Specification for Bow-Spring Casing Centralizers – Sixth Edition; ISO 10427-1:2001 AdoptionAPI
۴۳۲API PUBL 4713۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱Test Report: Fluidized Catalytic Cracking Unit at a Refinery (Site A); Characterization of Fine Particulate Emission Factors and Specification Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion SourcesAPI
۴۳۵API PUBL 4717۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱Predictors of Water-Soluble Organics (WS0s) in Produced Water – A Literature ReviewAPI
۴۱۴API PUBL 4690۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱Guide for the Use of Semipermeable Membrane Devices (SPMDs) as Samplers of Waterborne Hyhrophobic Organic ContaminatsAPI
۷۴۳API RP 2028۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱(R 2010)Flame Arresters in Piping Systems – Third EditionAPI
۷۳۸API RP 2009۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱(R 2007)Safe Welding, Cutting, and Hot Work Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries – Seventh EditionAPI
۴۴API DR 145۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱Identification of Oils that Produce Non-Buoyant in Situ Burning Residues and Methods for Their RecoveryAPI
۴۳۳API PUBL 4714۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱A Guide to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for the Non-SpecialistsAPI
۹۹۵API STD 673۲۰۰۲٫۰۱٫۰۱(R 2010)Centrifugal Fans for Petroleum, Chemical and Gas for Industry Services – Second Edition; Errata: 10/2002API
۶۶API MPMS 2.2C۲۰۰۲٫۰۱٫۰۱(R 2008)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 2 – Tank Calibration Section 2C – Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical-Triangulation Method – First EditionAPI
۷۷۶API 599۲۰۰۲Metal Plug Valves—Flanged, Threaded and Welding EndsAPI
۵۱۱API RP 5L9۲۰۰۱٫۱۲٫۰۱(R 2010)External Fusion Bounded Epoxy Coating of Line Pipe – First EditionAPI
۱۸۳API MPMS 15۲۰۰۱٫۱۲٫۰۱(R 2007)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 15—Guidelines for the Use of the International System of Units (SI) in the Petroleum and Allied Industries – THIRD EDITIONAPI
۷۵۶API RP T-2۲۰۰۱٫۱۲٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Qualification Programs for Offshore Production Personnel Who Work with Safety Devices – Second EditionAPI
۶۱۵API RP 64۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for Diverter Systems Equipment and Operations – SECOND EDITIONAPI
۴۸۴API SPEC 7۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱Specification for Rotary Drill Stem Elements Fortieth Edition; EffectiveAPI
۱۸API STD 1160۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines First EditionAPI
۱۵۲API MPMS 12.1.1 SPANISH۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capítulo 12—Cálculo de Cantidades de Petróleo Sección 1—Cálculo de Cantidades de Petróleo Estático Parte 1—Tanques Cilíndricos Verticales y Buques – SEGUNDA EDICIÓNAPI
۶۲۳API RP 74۲۰۰۱٫۱۰٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Occupational Safety for Onshore Oil and Gas Production Operation – First EditionAPI
۳۷۸API SPEC 5D۲۰۰۱٫۱۰٫۰۱Specification for Drill Pipe Fifth EditionAPI
۱۶۴API MPMS 12.2.5۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12-Calculation of Petroleum Quantities – Section 2-Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors – Part 5-Calculation of Base Prover Volume byAPI
۶۸۷API RP 687۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱(R 2009)Rotor Repair – First EditionAPI
۷۷۰API SPEC 2MT1۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱(R 2007)Specification for Carbon Manganese Steel Plate with Improved Toughness for Offshore Structures – Second EditionAPI
۴۷۲API SPEC 17K (2001)۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱Specification for Bonded Flexible Pipe First EditionAPI
۸۶۱API SPEC 15HR۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2010)Specification for High Pressure Fiberglass Line Pipe – THIRD EDITION; Incorporates Addendum: November 2004; ERTA: February 2007 and January 2008API
۸۶۳API SPEC 15LR۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2008)Specification for Low Pressure Fiberglass Line Pipe and Fittings – Seventh EditionAPI
۷۴۱API RP 2023۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2006)Guide for Safe Storage and Handling of Heated Petroleum-Derived Asphalt Products and Crude-Oil Residua – THIRD EDITIONAPI
۱۰۲۰API STD 2015۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2006)Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks – Sixth EditionAPI
۷۳۹API RP 2016۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2006)Guidelines and Procedures for Entering and Cleaning Petroleum Storage Tanks – First EditionAPI
۴۱۳API PUBL 4689۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱Chemical Human Health Hazards Associated with Oil Spill ResponseAPI
