فروش ویژه!

استاندارد DIN

6,440,000  1,108,600 

Deutsches Institut für Normung, German national organization for standardization

استاندارد ملی آلمان

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)
توضیحات

توضیحات محصول

Deutsches Institut für Normung e.V. is the German national organization for standardization and is the German ISO member body. DIN is a German Registered Association headquartered in Berlin.

DIN Standards are the results of work at national, European and/or international level. Anyone can submit a proposal for a new standard. Once accepted, the standards project is carried out according to set rules of procedure by the relevant DIN Standards Committee, the relevant Technical Committee of the European standards organization CEN (CENELEC for electrotechnical standards) or the relevant committee at the international standards organization ISO (IEC for electrotechnical projects).

All stakeholders can participate in this work, including manufacturers, consumers, businesses, research institutes, public authorities and testing bodies. They send experts to represent their interests within DIN’s working bodies, which are overseen by some 70 standards committees, each of which is responsible for a specific subject area. For work at European and international level, the DIN standards committees send experts to represent German interests within CEN and ISO, respectively. DIN staff members coordinate the standardization process and are responsible for overall project management, ensuring the uniformity and consistency of the German standards collection.

Standards are developed with full consensus, that is, they are developed by experts with the aim of arriving at a common standpoint, taking the state of the art into consideration.

DIN Standards are reviewed at least every five years. If a standard no longer reflects the current state of technology, it is either revised or withdrawn.

قسمتی از لیست استانداردهای موجود

id docno date title org
۱ DIN 89349 ۲۰۰۸ Sealing rings for glands for electrical cables and insulated wires; Text in German and English DIN
۲ DIN 968 ۲۰۰۸ Agricultural tractors and machinery; electric power transmission; dimensions, requirements DIN
۳ DIN CEN-TS 15448 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ N/A DIN
۴ DIN EN 10028-1 ۲۰۰۸ Flat products made of steels for pressure purposes – Part 1: General requirements; German version EN 10028-1:2007+A1:2009 DIN
۵ DIN EN 10028-7 ۲۰۰۸ Flat products made of steels for pressure purposes – Part 7: Stainless steels; German version EN 10028-7:2007 DIN
۶ DIN EN 1007-6 ۲۰۰۸ Advanced technical ceramic – Ceramic composites – Methods of test for reinforcements – Part 6: Determination of tensile properties of filaments at high temperature; German version EN 1007-6:2007 DIN
۷ DIN EN 10084 ۲۰۰۸ Case hardening steels – Technical delivery conditions DIN
۸ DIN EN 10111 ۲۰۰۸ Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming – Technical delivery conditions DIN
۹ DIN EN 1017 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Half-burnt dolomite; German version EN 1017:2008 DIN
۱۰ DIN EN 1018 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Calcium carbonate; German version EN 1018:2006, Corrigendum to DIN EN 1018:2006-10; German version EN 1018:2006/AC:2009 DIN
۱۱ DIN EN 10213 ۲۰۰۸ Steel castings for pressure purposes DIN
۱۲ DIN EN 10216-5 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Seamless steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions – Part 5: Stainless steel tubes Corrigendum 1 to English version of DIN EN 10216-5:2004-11 DIN
۱۳ DIN EN 10253-4 ۲۰۰۸ Butt-welding pipe fittings – Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements DIN
۱۴ DIN EN 10272 ۲۰۰۸ Stainless steel bars for pressure purposes; German version EN 10272:2007 DIN
۱۵ DIN EN 10273 ۲۰۰۸ Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties; German version EN 10273:2007 DIN
۱۶ DIN EN 10277-1 ۲۰۰۸ Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 1: General DIN
۱۷ DIN EN 10277-2 ۲۰۰۸ Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 2: Steels for general engineering purposes DIN
۱۸ DIN EN 10277-3 ۲۰۰۸ Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 3: Free-cutting steels DIN
۱۹ DIN EN 10277-4 ۲۰۰۸ Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 4: Case-hardening steels DIN
۲۰ DIN EN 10277-5 ۲۰۰۸ Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 5: Steels for quenching and tempering DIN
۲۱ DIN EN 1028-1 ۲۰۰۸ Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps with primer – Part 1: Classification – General and safety requirements; German version EN 1028-1:2002+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1028-1:2008-09 DIN
۲۲ DIN EN 1028-2 ۲۰۰۸ Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps with primer – Part 2: Verification of general and safety requirements; German version EN 1028-2:2002+A1:2008 DIN
۲۳ DIN EN 10302 ۲۰۰۸ Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys DIN
۲۴ DIN EN 10340 ۲۰۰۸ Steel castings for structural uses DIN
۲۵ DIN EN 1036-1 ۲۰۰۸ Glass in building – Mirrors from silver-coated float glass for internal use – Part 1: Definitions, requirements and test methods; German version EN 1036-1:2007 DIN
۲۶ DIN EN 1036-2 ۲۰۰۸ Glass in building – Mirrors from silver-coated float glass for internal use – Part 2: Evaluation of conformity – Product standard; German version EN 1036-2:2008 DIN
۲۷ DIN 1054 Berichtigung 3 ۲۰۰۸ Subsoil – Verification of the safety of earthworks and foundations, Corrigenda to DIN 1054:2005-01 DIN
۲۸ DIN 11204 ۲۰۰۸ Fasteners – Inspection documents – List of information and description DIN
۲۹ DIN 14811 ۲۰۰۸ Fire-fighting hoses – Non-percolating layflat delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles DIN
۳۰ DIN 29878 ۲۰۰۸ Aerospace series – Resistance welded metal parts – Technical specification; Text in German and English DIN
۳۱ DIN 34819 ۲۰۰۸ Hexalobular socket raised head tapping screws with collar DIN
۳۲ DIN 58942-6 ۲۰۰۸ Medical microbiology – Culture media – Part 6: Solid chromogenic culture media; Text in German and English DIN
۳۳ DIN 58958-1 ۲۰۰۸ Medical microbiology – Microbiological urine analysis – Part 1: Rapidly growing bacteria and yeasts which can be cultured aerobically; Text in German and English DIN
۳۴ DIN 65203 ۲۰۰۸ Aerospace series – Elastomeric O-rings – Technical specification; Text in German and Englisch DIN
۳۵ DIN 6928 ۲۰۰۸ Hexagon head tapping screws with collar DIN
۳۶ DIN 7990 ۲۰۰۸ Hexagon head bolts with hexagon nut for steel structures DIN
۳۷ DIN 81855 ۲۰۰۸ Stud link anchor chain cables, Grade K4 – Chain outboard shots; Text in German and Englisch DIN
۳۸ DIN 820-2 ۲۰۰۸ Standardization – Part 2: Presentation of documents (ISO/IEC Directives – Part 2:2004, modified); Trilingual version CEN/CENELEC Internal Regulations – Part 3:2009 DIN
۳۹ DIN 86082 ۲۰۰۸ Ships and marine technology – Isometric projection of pipes in shipbuilding technology; Text in German and English DIN
۴۰ DIN 89347 ۲۰۰۸ Washers for glands for electrical cables and insulated wires; Text in German and English DIN
۴۱ DIN EN 1062-3 ۲۰۰۸ Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 3: Determination of liquid water permeability; German version EN 1062-3:2008 DIN
۴۲ DIN EN 1071-6 ۲۰۰۸ Advanced technical ceramics – Methods of test for ceramic coatings – Part 6: Determination of the abrasion resistance of coatings by a micro-abrasion wear test; German version EN 1071-6:2007 DIN
۴۳ DIN EN 1088 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection; German version EN 1088:1995+A2:2008 DIN
۴۴ DIN EN 1090-3 ۲۰۰۸ Execution of steel structures and aluminium structures – Part 3: Technical requirements for aluminium structures; German version EN 1090-3:2008 DIN
۴۵ DIN EN 1092-1 ۲۰۰۸ Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated – Part 1: Steel flanges DIN
۴۶ DIN EN 1093-2 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۷ DIN EN 1093-3 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant; German version EN 1093-3:2006+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1093-3:2008-09 DIN
۴۸ DIN EN 1093-4 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 4: Capture efficiency of an exhaust system – Tracer method (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۹ DIN EN 1094-1 ۲۰۰۸ Insulating refractory products – Part 1: Terminology, classification and methods of test for high temperature insulation wool products; German version EN 1094-1:2008 DIN
۵۰ DIN EN 1097-4 ۲۰۰۸ Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler; German version EN 1097-4:2008 DIN
۵۱ DIN EN 1097-5 ۲۰۰۸ Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven DIN
۵۲ DIN EN 1097-7 ۲۰۰۸ Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 7: Determination of the particle density of filler – Pyknometer method DIN
۵۳ DIN EN 1112 ۲۰۰۸ Sanitary tapware – Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 – General technical specification; German version EN 1112:2008 DIN
۵۴ DIN EN 1113 ۲۰۰۸ Sanitary tapware – Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 – General technical specification DIN
۵۵ DIN EN 1124-2 ۲۰۰۸ Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems – Part 2: System S – Dimensions; German version EN 1124-2:2007 DIN
۵۶ DIN EN 1125 ۲۰۰۸ Building hardware – Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes – Requirements and test methods; German version EN 1125:2008 DIN
۵۷ DIN EN 1127-1 ۲۰۰۸ Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1: Basic concepts and methodology DIN
۵۸ DIN EN 1127-2 ۲۰۰۸ Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 2: Basic concepts and methodology for mining; German version EN 1127-2:2002+A1:2008 DIN
۵۹ DIN EN 1149-5 ۲۰۰۸ Protective clothing – Electrostatic properties – Part 5: Material performance and design requirements; German version EN 1149-5:2008 DIN
۶۰ DIN EN 115-1 ۲۰۰۸ Safety of escalators and moving walks – Part 1: Construction and installation; German version EN 115-1:2008+A1:2010 DIN
۶۱ DIN EN 1151-1 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Pumps – Rotodynamic pumps – Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations – Part 1: Non-automatic circulation pumps, requirements, testing, marking; German version EN 1151-1:2006, Corrigendum to DIN EN 1151-1:2006-11; German version EN 1151-1:2006/AC:2007 DIN
۶۲ DIN EN 1151-2 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Pumps – Rotodynamic pumps – Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations – Part 2: Noise test code (vibro-acoustics) for measuring structure- and fluid borne noise; German version EN 1151-2:2006, Corrigendum to DIN EN 1151-2:2006-11; German version EN 1151-2:2006/AC:2007 DIN
۶۳ DIN EN 1159-3 ۲۰۰۸ Advanced technical ceramics – Ceramic composites, thermophysical properties – Part 3: Determination of specific heat capacity (includes Corrigendum AC:2008) DIN
۶۴ DIN EN 1168 ۲۰۰۸ Precast concrete products – Hollow core slabs; German version EN 1168:2005+A2:2009 DIN
۶۵ DIN EN 1173 ۲۰۰۸ Copper and copper alloys – Material condition designation; German version EN 1173:2008 DIN
۶۶ DIN EN 1176-1 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment DIN
۶۷ DIN EN 1176-10 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment DIN
۶۸ DIN EN 1176-11 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network; German version EN 1176-11:2008 DIN
۶۹ DIN EN 1176-2 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings; German version EN 1176-2:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-2:2008-08 DIN
۷۰ DIN EN 1176-3 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides DIN
۷۱ DIN EN 1176-4 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways, German version EN 1176-4:2008; Corrigendum to DIN EN 1176-4:2008-10 DIN
۷۲ DIN EN 1176-5 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels; German version EN 1176-5:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-5:2008-08 DIN
۷۳ DIN EN 1176-6 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment; German version EN 1176-6:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-6:2008-08 DIN
۷۴ DIN EN 1176-7 ۲۰۰۸ Playground equipment and surfacing – Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation; German version EN 1176-7:2008, Corrigendum to DIN EN 1176-7:2008-08 DIN
۷۵ DIN EN 1177 ۲۰۰۸ Impact attenuating playground surfacing – Determination of critical fall height; German version EN 1177:2008, Corrigendum to DIN EN 1177:2008-08 DIN
۷۶ DIN EN 12020-1 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery; German version EN 12020-1:2008 DIN
۷۷ DIN EN 12020-2 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 – Part 2: Tolerances on dimensions and form; German version EN 12020-2:2008 DIN
۷۸ DIN EN 12059 ۲۰۰۸ Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements; German version EN 12059:2008 DIN
۷۹ DIN EN 12080 ۲۰۰۸ Railway applications – Axleboxes – Rolling bearings; German version EN 12080:2007+A1:2010 DIN
۸۰ DIN EN 12081 ۲۰۰۸ Railway applications – Axleboxes – Lubricating greases; German version EN 12081:2007+A1:2010 DIN
۸۱ DIN EN 12082 ۲۰۰۸ Railway applications – Axleboxes – Performance testing; German version EN 12082:2007+A1:2010 DIN
۸۲ DIN EN 12102 ۲۰۰۸ Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling – Measurement of airborne noise – Determination of the sound power level; German version EN 12102:2008 DIN
۸۳ DIN EN 12151 ۲۰۰۸ Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar – Safety requirements; German version EN 12151:2007 DIN
۸۴ DIN EN 12186 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Gas supply systems – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – Functional requirements; German version EN 12186:2000 + A1:2005, Corrigenda to DIN EN 12186:2006-01 DIN
۸۵ DIN EN 12193 ۲۰۰۸ Light and lighting – Sports lighting; German version EN 12193:2007 DIN
۸۶ DIN EN 12221-1 ۲۰۰۸ Changing units for domestic use – Part 1: Safety requirements; German version EN 12221-1:2008 DIN
۸۷ DIN EN 12221-2 ۲۰۰۸ Changing units for domestic use – Part 2: Test methods DIN
۸۸ DIN EN 12252 ۲۰۰۸ LPG equipment and accessories – Equipping of LPG road tankers (includes Amendment A1:2008) DIN
۸۹ DIN EN 12254 ۲۰۰۸ Screens for laser working places – Safety requirements and testing; German version EN 12254:2010 DIN
۹۰ DIN EN 12273 ۲۰۰۸ Slurry surfacing – Requirements; German version EN 12273:2008 DIN
۹۱ DIN EN 12385-10 ۲۰۰۸ Steel wire ropes – Safety – Part 10: Spiral ropes for general structural applications; German version EN 12385-10:2003+A1:2008 DIN
۹۲ DIN EN 12385-2 ۲۰۰۸ Steel wire ropes – Safety – Part 2: Definitions, designation and classification; German version EN 12385-2:2002+A1:2008 DIN
۹۳ DIN EN 12385-3 ۲۰۰۸ Steel wire ropes – Safety – Part 3: Information for use and maintenance; German version EN 12385-3:2004+A1:2008 DIN
۹۴ DIN EN 12385-4 ۲۰۰۸ Steel wire ropes – Safety – Part 4: Stranded ropes for general lifting applications; German version EN 12385-4:2002+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 12385-4:2008-06 DIN
۹۵ DIN EN 12440 ۲۰۰۸ Natural stone – Denomination criteria; German version EN 12440:2008 DIN
۹۶ DIN EN 12480 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Gas meters – Rotary displacement gas Corrigendum 1 to English version of DIN EN 12480:2007-09 DIN
۹۷ DIN EN 12493 ۲۰۰۸ LPG equipment and accessories – Welded steel tanks for liquefied petroleum gas (LPG) – Road tankers design and manufacture DIN
۹۸ DIN EN 12516-4 ۲۰۰۸ Industrial valves – Shell design strength – Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel; German version EN 12516-4:2008 DIN
۹۹ DIN EN 12518 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – High-calcium lime; German version EN 12518:2008 DIN
۱۰۰ DIN EN 12543-2 ۲۰۰۸ Non-destructive testing – Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing – Part 2: Pinhole camera radiographic method; German version EN 12543-2:2008 DIN
۱۰۱ DIN EN 1256 ۲۰۰۸ Flanges and their joints – Gaskets for class-designated flanges – Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges DIN
۱۰۲ DIN EN 12566-4 ۲۰۰۸ Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits; German version EN 12566-4:2007 DIN
۱۰۳ DIN EN 12586 ۲۰۰۸ Child use and care articles – Soother holder – Safety requirements and test methods DIN
۱۰۴ DIN EN 12602 ۲۰۰۸ Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete; German version EN 12602:2008 DIN
۱۰۵ DIN EN 12620 ۲۰۰۸ Aggregates for concrete; German version EN 12620:2002+A1:2008 DIN
۱۰۶ DIN EN 12649 ۲۰۰۸ Concrete compactors and smoothing machines – Safety DIN
۱۰۷ DIN EN 12662 ۲۰۰۸ Liquid petroleum products – Determination of contamination in middle distillates; German version EN 12662:2008 DIN
۱۰۸ DIN EN 12672 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Potassium permanganate DIN
۱۰۹ DIN EN 12678 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Potassium peroxomonosulfate; German version EN 12678:2008 DIN
۱۱۰ DIN EN 1269 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator DIN
۱۱۱ DIN EN 12693 ۲۰۰۸ Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Positive displacement refrigerant compressors DIN
۱۱۲ DIN EN 12697-12 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens DIN
۱۱۳ DIN EN 1270 ۲۰۰۸ Playing field equipment – Basketball equipment – Functional and safety requirements, test methods DIN
۱۱۴ DIN EN 12737 ۲۰۰۸ Precast concrete products – Floor slats for livestock; German version EN 12737:2004+A1:2007 DIN
۱۱۵ DIN EN 12764 ۲۰۰۸ Sanitary appliances – Specification for whirlpool baths; German version EN 12764:2004+A1:2008 DIN
۱۱۶ DIN EN 12767 ۲۰۰۸ Passive safety of support structures for road equipment – Requirements, classification and test methods; German version EN 12767:2007 DIN
۱۱۷ DIN EN 12809 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Residential independent boilers fired by solid fuel – Nominal heat output up to 50 kW – Requirements and test methods Corrigendum 1 to English version of DIN EN 12809:2005-08 DIN
۱۱۸ DIN EN 12859 ۲۰۰۸ Gypsum blocks – Definitions, requirements and test methods DIN
۱۱۹ DIN EN 12896 ۲۰۰۸ Road transport and traffic telematics – Public transport – Reference data model; English version EN 12896:2006 DIN
۱۲۰ DIN EN 12899-1 ۲۰۰۸ Fixed, vertical road traffic signs – Part 1: Fixed signs; German version EN 12899-1:2007 DIN
۱۲۱ DIN EN 12899-2 ۲۰۰۸ Fixed, vertical road traffic signs – Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB); German version EN 12899-2:2007 DIN
۱۲۲ DIN EN 12899-3 ۲۰۰۸ Fixed vertical road traffic signs – Part 3: Delineator posts and retroreflectors; German version EN 12899-3:2007 DIN
۱۲۳ DIN EN 12899-4 ۲۰۰۸ Fixed, vertical road traffic signs – Part 4: Factory production control; German version EN 12899-4:2007 DIN
۱۲۴ DIN EN 12899-5 ۲۰۰۸ Fixed, vertical road traffic signs – Part 5: Initial type testing; German version EN 12899-5:2007 DIN
۱۲۵ DIN EN 12932 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Chemicals for emergency use – Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate; German version EN 12932:2008 DIN
۱۲۶ DIN EN 12933 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Chemicals for emergency use – Trichloroisocyanuric acid DIN
۱۲۷ DIN EN 12945 ۲۰۰۸ Liming materials – Determination of neutralizing value – Titrimetric methods; German version EN 12945:2008+AC:2009 DIN
۱۲۸ DIN EN 12967-1 ۲۰۰۸ Health informatics – Service architecture – Part 1: Enterprise viewpoint; English version EN 12967-1:2007 DIN
۱۲۹ DIN EN 12967-2 ۲۰۰۸ Health informatics – Service architecture – Part 2: Information viewpoint; English version EN 12967-2:2007 DIN
۱۳۰ DIN EN 12967-3 ۲۰۰۸ Health informatics – Service architecture – Part 3: Computational viewpoint; English version EN 12967-3:2007 DIN
۱۳۱ DIN EN 13035-1 ۲۰۰۸ Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass – Safety requirements – Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory DIN
۱۳۲ DIN EN 13035-2 ۲۰۰۸ Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass – Safety requirements – Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory DIN
۱۳۳ DIN EN 13036-6 ۲۰۰۸ Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 6: Measurement of transverse and longitudinal profiles in the evenness and megatexture wavelength ranges; German version EN 13036-6:2008 DIN
۱۳۴ DIN EN 13036-8 ۲۰۰۸ Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 8: Determination of transverse unevenness indices; German version EN 13036-8:2008 DIN
۱۳۵ DIN EN 1304 ۲۰۰۸ Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas DIN
۱۳۶ DIN EN 13040 ۲۰۰۸ Soil improvers and growing media – Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density; German version EN 13040:2007 DIN
۱۳۷ DIN EN 1307 ۲۰۰۸ Bitumen and bituminous binders – Recovery of binder from bitumen emulsions by evaporation; German version EN 13074:2001 DIN
۱۳۸ DIN EN 13071-1 ۲۰۰۸ Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied – Part 1: General requirements DIN