۴۲۶API PUBL 4704۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱Gas Fired Heater – Test Report Site B Characterization of Fine Particulate Emission Factors and Specification Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion SourcesAPI
۷۶۴API SPEC 2B۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱(R 2012)Specification for the Fabrication of Structural Steel Pipe – SIXTH EDITION; Effective January 1, 2002API
۴۳۰API PUBL 4711۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱Methods for Determining Inputs to Environmental Petroleum Hydrocarbon Mobility and Recovery ModelsAPI
۴۲۵API PUBL 4703۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱Gas Fired Boiler – Test Report Refinery Site A Characterization of Fine Particulate Emission Factor and Specification Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion SourcesAPI
۴۲۷API PUBL 4706۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱Environmental Considerations for Marine Oil Spill ResponseAPI
۴۳۱API PUBL 4712۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱Gas-Fired Steam Generator – Test Reprot Site C: Characterization of Fine Particulate Emission Factors and Speciation Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion SourcesAPI
۱۱۳API MPMS 7۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 7 – Temperature Determination – First EditionAPI
۲۱۱API MPMS 19.3 PART D۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3-Evaporative Loss Measurement – Part D-Fugitive Emission Test Method for the Measurement of Deck-Seam Loss Factors for Internal Floating-Roof Tanks – FIRST EDITIONAPI
۷۶API MPMS 3.1B۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3-Tank Gauging – Section 1B-Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging – SECOND EDITIONAPI
۱۰۱۸API STD 1631۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2010)Interior Lining and Periodic Inspection of Underground Storage Tanks – Fifth EditionAPI
۳۹۲API SPEC 11AX (2001)۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱Specification for Subsurface Sucker Rod Pumps and Fittings Eleventh Edition; Errata 6/2002API
۳۱۸API PUBL 4261۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱Alcohols and Ethers a Technical Assessment of Their Application as Fuels and Fuel Components – Third EditionAPI
۱۰۲۴API STD 2510۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2011)Design and Construction of LPG Installations – EIGHTH EDITIONAPI
۵۷۷API RP 14J۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities – Second EditionAPI
۶۰۳API RP 49۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide – Third EditionAPI
۶۰۴API RP 49 KAZAKH۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide – Third Edition: Incorporates Amendment 1: 2007API
۷۴۰API RP 2021۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2006)Management of Atmospheric Storage Tank Fires – Fourth EditionAPI
۴۱۷API PUBL 4693۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱Effects of Oil and Chemically Dispersed Oil in the EnvironmentAPI
۴۲۲API PUBL 4700۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱Primer for Evaluating Ecological Risk at Petroleum Release SitesAPI
۳۶API IP SPEC 1584۲۰۰۱٫۰۴٫۰۱Four-Inch Hydrant System Components and Arrangements Third EditionAPI
۵۶API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Gas Industry Pilot Test Version۲۰۰۱٫۰۴٫۰۱Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Gas Industry Pilot Test VersionAPI
۷۰۶API RP 1007۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱(R 2011)Loading and Unloading of MC 306/DOT 406 Cargo Tank Motor Vehicles – First EditionAPI
۵۷۰API RP 14C۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms – Seventh EditionAPI
۵۴۶API RP 11V2۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱Gas-Lift Valve Performance Testing Second EditionAPI
۲۷۲API PUBL 770۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱Managers Guide to Reducing Human Errors Improving Human Performance in the Process IndustriesAPI
۴۸۴API RP 2SM۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱Recommended Practice for Design, Manufacture, Installation, and Maintenance of Synthetic Fiber Ropes for Offshore Mooring – First Edition; Incorporating Addendum: 5/2007API
۴۲۴API PUBL 4702۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱Technologies to Reduce Oil and Grease Content of Well Treatment, Well Completion, and Workover Fluids for Overboard DisposalAPI
۸۲API MPMS 3.6۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3—Tank Gauging Section 6—Measurement of Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank Measurement Systems – Second Edition; Incorporated Errata: 9/2005API
۶۰۷API RP 51۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱(R 2007)Onshore Oil and Gas Production Practices for Protection of the Environment – Third EditionAPI