۱۳۹ DIN EN 13071-2 ۲۰۰۸ Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied – Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems DIN
۱۴۰ DIN EN 13077 ۲۰۰۸ Devices to prevent pollution by backflow of potable water – Air gap with non-circular overflow (unrestricted) – Family A, Type B; German version EN 13077:2008 DIN
۱۴۱ DIN EN 13094 ۲۰۰۸ Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar – Design and construction; German version EN 13094:2008+AC:2008 DIN
۱۴۲ DIN EN 13108-1 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Material specifications – Part 1: Asphalt Concrete; German version EN 13108-1:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-1:2006-08; German version EN 13108-1:2006/AC:2008 DIN
۱۴۳ DIN EN 13108-2 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Material specifications – Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers Corrigendum 1 to English version of DIN EN 13108-2:2006-08 DIN
۱۴۴ DIN EN 13108-3 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Material specifications – Part 3: Soft Asphalt; German version EN 13108-3:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-3:2006-08; German version EN 13108-3:2006/AC:2008 DIN
۱۴۵ DIN EN 13108-4 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Material specifications – Part 4: Hot Rolled Asphalt Corrigendum 1 to English version of DIN EN 13108-4:2006-08 DIN
۱۴۶ DIN EN 13108-5 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Material specifications – Part 5: Stone Mastic Asphalt; German version EN 13108-5:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-5:2006-08; German version EN 13108-5:2006/AC:2008 DIN
۱۴۷ DIN EN 13108-6 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Material specifications – Part 6: Mastic Asphalt; German version EN 13108-6:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-6:2006-08; German version EN 13108-6:2006/AC:2008 DIN
۱۴۸ DIN EN 13108-7 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Bituminous mixtures – Material specifications – Part 7: Porous Asphalt; German version EN 13108-7:2006; Corrigendum to DIN EN 13108-7:2006-08; German version EN 13108-7:2006/AC:2008 DIN
۱۴۹ DIN EN 13121-3 ۲۰۰۸ GRP tanks and vessels for use above ground – Part 3: Design and workmanship; German version EN 13121-3:2008+A1:2010 DIN
۱۵۰ DIN EN 13126-15 ۲۰۰۸ Building hardware – Requirements and test methods for windows and doors height windows – Part 15: Rollers for horizontal sliding and sliding folding windows and doors; German version EN 13126-15:2008 DIN
۱۵۱ DIN EN 13126-16 ۲۰۰۸ Building hardware – Requirements and test methods for windows and doors height windows – Part 16: Hardware for Lift&Slide windows and doors; German version EN 13126-16:2008 DIN
۱۵۲ DIN EN 13126-17 ۲۰۰۸ Building hardware – Requirements and test methods for windows and doors height windows – Part 17: Hardware for Tilt&Slide windows and doors; German version EN 13126-17:2008 DIN
۱۵۳ DIN EN 13138-2 ۲۰۰۸ Buoyant aids for swimming instruction – Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held; German version EN 13138-2:2007 DIN
۱۵۴ DIN EN 13138-3 ۲۰۰۸ Buoyant aids for swimming instruction – Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats to be worn; German version EN 13138-3:2007 DIN
۱۵۵ DIN EN 13141-10 ۲۰۰۸ Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 10: Humidity controlled extract air terminal device; German version EN 13141-10:2008 DIN
۱۵۶ DIN EN 13141-9 ۲۰۰۸ Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 9: Externally mounted humidity controlled air transfer device; German version EN 13141-9:2008 DIN
۱۵۷ DIN EN 13161 ۲۰۰۸ Natural stone test methods – Determination of flexural strength under constant moment; German version EN 13161:2008 DIN
۱۵۸ DIN EN 1317-5 ۲۰۰۸ Road restraint systems – Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems; German version EN 1317-5:2007+A1:2008 DIN
۱۵۹ DIN EN 13172 ۲۰۰۸ Thermal insulating products – Evaluation of conformity DIN
۱۶۰ DIN EN 13175 ۲۰۰۸ LPG equipment and accessories – Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings (includes Amendment A2:2007) DIN
۱۶۱ DIN EN 13194 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Acetic acid; German version EN 13194:2008 DIN
۱۶۲ DIN EN 13242 ۲۰۰۸ Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction; German version EN 13242:2002+A1:2007 DIN
۱۶۳ DIN EN 13274-7 ۲۰۰۸ Respiratory protective devices – Methods of test – Part 7: Determination of particle filter penetration; German version EN 13274-7:2008 DIN
۱۶۴ DIN EN 1337-8 ۲۰۰۸ Structural bearings – Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings; German version EN 1337-8:2007 DIN
۱۶۵ DIN EN 13384-1 ۲۰۰۸ Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 1: Chimneys serving one appliance; German version EN 13384-1:2002+A2:2008 DIN
۱۶۶ DIN EN 13480-1 ۲۰۰۸ Metallic industrial piping – Part 1: General; German version EN 13480-1:2002+A2:2008 DIN
۱۶۷ DIN EN 13501-2 ۲۰۰۸ Fire classification of construction products and building elements – Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services; German version EN 13501-2:2007+A1:2009 DIN
۱۶۸ DIN EN 13565-1 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Foam systems – Part 1: Requirements and test methods for components; German version EN 13565-1:2003+A1:2007 DIN
۱۶۹ DIN EN 13588 ۲۰۰۸ Bitumen and bituminous binders – Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test; German version EN 13588:2008 DIN
۱۷۰ DIN EN 13589 ۲۰۰۸ Bitumen and bituminous binders – Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method DIN
۱۷۱ DIN EN 13592 ۲۰۰۸ Plastics sacks for household waste collection – Types, requirements and test methods (includes Amendment A1:2007 + Corrigendum AC:2008) DIN
۱۷۲ DIN EN 13597 ۲۰۰۸ Railway applications – Rubber suspension components – Rubber diaphragms for pneumatic suspension springs; German version EN 13597:2003 DIN
۱۷۳ DIN EN 13606-3 ۲۰۰۸ Health informatics – Electronic health record communication – Part 3: Reference archetypes and term lists; English version EN 13606-3:2008 DIN
۱۷۴ DIN EN 13611 ۲۰۰۸ Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances – General requirements DIN
۱۷۵ DIN EN 1366-9 ۲۰۰۸ Fire resistance tests for service installations – Part 9: Single compartment smoke extraction ducts DIN
۱۷۶ DIN EN 1367-4 ۲۰۰۸ Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 4: Determination of drying shrinkage; German version EN 1367-4:2008 DIN
۱۷۷ DIN EN 13674-1 ۲۰۰۸ Railway applications – Track – Rail – Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and above (includes Amendment A1:2007) DIN
۱۷۸ DIN EN 13731 ۲۰۰۸ Lifting bag systems for fire and rescue service use – Safety and performance requirements; German version EN 13731:2007 DIN
۱۷۹ DIN EN 13755 ۲۰۰۸ Natural stone test methods – Determination of water absorption at atmospheric pressure; German version EN 13755:2008 DIN
۱۸۰ DIN EN 13791 ۲۰۰۸ Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components DIN
۱۸۱ DIN EN 13803-2 ۲۰۰۸ Railway applications – Track – Track alignment design parameters – Track gauges 1435 mm and wider – Part 2: Switches and crossings and comparable alignment design situations with abrupt changes of curvature; German version EN 13803-2:2006+A1:2009 DIN
۱۸۲ DIN EN 13848-5 ۲۰۰۸ Railway applications – Track – Track geometry quality – Part 5: Geometric quality levels – Plain line; German version EN 13848-5:2008+A1:2010 DIN
۱۸۳ DIN EN 1386 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery; German version EN 13861:2002 DIN
۱۸۴ DIN EN 13948 ۲۰۰۸ Flexible sheets for waterproofing – Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing – Determination of resistance to root penetration; German version EN 13948:2007 DIN
۱۸۵ DIN EN 13971 ۲۰۰۸ Carbonate liming materials – Determination of reactivity – Potentiometric titration method with hydrochloric acid; German version EN 13971:2008 DIN
۱۸۶ DIN EN 14033-2 ۲۰۰۸ Railway applications – Track – Railbound construction and maintenance machines – Part 2: Technical requirements for working; German version EN 14033-2:2008 DIN
۱۸۷ DIN EN 14041 ۲۰۰۸ Resilient, textile and laminate floor coverings – Essential characteristics (includes Corrigenda AC:2005 + AC:2006) DIN
۱۸۸ DIN EN 1407 ۲۰۰۸ Pressure relief valves for LPG tanks – Ancillary equipment; German version EN 14071:2004 DIN
۱۸۹ DIN EN 1408 ۲۰۰۸ Timber structures – Glued laminated timber – Requirements DIN
۱۹۰ DIN EN 14081-4 ۲۰۰۸ Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 4: Machine grading – Grading machine settings for machine controlled systems; German version EN 14081-4:2009 DIN
۱۹۱ DIN EN 1409 ۲۰۰۸ Aerospace – Space product assurance – Flammability testing for the screening of space materials; German and English version EN 14090:2002 DIN
۱۹۲ DIN EN 1410 ۲۰۰۸ Aerospace – Space product assurance – The determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment; German and English version EN 14100:2001 DIN
۱۹۳ DIN EN 14123 ۲۰۰۸ Foodstuffs – Determination of aflatoxin B<sub>1</sub> and the sum of aflatoxin B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, G<sub>1</sub> and G<sub>2</sub> in hazelnuts, peanuts, pistachios, figs and paprika powder – High performance liquid chromatographic method with post-column derivatisation and immunoaffinity column cleanup; German version EN 14123:2007 DIN
۱۹۴ DIN EN 14164 ۲۰۰۸ Foodstuffs – Determination of vitamin B<sub>6</sub> by HPLC; German version EN 14164:2008 DIN
۱۹۵ DIN EN 14186 ۲۰۰۸ Advanced technical ceramics – Mechanical properties of ceramic composites at room temperature – Determination of elastic properties by an ultrasonic technique; German version EN 14186:2007 DIN
۱۹۶ DIN EN 14214 Berichtigung 2 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۹۷ DIN EN 14236 ۲۰۰۸ Ultrasonic domestic gas meters DIN
۱۹۸ DIN EN 14253 ۲۰۰۸ Mechanical vibration – Measurement and calculation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to health – Practical guidance; German version EN 14253:2003+A1:2007 DIN
۱۹۹ DIN EN 14255-3 ۲۰۰۸ Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation – Part 3: UV-Radiation emitted by the sun DIN
۲۰۰ DIN EN 1434-2 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Heat meters – Part 2: Constructional requirements Corrigendum 1 to English version of DIN EN 1434-2:2007-05 DIN
۲۰۱ DIN EN 14342 ۲۰۰۸ Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking (includes Amendment A1:2008) DIN
۲۰۲ DIN EN 14349 ۲۰۰۸ Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action – Test method and requirements (phase 2, step 2); German version EN 14349:2007 DIN
۲۰۳ DIN EN 14353 ۲۰۰۸ Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods; German version EN 14353:2007+A1:2010 DIN
۲۰۴ DIN EN 14387 ۲۰۰۸ Respiratory protective devices – Gas filter(s) and combined filter(s) – Requirements, testing, marking; German version EN 14387:2004+A1:2008 DIN
۲۰۵ DIN EN 14389-1 ۲۰۰۸ Road traffic noise reducing devices – Procedures for assessing long term performance – Part 1: Acoustical characteristics; German version EN 14389-1:2007 DIN
۲۰۶ DIN EN 1439 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Requirements for anodised products for use in contact with foodstuff; German version EN 14392:2007 DIN
۲۰۷ DIN EN 14392 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Requirements for anodised products for use in contact with foodstuff; German version EN 14392:2007 DIN
۲۰۸ DIN EN 14399-7 ۲۰۰۸ High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 7: System HR – Countersunk head bolt and nut assemblies; German version EN 14399-7:2007 DIN
۲۰۹ DIN EN 14399-8 ۲۰۰۸ High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 8: System HV – Hexagon fit bolt and nut assemblies; German version EN 14399-8:2007 DIN
۲۱۰ DIN EN 1440 ۲۰۰۸ LPG equipment and accessories – Periodic inspection of transportable refillable LPG cylinders; German version EN 1440:2008 DIN
۲۱۱ DIN EN 1442 ۲۰۰۸ LPG equipment and accessories – Transportable refillable welded steel cylinders for LPG – Design and construction; German version EN 1442:2006+A1:2008 DIN
۲۱۲ DIN EN 14428 ۲۰۰۸ Shower enclosures – Functional requirements and test methods; German version EN 14428:2004+A1:2008 DIN
۲۱۳ DIN EN 14459 ۲۰۰۸ Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning appliances – Methods for classification and assessment; German version EN 14459:2007 DIN
۲۱۴ DIN EN 14463 ۲۰۰۸ Health informatics – A syntax to represent the content of medical classification systems – ClaML; English version EN 14463:2007 DIN
۲۱۵ DIN EN 14466 ۲۰۰۸ Fire-fighting pumps – Portable pumps – Safety and performance requirements, tests; German version EN 14466:2005+A1:2008 DIN
۲۱۶ DIN EN 14488-4 ۲۰۰۸ Testing sprayed concrete – Part 4: Bond strength of cores by direct tension (includes Amendment A1:2008) DIN
۲۱۷ DIN EN 14500 ۲۰۰۸ Blinds and shutters – Thermal and visual comfort – Test and calculation methods; German version EN 14500:2008 DIN
۲۱۸ DIN EN 14511-1 ۲۰۰۸ Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 1: Terms and definitions DIN
۲۱۹ DIN EN 14511-2 ۲۰۰۸ Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 2: Test conditions DIN
۲۲۰ DIN EN 14511-3 ۲۰۰۸ Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 3: Test methods; German version prEN 14511-3:2009 DIN
۲۲۱ DIN EN 14511-4 ۲۰۰۸ Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 4: Requirements DIN
۲۲۲ DIN EN 14566 ۲۰۰۸ Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems – Definitions, requirements and test methods; German version EN 14566:2008+A1:2009 DIN
۲۲۳ DIN EN 14617-8 ۲۰۰۸ Agglomerated stone – Test methods – Part 8: Determination of resistance to fixing (dowel hole); German version EN 14617-8:2007 DIN
۲۲۴ DIN EN 14637 ۲۰۰۸ Building hardware – Electrically controlled hold-open systems for fire/smoke door assemblies – Requirements, test methods, application and maintenance; German version EN 14637:2007 DIN
۲۲۵ DIN EN 1466 ۲۰۰۸ Child care articles – Carry cots and stands – Safety requirements and test methods; German version EN 1466:2004+A1:2007 DIN
۲۲۶ DIN EN 14678-2 ۲۰۰۸ LPG equipment and accessories – Equipment for Liquefied Petroleum Gas automotive filling stations – Part 2: Components other than dispensers, and installation requirements; German version EN 14678-2:2007 DIN
۲۲۷ DIN EN 14682 ۲۰۰۸ Safety of children’s clothing – Cords and drawstrings on children’s clothing – Specifications; German version EN 14682:2007 DIN
۲۲۸ DIN EN 1470 ۲۰۰۸ Determination of the elasticity of fabrics – Part 2: Multiaxial tests; German version EN 14704-2:2007 DIN
۲۲۹ DIN EN 14707 ۲۰۰۸ Thermal insulating products for building equipment and industrial installations – Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation; German version EN 14707:2005+A1:2007 DIN
۲۳۰ DIN EN 14710-1 ۲۰۰۸ Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps without primer – Part 1: Classification, general and safety requirements; German version EN 14710-1:2005+A2:2008 DIN
۲۳۱ DIN EN 14710-2 ۲۰۰۸ Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps without primer – Part 2: Verification of general and safety requirements; German version EN 14710-2:2005+A2:2008 DIN
۲۳۲ DIN EN 14753 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel; German version EN 14753:2007 DIN
۲۳۳ DIN EN 14761 ۲۰۰۸ Wood flooring – Solid wood parquet – Vertical finger, wide finger and module brick; German version EN 14761:2006+A1:2008 DIN
۲۳۴ DIN EN 14765 ۲۰۰۸ Bicycles for young children – Safety requirements and test methods (includes Amendment A1:2008) DIN
۲۳۵ DIN EN 14805 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology; German version EN 14805:2008 DIN
۲۳۶ DIN EN 14809 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Surfaces for sports areas – Determination of vertical deformation Corrigendum 1 to English version of DIN EN 14809:2006-03 DIN
۲۳۷ DIN EN 14814 ۲۰۰۸ Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure – Specifications; German version EN 14814:2007 DIN
۲۳۸ DIN EN 1486 ۲۰۰۸ Protective clothing for fire-fighters – Test methods and requirements for reflective clothing for specialised fire-fighting; German version EN 1486:2007 DIN
۲۳۹ DIN EN 14879-4 ۲۰۰۸ Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 4: Linings on metallic components; German version EN 14879-4:2007 DIN
۲۴۰ DIN EN 14886 ۲۰۰۸ Plastics and rubber machines – Bandknife cutting machines for block foams – Safety requirements; German version EN 14886:2008 DIN
۲۴۱ DIN EN 14930 ۲۰۰۸ Agricultural and forestry machinery and gardening equipment – Pedestrian controlled and hand-held machines – Determination of accessibility of hot surfaces; German version EN 14930:2007+A1:2009 DIN
۲۴۲ DIN EN 14944-3 ۲۰۰۸ Influence of cementitious products on water intended for human consumption – Test methods – Part 3: Migration of substances from factory-made cementitious products; German version EN 14944-3:2007 DIN
۲۴۳ DIN EN 14989-2 ۲۰۰۸ Chimneys – Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications – Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances; German version EN 14989-2:2007 DIN
۲۴۴ DIN EN 15004-1 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified); German version EN 15004-1:2008 DIN
۲۴۵ DIN EN 15004-10 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 extinguishant (ISO 14520-15:2005, modified); German version EN 15004-10:2008 DIN
۲۴۶ DIN EN 15004-2 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2006, modified); German version EN 15004-2:2008 DIN
۲۴۷ DIN EN 15004-3 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant (ISO 14520-6:2006, modified); German version EN 15004-3:2008 DIN
۲۴۸ DIN EN 3-9 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Portable fire extinguishers – Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers Corrigendum 1 to English version of DIN EN 3-9:2007-02 DIN
۲۴۹ DIN EN 3016 ۲۰۰۸ Aerospace series – Washers countersunk, load spreading – Heat resisting steel; German and English version EN 3016:2008 DIN
۲۵۰ DIN EN 3017 ۲۰۰۸ Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) – User-to-User Signalling (UUS) – Service description, Stage 1 (GSM 02.87 version 7.1.2 Release 1998) (Endorsement of the English version EN 301702 V 7.1.2 (1999-12) as German standard) DIN
۲۵۱ DIN EN 3019 ۲۰۰۸ Corporate telecommunication Networks (CN) – Signalling interworking between QSIG and H.323 – Generic functional protocol for the support of supplementary services (ISO/IEC 21409 (2001), modified) (Endorsement of the English version EN 301905 V 1.1.1 (2003-02) as German standard) DIN
۲۵۲ DIN EN 3020 ۲۰۰۸ Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service – Part 1: Technical characteristics and test methods (Endorsement of the English version EN 302017-1 V1.1.1 (2005-09) as German standard) DIN
۲۵۳ DIN EN 30326-1-A1 ۲۰۰۸ N/A DIN
۲۵۴ DIN EN 3043 ۲۰۰۸ Aerospace series – Fasteners, externally threaded, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) – Classification: 900 MPa/650 ?C, manufacturing method optional – Technical specification; German and English version EN 3043:2008 DIN
۲۵۵ DIN EN 3059 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in steel with flanged alignment housing, cadmium plated – Dimensions and loads; German and English version EN 3059:2007 DIN
۲۵۶ DIN EN 3060 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in steel, cadmium plated, with flanged alignment housing, cadmium plated – Dimensions and loads; German and English version EN 3060:2007 DIN
۲۵۷ DIN EN 3061 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in corrosion resisting steel, with flanged alignment housing – Dimensions and loads; German and English version EN 3061:2007 DIN
۲۵۸ DIN EN 3155-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 004: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class T – Product standard; German and English version EN 3155-004:2007 DIN
۲۵۹ DIN EN 3155-029 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 029: Contacts, electrical, coaxial, shielded, size 16, female, type D, crimp, class R – Product standard; German and English version EN 3155-029:2007 DIN
۲۶۰ DIN EN 3155-035 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 035: Contacts, electrical, triaxial, size 08, female, type D, crimp, class R – Product standard; German and English version EN 3155-035:2006 DIN
۲۶۱ DIN EN 3155-039 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 039: Contacts, electrical, coaxial, size 16, female, type D, solder, class R – Product standard; German and English version EN 3155-039:2007 DIN
۲۶۲ DIN EN 3155-040 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 040: Contacts, electrical, coaxial, size 12, male, type D, solder, class R – Product standard; German and English version EN 3155-040:2007 DIN