۲۵API IP SPEC 1582۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱Specification for Similarity for API/IP 1581 Aviation Jet Fuel Filter/SeparatorsAPI
۲۷API IP 1585۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱Guidance in the Cleaning of Airport Hydrant SystemsAPI
۱۸۸API PUBL 761۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱Model Risk Management Plan Guidance for Exploration and Production (E&P) Facilities Third EditionAPI
۴۲۸API PUBL 4709۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱Risk-Based Methodologies for Evaluating Petroleum Hydrocarbon Impacts at Oil and Natural Gas E&P SitesAPI
۵۲۲API  Report of Eastern Hemisphere Production of Line Pipe۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱Report of Eastern Hemisphere Production of Line PipeAPI
۵۲۳API  Report of Western Hemisphere Production of Casing, Tubing and Drill Pipe۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱Report of Western Hemisphere Production of Casing, Tubing and Drill PipeAPI
۵۲۴API Report of Western Hemisphere Production of Line Pipe۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱Report of Western Hemisphere Production of Line PipeAPI
۹۹۰API STD 670 DATA SHEET۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱Machinery Protection Systems – Mechanical Equipment Data Sheet – Fourth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS)API
۴۷۲API RP 2A-WSD۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms – Working Stress Design – Twenty-First Edition; ERTA AND SUPP 1: DECEMBER 2002; ERTA AND SUPP 2: SEPTEMBER 2005; ERTA AND SUPP 3: OCTOBER 2007API
۹۸۹API STD 670۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱(R 2010)Machinery Protection Systems – Fourth EditionAPI
۵۶۹API 557۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱Guide to Advanced Control Systems First EditionAPI
۶۴۵API RP 934۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱Materials and Fabrication Requirements for 2-1/4Cr-1Mo and 3Cr-1Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High Temperature, High Pressure Hyrdogen Service First EditionAPI
۲۶API SPEC 1583۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱Specifications and Qualification Procedures for Aviation Fuel Filter Monitors with Absorbent Type Elements Third EditionAPI
۳۷API H00004۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱(Draft)Manual of Petroleum Measurement Standards – Draft Standard – Measurement of Single-Phase, Intermediate and Finished Hydrocarbon Fluids by Coriolis Meters First EditionAPI
۳۸API H00005۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱(Draft)Manual of Petroleum Measurement Standards – Draft Standard – Sediment and Water – Continuous On-Line Measurement of Water Content in Petroleum and Petroleum Products First EditionAPI
۵۰۳API SPEC 14A (2000)۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱Specification for Subsurface Safety Valve Equipment Tenth EditionAPI
۴۰API COMMUNITY MATTERS۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱COMMUNITY MATTERS – COMMUNITY OUTREACH GUIDANCE MANUAL FOR EXPLORATION AND PRODUCTION – First EditionAPI
۱۲۲API PUBL 1161۲۰۰۰٫۰۸٫۰۱Guidance Document for the Qualification of Liquid Pipeline Personnel First EditionAPI
۱۰۴۱API TR 6J1۲۰۰۰٫۰۸٫۰۱Elastomer Life Estimation Testing Procedures – First EditionAPI
۱۰۸۲API TR 997۲۰۰۰٫۰۸٫۰۱Comprehensive Report of API Crude Oil Characterization Measurements – First EditionAPI
۱۰۹API SPEC 5L (2000)۲۰۰۰٫۰۷٫۰۱Specification for Line Pipe Forty-Second EditionAPI
۵۳۵API RP 11AR۲۰۰۰٫۰۶٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Care and Use of Subsurface Pumps – Fourth Edition; Incorporating Errata: December 2013API
۴۶۴API SPEC 11IW۲۰۰۰٫۰۶٫۰۱Specification for Independent Wellhead Equipment First EditionAPI
۳۰۳API PUBL 2378۲۰۰۰٫۰۶٫۰۱۱۹۹۹ Survey on Petroleum Industry Occupational Injuries, Illnesses and Fatalities Summary Report: Aggregate Data OnlyAPI
۷۴۸API RP 2210۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱(R 2010)Flame Arresters for Vents of Tanks Storing Petroleum Products – Third EditionAPI
۵۸۷API PUBL 581۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱Risk-Based Inspection Base Resource Document First EditionAPI
۴۲۳API PUBL 4701۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱Bioaccumulation: An Evaluation of Federal and State Regulatory InitiativesAPI
۱۷۳API MPMS 14.3.2۲۰۰۰٫۰۴٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14 Natural Gas Fluids Measurement Section 3Concentric, Square-Edged Orifice Meters Part 2Specification and Installation Requirements – Fourth EditionAPI
۶۲۶API RP 80۲۰۰۰٫۰۴٫۰۱(R 2007)Guidance for the Definition of Onshore Gas Gathering Lines – First EditionAPI
۴۲۰API PUBL 4697۲۰۰۰٫۰۴٫۰۱Production Tank Emissions Model – A Program for Estimating Emissions from Hydrocarbon Production Tanks – E&P Tank Version 2.0 * E&P TANKS software is not compatible with Windows 7.0 or XP. API does not offer any technical support with regardsAPI
۱۱۷API PUBL 1113۲۰۰۰٫۰۲٫۰۱Developing a Pipeline Supervisory Control Center Third EditionAPI
۶۳۲API RP 520 PT I۲۰۰۰٫۰۱٫۰۱Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries; Part I – Sizing and Selection Seventh EditionAPI
۶۳۸API RP 579۲۰۰۰٫۰۱٫۰۱Fitness-for-Service First Edition; Errata March 2000API
۴۰۱API PUBL 4675۱۹۹۹٫۱۲٫۰۱Fate and Environmental Effects of Oil Spills in Freshwater EnvironmentsAPI
۴۱۹API PUBL 4695۱۹۹۹٫۱۲٫۰۱Understanding and Preparing Applications for Petroleum Facility NPDES Discharge PermitsAPI
۴۱۸API PUBL 4694۱۹۹۹٫۱۲٫۰۱Laboratory Analysis of Petroleum Industry Wastewaters Arranging for Analysis and Understanding Laboratory ReportsAPI
۳۵۷API SPEC 5LCP۱۹۹۹٫۱۱٫۰۱Specification for Coiled Line Pipe First EditionAPI
۴۱۲API PUBL 4688۱۹۹۹٫۱۱٫۰۱Temporary Treatment Options for Petroleum Distribution Terminal WastewatersAPI
۴۲۱API PUBL 4698۱۹۹۹٫۱۱٫۰۱A Review of Technologies to Measure the Oil and Grease Content of Produced Water from Offshore Oil and Gas Production OperationsAPI
۴۹۳API RP 5B1۱۹۹۹٫۱۰٫۰۱(R 2010)Gauging and Inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads – Fifth EditionAPI
۳۷۵API BULL 5C2۱۹۹۹٫۱۰٫۰۱Bulletin on Performance Properties of Casing, Tubing, and Drill Pipe Twenty-First EditionAPI
۵۸API PUB 352۱۹۹۹٫۰۹٫۰۱Management of Residual Materials: 1997 Petroleum Refining PerformanceAPI
۲۶۹API PUBL 352۱۹۹۹٫۰۹٫۰۱Management of Residual Materials: 1997 Petroleum Refining PerformanceAPI
۲۷۵API PUBL 935۱۹۹۹٫۰۹٫۰۱Thermal Conductivity Measurement Study of Refractory Castables – First EditionAPI
۶۱۰API RP 54۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱(R 2007)Recommended Practice for Occupational Safety for Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations – Third EditionAPI
۴۲۹API SPEC 2H (1999)۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱Specification for Carbon Manganese Steel Plate for Offshore Platform Tubular Joints Eighth Edition; EffectiveAPI
۱۲۷API PUBL 2218۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants Second EditionAPI
۳۴۲API SPEC 2Y (1999)۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱Specification for Steel Plates, Quenched-and-Tempered, for Offshore Structures Fourth EditionAPI
۳۹۰API SPEC 7F (1999)۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱Specification for Oil-Field Chain and Sprockets Sixth EditionAPI
۵۵۰API RP 11V6۱۹۹۹٫۰۷٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Design of Continous Flow Gas Lift Installations Using Injection Pressure Operated Valves – Second EditionAPI
۵۵۱API RP 11V7۱۹۹۹٫۰۶٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Repair, Testing, and Setting Gas Lift Valves – Second EditionAPI
۶۶۸API PUBL 4682۱۹۹۹٫۰۶٫۰۱Free-Product Recovery of Petrolem Hydrocarbon LiquidsAPI
۱۸۷API MPMS 17.2۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17 – Marine Measurement – Section 2 – Measurement of Cargoes on Board Tank Vessels – SECOND EDITIONAPI
۴۹۵API RP 5C1۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Care and Use of Casing and Tubing – Eighteenth EditionAPI
۸۷API MPMS 4.6۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2008)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 6 – Pulse Interpolation – Second Edition; Errata: 04/2007API
۱۰۴۷API TR 10TR3۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2005)Technical Report on Temperatures for API Cement Operating Thickening Time Tests; 1993 Report from the API Task Group on Cementing Temperature Schedules – First EditionAPI
۸۱۳API SPEC 6FA۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱(R 2011)Specification for Fire Test for Valves – THIRD EDITION; Incorporated ERRATA 1: 12/2006, ERRATA 2: 12/2008API
۶۴۳API RP 540۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱(R 2004)Electrical Installations in Petroleum Processing Plants – Fourth EditionAPI
۲۳API TR 6F2۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Technical Report on Fire Resistance Improvements for API Flanges – Third EditionAPI
۴۰۴API PUBL 4678۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Fugitive Emissions from Refinery Process Drains Volume II; Fundamentals of Fugitive Emissions from Refinery Process DrainsAPI
۴۰۳API PUBL 4677۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Fugitive Emissions from Refinery Process Drains Volume I; Fugitive Emission Factors for Refinery Process DrainsAPI
۳۹۹API PUBL 4673۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Impacts of Petroleum Product Marketing Terminals on the Aquatic EnvironmentAPI
۳۹۳API PUBL 4666۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Toxicity of Common Ions to Freshwater and Marine OrganismsAPI
۲۶۸API PUBL 351۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Overview of Soil Permeability Test MethodsAPI