۲۶۳ DIN EN 3155-041 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 041: Contacts, electrical, coaxial, size 12, female, type D, solder, class R – Product standard; German and English version EN 3155-041:2007 DIN
۲۶۴ DIN EN 3155-044 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 044: Contacts, electrical, male 044, type A, double crimping, class T – Product standard; German and English version EN 3155-044:2007 DIN
۲۶۵ DIN EN 3155-046 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 046: Contacts, electrical, male, type A, double crimping, class S – Product standard; German and English version EN 3155-046:2007 DIN
۲۶۶ DIN EN 3155-047 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 047: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class S – Product standard; German and English version EN 3155-047:2007 DIN
۲۶۷ DIN EN 3155-052 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 052: Contacts, electrical, male 052, type A, crimp, class S – Product standard; German and English version EN 3155-052:2007 DIN
۲۶۸ DIN EN 3155-053 ۲۰۰۸ Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 053: Contacts, electrical, female 053, type A, crimp, class S – Product standard; German and English version EN 3155-053:2007 DIN
۲۶۹ DIN EN 3240 ۲۰۰۸ Aerospace series – Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), uncoated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/425 ?C; German and English version EN 3240:2007 DIN
۲۷۰ DIN EN 3293 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, T-head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), uncoated – Classification: 1275 MPa/650 ?C; German and English version EN 3293:2008 DIN
۲۷۱ DIN EN 3299 ۲۰۰۸ Aerospace series – Shaft-nuts and threaded rings, self-locking, right- or left-hand MJ threads, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated – Technical specification; German and English version EN 3299:2007 DIN
۲۷۲ DIN EN 3301 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, T-head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535), uncoated – Classification: 1000 MPa/550 ?C; German and English version EN 3301:2007 DIN
۲۷۳ DIN EN 3302 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535) – Classification: 1000 MPa/550 ?C – Technical specification; German and English version EN 3302:2007 DIN
۲۷۴ DIN EN 15004-4 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant (ISO 14520-8:2006, modified); German version EN 15004-4:2008 DIN
۲۷۵ DIN EN 15004-5 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO 14520-9:2006, modified); German version EN 15004-5:2008 DIN
۲۷۶ DIN EN 15004-6 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO 14520-10:2005, modified); German version EN 15004-6:2008 DIN
۲۷۷ DIN EN 15004-7 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant (ISO 14520-12:2005, modified); German version EN 15004-7:2008 DIN
۲۷۸ DIN EN 15004-8 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO 14520-13:2005, modified); German version EN 15004-8:2008 DIN
۲۷۹ DIN EN 15004-9 ۲۰۰۸ Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant (ISO 14520-14:2005, modified) DIN
۲۸۰ DIN EN 1501-3 ۲۰۰۸ Refuse collection vehicles and their associated lifting devices – General requirements and safety requirements – Part 3: Front loaded refuse collection vehicles; German version EN 1501-3:2008 DIN
۲۸۱ DIN EN 1501-4 ۲۰۰۸ Refuse collection vehicles and their associated lifting devices – General requirements and safety requirements – Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles; German version EN 1501-4:2007 DIN
۲۸۲ DIN EN 15012 ۲۰۰۸ Plastics piping systems – Soil and waste discharge systems within the building structure – Performance characteristics for pipes, fittings and their joints; German version EN 15012:2007 DIN
۲۸۳ DIN EN 15014 ۲۰۰۸ Plastics piping systems – Buried and above ground systems for water and other fluids under pressure – Performance characteristics for pipes, fittings and their joints; German version EN 15014:2007 DIN
۲۸۴ DIN EN 15015 ۲۰۰۸ Plastics piping systems – Systems for hot and cold water not intended for human consumption – Performance characteristics for pipes, fittings and their joints; German version EN 15015:2007 DIN
۲۸۵ DIN EN 15027 ۲۰۰۸ Transportable wall saw and wire saw equipment for job site – Safety; German version EN 15027:2007+A1:2009 DIN
۲۸۶ DIN EN 15032 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of swimming pool water – Trichloroisocyanuric acid; German version EN 15032:2006+A1:2008 DIN
۲۸۷ DIN EN 15037-1 ۲۰۰۸ Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 1: Beams; German version EN 15037-1:2008 DIN
۲۸۸ DIN EN 15067 ۲۰۰۸ Plastics and rubber machines – Film converting machines for bags and sacks – Safety requirements; German version EN 15067:2007 DIN
۲۸۹ DIN EN 15069 ۲۰۰۸ Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel; German version EN 15069:2008 DIN
۲۹۰ DIN EN 15072 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of swimming pool water – Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous; German version EN 15072:2006+A1:2008 DIN
۲۹۱ DIN EN 15073 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of swimming pool water – Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate; German version EN 15073:2006+A1:2008 DIN
۲۹۲ DIN EN 15081 ۲۰۰۸ Industrial valves – Mounting kits for part-turn valve actuator attachment; German version EN 15081:2007 DIN
۲۹۳ DIN EN 15085-1 ۲۰۰۸ Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 1: General; German version EN 15085-1:2007 DIN
۲۹۴ DIN EN 15085-2 ۲۰۰۸ Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 2: Quality requirements and certification of welding manufacturer; German version EN 15085-2:2007 DIN
۲۹۵ DIN EN 15085-3 ۲۰۰۸ Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 3: Design requirements; German version EN 15085-3:2007 DIN
۲۹۶ DIN EN 15085-4 ۲۰۰۸ Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 4: Production requirements; German version EN 15085-4:2007 DIN
۲۹۷ DIN EN 15085-5 ۲۰۰۸ Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 5: Inspection, testing and documentation; German version EN 15085-5:2007 DIN
۲۹۸ DIN EN 15091 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware; German version EN 15091:2006, Corrigenda to DIN EN 15091:2007-03; German version EN 15091:2006/AC:2007 DIN
۲۹۹ DIN EN 15092 ۲۰۰۸ Building valves – Inline hot water supply tempering valves – Tests and requirements; German version EN 15092:2008 DIN
۳۰۰ DIN EN 15095 ۲۰۰۸ Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts – Safety requirements; German version EN 15095:2007+A1:2008 DIN
۳۰۱ DIN EN 15096 ۲۰۰۸ Devices to prevent pollution by backflow of potable water – Hose Union anti-vacuum valves – DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D – General technical specification; German version EN 15096:2008 DIN
۳۰۲ DIN EN 15102 ۲۰۰۸ Decorative wallcoverings – Roll and panel form products; German version EN 15102:2007 DIN
۳۰۳ DIN EN 15116 ۲۰۰۸ Ventilation in buildings – Chilled beams – Testing and rating of active chilled beams; German version EN 15116:2008 DIN
۳۰۴ DIN EN 15162 ۲۰۰۸ Machines and plants for mining and tooling of natural stone – Safety requirements for gang saws; German version EN 15162:2008 DIN
۳۰۵ DIN EN 15163 ۲۰۰۸ Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone – Safety – Requirements for diamond wire saws; German version EN 15163:2008 DIN
۳۰۶ DIN EN 15164 ۲۰۰۸ Machines and plants for mining and tooling of natural stone – Safety – Requirements for chain- and belt-slotting machines; German version EN 15164:2008 DIN
۳۰۷ DIN EN 15193 ۲۰۰۸ Energy performance of buildings – Energy requirements for lighting; German version EN 15193:2007 DIN
۳۰۸ DIN EN 15199-3 ۲۰۰۸ Petroleum products – Determination of boiling range distribution by gas chromatography method – Part 3: Crude oil; German version EN 15199-3:2008 DIN
۳۰۹ DIN EN 15216 ۲۰۰۸ Characterization of waste – Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates; German version EN 15216:2007 DIN
۳۱۰ DIN EN 15219 ۲۰۰۸ Water conditioning equipment inside buildings – Nitrate removal devices – Requirements for performance, safety and testing; German version EN 15219:2006+A1:2007 DIN
۳۱۱ DIN EN 15227 ۲۰۰۸ Railway applications – Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies; German version EN 15227:2008+A1:2010 DIN
۳۱۲ DIN EN 15254-4 ۲۰۰۸ Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 4: Glazed constructions; German version EN 15254-4:2008 DIN
۳۱۳ DIN EN 15259 ۲۰۰۸ Air quality – Measurement of stationary source emissions – Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report; German version EN 15259:2007 DIN
۳۱۴ DIN EN 15267-3 ۲۰۰۸ Air quality – Certification of automated measuring systems – Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources; German version EN 15267-3:2007 DIN
۳۱۵ DIN EN 15270 ۲۰۰۸ Pellet burners for small heating boilers – Definitions, requirements, testing, marking; German version EN 15270:2007 DIN
۳۱۶ DIN EN 15274 ۲۰۰۸ General purpose adhesives for structural assembly – Requirements and test methods; German version EN 15274:2007 DIN
۳۱۷ DIN EN 15275 ۲۰۰۸ Structural adhesives – Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures DIN
۳۱۸ DIN EN 15283-1 ۲۰۰۸ Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement; German version EN 15283-1:2008+A1:2009 DIN
۳۱۹ DIN EN 15283-2 ۲۰۰۸ Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 2: Gypsum fibre boards; German version EN 15283-2:2008+A1:2009 DIN
۳۲۰ DIN EN 15285 ۲۰۰۸ Agglomerated stone – Modular tiles for flooring and stairs (internal and external); German version EN 15285:2008 DIN
۳۲۱ DIN EN 15287-2 ۲۰۰۸ Chimneys – Design, installation and commissioning of chimneys – Part 2: Chimneys for roomsealed appliances DIN
۳۲۲ DIN EN 15308 ۲۰۰۸ Characterization of waste – Determination of selected polychlorinated biphenyls (PCB) in solid waste by using capillary gas chromatography with electron capture or mass spectrometric detection; German version EN 15308:2008 DIN
۳۲۳ DIN EN 15316-3-1 ۲۰۰۸ Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 3-1: Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements); German version EN 15316-3-1:2007 DIN
۳۲۴ DIN EN 15316-3-2 ۲۰۰۸ Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution DIN
۳۲۵ DIN EN 15316-3-3 ۲۰۰۸ Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 3-3: Domestic hot water systems, generation DIN
۳۲۶ DIN EN 15316-4-1 ۲۰۰۸ Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-1: Space heating generation systems, combustion systems (boilers); German version EN 15316-4-1:2008 DIN
۳۲۷ DIN EN 15316-4-2 ۲۰۰۸ Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems; Deutsche Fassung DIN EN 15316-4-2:2008-09 DIN
۳۲۸ DIN EN 15318 ۲۰۰۸ Design and application of gypsum blocks; German version EN 15318:2007 DIN
۳۲۹ DIN EN 15320 ۲۰۰۸ Identification card systems – Surface transport applications – Interoperable Public Transport Applications – Framework; German version EN 15320:2007 DIN
۳۳۰ DIN EN 15330-1 ۲۰۰۸ Surfaces for sports areas – Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use – Part 1: Specification for synthetic turf; German version EN 15330-1:2007 DIN
۳۳۱ DIN EN 15330-2 ۲۰۰۸ Surfaces for sports areas – Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use – Part 2: Specification for needle-punched surfaces; German version EN 15330-2:2008 DIN
۳۳۲ DIN EN 15332 ۲۰۰۸ Heating boilers – Energy assessment of hot water storage systems; German version EN 15332:2007 DIN
۳۳۳ DIN EN 15333-1 ۲۰۰۸ Respiratory equipment – Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus – Part 1: Demand apparatus; German version EN 15333-1:2008 DIN
۳۳۴ DIN EN 15342 ۲۰۰۸ Plastics – Recycled Plastics – Characterization of polystyrene (PS) recyclates; German version EN 15342:2007 DIN
۳۳۵ DIN EN 15343 ۲۰۰۸ Plastics – Recycled Plastics – Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content; German version EN 15343:2007 DIN
۳۳۶ DIN EN 15344 ۲۰۰۸ Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates; German version EN 15344:2007 DIN
۳۳۷ DIN EN 15345 ۲۰۰۸ Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates; German version EN 15345:2007 DIN
۳۳۸ DIN EN 15346 ۲۰۰۸ Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates; German version EN 15346:2007 DIN
۳۳۹ DIN EN 15347 ۲۰۰۸ Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of plastics wastes; German version EN 15347:2007 DIN
۳۴۰ DIN EN 15348 ۲۰۰۸ Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates; German version EN 15348:2007 DIN
۳۴۱ DIN EN 15362 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of swimming pool water – Sodium carbonate; German version EN 15362:2007 DIN
۳۴۲ DIN EN 15363 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of swimming pool water – Chlorine; German version EN 15363:2007 DIN
۳۴۳ DIN EN 15368 ۲۰۰۸ Hydraulic binder for non-structural applications – Definition, specifications and conformity criteria DIN
۳۴۴ DIN EN 15372 ۲۰۰۸ Furniture – Strength, durability and safety – Requirements for non-domestic tables DIN
۳۴۵ DIN EN 15376 ۲۰۰۸ Automotive fuels – Ethanol as a blending component for petrol – Requirements and test methods; German version EN 15376:2007+A1:2009 DIN
۳۴۶ DIN EN 15377-2 ۲۰۰۸ N/A DIN
۳۴۷ DIN EN 15384 ۲۰۰۸ Packaging – Flexible aluminium tubes – Test method to determine the porosity of the internal coating; German version EN 15384:2007 DIN
۳۴۸ DIN EN 15386 ۲۰۰۸ Packaging – Flexible laminate and plastic tubes – Test method to determine the print adhesion; German version EN 15386:2007 DIN
۳۴۹ DIN EN 15388 ۲۰۰۸ Agglomerated stone – Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen tops DIN
۳۵۰ DIN EN 15389 ۲۰۰۸ Industrial valves – Performance characteristics of thermoplastic valves when used as construction products; German version EN 15389:2008 DIN
۳۵۱ DIN EN 15416-2 ۲۰۰۸ Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic – Test methods – Part 2: Static load test of multiple bondline specimens in compression shear; German version EN 15416-2:2007 DIN
۳۵۲ DIN EN 15416-3 ۲۰۰۸ Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic – Test methods – Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear; German version EN 15416-3:2007+A1:2010 DIN
۳۵۳ DIN EN 15421 ۲۰۰۸ Packaging – Flexible aluminium tubes – Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering; German version EN 15421:2007 DIN
۳۵۴ DIN EN 15422 ۲۰۰۸ Precast concrete products – Specification of glassfibres for reinforcement of mortars and concretes; German version EN 15422:2008 DIN
۳۵۵ DIN EN 15423 ۲۰۰۸ Ventilation for buildings – Fire precautions for air distribution systems in buildings; German version EN 15423:2008 DIN
۳۵۶ DIN EN 15425 ۲۰۰۸ Adhesives – One component polyurethane for load bearing timber structures – Classification and performance requirements; German version EN 15425:2008 DIN
۳۵۷ DIN EN 15426 ۲۰۰۸ Candles – Specification for sooting behaviour; German version EN 15426:2007 DIN
۳۵۸ DIN EN 15429-1 ۲۰۰۸ Sweepers – Part 1: Classification and Terminology; German version EN 15429-1:2007 DIN
۳۵۹ DIN EN 15430-1 ۲۰۰۸ Winter and road service area maintenance equipments – Data acquisition and transmission – Part 1: In vehicle data acquisition DIN
۳۶۰ DIN EN 15431 ۲۰۰۸ Winter and road service area maintenance equipments – Power system and related controls – Interchangeability and performance requirements; German version EN 15431:2008 DIN
۳۶۱ DIN EN 15432 ۲۰۰۸ Winter and road service area maintenance equipments – Front-mounted equipments – Interchangeability; German version EN 15432:2008 DIN
۳۶۲ DIN EN 15433-1 ۲۰۰۸ Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 1: General requirements; German version EN 15433-1:2007 DIN
۳۶۳ DIN EN 15433-2 ۲۰۰۸ Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 2: Data acquisition and general requirements for measuring equipment; German version EN 15433-2:2007 DIN
۳۶۴ DIN EN 15433-3 ۲۰۰۸ Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 3: Data validity check and data editing for evaluation; German version EN 15433-3:2007 DIN
۳۶۵ DIN EN 15433-4 ۲۰۰۸ Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 4: Data evaluation; German version EN 15433-4:2007 DIN
۳۶۶ DIN EN 15433-5 ۲۰۰۸ Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 5: Derivation of test specifications; German version EN 15433-5:2007 DIN
۳۶۷ DIN EN 15433-6 ۲۰۰۸ Transportation loads – Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads – Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports; German version EN 15433-6:2007 DIN
۳۶۸ DIN EN 15435 ۲۰۰۸ Precast concrete products – Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks – Product properties and performance; German version EN 15435:2008 DIN
۳۶۹ DIN EN 15445 ۲۰۰۸ Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors – Qualification of fugitive dust sources by Reverse Dispersion Modelling; German version EN 15445:2008 DIN
۳۷۰ DIN EN 15446 ۲۰۰۸ Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors – Measurement of fugitive emission of vapours generating from equipment and piping leaks; German version EN 15446:2008 DIN
۳۷۱ DIN EN 15456 ۲۰۰۸ Heating boilers – Electrical power consumption for heat generators – System boundaries – Measurements; German version EN 15456:2008 DIN
۳۷۲ DIN EN 15459 ۲۰۰۸ Energy performance of buildings – Economic evaluation procedure for energy systems in buildings; German version EN 15459:2007 DIN
۳۷۳ DIN EN 15460 ۲۰۰۸ Water quality – Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes; German version EN 15460:2007 DIN
۳۷۴ DIN EN 15461 ۲۰۰۸ Railway applications – Noise emission – Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements; German version EN 15461:2008+A1:2010 DIN
۳۷۵ DIN EN 15468 ۲۰۰۸ Laminate floor coverings – Elements with directly applied printing and resin surface layer – Specifications, requirements and test methods; German version EN 15468:2007 DIN
۳۷۶ DIN EN 15469 ۲۰۰۸ Petroleum products – Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection; German version EN 15469:2007 DIN
۳۷۷ DIN EN 15470 ۲۰۰۸ Liquefied petroleum gases – Determination of dissolved residues – High temperature Gas chromatographic method; German version EN 15470:2007 DIN
۳۷۸ DIN EN 15471 ۲۰۰۸ Liquefied petroleum gases – Determination of dissolved residues – High-temperature gravimetric method; German version EN 15471:2007 DIN
۳۷۹ DIN EN 15482 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Sodium permanganate; German version EN 15482:2007 DIN
۳۸۰ DIN EN 15492 ۲۰۰۸ Ethanol as a blending component for petrol – Determination of inorganic chloride and sulfate content – Ion chromatographic method DIN
۳۸۱ DIN EN 15493 ۲۰۰۸ Candles – Specification for fire safety; German version EN 15493:2007 DIN
۳۸۲ DIN EN 15494 ۲۰۰۸ Candles – Product safety labels; German version EN 15494:2007 DIN
۳۸۳ DIN EN 15495 ۲۰۰۸ Non destructive testing – Acoustic emission – Examination of metallic pressure equipment during proof testing – Zone location of AE sources; German version EN 15495:2007 DIN
۳۸۴ DIN EN 15496 ۲۰۰۸ Cycles – Requirements and test methods for cycle locks; German version EN 15496:2008 DIN
۳۸۵ DIN EN 15498 ۲۰۰۸ Precast concrete products – Wood-chip concrete shuttering blocks – Product properties and performance; German version EN 15498:2008 DIN
۳۸۶ DIN EN 15505 ۲۰۰۸ Foodstuffs – Determination of trace elements – Determination of sodium and magnesium by flame atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion; German version EN 15505:2008 DIN
۳۸۷ DIN EN 15509 ۲۰۰۸ Road transport and traffic telematics – Electronic fee collection – Interoperability application profile for DSRC; English version EN 15509:2007 DIN
۳۸۸ DIN EN 15513 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of swimming pool water – Carbon dioxide; German version EN 15513:2007 DIN
۳۸۹ DIN EN 15514 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of swimming pool water – Hydrochloric acid; German version EN 15514:2007 DIN
۳۹۰ DIN EN 15517 ۲۰۰۸ Foodstuffs – Determination of trace elements – Determination of inorganic arsenic in seaweed by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after acid extraction; German version EN 15517:2008 DIN
۳۹۱ DIN EN 15519 ۲۰۰۸ Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Preparation of an organic solvent extract; German version EN 15519:2007 DIN
۳۹۲ DIN EN 15521 ۲۰۰۸ Health informatics – Categorical structure for terminologies of human anatomy; German version EN 15521:2007 DIN
۳۹۳ DIN EN 15527 ۲۰۰۸ Characterization of waste – Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in waste using gas chromatography mass spectrometry (GC/MS); German version EN 15527:2008 DIN
۳۹۴ DIN EN 15530 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Environmental aspects of aluminium products – General guidelines for their inclusion in standards; German version EN 15530:2008 DIN
۳۹۵ DIN EN 15542 ۲۰۰۸ Ductile iron pipes, fittings and accessories – External cement mortar coating for pipes – Requirements and test methods DIN
۳۹۶ DIN EN 15543 ۲۰۰۸ Glass packaging – Finishes for bottles – Screw thread finishes for bottles for non-carbonated liquids; German version EN 15543:2008 + AC:2008 DIN
۳۹۷ DIN EN 15546-1 ۲۰۰۸ Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 1: General requirements; German version EN 15546-1:2008 DIN
۳۹۸ DIN EN 15549 ۲۰۰۸ Air quality – Standard method for the measurement of the concentration of benzo[a]pyrene in ambient air DIN
۳۹۹ DIN EN 15565 ۲۰۰۸ Tourism services – Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes; German version EN 15565:2008 DIN
۴۰۰ DIN EN 15567-1 ۲۰۰۸ Sports and recreational facilities – Ropes courses – Part 1: Construction and safety requirements; German version EN 15567-1:2007 DIN
۴۰۱ DIN EN 15567-2 ۲۰۰۸ Sports- and recreational facilities – Ropes courses – Part 2: Operation requirements; German version EN 15567-2:2007 DIN
۴۰۲ DIN EN 15570 ۲۰۰۸ Hardware for furniture – Strength and durability of hinges and their components – Hinges pivoting on a vertical axis; German version EN 15570:2008 DIN
۴۰۳ DIN EN 15586 ۲۰۰۸ Textiles – Methods of testing the fibre proof properties of fabrics: Rubbing test; German version EN 15586:2008 DIN
۴۰۴ DIN EN 15593 ۲۰۰۸ Packaging – Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs – Requirements; German version EN 15593:2008 DIN
۴۰۵ DIN EN 15602 ۲۰۰۸ Security service providers – Terminology; German version EN 15602:2008 DIN
۴۰۶ DIN EN 15608 ۲۰۰۸ Surface active agents – Quantitative determination of free fatty acid in alkylamidopropylbetaines – Gas-chromatographic method; German version EN 15608:2008 DIN
۴۰۷ DIN EN 15664-1 ۲۰۰۸ Influence of metallic materials on water intended for human consumption – Dynamic rig test for assessment of metal release – Part 1: Design and operation; German version EN 15664-1:2008 DIN
۴۰۸ DIN EN 1568-1 ۲۰۰۸ Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids; German version EN 1568-1:2008 DIN
۴۰۹ DIN EN 1568-2 ۲۰۰۸ Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids DIN
۴۱۰ DIN EN 1568-3 ۲۰۰۸ Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids DIN
۴۱۱ DIN EN 1568-4 ۲۰۰۸ Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids; German version EN 1568-4:2008 DIN
۴۱۲ DIN EN 1591-2 ۲۰۰۸ Flanges and their joints – Design rules for gasketed circular flange connections – Part 2: Gasket parameters; German version EN 1591-2:2008 DIN
۴۱۳ DIN EN 1645-1 ۲۰۰۸ Leisure accommodation vehicles – Caravans – Part 1: Habitation requirements relating to health and safety (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۱۴ DIN EN 1645-2 ۲۰۰۸ Leisure accommodation vehicles – Caravans – Part 2: User payload; German version EN 1645-2:2008 DIN
۴۱۵ DIN EN 1646-1 ۲۰۰۸ Leisure accommodation vehicles – Motor caravans – Part 1: Habitation requirements relating to health and safety (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۱۶ DIN EN 1646-2 ۲۰۰۸ Leisure accommodation vehicles – Motor caravans – Part 2: User payload; German version EN 1646-2:2008 DIN
۴۱۷ DIN EN 1647 ۲۰۰۸ Leisure accommodation vehicles – Caravan holiday homes – Habitation requirements relating to health and safety (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۱۸ DIN EN 1670 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Building hardware – Corrosion resistance – Requirements and test methods; German version EN 1670:2007, Corrigendum to DIN EN 1670:2007-06; German version EN 1670:2007/AC:2008 DIN
۴۱۹ DIN EN 1677-2 ۲۰۰۸ Components for slings – Safety – Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8; German version EN 1677-2:2000+A1:2008 DIN
۴۲۰ DIN EN 1677-3 ۲۰۰۸ Components for slings – Safety – Part 3: Forged steel self-locking hooks, Grade 8; German version EN 1677-3:2001+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1677-3:2008-06 DIN
۴۲۱ DIN EN 1710 ۲۰۰۸ Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines; German version EN 1710:2005+A1:2008 DIN
۴۲۲ DIN EN 1715-1 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 1: General requirements and technical conditions for inspection and delivery; German version EN 1715-1:2008 DIN
۴۲۳ DIN EN 1715-2 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 2: Specific requirements for electrical applications; German version EN 1715-2:2008 DIN
۴۲۴ DIN EN 1715-3 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 3: Specific requirements for mechanical uses (excluding welding); German version EN 1715-3:2008 DIN
۴۲۵ DIN EN 1715-4 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Drawing stock – Part 4: Specific requirements for welding applications; German version EN 1715-4:2008 DIN
۴۲۶ DIN EN 1756-1 ۲۰۰۸ Tail lifts – Platform lifts for mounting on wheeled vehicles – Safety requirements – Part 1: Tail lifts for goods; German version EN 1756-1:2001+A1:2008 DIN
۴۲۷ DIN EN 1762 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase) and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) – Specification; German version EN 1762:2003, Corrigendum to DIN EN 1762:2004-07; German version EN 1762:2003/AC:2007 DIN
۴۲۸ DIN EN 179 ۲۰۰۸ Welding – Multilingual list of terms for welding and related processes; Trilingual version EN 1792:2003 DIN
۴۲۹ DIN EN 1811 ۲۰۰۸ Reference test method for release of nickel from products intended to come into direct and prolonged contact with the skin (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۳۰ DIN EN 1829-2 ۲۰۰۸ High-pressure water jet machines – Safety requirements – Part 2: Hoses, hose lines and connectors DIN
۴۳۱ DIN EN 1845 ۲۰۰۸ Footwear manufacturing machines – Footwear moulding machines – Safety requirements DIN
۴۳۲ DIN EN 1857 ۲۰۰۸ Chimneys – Components – Concrete flue liners; German version EN 1857:2010 DIN
۴۳۳ DIN EN 1866-1 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Mobile fire extinguishers – Part 1: Characteristics, performance and test methods; German version EN 1866-1:2007, Corrigenda to DIN EN 1866-1:2007-10 DIN
۴۳۴ DIN EN 1870-13 ۲۰۰۸ Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 13: Horizontal beam panel sawing machines; German version EN 1870-13:2007+A1:2009 DIN
۴۳۵ DIN EN 1870-14 ۲۰۰۸ Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 14: Vertical panel sawing machines; German version EN 1870-14:2007+A1:2009 DIN
۴۳۶ DIN EN 1903 ۲۰۰۸ Adhesives – Test method for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings – Determination of dimensional changes after accelerated ageing; German version EN 1903:2008 DIN
۴۳۷ DIN EN 1912 ۲۰۰۸ Structural timber – Strength classes – Assignment of visual grades and species (includes Amendment A4:2010) DIN
۴۳۸ DIN EN 1927-1 ۲۰۰۸ Qualitative classification of softwood round timber – Part 1: Spruces and firs DIN
۴۳۹ DIN EN 1927-2 ۲۰۰۸ Qualitative classification of softwood round timber – Part 2: Pines DIN
۴۴۰ DIN EN 1927-3 ۲۰۰۸ Qualitative classification of softwood round timber – Part 3: Larches and Douglas fir DIN
۴۴۱ DIN EN 1942 ۲۰۰۸ Self adhesive tapes – Measurement of Thickness DIN
۴۴۲ DIN EN 196-7 ۲۰۰۸ Methods of testing cement – Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement; German version EN 196-7:2007 DIN
۴۴۳ DIN EN 1982 ۲۰۰۸ Copper and copper alloys – Ingots and castings; German version EN 1982:2008 DIN
۴۴۴ DIN EN 1995-1-1 ۲۰۰۸ Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings; German version EN 1995-1-1:2004+A1:2008 DIN
۴۴۵ DIN EN 1997-1 ۲۰۰۸ Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules; German version EN 1997-1:2004 + AC:2009 DIN
۴۴۶ DIN EN 200 ۲۰۰۸ Aerospace series – Metallic materials; test methods – Part 6: Bend testing DIN
۴۴۷ DIN EN 2002-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Test methods for metallic materials – Part 005: Uninterrupted creep and stress-rupture testing; German and English version EN 2002-005:2007 DIN
۴۴۸ DIN EN 2349-319 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 319: Miss test; German and English version EN 2349-319:2006 DIN
۴۴۹ DIN EN 2349-409 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 409: Ozone resistance; German and English version EN 2349-409:2007 DIN
۴۵۰ DIN EN 2349-410 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 410: Mould; German and English version EN 2349-410:2007 DIN
۴۵۱ DIN EN 2349-411 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 411: Temperature change; German and English version EN 2349-411:2007 DIN
۴۵۲ DIN EN 2349-412 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 412: Seal; German and English version EN 2349-412:2007 DIN
۴۵۳ DIN EN 2349-413 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 413: Vibration, sinusoidal and random; German and English version EN 2349-413:2007 DIN
۴۵۴ DIN EN 2349-414 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 414: Mechanical shock; German and English version EN 2349-414:2007 DIN
۴۵۵ DIN EN 2349-415 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 415: Acceleration; German and English version EN 2349-415:2007 DIN
۴۵۶ DIN EN 2349-601 ۲۰۰۸ Aerospace series – Requirements and test procedures for relays and contactors – Part 601: Compass safety distance; German and English version EN 2349-601:2007 DIN
۴۵۷ DIN EN 2424 ۲۰۰۸ Aerospace series – Marking of aerospace products; German and English version EN 2424:2008 DIN
۴۵۸ DIN EN 2465 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) – Softened – 450 MPa ??R<sub>m</sub> ??680 MPa – Bar for machining – 4 mm ??D<sub>e</sub> ??100 mm; German and English version EN 2465:2007 DIN
۴۵۹ DIN EN 2467 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) – Air melted – Softened – Plate, sheet and strip – 0,4 mm ??a ??20 mm – 520 MPa ??R<sub>m</sub> ??670 MPa; German and English version EN 2467:2007 DIN
۴۶۰ DIN EN 2624 ۲۰۰۸ Aerospace series – Pressure impulse testing of hydraulic system components; German and English version EN 2624:2007 DIN
۴۶۱ DIN EN 263 ۲۰۰۸ Sanitary appliances – Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes; German version EN 263:2008 DIN
۴۶۲ DIN EN 2714-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cables, electrical, single and multicore for general purpose – Operating temperatures between -55 ?C and 260 ?C – Part 005: Screened (spiral) and jacketed, CO<sub>2</sub> laser printable – Product standard; German and English version EN 2714-005:2006 DIN
۴۶۳ DIN EN 2714-009 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cables, electrical, single and multicore for general purpose – Operating temperatures between -55 ?C and 260 ?C – Part 009: Screened (spiral) and jacketed, YAG X3 laser printable – Product standard; German and English version EN 2714-009:2007 DIN
۴۶۴ DIN EN 2754 ۲۰۰۸ Aerospace series – Nuts, anchor, self locking, two lug, floating with counterbore – Classification: 1100 MPa/235 ?C; German and English version EN 2754:2006 DIN
۴۶۵ DIN EN 285 ۲۰۰۸ Sterilization – Steam sterilizers – Large sterilizers; German version EN 285:2006+A2:2009 DIN
۴۶۶ DIN EN 2859 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, normal hexagonal head, close tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated, metric series – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/235 ?C; German and English version EN 2859:2006 DIN
۴۶۷ DIN EN 2882 ۲۰۰۸ Aerospace series – Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in steel, cadmium plated, MoS<sub>2</sub> lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/235 ?C; German and English version EN 2882:2006 DIN
۴۶۸ DIN EN 2996-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A – Part 001: Technical specification; German and English version EN 2996-001:2006 DIN
۴۶۹ DIN EN 2996-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A – Part 004: With signal contact – Product standard; German and English version EN 2996-004:2006 DIN
۴۷۰ DIN EN 2996-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A – Part 005: With polarized signal contact – Product standard; German and English version EN 2996-005:2006 DIN
۴۷۱ DIN EN 2997-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 001: Technical specification; German and English version EN 2997-001:2006 DIN
۴۷۲ DIN EN 2997-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 2997-002:2006 DIN
۴۷۳ DIN EN 2997-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 003: Square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-003:2006 DIN
۴۷۴ DIN EN 2997-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 004: Jam-nut mounted receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-004:2006 DIN
۴۷۵ DIN EN 2997-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 005: Hermetic square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-005:2006 DIN
۴۷۶ DIN EN 2997-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 006: Hermetic jam-nut mounted receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-006:2006 DIN
۴۷۷ DIN EN 2997-007 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 007: Hermetic receptacle with round flange attached by welding or brazing – Product standard; German and English version EN 2997-007:2006 DIN
۴۷۸ DIN EN 2997-008 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 008: Plug – Product standard; German and English version EN 2997-008:2006 DIN
۴۷۹ DIN EN 2997-009 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 009: Protective cover for receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-009:2010 DIN
۴۸۰ DIN EN 2997-010 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 010: Protective cover for plug – Product standard; German and English version EN 2997-010:2010 DIN
۴۸۱ DIN EN 2997-011 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C continuous, 200 ?C continuous, 260 ?C peak – Part 011: Dummy receptacle – Product standard; German and English version EN 2997-011:2010 DIN
۴۸۲ DIN EN 3-8 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Portable fire extinguishers – Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar Corrigendum 1 to English version of DIN EN 3-8:2007-02 DIN
۴۸۳ DIN EN 3324 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PM1708 (FV 535) – Classification: 1000 MPa/550 ?C – Unplated; German and English version EN 3324:2007 DIN
۴۸۴ DIN EN 3325 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PM1708 (FV 535) – Classification: 1 000 MPa/550 ?C – Unplated; German and English version EN 3325:2007 DIN
۴۸۵ DIN EN 3326 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, D-head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (INCO 718) – Classification: 1275 MPa/650 ?C, unplated; German and English version EN 3326:2007 DIN
۴۸۶ DIN EN 3328 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, double hexagon head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting steel FE-PM38 (FV535), uncoated – Classification: 1 000 MPa/550 ?C; German and English version EN 3328:2008 DIN
۴۸۷ DIN EN 3368 ۲۰۰۸ Aerospace series – Aerospace design standard – Holes for locating pins; German and English version EN 3368:2008 DIN
۴۸۸ DIN EN 3372-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3372-001:2007 DIN
۴۸۹ DIN EN 3372-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3372-002:2007 DIN
۴۹۰ DIN EN 3372-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 003: Square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 3372-003:2007 DIN
۴۹۱ DIN EN 3372-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 005: Receptacle, hermetic, round flange, solder mounting – Product standard; German and English version EN 3372-005:2007 DIN
۴۹۲ DIN EN 3372-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 006: Protective cover for receptacle – Product standard; German and English version EN 3372-006:2007 DIN
۴۹۳ DIN EN 3372-007 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 007: Protective cover for plug – Product standard; German and English version EN 3372-007:2007 DIN
۴۹۴ DIN EN 3372-008 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 008: Free plug with grounding spring – Product standard; German and English version EN 3372-008:2007 DIN
۴۹۵ DIN EN 3372-009 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 009: Receptacle, jam nut mounting – Product standard; German and English version EN 3372-009:2007 DIN
۴۹۶ DIN EN 3372-011 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, medium and high contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating temperatures -65 ?C to 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 011: Dummy receptacle – Product standard; German and English version EN 3372-011:2007 DIN
۴۹۷ DIN EN 3373-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3373-001:2007 DIN
۴۹۸ DIN EN 3375-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3375-001:2007 DIN
۴۹۹ DIN EN 3375-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 006: Single braid – 78 Ohms – Type XM – Product standard; German and English version EN 3375-006:2006 DIN
۵۰۰ DIN EN 3375-007 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 007: Double braid – 77 Ohms – Type WW – Product standard; German and English version EN 3375-007:2006 DIN
۵۰۱ DIN EN 342 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Protective clothing – Ensembles and garments for protection against cold; German version EN 342:2004, Corrigendum to DIN EN 342:2004-09; German version EN 342:2004/AC:2008 DIN
۵۰۲ DIN EN 3431 ۲۰۰۸ Aerospace series – Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in heat resisting steel, silver plated – Classification: 1000 MPa (at ambient temperature)/425 ?C; German and English version EN 3431:2007 DIN
۵۰۳ DIN EN 3475-501 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 501: Dynamic cut-through; German and English version EN 3475-501:2006 DIN
۵۰۴ DIN EN 3475-601 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 601: Smoke density; German and English version EN 3475-601:2007 DIN
۵۰۵ DIN EN 3480 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) – Air melted – Softened – Plate – 6 mm < a ??50 mm – 500 MPa ??R<sub>m</sub> ??700 MPa; German and English version EN 3480:2007 DIN
۵۰۶ DIN EN 3487 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) – Air melted – Softened – Bar for machining – a or D ??250 mm – 500 MPa ??R<sub>m</sub> ??700 MPa; German and English version EN 3487:2007 DIN
۵۰۷ DIN EN 3488 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) – Air melted – Softened – Sheet and strip – a ??6 mm – 500 MPa ??R<sub>m</sub> ??700 MPa; German and English version EN 3488:2007 DIN
۵۰۸ DIN EN 349 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (includes Amendment A1:2008) DIN
۵۰۹ DIN EN 61158-4-1 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-11: Data-link layer protocol specification – Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2007); English version EN 61158-4-11:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۰ DIN EN 61158-4-11 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-11: Data-link layer protocol specification – Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2007); English version EN 61158-4-11:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۱ DIN EN 61158-4-12 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-12: Data-link layer protocol specification – Type 12 elements (IEC 61158-4-12:2007); English version EN 61158-4-12:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۲ DIN EN 61158-4-13 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-13: Data-link layer protocol specification – Type 13 elements (IEC 61158-4-13:2007); English version EN 61158-4-13:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۳ DIN EN 61158-4-14 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-14: Data-link layer protocol specification – Type 14 elements (IEC 61158-4-14:2007); English version EN 61158-4-14:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۴ DIN EN 61158-4-16 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-16: Data-link layer protocol specification – Type 16 elements (IEC 61158-4-16:2007); English version EN 61158-4-16:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۵ DIN EN 61158-4-17 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-17: Data-link layer protocol specification – Type 17 elements (IEC 61158-4-17:2007); English version EN 61158-4-17:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۶ DIN EN 61158-4-18 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-18: Data-link layer protocol specification – Type 18 elements (IEC 61158-4-18:2007); English version EN 61158-4-18:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۷ DIN EN 61158-4-19 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-19: Data-link layer protocol specification – Type 19 elements (IEC 61158-4-19:2007); English version EN 61158-4-19:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۸ DIN EN 61158-4-2 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-2: Data-link layer protocol specification – Type 2 elements (IEC 61158-4-2:2007); English version EN 61158-4-2:2008, only on CD-ROM DIN