۳۰۲API PUBL 2377۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱۱۹۹۸ Summary of U.S. Occupational Injuries, Illnesses and Fatalities in the Petroleum Industry; As Reported to the American Petroleum Institute; Covering U.S. Petroleum and Petrochemical Operations of Reporting Companies for 1998API
۴۰۷API PUBL 4681۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Fugitive Emissions from Refinery Process Drains Volume III, Process Drain Emission Calculator: APIDRAIN Version 1.0 – Includes Access to Additional ContentAPI
۱۰۴۰API TR 6F1۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱Technical Report on Performance of API and ANSI End Connections in a Fire Test According to API Specification 6FA – Third EditionAPI
۵۴۳API RP 11S3۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Electrical Submersible Pump Installations – Second EditionAPI
۵۸۰API RP 15TL4۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Care and Use of Fiberglass Tubulars – Second EditionAPI
۴۱۵API PUBL 4691۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱Fate of Spilled Oil in Marine Waters: Where Does It Go? What Does It Do? How Do Dispersants Affect It?API
۳۵API PUBL 2219۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱Safe Operation of Vacuum Trucks in Petroleum Service Second EditionAPI
۶۷۰API PUBL 4685۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱API”s Decision Support System for Exposure and Risk Assessment (DSS) Version 2.0API
۴۰۹API PUBL 4684۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱Compilation and Review of Data on the Environmental Effects of In Situ Burning of Inland and Upland Oil SpillsAPI
۴۱۶API PUBL 4692۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱A Decision-Makers Guide to Dispersants: A Review of the Theory and Operational RequirementsAPI
۴۱۰API PUBL 4686۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱۱۹۹۹ Oil Spill Conference ProceedingsAPI
۱۲۱API PUBL 1158۱۹۹۹٫۰۱٫۰۷Analysis of DOT Reportable Incidents for Hazardous Liquid Pipelines, 1986 Through 1996API
۷۰۳API TR 4686-007۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱Myths and Realities of Oil Spill Planning and Response: the Challenges of a Large SpillAPI
۷۰۴API TR 4686-008۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱Judging Oil Spill Response Performance: the Challenge of Competing PerspectivesAPI
۴۱۱API PUBL 4687۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱۱۹۹۹ Internatiional Oil Spill Conference Issue Papers: Myths and Realities of Oil Spill Planning and Response: The Challenges of a Large Spill; Judgeing Oil Spill Response Performance: The Challenge of Competing Perspectives – Includes TR IOSC-007 andAPI
۴۰۵API PUBL 4679۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱Amine Unit Emissions Model AMINECalc Version 1.0 – Errata June 16, 1999; Includes Access to Additional ContentAPI
۴۰۰API PUBL 4674۱۹۹۸٫۱۲٫۰۱Assessing the Significance of Subsurface Contaminant Vapor Migration to Enclosed Spaces Site-Specific Alternatives to Generic EstimatesAPI
۴۰۶API PUBL 4680۱۹۹۸٫۱۲٫۰۱Amine Unit Air Emissions Model EvaluationAPI
۴۸۳API SPEC 6FB۱۹۹۸٫۱۱٫۳۰API Specification for Fire Test for End Connections Third EditionAPI
۵۹۵API STD 650 (1998)۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱Welded Steel Tanks for Oil Storage Tenth Edition; Addendum 1, January 2000; Addendum 2, November 2001API
۴۰۸API PUBL 4683۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱Correlation Equations to Predict Reid Vapor Pressure and Properties of Gaseous Emissions for Exploration and Production FacilitiesAPI
۲۶۳API PUBL 346۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱Results of Range-Finding Testing of Leak Detection and Leak Location Technologies for Underground PipelinesAPI
۱۰۳۷API TR 6AF1۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱Technical Report on Temperature Derating on API Flanges under Combination of Loading – Second EditionAPI
۱۶۰API MPMS 12.2.3۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱(R 2009)Calculation of Petroleum Quantities – Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors – Part 3 – Proving Reports – First EditionAPI
۱۱۴API PUBL 349۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Graphical-User-Interface Database and User”s Manual Version 2.0.1API
۱۱۹API PUBL 1157۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Hydrostatic Test Water Treatment and Disposal Options for Liquid Pipeline Systems First EditionAPI
۱۵۱API RP 9000۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Management Practices, Self-Assessment Process, and Resource Materials Second EditionAPI
۴۶API DR 225۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Remediation of a Fractured Clay Till Using Air Flushing: Field Experiments at Sarnia, OntarioAPI
۳۹۸API PUBL 4672۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱The Use of Treatment Wetlands for Petroleum Industry EffluentsAPI
۴۶۵API PUBL 9100B۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Guidance Document for Model EHS Management System A Manual to Assist Companies Interested in Developing an EHS Management System or Enhancing an Existing SystemAPI
۴۶۳API PUBL 9100۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Model Envirnomental, Health and Safety (EHS) Management System and Guidance Document – Includes PUBL 9100A, PUBL 9100B, and BinderAPI
۲۶۴API PUBL 347۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Hazardous Air Pollutant Emissions from Gasoline Loading Operations at Bulk Gasoline TerminalsAPI
۴۰۲API PUBL 4676۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Arsenic: Chemistry, Fate, Toxicity, and Wastewater Treatment OptionsAPI
۴۶۴API PUBL 9100A۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱Model Environment, Health & Saftey (EHS) Management System A Voluntary Tool for Companies Interested in Developing an EHS Management System or Enhancing an Existing SystemAPI
۳۳API PUBL 2207۱۹۹۸٫۰۹٫۰۱Preparing Tank Bottoms for Hot Work Fifth Edition; Errata June 1999API
۱۲۳API PUBL 1220۱۹۹۸٫۰۹٫۰۱Guidelines for Evaluating Vendors and Training ProgramsAPI
۶۰۲API RP 45۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2012)Recommended Practice for Analysis of Oilfield Waters – THIRD EDITIONAPI
۵۲۲API RP 7G۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Drill Stem Design and Operating Limits – SIXTEENTH EDITION; Effective December 1, 1998; ERTA: May 2000; Addendum 1: November 2003; Addendum 2: September 2009API
۱۹۶API MPMS 17.8۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2009)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—Marine Measurement Section 8—Guidelines for Pre-Loading Inspection of Marine Vessel Cargo Tanks – First EditionAPI
۱۹۷API MPMS 17.8 SPANISH۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2004)Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capitulo 17Mediciones Maritimas Sección 8Guías para la Inspección de Tanques de Buques antes de la Carga – PRIMERA EDICIONAPI
۳۲API PUBL 2030۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱Application of Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum Industry Second EditionAPI
۱۱۳API PUBL 348۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 1 Development of Emission Factors Using API/WSPA ApproachAPI
۳۹۶API PUBL 4670۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱Selecting Field Analytical Methods a Decision-Tree ApproachAPI
۲۶۵API PUBL 348 V1۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 1 Development of Emission Factors Using API/WSPA ApproachAPI
۲۱۰API MPMS 19.3 PART C۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3-Evaporative Loss Measurement – Part C-Weight Loss Test Method for the Measurement of Rim-Seal Loss Factors for Internal Floating-roof Tanks – FIRST EDITIONAPI
۷۹۱API SPEC 5LC۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱(R 2006)Specification for CRA Line Pipe – Third EditionAPI
۱۲۶API PUBL 2021A۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱Interim Study – Prevention and Suppression of Fires in Large Aboveground Atmospheric Storage Tanks First EditionAPI
۵۶۰API STD 589۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱Fire Test for Evaluation of Valve Stem Packing Second EditionAPI
۳۹۷API PUBL 4671۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱Technical Bulletin on Oxygen Releasing Materials for In Situ Groundwater RemediationAPI
۲۱۹API MPMS 21.2۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱(R 2011)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 21-Flow Measurement Using Electronic Metering Systems – Section 2-Electronic Liquid Volume Measurement Using Positive Displacement and Turbine Meters – FIRST EDITIONAPI
۵۰۶API RP 5L7 KAZAKH۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱(R 2010)Recommended Practices for Unprimed Internal Fusion Bonded Epoxy Coating of Line Pipe – Second EditionAPI
۴۳۹API RP 2RD۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱Design of Risers for Floating Production Systems (FPSs) and Tension-Leg Platforms (TLPs) First EditionAPI
۱۱۱API REPORT PUBL 344۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱Critical Review of Source Sampling and Analysis Methodologies for Characterizing Organic Aerosol and Fine Particulate Source Emission ProfilesAPI
۱۱۵API PUBL 760۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱Model Risk Management Plan Guidance for Petroleum Refineries Guidance in Complying with EPA”s RMP Rule (40 Code of Federal Regulations, Part 68) Developments: June 1998 to June 1999API
۲۶۳API RP 574۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱Inspection Practices for Piping System Components Second EditionAPI
۳۹۵API PUBL 4668۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱Delineation and Characterization of the Borden MTBE Plume: An Evaluation of Eight Years of Natural Attenuation ProcessesAPI