۵۱۹ DIN EN 61158-4-3 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-3: Data-link layer protocol specification – Type 3 elements (IEC 61158-4-3:2007); English version EN 61158-4-3:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۰ DIN EN 61158-4-4 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-4: Data-link layer protocol specification – Type 4 elements (IEC 61158-4-4:2007); English version EN 61158-4-4:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۱ DIN EN 61158-4-7 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-7: Data-link layer protocol specification – Type 7 elements (IEC 61158-4-7:2007); English version EN 61158-4-7:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۲ DIN EN 61158-4-8 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-8: Data-link layer protocol specification – Type 8 elements (IEC 61158-4-8:2007); English version EN 61158-4-8:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۳ DIN EN 61158-5-10 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements (IEC 61158-5-10:2007); English version EN 61158-5-10:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۴ DIN EN 61158-5-11 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-11: Application layer service definition – Type 11 elements (IEC 61158-5-11:2007); English version EN 61158-5-11:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۵ DIN EN 61158-5-12 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-12: Application layer service definition – Type 12 elements (IEC 61158-5-12:2007); English version EN 61158-5-12:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۶ DIN EN 61158-5-13 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-13: Application layer service definition – Type 13 elements (IEC 61158-5-13:2007); English version EN 61158-5-13:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۷ DIN EN 61158-5-14 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-14: Application layer service definition – Type 14 elements (IEC 61158-5-14:2007); English version EN 61158-5-14:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۸ DIN EN 61158-5-15 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-15: Application layer service definition – Type 15 elements (IEC 61158-5-15:2007); English version EN 61158-5-15:2008, only on CD-ROM DIN
۵۲۹ DIN EN 61158-5-16 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-16: Application layer service definition – Type 16 elements (IEC 61158-5-16:2007); English version EN 61158-5-16:2008, only on CD-ROM DIN
۵۳۰ DIN EN 61158-5-17 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-17: Application layer service definition – Type 17 elements (IEC 61158-5-17:2007); English version EN 61158-5-17:2008, only on CD-ROM DIN
۵۳۱ DIN EN 61158-5-18 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-18: Application layer service definition – Type 18 elements (IEC 61158-5-18:2007); English version EN 61158-5-18:2008, only on CD-ROM DIN
۵۳۲ DIN EN 61158-5-19 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-19: Application layer service definition – Type 19 elements (IEC 61158-5-19:2007); English version EN 61158-5-19:2008, only on CD-ROM DIN
۵۳۳ DIN EN 61158-5-2 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-20: Application layer service definition – Type 20 elements (IEC 61158-5-20:2007); English version EN 61158-5-20:2008, only on CD-ROM DIN
۵۶۳ DIN EN ISO 16484-5 ۲۰۰۸ Building automation and control systems – Part 5: Data communication protocol (ISO/FDIS 16484-5:2010); English version FprEN ISO 16484-5:2010, only on CD-ROM DIN
۵۶۴ DIN EN ISO 16701 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Corrosion in artificial atmosphere – Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution (ISO 16701:2003); German version EN ISO 16701:2008 DIN
۵۶۵ DIN EN ISO 16784-1 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Corrosion and fouling in industrial cooling water systems – Part 1: Guidelines for conducting pilot-scale evaluation of corrosion and fouling control additives for open recirculating cooling water systems (ISO 16784-1:2006); German version EN ISO 16784-1:2008 DIN
۵۶۶ DIN EN ISO 16784-2 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Corrosion and fouling in industrial cooling water systems – Part 2: Evaluation of the performance of cooling water treatment programmes using a pilot-scale test rig (ISO 16784-2:2006) DIN
۵۶۷ DIN EN ISO 17075 ۲۰۰۸ Leather – Chemical tests – Determination of chromium(VI) content (ISO 17075:2007) DIN
۵۶۸ DIN EN ISO 17078-2 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Drilling and production equipment – Part 2: Flow control devices for side-pocket mandrels (ISO 17078-2:2007 + Cor. 1:2009); English version EN ISO 17078-2:2007 + AC:2009, only on CD-ROM DIN
۵۶۹ DIN EN ISO 17081 ۲۰۰۸ Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique (ISO 17081:2004); German version EN ISO 17081:2008 DIN
۵۷۰ DIN EN ISO 17132 ۲۰۰۸ Paints and varnishes – T-bend test (ISO 17132:2007) DIN
۵۷۱ DIN EN ISO 17226-1 ۲۰۰۸ Leather – Chemical determination of formaldehyde content – Part 1: Method using high performance liquid chromatography (ISO 17226-1:2008); German version EN ISO 17226-1:2008 DIN
۵۷۲ DIN EN ISO 17226-2 ۲۰۰۸ Leather – Chemical determination of formaldehyde content – Part 2: Method using colorimetric analysis (ISO 17226-2:2008); German version EN ISO 17226-2:2008 + AC:2009 DIN
۵۷۳ DIN EN ISO 17475 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Electrochemical test methods – Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements (ISO 17475:2005+Cor. 1:2006) DIN
۵۷۴ DIN EN ISO 17510-1 ۲۰۰۸ Sleep apnoea breathing therapy – Part 1: Sleep apnoea breathing therapy equipment (ISO 17510-1:2007); German version EN ISO 17510-1:2009 DIN
۵۷۵ DIN EN ISO 17510-2 ۲۰۰۸ Sleep apnoea breathing therapy – Part 2: Masks and application accessories (ISO 17510-2:2007); German version EN ISO 17510-2:2009 DIN
۵۷۶ DIN EN ISO 17632 ۲۰۰۸ Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels – Classification (ISO 17632:2004); German version EN ISO 17632:2008 DIN
۵۷۷ DIN EN ISO 17852 ۲۰۰۸ Water quality – Determination of mercury – Method using atomic fluorescence spectrometry (ISO 17852:2006); German version EN ISO 17852:2008 DIN
۵۷۸ DIN EN ISO 17864 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Determination of the critical pitting temperature under potientiostatic control (ISO 17864:2005); German version EN ISO 17864:2008 DIN
۵۷۹ DIN EN ISO 1798 ۲۰۰۸ Flexible cellular polymeric materials – Determination of tensile strength and elongation at break (ISO 1798:2008); German version EN ISO 1798:2008 DIN
۵۸۰ DIN EN ISO 18332 ۲۰۰۸ Metallic and other inorganic coatings – Definitions and conventions concerning porosity (ISO 18332:2007); German version EN ISO 18332:2008 DIN
۵۸۱ DIN EN ISO 1856 ۲۰۰۸ Flexible cellular polymeric materials – Determination of compression set (ISO 1856:2000+Amd 1:2007); German version EN ISO 1856:2000+A1:2007 DIN
۵۸۲ DIN EN ISO 1893 ۲۰۰۸ Refractory products – Determination of refractoriness under load – Differential method with rising temperature (ISO 1893:2007); German version EN ISO 1893:2008 DIN
۵۸۳ DIN EN ISO 19128 ۲۰۰۸ Geographic information – Web map server interface (ISO 19128:2005); English version EN ISO 19128:2008 DIN
۵۸۴ DIN EN ISO 19131 ۲۰۰۸ Geographic information – Data product specifications (ISO 19131:2007/DAM 1:2009); English version EN ISO 19131:2008/prA1:2009 DIN
۵۸۵ DIN EN ISO 19137 ۲۰۰۸ Geographic information – Core profile of the spatial schema (ISO 19137:2007); English version EN ISO 19137:2008 DIN
۵۸۶ DIN EN 352-8 ۲۰۰۸ Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 8: Entertainment audio ear-muffs; German version EN 352-8:2008 DIN
۵۸۷ DIN EN 3545-008 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 ?C to 175 ?C – Part 008: Tools for assembly/removal of coding and attachment system – Product standard; German and English version EN 3545-008:2006 DIN
۵۸۸ DIN EN 362 ۲۰۰۸ Personal protective equipment against falls from a height – Connectors; German version EN 362:2004 DIN
۵۸۹ DIN EN 363 ۲۰۰۸ Personal fall protection equipment – Personal fall protection systems; German version EN 363:2008 DIN
۵۹۰ DIN EN 3633 ۲۰۰۸ Aerospace series – Installation hole for fluid fittings, flanged; German and English version EN 3633:2008 DIN
۵۹۱ DIN EN 3645-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3645-001:2007 DIN
۵۹۲ DIN EN 3645-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3645-002:2007 DIN
۵۹۳ DIN EN 3645-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 003: Receptacle square flange mounting – Product standard; German and English version EN 3645-003:2006 DIN
۵۹۴ DIN EN 3645-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 004: Receptacle, hermetic, square flange mounting – Product standard; German and English version EN 3645-004:2006 DIN
۵۹۵ DIN EN 3645-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 005: Receptacle, hermetic, round flange, brasage mounting – Product standard; German and English version EN 3645-005:2006 DIN
۵۹۶ DIN EN 3645-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 006: Protective cover for receptacle – Product standard; German and English version EN 3645-006:2006 DIN
۵۹۷ DIN EN 3645-009 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 009: Receptacle, round flange, jam nut mounting – Product standard; German and English version EN 3645-009:2006 DIN
۵۹۸ DIN EN 3645-010 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 010: Receptacle, hermetic, round flange, jam nut mounting – Product standard; German and English version EN 3645-010:2006 DIN
۵۹۹ DIN EN 3645-011 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 011: Lanyard release plug with grounding fingers – Type 1 – Product standard; German and English version EN 3645-011:2006 DIN
۶۰۰ DIN EN 3645-012 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 012: Lanyard release plug with grounding fingers – Type 2 – Product standard; German and English version EN 3645-012:2006 DIN
۶۰۱ DIN EN 3645-013 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 013: Dummy receptacle – Product standard; German and English version EN 3645-013:2007 DIN
۶۰۲ DIN EN 3646-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3646-001:2007 DIN
۶۰۳ DIN EN 3646-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ?C or 200 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3646-002:2007 DIN
۶۰۴ DIN EN 3660-009 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors – Part 009: Cable outlet, style J, straight, sealed, for heat shrinkable boot – Product standard; German and English version EN 3660-009:2007 DIN
۶۰۵ DIN EN 3661-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3661-001:2006 DIN
۶۰۶ DIN EN 3661-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 005: With polarized signal contact – Product standard; German and English version EN 3661-005:2006 DIN
۶۰۷ DIN EN 3661-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 006: With polarized signal contact – Bus bar version – Product standard; German and English version EN 3661-006:2006 DIN
۶۰۸ DIN EN 3662-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3662-001:2006 DIN
۶۰۹ DIN EN 3662-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 005: With polarized signal contact – Product standard; German and English version EN 3662-005:2006 DIN
۶۱۰ DIN EN 3662-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 006: With polarized signal contact – Bus-bar version – Product standard; German and English version EN 3662-006:2006 DIN
۶۱۱ DIN EN 3682-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 3682-001:2006 DIN
۶۱۲ DIN EN 3682-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 3682-002:2006 DIN
۶۱۳ DIN EN 3682-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 003: Inserts – Product standard; German and English version EN 3682-003:2006 DIN
۶۱۴ DIN EN 3682-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 004: Size 2 receptacle – Product standard; German and English version EN 3682-004:2006 DIN
۶۱۵ DIN EN 3682-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 005: Size 2 plug – Product standard; German and English version EN 3682-005:2006 DIN
۶۱۶ DIN EN 3682-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 006: Size 3 receptacle – Product standard; German and English version EN 3682-006:2006 DIN
۶۱۷ DIN EN 3682-007 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 007: Size 3 plug – Product standard; German and English version EN 3682-007:2006 DIN
۶۱۸ DIN EN 3682-008 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 008: Size 4 receptacle – Product standard; German and English version EN 3682-008:2006 DIN
۶۱۹ DIN EN 3682-009 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ?C continuous – Part 009: Size 4 plug – Product standard; German and English version EN 3682-009:2006 DIN
۶۲۰ DIN EN 3686 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated – Classification: 1100 MPa/650 ?C; German and English version EN 3686:2008 + AC:2009 DIN
۶۲۱ DIN EN 3716-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connector, single-way with triaxial interface, for transmission of digital data – Part 005: Crimp receptacle – Product standard; German and English version EN 3716-005:2006 DIN
۶۲۲ DIN EN 3716-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connector, single-way with triaxial interface, for transmission of digital data – Part 006: Crimp plug – Product standard; German and English version EN 3716-006:2006 DIN
۶۲۳ DIN EN 3745-411 ۲۰۰۸ Aerospace series – Fibres and cables, optical, aircraft use – Test methods – Part 411: Resistance to fluids; German and English version EN 3745-411:2007 DIN
۶۲۴ DIN EN 3746 ۲۰۰۸ Aerospace series – O-rings, in fluorosilicon rubber (FVMQ) – Hardness 80 IRHD; German and English version EN 3746:2007 DIN
۶۲۵ DIN EN 3747 ۲۰۰۸ Aerospace series – O-rings, in fluorosilicon rubber (FVMQ) – Technical specification; German and English version EN 3747:2007 DIN
۶۲۶ DIN EN 378-1 ۲۰۰۸ Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria DIN
۶۲۷ DIN EN 378-2 ۲۰۰۸ Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation; German version EN 378-2:2008+A1:2009 DIN
۶۲۸ DIN EN 378-3 ۲۰۰۸ Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 3: Installation site and personal protection DIN
۶۲۹ DIN EN 378-4 ۲۰۰۸ Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery DIN
۶۳۰ DIN EN 3909 ۲۰۰۸ Aerospace series – Test fluids and test methods for electric components and sub-assemblies; German and English version EN 3909:2007 DIN
۶۳۱ DIN EN 3913 ۲۰۰۸ Aerospace series – Insert, thin wall, self-locking, short, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), silver plated on internal thread, for salvage of components; German and English version EN 3913:2007 DIN
۶۳۲ DIN EN 40-4 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Lighting columns – Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns; German version EN 40-4:2005; Corrigenda to DIN EN 40-4:2006-06, German version EN 40-4:2005/AC:2006 DIN
۶۳۳ DIN EN 4008-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4008-001:2006 DIN
۶۳۴ DIN EN 4008-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 002: List of product standards; German and English version EN 4008-002:2006 DIN
۶۳۵ DIN EN 4008-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 005: Positioner for crimping tool M22520/2-01 – Product standard; German and English version EN 4008-005:2006 DIN
۶۳۶ DIN EN 4008-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 006: Positioner for crimping tool M22520/7 – Product standard; German and English version EN 4008-006:2006 DIN
۶۳۷ DIN EN 4008-007 ۲۰۰۸ Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 007: Positioner for crimping tool M22520/2-01 – Product standard; German and English version EN 4008-007:2006 DIN
۶۳۸ DIN EN 4008-017 ۲۰۰۸ Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tools and associated accessories – Part 017: Head for crimping tool M22520/4-01 – Product standard; German and English version EN 4008-017:2006 DIN
۶۳۹ DIN EN 4028 ۲۰۰۸ Aerospace series – Pipe coupling 8?30??in titanium alloy – Tees with thrust wire nut on run; German and English version EN 4028:2001 DIN
۶۴۰ DIN EN 4033 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Rigid single row ball bearings in corrosion resisting steel – Diameter series 8 and 9, reduced internal radial clearance – Dimensions and loads; German and English version EN 4033:2007 DIN
۶۴۱ DIN EN 4034 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bearings, airframe rolling – Double row self-aligning ball bearings with flanged outer ring in corrosion resisting steel, reduced internal radial clearance – Dimensions and loads; German and English version EN 4034:2007 DIN
۶۴۲ DIN EN 4049-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Thermocouple extension cable – Operating temperatures between -65 ?C to 260 ?C – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4049-001:2006 DIN
۶۴۳ DIN EN 4049-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Thermocouple extension cable – Operating temperatures between -65 ?C to 260 ?C – Part 003: Single core nickel chromium/nickel aluminium – Product standard; German and English version EN 4049-003:2006 DIN
۶۴۴ DIN EN 4049-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Thermocouple extension cable – Operating temperatures between -65 ?C to 260 ?C – Part 004: Two core nickel chromium/nickel aluminium shielded and jacketed – Product standard; German and English version EN 4049-004:2006 DIN
۶۴۵ DIN EN 4056-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4056-001:2006 DIN
۶۴۶ DIN EN 4057-100 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 100: General; German and English version EN 4057-100:2006 DIN
۶۴۷ DIN EN 4057-301 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 301: Salt mist test; German and English version EN 4057-301:2005 DIN
۶۴۸ DIN EN 4057-302 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 302: Flammability; German and English version EN 4057-302:2006 DIN
۶۴۹ DIN EN 4057-304 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 304: Loop tensile strength at maximum working temperature; German and English version EN 4057-304:2006 DIN
۶۵۰ DIN EN 4057-306 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 306: Heat ageing test; German and English version EN 4057-306:2006 DIN
۶۵۱ DIN EN 4057-307 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 307: Resistance to ultra violet radiation; German and English version EN 4057-307:2006 DIN
۶۵۲ DIN EN 4057-401 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 401: Loop tensile strength; German and English version EN 4057-401:2006 DIN
۶۵۳ DIN EN 4057-402 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 402: Life cycle; German and English version EN 4057-402:2006 DIN
۶۵۴ DIN EN 4057-404 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 404: Low temperature installation; German and English version EN 4057-404:2006 DIN
۶۵۵ DIN EN 4057-405 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 405: Compass safe distance; German and English version EN 4057-405:2005 DIN
۶۵۶ DIN EN 4057-406 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 406: Locking device retention; German and English version EN 4057-406:2006 DIN
۶۵۷ DIN EN 4057-407 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable ties for harnesses – Test methods – Part 407: Verification of application tool settings; German and English version EN 4057-407:2005 DIN
۶۵۸ DIN EN 4108 ۲۰۰۸ Aerospace series – Wrenches, crow foot, attachment socket, socket drive; German and English version EN 4108:2006 DIN
۶۵۹ DIN EN 4109 ۲۰۰۸ Aerospace series – Wrenches, face spanner; German and English version EN 4109:2006 DIN
۶۶۰ DIN EN 4110 ۲۰۰۸ Aerospace series – Wrenches, open end, box; German and English version EN 4110:2006 DIN
۶۶۱ DIN EN 415-8 ۲۰۰۸ Safety of packaging machines – Part 8: Strapping machines; German version EN 415-8:2008 DIN
۶۶۲ DIN EN 4165-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4165-001:2007 DIN
۶۶۳ DIN EN 4165-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 4165-002:2007 DIN
۶۶۴ DIN EN 4165-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 003: Modules series 2 and series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-003:2008 DIN
۶۶۵ DIN EN 4165-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 004: Stackable mounting receptacle 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-004:2007 DIN
۶۶۶ DIN EN 4165-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 005: Stackable mounting receptacle 2 and 4 modules, series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-005:2007 DIN
۶۶۷ DIN EN 4165-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 006: Plug for 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-006:2007 DIN
۶۶۸ DIN EN 4165-007 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 007: Plug for 2 and 4 modules, series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-007:2007 DIN
۶۶۹ DIN EN 4165-008 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 008: Rack and panel plug for 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-008:2007 DIN
۶۷۰ DIN EN 4165-009 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 009: Rack and panel plug for 2 and 4 modules, series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-009:2007 DIN
۶۷۱ DIN EN 4165-010 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 010: Rack and panel rear mounted plug for 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-010:2007 DIN
۶۷۲ DIN EN 4165-011 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 011: Flange mounting receptacle 2 and 4 modules, series 2 – Product standard; German and English version EN 4165-011:2007 DIN
۶۷۳ DIN EN 4165-018 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 018: Protective cover for receptacle 2 and 4 modules, series 2 and series 3 – Product standard; German and English version EN 4165-018:2007 DIN
۶۷۴ DIN EN 4165-020 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 020: Coupling system keyway for receptacle – Product standard; German and English version EN 4165-020:2007 DIN
۶۷۵ DIN EN 4165-021 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 021: Coupling system keyway for plug – Product standard; German and English version EN 4165-021:2007 DIN
۶۷۶ DIN EN 4165-023 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 ?C continuous – Part 023: Tooling for assembly of receptacle coding component – Product standard; German and English version EN 4165-023:2007 DIN
۶۷۷ DIN EN 4199-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Bonding straps for aircraft – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4199-001:2006 DIN
۶۷۸ DIN EN 4216 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) – Homogenized, solution treated and precipitation hardened, investment casting D<sub>e</sub> ??50 mm, R<sub>m</sub> ??900 MPa; German and English version EN 4216:2007 DIN
۶۷۹ DIN EN 4314 ۲۰۰۸ Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) – Non heat treated, forging stock a or D ??250 mm; German and English version EN 4314:2007 DIN
۶۸۰ DIN EN 4315 ۲۰۰۸ Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) – Solution treated and precipitation treated, bar and section a or D ??100 mm, R<sub>m</sub> ??900 MPa; German and English version EN 4315:2007 DIN
۶۸۱ DIN EN 4317 ۲۰۰۸ Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) – Non heat treated, forging stock a or D ??200 mm; German and English version EN 4317:2007 DIN
۶۸۲ DIN EN 4318 ۲۰۰۸ Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) – Solution treated and precipitation treated, bar and section D<sub>e</sub> ??100 mm, R<sub>m</sub> ??960 MPa; German and English version EN 4318:2007 DIN
۶۸۳ DIN EN 4346 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) – Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D ??300 mm; German and English version EN 4346:2007 DIN
۶۸۴ DIN EN 4347 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) – Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D ??300 mm; German and English version EN 4347:2007 DIN
۶۸۵ DIN EN 4354 ۲۰۰۸ Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, relieved; German and English version EN 4354:2006 DIN
۶۸۶ DIN EN 4356 ۲۰۰۸ Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, short; German and English version EN 4356:2006 DIN
۶۸۷ DIN EN 4357 ۲۰۰۸ Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, handle; German version EN 5347:2006 DIN
۶۸۸ DIN EN 4358 ۲۰۰۸ Aerospace series – Six lobe recess – Drivers, double ended, 90?; German and English version EN 4358:2006 DIN
۶۸۹ DIN EN 4359 ۲۰۰۸ Aerospace series – Six lobe recess – Drivers – Technical specification; German and English version EN 4359:2006 DIN
۶۹۰ DIN EN 4373 ۲۰۰۸ Aerospace series – Heat resisting alloy NI-PD9001 (NiCu31) – Annealed, seamless tube D ??75 mm, a ??3 mm; German and English version EN 4373:2007 DIN
۶۹۱ DIN EN 4379 ۲۰۰۸ Aerospace series – Heat resisting alloy NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) – Solution treated, forging D<sub>e</sub> ??200 mm; German and English version EN 4379:2007 DIN
۶۹۲ DIN EN 4408-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Technical drawings – Representation of parts made of composite materials – Part 3: Parts including core materials; German and English version EN 4408-003:2005 DIN
۶۹۳ DIN EN 4421 ۲۰۰۸ Aerospace series – Studs, in titanium alloy TI-P64001, MoS<sub>2</sub> coated, with serrated locking ring in corrosion resisting steel – Strength Class: 1100 MPa (at ambient temperature); German and English version EN 4421:2007 DIN
۶۹۴ DIN EN 443 ۲۰۰۸ Helmets for fire fighting in buildings and other structures; German version EN 443:2008 DIN
۶۹۵ DIN EN 445 ۲۰۰۸ Grout for prestressing tendons – Test methods DIN
۶۹۶ DIN EN 446 ۲۰۰۸ Grout for prestressing tendons – Grouting procedures DIN
۶۹۷ DIN EN 447 ۲۰۰۸ Grout for prestressing tendons – Basic requirements DIN
۶۹۸ DIN EN 449 ۲۰۰۸ Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances – Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters); German version EN 449:2002+A1:2007 DIN
۶۹۹ DIN EN 450-1 ۲۰۰۸ Fly ash for concrete – Part 1: Definition, specifications and conformity criteria; German version prEN 450-1:2010 DIN
۷۰۰ DIN EN 4530-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4530-001:2006 DIN
۷۰۱ DIN EN 4530-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 002: List and utilization of sealing sleeves; German and English version EN 4530-002:2006 DIN
۷۰۲ DIN EN 4530-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 005: Sealing sleeves for external diameter cable 3 mm to 4,1 mm – Product standard; German and English version EN 4530-005:2006 DIN
۷۰۳ DIN EN 4530-006 ۲۰۰۸ Aerospace series – Sealing sleeves used in elements of connection – Part 006: Sealing sleeves for external diameter cable 4,68 mm to 5,05 mm – Product standard; German and English version EN 4530-006:2006 DIN
۷۰۴ DIN EN 4531-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4531-001:2007 DIN
۷۰۵ DIN EN 4531-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 002: Specification of performance and contact arrangements; German and English version EN 4531-002:2007 DIN
۷۰۶ DIN EN 4531-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 003: Square flange receptacle – Product standard; German and English version EN 4531-003:2007 DIN
۷۰۷ DIN EN 4531-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 004: Jam nut receptacle – Product standard; German and English version EN 4531-004:2007 DIN
۷۰۸ DIN EN 4531-005 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 005: Plug – Product standard; German and English version EN 4531-005:2007 DIN
۷۰۹ DIN EN 4531-101 ۲۰۰۸ Aerospace series – Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring – Flush contacts – Part 101: Optical contact for EN 4641-100 cable -55 ?C to 125 ?C – Product standard; German and English version EN 4531-101:2007 DIN
۷۱۰ DIN EN 4533-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 001: Termination methods and tools; German and English version EN 4533-001:2006 DIN
۷۱۱ DIN EN 4533-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 002: Test and measurement; German and English version EN 4533-002:2006 DIN
۷۱۲ DIN EN 4533-003 ۲۰۰۸ Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 003: Looming and installation practices; German and English version EN 4533-003:2006 DIN
۷۱۳ DIN EN 4533-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Fibre optic systems – Handbook – Part 004: Repair, maintenance and inspection; German and English version EN 4533-004:2006 DIN
۷۱۴ DIN EN 4604-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4604-001:2009 DIN
۷۱۵ DIN EN 4604-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 002: General; German and English version EN 4604-002:2009 DIN
۷۱۶ DIN EN 4604-004 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 004: Cable, microcoaxial, high immunity, 50 Ohms, 200 ?C, type WS – Product standard; German and English version EN 4604-004:2007 DIN
۷۱۷ DIN EN 4604-007 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 007: Cable, coaxial, 50 Ohms, 200 ?C, type WN – Product standard; German and English version EN 4604-007:2007 DIN
۷۱۸ DIN EN 4608-001 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, fire resistant – Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed – Operating temperatures between -65 ?C and 260 ?C – Part 001: Technical specification; German and English version EN 4608-001:2006 DIN
۷۱۹ DIN EN 4608-002 ۲۰۰۸ Aerospace series – Cable, electrical, fire resistant – Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed – Operating temperatures between -65 ?C and 260 ?C – Part 002: General; German and English version EN 4608-002:2006 DIN
۷۲۰ DIN EN 4617 ۲۰۰۸ Aerospace series – Recommended practices for standardising company standards; German and English version EN 4617:2006 DIN
۷۲۱ DIN EN 4627 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Forgings – D<sub>e</sub> ??150 mm – 1100 MPa ??R<sub>m</sub> ??1300 MPa; German and English version EN 4627:2007 DIN
۷۲۲ DIN EN 4628 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Bar – D<sub>e</sub> ??150 mm – 1100 MPa ??R<sub>m</sub> ??1300 MPa; German and English version EN 4628:2007 DIN
۷۲۳ DIN EN 4629 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Forging stock – D<sub>e</sub> ??300 mm; German and English version EN 4629:2007 DIN
۷۲۴ DIN EN 4630 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Forgings – D<sub>e</sub> ??200 mm – 900 MPa ??R<sub>m</sub> ??1050 MPa; German and English version EN 4630:2007 DIN
۷۲۵ DIN EN 4631 ۲۰۰۸ Aerospace series – Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) – Air melted – Hardened and tempered – Bar – D<sub>e</sub> ??200 mm – 900 MPa ??R<sub>m</sub> ??1050 MPa; German and English version EN 4631:2007 DIN
۷۲۶ DIN EN 47 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Wood preservatives – Determination of the toxic values against larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – (Laboratory method); German version EN 47:2005, Corrigenda to DIN EN 47:2005-06; German version EN 47:2005/AC:2007 DIN
۷۲۷ DIN EN 471 ۲۰۰۸ High-visibility warning clothing for professional use – Test methods and requirements; German version EN 471:2003+A1:2007 DIN
۷۲۸ DIN EN 473 ۲۰۰۸ Non-destructive testing – Qualification and certification of NDT personnel – General principles; German version EN 473:2008 DIN
۷۲۹ DIN EN 485-1 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery; German version EN 485-1:2008+A1:2009 DIN
۷۳۰ DIN EN 50090-4-3 ۲۰۰۸ Home and Building Electronic Systems (HBES) – Part 4-3: Media independent layers – Communication over IP (EN 13321-2:2006); English version EN 50090-4-3:2007 DIN
۷۳۱ DIN EN 54-16 ۲۰۰۸ Fire detection and fire alarm systems – Part 16: Voice alarm control and indicating equipment; German version EN 54-16:2008 DIN
۷۳۲ DIN EN 54-24 ۲۰۰۸ Fire detection and fire alarm systems – Part 24: Components of voice alarm systems – Loudspeakers; German version EN 54-24:2008 DIN
۷۳۳ DIN EN 54-25 ۲۰۰۸ Fire detection and fire alarm systems – Part 25: Components using radio links; German version EN 54-25:2008 DIN
۷۳۴ DIN EN 558 ۲۰۰۸ Industrial valves – Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems – PN and Class designated valves DIN
۷۳۵ DIN EN 560 ۲۰۰۸ Gas welding equipment – Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes; German version EN 560:2005 + AC:2007 DIN
۷۳۶ DIN EN 598 ۲۰۰۸ Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications – Requirements and test methods; German version EN 598:2007+A1:2009 DIN
۷۳۷ DIN EN 60061-1 ۲۰۰۸ Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969 + supplements A:1970 to V:1997 + A21:1998 to A42:2009, modified); German version EN 60061-1:1993 + A1:1995 to A7:1997 + A21:1998 to A42:2009 DIN
۷۳۸ DIN EN 60061-2 ۲۰۰۸ Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969 + supplements A:1970 to S:1997 + A18:1998 to A39:2009, modified); German version EN 60061-2:1993 + A1:1995 to A7:1997 + A18:1998 to A39:2009 DIN
۷۳۹ DIN EN 60061-3 ۲۰۰۸ Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges (IEC 60061-3:1969 + supplements A:1970 to U:1997 + A20:1998 to A40:2009, modified); German version EN 60061-3:1993 + A1:1995 to A7:1997 + A20:1998 to A40:2009 DIN
۷۴۰ DIN EN 61158-2 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 65C/553/CDV:2009); English version FprEN 61158-2:2009 DIN
۷۴۱ DIN EN 61158-3-1 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-17: Data-link layer service definition – Type 17 elements (IEC 61158-3-17:2007); English version EN 61158-3-17:2008, only on CD-ROM DIN
۷۴۲ DIN EN 61158-5-20 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-20: Application layer service definition – Type 20 elements (IEC 61158-5-20:2007); English version EN 61158-5-20:2008, only on CD-ROM DIN
۷۴۳ DIN EN 61158-5-3 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-3: Application layer service definition – Type 3 elements (IEC 61158-5-3:2007); English version EN 61158-5-3:2008, only on CD-ROM DIN
۷۴۴ DIN EN 61158-5-4 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-4: Application layer service definition – Type 4 elements (IEC 61158-5-4:2007); English version EN 61158-5-4:2008, only on CD-ROM DIN
۷۴۵ DIN EN 61158-5-5 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-5: Application layer service definition – Type 5 elements (IEC 61158-5-5:2007); English version EN 61158-5-5:2008, only on CD-ROM DIN
۷۴۶ DIN EN 61158-5-7 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-7: Application layer service definition – Type 7 elements (IEC 61158-5-7:2007); English version EN 61158-5-7:2008, only on CD-ROM DIN
۷۴۷ DIN EN 61158-5-8 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-8: Application layer service definition – Type 8 elements (IEC 61158-5-8:2007); English version EN 61158-5-8:2007, only on CD-ROM DIN
۷۴۸ DIN EN 61158-5-9 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-9: Application layer service definition – Type 9 elements (IEC 61158-5-9:2007); English version EN 61158-5-9:2008, only on CD-ROM DIN
۷۴۹ DIN EN 61158-6-10 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-10: Application layer protocol specification – Type 10 elements (IEC 61158-6-10:2007); English version EN 61158-6-10:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۰ DIN EN 61158-6-11 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-11: Application layer protocol specification – Type 11 elements (IEC 61158-6-11:2007); English version EN 61158-6-11:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۱ DIN EN 61158-6-12 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-12: Application layer protocol specification – Type 12 elements (IEC 61158-6-12:2007); English version EN 61158-6-12:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۲ DIN EN 61158-6-13 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-13: Application layer protocol specification – Type 13 elements (IEC 61158-6-13:2007); English version EN 61158-6-13:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۳ DIN EN 61158-6-14 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-14: Application layer protocol specification – Type 14 elements (IEC 61158-6-14:2007); English version EN 61158-6-14:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۴ DIN EN 61158-6-15 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-15: Application layer protocol specification – Type 15 elements (IEC 61158-6-15:2007); English version EN 61158-6-15:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۵ DIN EN 61158-6-16 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-16: Application layer protocol specification – Type 16 elements (IEC 61158-6-16:2007); English version EN 61158-6-16:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۶ DIN EN 61158-6-17 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-17: Application layer protocol specification – Type 17 elements (IEC 61158-6-17:2007); English version EN 61158-6-17:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۷ DIN EN 61158-6-18 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-18: Application layer protocol specification – Type 18 elements (IEC 61158-6-18:2007); English version EN 61158-6-18:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۸ DIN EN 61158-6-19 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-19: Application layer protocol specification – Type 19 elements (IEC 61158-6-19:2007); English version EN 61158-6-19:2008, only on CD-ROM DIN
۷۵۹ DIN EN 61158-6-2 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-2: Application layer protocol specification – Type 2 elements (IEC 61158-6-2:2007); English version EN 61158-6-2:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۰ DIN EN 61158-6-20 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-20: Application layer protocol specification – Type 20 elements (IEC 61158-6-20:2007); English version EN 61158-6-20:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۱ DIN EN 61158-6-3 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements (IEC 61158-6-3:2007); English version EN 61158-6-3:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۲ DIN EN 61158-6-4 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-4: Application layer protocol specification – Type 4 elements (IEC 61158-6-4:2007); English version EN 61158-6-4:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۳ DIN EN 61158-6-5 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-5: Application layer protocol specification – Type 5 elements (IEC 61158-6-5:2007); English version EN 61158-6-5:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۴ DIN EN 61158-6-7 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-7: Application layer protocol specification – Type 7 elements (IEC 61158-6-7:2007); English version EN 61158-6-7:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۵ DIN EN 61158-6-8 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-8: Application layer protocol specification – Type 8 elements (IEC 61158-6-8:2007); English version EN 61158-6-8:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۶ DIN EN 61158-6-9 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-9: Application layer protocol specification – Type 9 elements (IEC 61158-6-9:2007); English version EN 61158-6-9:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۷ DIN EN 61784-1 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2007); English version EN 61784-1:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۸ DIN EN 61784-2 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2007); English version EN 61784-2:2008, only on CD-ROM DIN
۷۶۹ DIN EN 61784-3-3 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Profiles – Part 3-3: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 3 (IEC 61784-3-3:2007); English version EN 61784-3-3:2008 DIN
۷۷۰ DIN EN 61784-3-6 ۲۰۰۸ Industrial communication networks – Profiles – Part 3-6: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 6 (IEC 61784-3-6:2007); English version EN 61784-3-6:2008 DIN
۷۷۱ DIN EN 61800-7-1 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-1: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Interface definition (IEC 61800-7-1:2007); English version EN 61800-7-1:2008 DIN
۷۷۲ DIN EN 61800-7-201 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 1 specification (IEC 61800-7-201:2007); English version EN 61800-7-201:2008 DIN
۷۷۳ DIN EN 61800-7-202 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-202: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 2 specification (IEC 61800-7-202:2007); English version EN 61800-7-202:2008 DIN
۷۷۴ DIN EN 61800-7-203 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 3 specification (IEC 61800-7-203:2007); English version EN 61800-7-203:2008 DIN
۷۷۵ DIN EN 61800-7-204 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-204: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 4 specification (IEC 61800-7-204:2007); English version EN 61800-7-204:2008 DIN
۷۷۶ DIN EN 61800-7-301 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 1 to network technologies (IEC 61800-7-301:2007); English version EN 61800-7-301:2008 DIN
۷۷۷ DIN EN 61800-7-302 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 2 to network technologies (IEC 61800-7-302:2007); English version EN 61800-7-302:2008 DIN
۷۷۸ DIN EN 61800-7-303 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 3 to network technologies (IEC 61800-7-303:2007); English version EN 61800-7-303:2008 DIN
۷۷۹ DIN EN 61800-7-304 ۲۰۰۸ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 4 to network technologies (IEC 61800-7-304:2007); English version EN 61800-7-304:2008 DIN