۲۶۱API PUBL 344۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱Critical Review of Source Sampling and Analysis Methodologies for Characterizing Organic Aerosol and Fine Particulate Source Emission ProfilesAPI
۲۶۲API PUBL 345۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱Management of Residual Materials: 1996 – Petroleum Refining PerformanceAPI
۸۱۵API SPEC 6FB۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱(R 2011)Specification for Fire Test for End Connections – THIRD EDITION; Incorporated ERRATA 1: 08/20/2006, Supplement: 12/2006; ERRATA 2: 12/2008API
۲۱API STD 1529۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱Aviation Fueling Hose Fifth EditonAPI
۳۸۹API SPEC 6H۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱Specification on End Closures, Connectors and SwivelsAPI
۵۵۳API RP 39۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱Recommended Practices on Measuring the Viscous Properties of a Cross-Linked Water-Based Fracturing Fluid Third EditionAPI
۲۵۹API PUBL 342۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱Fugitive Emissions from Equipment Leaks 1: Monitoring ManualAPI
۲۶۰API PUBL 343۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱Fugitive Emissions from Equipment Leaks II: Calculation Procedures for Petroleum Industry FacilitiesAPI
۲۹۹API PUBL 2026۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱(R 2006)Safe Access/Egress Involving Floating Roofs of Storage Tanks in Petroleum Service – Second EditionAPI
۹API TR 414۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱An Inhalation Developmental Toxicity Study of Unleaded Gasoline Vapor Condensate in the Rat Via Whole-Body ExposureAPI
۳۹۱API PUBL 4664۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱Mixing Zone Modeling and Dilution Analysis for Water-Quality-Based NPDES Permit LimitsAPI
۳۰۱API PUBL 2376۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱۱۹۹۷ Summary of U.S Occupational Injuries, Illnesses, and Fatalities in the Petroleum Industry; As Reported to the American Petroleum Institute; Covering U.S. Petroleum and Petrochemical Operations of Reporting Companies for 1997API
۳۹۲API PUBL 4665۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱Analysis and Reduction of Toxicity in Biologically Treated Petroleum Product Terminal Tank Bottoms WaterAPI
۱۰۷۴API TR 412۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱A Range-Finding Developmental Inhalation Toxicity Study of Unleaded Gasoline Vapor Condensate in Rats and Mice Via Whole-Body Exposers – Includes API TR 414API
۲۱۳API MPMS 19.3 PART H۱۹۹۸٫۰۳٫۰۱(R 2009)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3 – Evaporative Loss Measurement Part H – Tank Seals and Fittings Certification – Administration – First EditionAPI
۵۵۴API RP 40۱۹۹۸٫۰۲٫۰۱Recommended Practices for Core Analysis Second EditionAPI
۷۵۰API PUBL 4659۱۹۹۸٫۰۲٫۰۱Graphical Approach for Determining Site-Specific Dilution-Attenuation Factors (DAFs) Technical Background Document and User”s Guide; Cover Page and A-20 -1998API
۲۵۸API PUBL 341۱۹۹۸٫۰۲٫۰۱Survey of Diked-Area Liner Use at Aboveground Storage Tank FacilitiesAPI
۶۲۰API RP 68۱۹۹۸٫۰۱٫۰۱(R 2010)Recommended Practice for Oil and Gas Well Servicing and Workover Operations Involving Hydrogen Sulfide – FIRST EDITIONAPI
۶۰۹API PUBL 1200۱۹۹۸٫۰۱٫۰۱Federally Mandated Training and Information Third EditionAPI
۱۶۳API MPMS 12.2.4۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱(R 2009)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 4 – Calculation of Base Prover VolumesAPI
۴۶۳API SPEC 8A۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment Thirteenth Edition; Addendum 1 May 2001API
۴۵API DR 148۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱Identification of Organic Toxicants in Treated Refinery EffluentsAPI
۵۴۴API RP 10B۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱Recommended Practice for Testing Well Cements Twenty-Second Edition; Addendum 1 October 1999; Addendum 2 November 2000API
۴۱۵API SPEC 16A (1997)۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱Specification for Drill Through Equipment Second EditionAPI
۷۱۱API RP 1112۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱(R 2011)Developing a Highway Emergency Response Plan for Incidents Involving Hazardous Materials – Third EditionAPI
۶۳۷API RP 505۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱(R 2002)Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1, and Zone 2 – First Edition; Errata 8/17/98API
۱۱۸API PUBL 1156۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Effects of Smooth and Rock Dents on Liquid Petroleum Pipelines (Phase II) First Edition; Addendum: October 1999API
۶۰۴API PUBL 910۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Digest of State Boiler, Pressure Vessel, Piping and Aboveground Storage Tank Rules and Regulations Eighth EditionAPI