۷۸۰ DIN EN 61850-7-410 ۲۰۰۸ Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-410: Hydroelectric power plants – Communication for monitoring and control (IEC 61850-7-410:2007); English version EN 61850-7-410:2007 DIN
۷۸۱ DIN EN 61915-1 ۲۰۰۸ Low-voltage switchgear and controlgear – Device profiles for networked industrial devices – Part 1: General rules for the development of device profiles (IEC 61915-1:2007); English version EN 61915-1:2008 DIN
۷۸۲ DIN EN 61968-4 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 4: Interfaces for records and asset management (IEC 61968-4:2007); German version EN 61968-4:2007, text in English, Corrigendum to DIN EN 61968-4:2007-12 DIN
۷۸۳ DIN EN 61970-404 ۲۰۰۸ Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 404: High Speed Data Access (HSDA) (IEC 61970-404:2007); German version EN 61970-404:2007, text in English DIN
۷۸۴ DIN EN 61970-405 ۲۰۰۸ Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 405: Generic Eventing and Subscription (GES) (IEC 61970-405:2007); German version EN 61970-405:2007, text in English DIN
۷۸۵ DIN EN 61970-407 ۲۰۰۸ Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 407: Time Series Data Access (TSDA) (IEC 61970-407:2007); German version EN 61970-407:2007, text in English DIN
۷۸۶ DIN EN 62264-2 ۲۰۰۸ Enterprise-control system integration – Part 2: Object model attributes (IEC 62264-2:2004); English version EN 62264-2:2008 DIN
۷۸۷ DIN EN 62264-3 ۲۰۰۸ Enterprise-control system integration – Part 3: Activity models of manufacturing operations management (IEC 62264-3:2007); German version EN 62264-3:2007, text in English DIN
۷۸۸ DIN EN 62388 ۲۰۰۸ Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Shipborne radar – Performance requirements, methods of testing and required test results (IEC 62388:2007); English version EN 62388:2008 DIN
۷۸۹ DIN EN 626-1 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers; German version EN 626-1:1994+A1:2008 DIN
۷۹۰ DIN EN 626-2 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures; German version EN 626-2:1996+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 626-2:2008-09 DIN
۷۹۱ DIN EN 659 ۲۰۰۸ Protective gloves for firefighters; German version EN 659:2003+A1:2008 DIN
۷۹۲ DIN EN 71-1 ۲۰۰۸ Safety of toys – Part 11: Organic chemical compounds – Methods of analysis DIN
۷۹۳ DIN EN 716-1 ۲۰۰۸ Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic use – Part 1: Safety requirements DIN
۷۹۴ DIN EN 716-2 ۲۰۰۸ Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic use – Part 2: Test methods DIN
۷۹۵ DIN EN 725-1 ۲۰۰۸ Advanced technical ceramics – Methods of test for ceramic powders – Part 12: Chemical analysis of zirconia; German version EN 725-12:2001 DIN
۷۹۶ DIN EN 725-2 ۲۰۰۸ Advanced technical ceramics – Methods of test for ceramic powders – Part 2: Determination of impurities in barium titanate; German version EN 725-2:2007 DIN
۷۹۷ DIN EN 736-3 ۲۰۰۸ Valves – Terminology – Part 3: Definition of terms; German version EN 736-3:2008 DIN
۷۹۸ DIN EN 752 ۲۰۰۸ Drain and sewer systems outside buildings; German version EN 752:2008 DIN
۷۹۹ DIN EN 754-1 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery; German version EN 754-1:2008 DIN
۸۰۰ DIN EN 754-2 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 2: Mechanical properties; German version EN 754-2:2008 DIN
۸۰۱ DIN EN 754-3 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-3:2008 DIN
۸۰۲ DIN EN 754-4 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 4: Square bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-4:2008 DIN
۸۰۳ DIN EN 754-5 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-5:2008 DIN
۸۰۴ DIN EN 754-6 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-6:2008 DIN
۸۰۵ DIN EN 754-7 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-7:2008 DIN
۸۰۶ DIN EN 754-8 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form; German version EN 754-8:2008 DIN
۸۰۷ DIN EN 755-1 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery DIN
۸۰۸ DIN EN 755-2 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 2: Mechanical properties DIN
۸۰۹ DIN EN 755-3 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form DIN
۸۱۰ DIN EN 755-4 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 4: Square bars, tolerances on dimensions and form DIN
۸۱۱ DIN EN 755-5 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form DIN
۸۱۲ DIN EN 755-6 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form DIN
۸۱۳ DIN EN 755-7 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form; German version EN 755-7:2008 DIN
۸۱۴ DIN EN 755-8 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form DIN
۸۱۵ DIN EN 755-9 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form DIN
۸۱۶ DIN EN 817 ۲۰۰۸ Sanitary tapware – Mechanical mixing valves (PN 10) – General technical specifications; German version EN 817:2008 DIN
۸۱۷ DIN EN 840-6 ۲۰۰۸ Mobile waste containers – Part 6: Safety and health requirements (includes Amendment A1:2008) DIN
۸۱۸ DIN EN 843-1 ۲۰۰۸ Advanced technical ceramics – Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature – Part 1: Determination of flexural strength; German version EN 843-1:2006 DIN
۸۱۹ DIN EN 845-1 ۲۰۰۸ Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets (includes Amendment A1:2008) DIN
۸۲۰ DIN EN 845-3 ۲۰۰۸ Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork (includes Amendment A1:2008) DIN
۸۲۱ DIN EN 861 ۲۰۰۸ Safety of woodworking machines – Surface planing and thicknessing machines; German version EN 861:2007+A1:2009 DIN
۸۲۲ DIN EN 88-1 ۲۰۰۸ Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances – Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 500 mbar DIN
۸۲۳ DIN EN 88-2 ۲۰۰۸ Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances – Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar; German version EN 88-2:2007 DIN
۸۲۴ DIN EN 900 ۲۰۰۸ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Calcium hypochlorite; German version EN 900:2007 DIN
۸۲۵ DIN EN 9111 ۲۰۰۸ Aerospace series – Quality management systems – Assessment applicable to maintenance organizations (based on ISO 9001:2000); German and English version EN 9111:2005 DIN
۸۲۶ DIN EN 9132 ۲۰۰۸ Aerospace series – Quality management systems – Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking; German and English version EN 9132:2006 DIN
۸۲۷ DIN EN 923 ۲۰۰۸ Adhesives – Terms and definitions; German version EN 923:2005+A1:2008 DIN
۸۲۸ DIN EN 933-4 ۲۰۰۸ Tests for geometrical properties of aggregates – Part 4: Determination of particle shape – Shape index DIN
۸۲۹ DIN EN 934-1 ۲۰۰۸ Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 1: Common requirements; German version EN 934-1:2008 DIN
۸۳۰ DIN EN 934-5 ۲۰۰۸ Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 5: Admixtures for sprayed concrete – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling; German version EN 934-5:2007 DIN
۸۳۱ DIN EN 980 ۲۰۰۸ Symbols for use in the labelling of medical devices; German version EN 980:2008 DIN
۸۳۲ DIN EN 993-11 ۲۰۰۸ Methods of test for dense shaped refractory products – Part 11: Determination of resistance to thermal shock; German version EN 993-11:2007 DIN
۸۳۳ DIN EN 997 ۲۰۰۸ WC pans and WC suites with integral trap (includes Amendment A1:2006) DIN
۸۳۴ DIN EN 999 ۲۰۰۸ N/A DIN
۸۳۵ DIN EN ISO 10062 ۲۰۰۸ Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO 10062:2006); German version EN ISO 10062:2008 DIN
۸۳۶ DIN EN ISO 10077-2 ۲۰۰۸ Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003) DIN
۸۳۷ DIN EN ISO 10211 ۲۰۰۸ Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – Detailed calculations (ISO 10211:2007); German version EN ISO 10211:2007 DIN
۸۳۸ DIN EN ISO 10239 ۲۰۰۸ Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2008); German version EN ISO 10239:2008 DIN
۸۳۹ DIN EN ISO 10270 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors (ISO 10270:1995+Cor. 1:1997) DIN
۸۴۰ DIN EN ISO 10319 ۲۰۰۸ Geosynthetics – Wide-width tensile test (ISO 10319:2008); German version EN ISO 10319:2008 DIN
۸۴۱ DIN EN ISO 10321 ۲۰۰۸ Geosynthetics – Tensile test for joints/seams by wide-width strip method (ISO 10321:2008) DIN
۸۴۲ DIN EN ISO 10424-2 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Rotary drilling equipment – Part 2: Threading and gauging of rotary shouldered thread connections (ISO 10424-2:2007); English version EN ISO 10424-2:2007 DIN
۸۴۳ DIN EN ISO 10426-6 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 6: Methods for determining the static gel strength of cement formulations (ISO 10426-6:2008); English version EN ISO 10426-6:2008 DIN
۸۴۴ DIN EN ISO 10438-1 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 1: General requirements (ISO 10438-1:2007); English version EN ISO 10438-1:2007, with CD-ROM DIN
۸۴۵ DIN EN ISO 10438-2 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 2: Special-purpose oil systems (ISO 10438-2:2007); English version EN ISO 10438-2:2007, with CD-ROM DIN
۸۴۶ DIN EN ISO 10438-3 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 3: General-purpose oil systems (ISO 10438-3:2007); English version EN ISO 10438-3:2007, with CD-ROM DIN
۸۴۷ DIN EN ISO 10438-4 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 4: Self-acting gas seal support systems (ISO 10438-4:2007); English version EN ISO 10438-4:2007, with CD-ROM DIN
۸۴۸ DIN EN ISO 10456 ۲۰۰۸ Building materials and products – Hygrothermal properties – Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007 + Cor. 1:2009); German version EN ISO 10456:2007 + AC:2009 DIN
۸۴۹ DIN EN ISO 105-C08 ۲۰۰۸ Textiles – Tests for colour fastness – Part C08: Colour fastness to domestic and commercial laundering using a non-phosphate reference detergent incorporating a low-temperature bleach activator (ISO 105-C08:2010); German version EN ISO 105-C08:2010 DIN
۸۵۰ DIN EN ISO 10524-4 ۲۰۰۸ Pressure regulators for use with medical gases – Part 4: Low-pressure regulators (ISO 10524-4:2008); German version EN ISO 10524-4:2008 DIN
۸۵۱ DIN EN ISO 10601 ۲۰۰۸ Micaceous iron oxide pigments for paints – Specifications and test methods (ISO 10601:2007); German version EN ISO 10601:2008 DIN
۸۵۲ DIN EN ISO 10993-12 ۲۰۰۸ Biological evaluation of medical devices – Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2007) DIN
۸۵۳ DIN EN ISO 1101 ۲۰۰۸ Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2004); German version EN ISO 1101:2005 DIN
۸۵۴ DIN EN ISO 11064-5 ۲۰۰۸ Ergonomic design of control centres – Part 5: Displays and controls (ISO 11064-5:2008); German version EN ISO 11064-5:2008 DIN
۸۵۵ DIN EN ISO 11079 ۲۰۰۸ Ergonomics of the thermal environment – Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ) and local cooling effects (ISO 11079:2007); German version EN ISO 11079:2007 DIN
۸۵۶ DIN EN ISO 11143 ۲۰۰۸ Dentistry – Amalgam separators (ISO 11143:2008) DIN
۸۵۷ DIN EN ISO 11161 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements (ISO 11161:2007 + Amd 1:2010); German version EN ISO 11161:2007 + A1:2010 DIN
۸۵۸ DIN EN ISO 11303 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion (ISO 11303:2002); German version EN ISO 11303:2008 DIN
۸۵۹ DIN EN ISO 11463 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Evaluation of pitting corrosion (ISO 11463:1995); German version EN ISO 11463:2008 DIN
۸۶۰ DIN EN ISO 11611 ۲۰۰۸ Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2007) DIN
۸۶۱ DIN EN ISO 11621 ۲۰۰۸ Gas cylinders – Procedures for change of gas service (ISO 11621:1997); German version EN ISO 11621:2005 DIN
۸۶۲ DIN EN ISO 1167-3 ۲۰۰۸ Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 3: Preparation of components (ISO 1167-3:2007); German version EN ISO 1167-3:2007 DIN
۸۶۳ DIN EN ISO 1167-4 ۲۰۰۸ Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 4: Preparation of assemblies (ISO 1167-4:2007); German version EN ISO 1167-4:2007 DIN
۸۶۴ DIN EN ISO 11731-2 ۲۰۰۸ Water quality – Detection and enumeration of Legionella – Part 2: Direct membrane filtration method for waters with low bacterial counts (ISO 11731-2:2004); German version EN ISO 11731-2:2008 DIN
۸۶۵ DIN EN ISO 11782-1 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Corrosion fatigue testing – Part 1: Cycles to failure testing (ISO 11782-1:1998); German version EN ISO 11782-1:2008 DIN
۸۶۶ DIN EN ISO 11782-2 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Corrosion fatigue testing – Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens (ISO 11782-2:1998); German version EN ISO 11782-2:2008 DIN
۸۶۷ DIN EN ISO 1179-1 ۲۰۰۸ Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 1: Threaded ports (ISO 1179-1:2007) DIN
۸۶۸ DIN EN ISO 1179-2 ۲۰۰۸ Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 1179-2:2007); German version EN ISO 1179-2:2008 DIN
۸۶۹ DIN EN ISO 1179-3 ۲۰۰۸ Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 3: Light-duty (L series) stud ends with sealing by O-ring with retaining ring (types G and H) (ISO 1179-3:2007); German version EN ISO 1179-3:2008 DIN
۸۷۰ DIN EN ISO 1179-4 ۲۰۰۸ Connections for general use and fluid power – Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing – Part 4: Stud ends for general use only with metal-to-metal sealing (type B) (ISO 1179-4:2007); German version EN ISO 1179-4:2008 DIN
۸۷۱ DIN EN ISO 11833-1 ۲۰۰۸ Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 1: Sheets of thickness not less than 1 mm (ISO 11833-1:2007) DIN
۸۷۲ DIN EN ISO 11844-1 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Classification of low corrosivity of indoor atmospheres – Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity (ISO 11844-1:2006); German version EN ISO 11844-1:2008 DIN
۸۷۳ DIN EN ISO 11844-2 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Classification of low corrosivity of indoor atmospheres – Part 2: Determination of corrosion attack in indoor atmospheres (ISO 11844-2:2005); German version EN ISO 11844-2:2008 DIN
۸۷۴ DIN EN ISO 11844-3 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Classification of low corrosivity of indoor atmospheres – Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO 11844-3:2006); German version EN ISO 11844-3:2008 DIN
۸۷۵ DIN EN ISO 11846 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO 11846:1995); German version EN ISO 11846:2008 DIN
۸۷۶ DIN EN ISO 12127-2 ۲۰۰۸ Clothing for protection against heat and flame – Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials – Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007); German version EN ISO 12127-2:2007 DIN
۸۷۷ DIN EN ISO 12156-1 ۲۰۰۸ Diesel fuel – Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) – Part 1: Test method (ISO 12156-1:2006); German version EN ISO 12156-1:2006 DIN
۸۷۸ DIN EN ISO 12215-5 ۲۰۰۸ Small craft – Hull construction and scantlings – Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO 12215-5:2008); German version EN ISO 12215-5:2008 DIN
۸۷۹ DIN EN ISO 12215-6 ۲۰۰۸ Small craft – Hull construction and scantlings – Part 6: Structural arrangements and details (ISO 12215-6:2008) DIN
۸۸۰ DIN EN ISO 1248 ۲۰۰۸ Iron oxide pigments – Specifications and methods of test (ISO 1248:2006, including Technical Corrigendum 1:2007) DIN
۸۸۱ DIN EN ISO 12732 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Electrochemical potentiokinetic reactivation measurement using the double loop method (based on Cihal’s method) (ISO 12732:2006); German version EN ISO 12732:2008 DIN
۸۸۲ DIN EN ISO 12944-5 ۲۰۰۸ Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5:2007) DIN
۸۸۳ DIN EN ISO 1307 ۲۰۰۸ Paints and varnishes – Lighting and procedure for visual assessments (ISO/DIS 13076:2010); German version prEN ISO 13076:2010 DIN
۸۸۴ DIN EN ISO 13287 ۲۰۰۸ Personal protective equipment – Footwear – Test method for slip resistance (ISO 13287:2006) DIN
۸۸۵ DIN EN ISO 13366-1 ۲۰۰۸ Milk – Enumeration of somatic cells – Part 1: Microscopic method (Reference method) (ISO 13366-1:2008); German version EN ISO 13366-1:2008 DIN
۸۸۶ DIN EN ISO 13370 ۲۰۰۸ Thermal performance of buildings – Heat transfer via the ground – Calculation methods (ISO 13370:2007); German version EN ISO 13370:2007 DIN
۸۸۷ DIN EN ISO 13477 ۲۰۰۸ Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) – Small-scale steady-state test (S4 test) (ISO 13477:2008); German version EN ISO 13477:2008 DIN
۸۸۸ DIN EN ISO 13628-11 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 11: Flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628-11:2007); English version EN ISO 13628-11:2008 DIN
۸۸۹ DIN EN ISO 13628-6 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 6: Subsea production control systems (ISO 13628-6:2006); English version EN ISO 13628-6:2006 DIN
۸۹۰ DIN EN ISO 13628-8 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010); English version prEN ISO 13628-8:2010 DIN
۸۹۱ DIN EN ISO 13628-9 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Design and operation of subsea production systems – Part 9: Remotely Operated Tool (ROT) intervention systems (ISO 13628-9:2000); English version EN ISO 13628-9:2006 DIN
۸۹۲ DIN EN ISO 13694 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Optics and optical instruments – Lasers and laser-related equipment – Test methods for laser beam power (energy) density distribution (ISO 13694:2000) Corrigendum 1 to English version of DIN EN ISO 13694:2000-11 DIN
۸۹۳ DIN EN ISO 13703 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Design and installation of piping systems on offshore production platforms (ISO 13703:2000 + Cor. 1:2002); German and English version EN ISO 13703:2000 + AC:2002, Corrigendum to DIN EN ISO 13703:2003-06; German and English version EN ISO 13703:2000/AC:2007 DIN
۸۹۴ DIN EN ISO 13704 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Calculation of heater-tube thickness in petroleum refineries (ISO 13704:2007); English version EN ISO 13704:2007, Corrigendum to DIN EN ISO 13704:2008-09; English version EN ISO 13704:2007/AC:2009 DIN
۸۹۵ DIN EN ISO 13753 ۲۰۰۸ Mechanical vibration and shock – Hand-arm vibration – Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system (ISO 13753:1998) DIN
۸۹۶ DIN EN ISO 13786 ۲۰۰۸ Thermal performance of building components – Dynamic thermal characteristics – Calculation methods (ISO 13786:2007); German version EN ISO 13786:2007 DIN
۸۹۷ DIN EN ISO 13789 ۲۰۰۸ Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – Calculation method (ISO 13789:2007); German version EN ISO 13789:2007 DIN
۸۹۸ DIN EN ISO 13790 ۲۰۰۸ Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790:2008); German version EN ISO 13790:2008 DIN
۸۹۹ DIN EN ISO 13849-2 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation (ISO/DIS 13849-2:2010); German version prEN ISO 13849-2:2010 DIN
۹۰۰ DIN EN ISO 13850 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design (ISO 13850:2006) DIN
۹۰۱ DIN EN ISO 13857 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008); German version EN ISO 13857:2008 DIN
۹۰۲ DIN EN ISO 13918 ۲۰۰۸ Welding – Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2008); German version EN ISO 13918:2008 DIN
۹۰۳ DIN EN ISO 14116 ۲۰۰۸ Protective clothing – Protection against heat and flame – Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO 14116:2008); German version EN ISO 14116:2008 DIN
۹۰۴ DIN EN ISO 14159 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery (ISO 14159:2002); German version EN ISO 14159:2008 DIN
۹۰۵ DIN EN ISO 14175 ۲۰۰۸ Welding consumables – Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008); German version EN ISO 14175:2008 DIN
۹۰۶ DIN EN ISO 14341 ۲۰۰۸ Welding consumables – Wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels – Classification (ISO 14341:2002) DIN
۹۰۷ DIN EN ISO 14501 ۲۰۰۸ Milk and milk powder – Determination of aflatoxin M1 content – Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO 14501:2007) DIN
۹۰۸ DIN EN ISO 14557 ۲۰۰۸ Fire-fighting hoses – Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies (ISO 14557:2002+Amd. 1:2007) (includes Amendment A1:2007) DIN
۹۰۹ DIN EN ISO 14630 ۲۰۰۸ Non-active surgical implants – General requirements (ISO 14630:2008); German version EN ISO 14630:2009 DIN
۹۱۰ DIN EN ISO 14683 ۲۰۰۸ Thermal bridges in building construction – Linear thermal transmittance – Simplified methods and default values (ISO 14683:2007); German version EN ISO 14683:2007 DIN
۹۱۱ DIN EN ISO 14744-1 ۲۰۰۸ Welding – Acceptance inspection of electron beam welding machines – Part 1: Principles and acceptance conditions (ISO 14744-1:2008) DIN
۹۱۲ DIN EN ISO 14801 ۲۰۰۸ Dentistry – Implants – Dynamic fatigue test for endosseous dental implants (ISO 14801:2007); German version EN ISO 14801:2007 DIN
۹۱۳ DIN EN ISO 14855-1 ۲۰۰۸ Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions – Method by analysis of evolved carbon dioxide – Part 1: General method (ISO 14855-1:2005); German version EN ISO 14855-1:2007 DIN