۶۱۹API PUBL 850۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱API Standards 620, 650, and 653 Interpretations – Tank Construction and In-Service Inspection Answers to Technical Inquiries; First EditionAPI
۳۸۶API PUBL 4657۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Effects of Sampling and Analytical Procedures on the Measurement of Geochemical Indicators of Intrinsic Bioremediation: Laboratory and Field StudiesAPI
۳۹۴API PUBL 4667۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Vehicle Emissions Testing of Rapidly Aged CatalystsAPI
۴۵۹API PUBL 7102۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Methods for Measuring Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in Petroleum Production EquipmentAPI
۴۶۰API PUBL 7103۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Management and Disposal Alternatives for Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) Wastes in Oil Production and Gas Plant EquipmentAPI
۴۶۲API PUBL 7105۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Probabilistic Estimates of Dose and Indoor Radon Concentrations Attributable to Remediated Oilfield Naturally Occuring Radioactive Material (NORM)API
۲۳۶API PUBL 310۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Analysis of Refinery Screening DataAPI
۲۹۸API PUBL 1835۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Study of Used Motor Oil Recycling in Eleven Selected CountriesAPI
۳۸۷API PUBL 4658۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Methods for Measuring Indicators of Intrinsic Bioremediation: Guidance ManualAPI
۴۵۸API PUBL 7101۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱National Survey on Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) in Petroleum Production and Gas Processing FacilitiesAPI
۴۶۱API PUBL 7104۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱Proceedings of the 1995 API and GRI Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) ConferenceAPI
۶۶۲API Cumulative Impact of Environmental Regulations on the U.S. Petroleum Refining, Transportation and Marketing Industries۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱Cumulative Impact of Environmental Regulations on the U.S. Petroleum Refining, Transportation and Marketing IndustriesAPI
۳۸۳API PUBL 4654۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱Field Studies of BTEX and MTBE Intrinsic BioremediationAPI
۳۹۰API PUBL 4663۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱Remediation of Salt-Affected Soils at Oil and Gas Production Facilities – Errata 10/15/98API
۲۵۷API PUBL 340۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱Liquid Release Prevention and Detection Measures for Aboveground Storage FacilitiesAPI
۳۸۹API PUBL 4662۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱Evaluation of a Petroleum Production Tank Emissions Model – Appendices A, B, C, & D- October 1997API
۵۴۰API RP 11S1۱۹۹۷٫۰۹٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Electrical Submersible Pump Teardown Report – Third EditionAPI
۲۷۲API PUBL 2217A۱۹۹۷٫۰۹٫۰۱Guidelines for Work in Inert Confined Spaces in the Petroleum Industry Second EditionAPI
۳۰۰API PUBL 2375۱۹۹۷٫۰۹٫۰۱۱۹۹۶ Summary of U.S. Occupational Injuries, Illnesses, and Fatalities in the Petroleum Industry; as Reported to the American Petroleum Institute Covering U.S. Petroleum and Petrochemical Operations of Reporting Companies for 1996API
۲۰۹API MPMS 19.3 PART B۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2012)Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3-Evaporative Loss Measurement – Part B-Air Concentration Test Method-Rim-Seal Loss Factors for Floating-Roof Tanks – FIRST EDITIONAPI
۵۴۱API RP 11S2۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Electric Submersible Pump Testing – Second Edition; Effective Date: 10/01/1997API
۵۵۵API RP 12R1۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2008)Recommended Practice for Setting, Maintenance, Inspection, Operation, and Repair of Tanks in Production Service – Fifth EditionAPI
۶۰۰API RP 31A۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2004)Standard Form for Hardcopy Presentation of Downhole Well Log Data – FIRST EDITIONAPI
۳۸۴API PUBL 4655۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱Field Evaluation of Biological and Non-Biological Treatment Technologies to Remove MTBE/Oxygenates from Petroleum Product Terminal WastewatersAPI
۲۶۶API PUBL 348 V2۱۹۹۷٫۰۷٫۱۴Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 2 Development of Emission Factors Using API/WSPA ApproachAPI
۲۶۷API PUBL 348 V3۱۹۹۷٫۰۷٫۱۴Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 3 Development of Emission Factors Using API/WSPA ApproachAPI

اطلاعات بیشتر

تعداد فایل‌ها

حجم

از ابتدا تا سال

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.