۹۱۴ DIN EN ISO 14978 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Geometrical product specifications (GPS) – General concepts and requirements for GPS measuring equipment (ISO 14978:2006) Corrigendum 1 to English version of DIN EN ISO 14978:2006-11 DIN
۹۱۵ DIN EN ISO 15012-2 ۲۰۰۸ Health and safety in welding and allied processes – Requirements, testing and marking of equipment for air filtration – Part 2: Determination of the minimum air volume flow rate of captor hoods and nozzles (ISO 15012-2:2008); German version EN ISO 15012-2:2008 DIN
۹۱۶ DIN EN ISO 15013 ۲۰۰۸ Plastics – Extruded sheets of polypropylene (PP) – Requirements and test methods (ISO 15013:2007); German version EN ISO 15013:2007 DIN
۹۱۷ DIN EN ISO 15015 ۲۰۰۸ Plastics – Extruded sheets of impact-modified acrylonitrile-styrene copolymers (ABS, AEPDS and ASA) – Requirements and test methods (ISO 15015:2007) DIN
۹۱۸ DIN EN ISO 15138 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Heating, ventilation and air-conditioning (ISO 15138:2007); English version EN ISO 15138:2007 DIN
۹۱۹ DIN EN ISO 15181-5 ۲۰۰۸ Paints and varnishes – Determination of release rate of biocides from antifouling paints – Part 5: Calculation of the tolylfluanid and dichlofluanid release rate by determination of the concentration of dimethyltolylsulfamide (DMST) and dimethylphenylsulfamide (DMSA) in the extract (ISO 15181-5:2008); German version EN ISO 15181-8:2008 DIN
۹۲۰ DIN EN ISO 15236-3 ۲۰۰۸ Steel cord conveyor belts – Part 3: Special safety requirements for belts for use in underground installations (ISO 15236-3:2007); German version EN ISO 15236-3:2007 DIN
۹۲۱ DIN EN ISO 15324 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Evaluation of stress corrosion cracking by the drop evaporation test (ISO 15324:2000); German version EN ISO 15324:2008 DIN
۹۲۲ DIN EN ISO 15329 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Anodic test for evaluation of intergranular corrosion susceptibility of heat-treatable aluminium alloys (ISO 15329:2006) DIN
۹۲۳ DIN EN ISO 15535 ۲۰۰۸ General requirements for establishing anthropometric databases (ISO 15535:2006); German version EN ISO 15535:2006 DIN
۹۲۴ DIN EN ISO 15614-1 ۲۰۰۸ Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004+Amd 1:2008); German version EN ISO 15614-1:2004+A1:2008 DIN
۹۲۵ DIN EN ISO 15614-3 ۲۰۰۸ Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008); German version EN ISO 15614-3:2008 DIN
۹۲۶ DIN EN ISO 15614-4 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 4: Finishing welding of aluminium castings (ISO 15614-4:2005) Corrigendum 1 to English version of DIN EN ISO 15614-4:2005-09 DIN
۹۲۷ DIN EN ISO 15663-1 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Life cycle costing – Part 1: Methodology (ISO 15663-1:2000); English version EN ISO 15663-1:2006 DIN
۹۲۸ DIN EN ISO 15750-1 ۲۰۰۸ Packaging – Steel drums – Part 1: Removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l (ISO 15750-1:2002); German version EN ISO 15750-1:2008 DIN
۹۲۹ DIN EN ISO 15750-2 ۲۰۰۸ Packaging – Steel drums – Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l (ISO 15750-2:2002) DIN
۹۳۰ DIN EN ISO 15750-3 ۲۰۰۸ Packaging – Steel drums – Part 3: Inserted flange-type closure systems (ISO 15750-3:2002); German version EN ISO 15750-3:2008 DIN
۹۳۱ DIN EN ISO 15792-1 ۲۰۰۸ Welding consumables – Test methods – Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys (ISO 15792-1:2000) DIN
۹۳۲ DIN EN ISO 15792-2 ۲۰۰۸ Welding consumables – Test methods – Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel (ISO 15792-2:2000); German version EN ISO 15792-2:2008 DIN
۹۳۳ DIN EN ISO 15792-3 ۲۰۰۸ Welding consumables – Test methods – Part 3: Classification testing of positional capacity and root penetration of welding consumables in a fillet weld (ISO 15792-3:2000 including Cor 1:2006); German version EN ISO 15792-3:2008 DIN
۹۳۴ DIN EN ISO 15883-4 ۲۰۰۸ Washer-disinfectors – Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes (ISO 15883-4:2008); German version EN ISO 15883-4:2009 DIN
۹۳۵ DIN EN ISO 15996 ۲۰۰۸ Gas cylinders – Residual pressure valves – General requirements and type testing (ISO 15996:2005+Amd 1:2007); German version EN ISO 15996:2005+A1:2007 DIN
۹۳۶ DIN EN ISO 16000-12 ۲۰۰۸ Indoor air – Part 12: Sampling strategy for polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (ISO 16000-12:2008); German version EN ISO 16000-12:2008 DIN
۹۳۷ DIN EN ISO 16000-9 ۲۰۰۸ Indoor air – Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing – Emission test chamber method (ISO 16000-9:2006); German version EN ISO 16000-9:2006 DIN
۹۳۸ DIN EN ISO 16151 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Accelerated cyclic tests with exposure to acidified salt spray, “dry” and “wet” conditions (ISO 16151:2005); German version EN ISO 16151:2008 DIN
۹۳۹ DIN EN ISO 16266 ۲۰۰۸ Water quality – Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa – Method by membrane filtration (ISO 16266:2006); German version EN ISO 16266:2008 DIN
۹۴۰ DIN EN ISO 16282 ۲۰۰۸ Methods of test for dense shaped refractory products – Determination of resistance to abrasion at ambient temperature (ISO 16282:2007); German version EN ISO 16282:2008 DIN
۹۹۶ DIN EN ISO 19902 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – Fixed steel offshore structures (ISO 19902:2007); English version EN ISO 19902:2007 DIN
۹۹۷ DIN EN ISO 20182 ۲۰۰۸ Refractory test-piece preparation – Gunning refractory panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns (ISO 20182:2008); German version EN ISO 20182:2008 DIN
۹۹۸ DIN EN ISO 20643 ۲۰۰۸ Mechanical vibration – Hand-held and hand-guided machinery – Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005) DIN
۹۹۹ DIN EN ISO 20815 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008, Corrected version 2009-06-15); English version EN ISO 20815:2010 DIN
۱۰۰۰ DIN EN ISO 20848-1 ۲۰۰۸ Packaging – Plastics drums – Part 1: Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO 20848-1:2006); German version EN ISO 20848-1:2008 DIN
۱۰۰۱ DIN EN ISO 20848-2 ۲۰۰۸ Packaging – Plastics drums – Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 208,2 l and 220 l (ISO 20848-2:2006); German version EN ISO 20848-2:2008 DIN
۱۰۰۲ DIN EN ISO 20848-3 ۲۰۰۸ Packaging – Plastics drums – Part 3: Plug/bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO 20848-3:2006) DIN
۱۰۰۳ DIN EN ISO 21078-1 ۲۰۰۸ Determination of boron (III) oxide in refractory products – Part 1: Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials for ceramics, glass and glazes (ISO 21078-1:2008) DIN
۱۰۰۴ DIN EN ISO 21079-1 ۲۰۰۸ Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica – Refractories containing 5 % to 45 % of ZrO<sub>2</sub> (alternative to the X-ray fluorescence method) – Part 1: Apparatus, reagents and dissolution (ISO 21079-1:2008); German version EN ISO 21079-1:2008 DIN
۱۰۰۵ DIN EN ISO 21079-2 ۲۰۰۸ Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica – Refractories containing 5 % to 45 % of ZrO<sub>2</sub> (alternative to the X-ray fluorescence method) – Part 2: Wet chemical analysis (ISO 21079-2:2008); German version EN ISO 21079-2:2008 DIN
۱۰۰۶ DIN EN ISO 21079-3 ۲۰۰۸ Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica – Refractories containing 5 % to 45 % of ZrO<sub>2</sub> (alternative to the X-ray fluorescence method) – Part 3: Flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS) and inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES) (ISO 21079-3:2008); German version EN ISO 21079-3:2008 DIN
۱۰۰۷ DIN EN ISO 21227-4 ۲۰۰۸ Paints and varnishes – Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging – Part 4: Evaluation of filiform corrosion (ISO 21227-4:2008); German version EN ISO 21227-4:2008 DIN
۱۰۰۸ DIN EN ISO 21415-2 ۲۰۰۸ Wheat and wheat flour – Gluten content – Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means (ISO 21415-2:2006); German version EN ISO 21415-2:2008 DIN
۱۰۰۹ DIN EN ISO 21549-5 ۲۰۰۸ Health informatics – Patient healthcard data – Part 5: Identification data (ISO 21549-5:2008); English version EN ISO 21549-5:2008 DIN
۱۰۱۰ DIN EN ISO 21549-6 ۲۰۰۸ Health informatics – Patient healthcard data – Part 6: Administrative data (ISO 21549-6:2008); English version EN ISO 21549-6:2008 DIN
۱۰۱۱ DIN EN ISO 21809-2 ۲۰۰۸ Petroleum and natural gas industries – External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems – Part 2: Fusion-bonded epoxy coatings (ISO 21809-2:2007); English version EN ISO 21809-2:2007, Corrigendum to DIN EN ISO 21809-2:2008-04; English version EN ISO 21809-2:2007/AC:2009 DIN
۱۰۱۲ DIN EN ISO 21952 ۲۰۰۸ Welding consumables – Wires electrodes, wires, rods and deposits for gas-shielded arc welding of creep-resisting steels – Classification (ISO 21952:2007) DIN
۱۰۱۳ DIN EN ISO 22442-1 ۲۰۰۸ Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives – Part 1: Application of risk management (ISO 22442-1:2007); German version EN ISO 22442-1:2007 DIN
۱۰۱۴ DIN EN ISO 22442-2 ۲۰۰۸ Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives – Part 2: Controls on sourcing, collection and handling (ISO 22442-2:2007); German version EN ISO 22442-2:2007 DIN
۱۰۱۵ DIN EN ISO 22442-3 ۲۰۰۸ Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives – Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents (ISO 22442-3:2007); German version EN ISO 22442-3:2007 DIN
۱۰۱۶ DIN EN ISO 22829 ۲۰۰۸ Resistance welding – Transformer-rectifier for welding guns with integrated transformers – Transformer-rectifier units operating at 1000 Hz frequency (ISO 22829:2007); German version EN ISO 22829:2008 DIN
۱۰۱۷ DIN EN ISO 22867 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۰۱۸ DIN EN ISO 23328-1 ۲۰۰۸ Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use – Part 1: Salt test method to assess filtration performance (ISO 23328-1:2003); German version EN ISO 23328-1:2008 DIN
۱۰۱۹ DIN EN ISO 23328-2 ۲۰۰۸ Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use – Part 2: Non-filtration aspects (ISO 23328-2:2002); German version EN ISO 23328-2:2009 DIN
۱۰۲۰ DIN EN ISO 23910 ۲۰۰۸ Leather – Physical and mechanical tests – Measurement of stitch tear resistance (ISO 23910:2007) DIN
۱۰۲۱ DIN EN ISO 23993 ۲۰۰۸ Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Determination of design thermal conductivity (ISO 23993:2008) DIN
۱۰۲۲ DIN EN ISO 24014-1 ۲۰۰۸ Public transport – Interoperable fare management system – Part 1: Architecture (ISO 24014-1:2007); English version EN ISO 24014-1:2007 DIN
۱۰۲۳ DIN EN ISO 24034 ۲۰۰۸ Welding consumables – Solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys – Classification (ISO 24034:2005+Amd 1:2008) (includes Amendment A1:2008) DIN
۱۰۲۴ DIN EN ISO 24598 ۲۰۰۸ Welding consumables – Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of creep-resisting steels – Classification (ISO 24598:2007) DIN
۱۰۲۵ DIN EN ISO 252 ۲۰۰۸ Friction stir welding – Aluminium – Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 25239-1:2009); German version prEN ISO 25239-1:2009 DIN
۱۰۲۶ DIN EN ISO 26082 ۲۰۰۸ Leather – Physical and mechanical tests – Determination of soiling with rubbing for automotive leather (ISO 26082:2007); German version EN ISO 26082:2007 DIN
۱۰۲۷ DIN EN ISO 26845 ۲۰۰۸ Chemical analysis of refractories – General requirements for wet chemical analysis, atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) methods (ISO 26845:2008); German version EN ISO 26845:2008 DIN
۱۰۲۸ DIN EN ISO 27799 ۲۰۰۸ Health informatics – Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008); German version EN ISO 27799:2008 DIN
۱۰۲۹ DIN EN ISO 27971 ۲۰۰۸ Cereals and cereal products – Common wheat (Triticum aestivum L.) – Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology (ISO 27971:2008); German version EN ISO 27971:2008 DIN
۱۰۳۰ DIN EN ISO 283 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008); German version EN ISO 28300:2008 DIN
۱۰۳۱ DIN EN ISO 291 ۲۰۰۸ Plastics – Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2008); German version EN ISO 291:2008 DIN
۱۰۳۲ DIN EN ISO 3166-1 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2006); German version EN ISO 3166-1:2006, Corrigendum to DIN EN ISO 3166-1:2007-03; German version EN ISO 3166-1:2006/AC:2007 DIN
۱۰۳۳ DIN EN ISO 3251 ۲۰۰۸ Paints, varnishes and plastics – Determination of non-volatile-matter content (ISO 3251:2008); German version EN ISO 3251:2008 DIN
۱۰۳۴ DIN EN ISO 3382-2 ۲۰۰۸ Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008) DIN
۱۰۳۵ DIN EN ISO 3385 ۲۰۰۸ Flexible cellular polymeric materials – Determination of fatigue by constant load pounding (ISO 3385:1989); German version EN ISO 3385:1995 DIN
۱۰۳۶ DIN EN ISO 3580 ۲۰۰۸ Welding consumables – Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels – Classification (ISO 3580:2004) DIN
۱۰۳۷ DIN EN ISO 3630-1 ۲۰۰۸ Dentistry – Root-canal instruments – Part 1: General requirements and test methods (ISO 3630-1:2008); German version EN ISO 3630-1:2008 DIN
۱۰۳۸ DIN EN ISO 3759 ۲۰۰۸ Textiles – Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (ISO 3759:2007); German version EN ISO 3759:2008 DIN
۱۰۳۹ DIN EN ISO 3826-3 ۲۰۰۸ Plastics collapsible containers for human blood and blood components – Part 3: Blood bag systems with integrated features (ISO 3826-3:2006); German version EN ISO 3826-3:2007 DIN
۱۰۴۰ DIN EN ISO 4044 ۲۰۰۸ Leather – Chemical tests – Preparation of chemical test samples (ISO 4044:2008); German version EN ISO 4044:2008 DIN
۱۰۴۱ DIN EN ISO 4045 ۲۰۰۸ Leather – Chemical tests – Determination of pH (ISO 4045:2008); German version EN ISO 4045:2008 DIN
۱۰۴۲ DIN EN ISO 4048 ۲۰۰۸ Leather – Chemical tests – Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO 4048:2008); German version EN ISO 4048:2008 DIN
۱۰۴۳ DIN EN ISO 463 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional measuring equipment – Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges (ISO 463:2006); German version EN ISO 463:2006, Corrigendum to DIN EN ISO 463:2006-06; German version EN ISO 463:2006/AC:2009 DIN
۱۰۴۴ DIN EN ISO 5077 ۲۰۰۸ Textiles – Determination of dimensional change in washing and drying (ISO 5077:2007); German version EN ISO 5077:2008 DIN
۱۰۴۵ DIN EN ISO 5360 ۲۰۰۸ Anaesthetic vaporizers – Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006); German version EN ISO 5360:2009 DIN
۱۰۴۶ DIN EN ISO 5774 ۲۰۰۸ Plastics hoses – Textile-reinforced types for compressed-air applications – Specification (ISO 5774:2006) DIN
۱۰۴۷ DIN EN ISO 583 ۲۰۰۸ Conveyor belts with a textile carcass – Total belt thickness and thickness of constitutive elements – Test methods (ISO 583:2007); German version EN ISO 583:2007 DIN
۱۰۴۸ DIN EN ISO 5981 ۲۰۰۸ Rubber- or plastics-coated fabrics – Determination of resistance to combined shear flexing and rubbing (ISO 5981:2007); German version EN ISO 5981:2007 DIN
۱۰۴۹ DIN EN ISO 5999 ۲۰۰۸ Flexible cellular polymeric materials – Polyurethane foam for load-bearing applications excluding carpet underlay – Specification (ISO 5999:2007); German version EN ISO 5999:2007 DIN
۱۰۵۰ DIN EN ISO 62 ۲۰۰۸ Water quality – Enumeration of culturable micro-organisms – Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999); German version EN ISO 6222:1999 DIN
۱۰۵۱ DIN EN ISO 6327 ۲۰۰۸ Gas analysis – Determination of the water dew point of natural gas – Cooled surface condensation hygrometers (ISO 6327:1981); German version EN ISO 6327:2008 DIN
۱۰۵۲ DIN EN ISO 636 ۲۰۰۸ Dentistry – Number coding system for rotary instruments – Part 1: General characteristics (ISO 6360-1:2004); German version EN ISO 6360-1:2004 DIN
۱۰۵۳ DIN EN ISO 6360-5 ۲۰۰۸ Dentistry – Number coding system for rotary instruments – Part 5: Specific characteristics of root-canal instruments (ISO 6360-5:2007); German version EN ISO 6360-5:2007 DIN
۱۰۵۴ DIN EN ISO 6721-2 ۲۰۰۸ Plastics – Determination of dynamic mechanical properties – Part 2: Torsion-pendulum method (ISO 6721-2:2008); German version EN ISO 6721-2:2008 DIN
۱۰۵۵ DIN EN ISO 6946 ۲۰۰۸ Building components and building elements – Thermal resistance and thermal transmittance – Calculation method (ISO 6946:2007); German version EN ISO 6946:2007 DIN
۱۰۵۶ DIN EN ISO 703 ۲۰۰۸ Conveyor belts – Transverse flexibility (troughability) – Test method (ISO 703:2007); German version EN ISO 703:2007 DIN
۱۰۵۷ DIN EN ISO 7197 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۰۵۸ DIN EN ISO 7225 ۲۰۰۸ Gas cylinders – Precautionary labels (ISO 7225:2005) DIN
۱۰۵۹ DIN EN ISO 7233 ۲۰۰۸ Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Determination of resistance to vacuum (ISO 7233:2006) DIN
۱۰۶۰ DIN EN ISO 734-2 ۲۰۰۸ Oilseed meals – Determination of oil content – Part 2: Rapid extraction method (ISO 734-2:2008, corrected version 2009-06-01); German version EN ISO 734-2:2010 DIN
۱۰۶۱ DIN EN ISO 748 ۲۰۰۸ Dental amalgamators (ISO 7488:1991); German version EN ISO 7488:1995 DIN
۱۰۶۲ DIN EN ISO 7539-8 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing – Part 8: Preparation and use of specimens to evaluate weldments (ISO 7539-8:2000); German version EN ISO 7539-8:2008 DIN
۱۰۶۳ DIN EN ISO 7539-9 ۲۰۰۸ Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing – Part 9: Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising load or rising displacement (ISO 7539-9:2003) DIN
۱۰۶۴ DIN EN ISO 80000-8 ۲۰۰۸ Quantities and units – Part 8: Acoustics (ISO 80000-8:2007, corrected 2007-08-15) DIN
۱۰۶۵ DIN EN ISO 8062-1 ۲۰۰۸ Geometrical product specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts – Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1:2007); Trilingual version EN ISO 8062-1:2007 DIN
۱۰۶۶ DIN EN ISO 8062-3 ۲۰۰۸ Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts – Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3:2007); German version EN ISO 8062-3:2007 DIN
۱۰۶۷ DIN EN ISO 8199 ۲۰۰۸ Water quality – General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture (ISO 8199:2005); German version EN ISO 8199:2007 DIN
۱۰۶۸ DIN EN ISO 8307 ۲۰۰۸ Flexible cellular polymeric materials – Determination of resilience by ball rebound (ISO 8307:2007); German version EN ISO 8307:2007 DIN
۱۰۶۹ DIN EN ISO 8308 ۲۰۰۸ Rubber and plastics hoses and tubing – Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls (ISO 8308:2006) DIN
۱۰۷۰ DIN EN ISO 8420 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Animal and vegetable fats and oils – Determination of content of polar compounds (ISO 8420:2002); German version EN ISO 8420:2002, Corrigendum to DIN EN ISO 8420:2002-08; German version EN ISO 8420:2002/AC:2008 DIN
۱۰۷۱ DIN EN ISO 8434-1 ۲۰۰۸ Metallic tube connections for fluid power and general use – Part 1: 24 degree cone connectors (ISO 8434-1:2007) DIN
۱۰۷۲ DIN EN ISO 8534 ۲۰۰۸ Animal and vegetable fats and oils – Determination of water content – Karl Fischer method (pyridine free) (ISO 8534:2008) DIN
۱۰۷۳ DIN EN ISO 8536-1 ۲۰۰۸ Infusion equipment for medical use – Part 10: Accessories for fluid lines for use with pressure infusion equipment (ISO 8536-10:2004) DIN
۱۰۷۴ DIN EN ISO 8537 ۲۰۰۸ Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO 8537:2007); German version EN ISO 8537:2008 DIN
۱۰۷۵ DIN EN ISO 8836 ۲۰۰۸ Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2007, corrected version 2008-03-15); German version EN ISO 8836:2009 DIN
۱۰۷۶ DIN EN ISO 9073-17 ۲۰۰۸ Textiles – Test methods for nonwovens – Part 17: Determination of water penetration (spray impact) (ISO 9073-17:2008); German version EN ISO 9073-17:2008 DIN
۱۰۷۷ DIN EN ISO 9073-18 ۲۰۰۸ Textiles – Test methods for nonwovens – Part 18: Determination of breaking strength and elongation of nonwoven materials using the grab tensile test (ISO 9073-18:2007) DIN
۱۰۷۸ DIN EN ISO 9073-9 ۲۰۰۸ Textiles – Test methods for nonwovens – Part 9: Determination of drapability including drape coefficient (ISO 9073-9:2008) DIN
۱۰۷۹ DIN EN ISO 9170-1 ۲۰۰۸ Terminal units for medical gas pipeline systems – Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum (ISO 9170-1:2008); German version EN ISO 9170-1:2008 DIN
۱۰۸۰ DIN EN ISO 9170-2 ۲۰۰۸ Terminal units for medical gas pipeline systems – Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems (ISO 9170-2:2008); German version EN ISO 9170-2:2008 DIN
۱۰۸۱ DIN EN ISO 9187-1 ۲۰۰۸ Injection equipment for medical use – Part 1: Ampoules for injectables (ISO 9187-1:2006); German and English version EN ISO 9187-1:2008 DIN
۱۰۸۲ DIN EN ISO 9241-110 ۲۰۰۸ Ergonomics of human-system interaction – Part 110: Dialogue principles (ISO 9241-110:2006); German version EN ISO 9241-110:2006 DIN
۱۰۸۳ DIN EN ISO 9241-151 ۲۰۰۸ Ergonomics of human-system interaction – Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces (ISO 9241-151:2008) DIN
۱۰۸۴ DIN EN ISO 9241-171 ۲۰۰۸ Ergonomics of human-system interaction – Part 171: Guidance on software accessibility (ISO 9241-171:2008); German version EN ISO 9241-171:2008 DIN
۱۰۸۵ DIN EN ISO 9241-410 ۲۰۰۸ Ergonomics of human-system interaction – Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO 9241-410:2008) DIN
۱۰۸۶ DIN EN ISO 9346 ۲۰۰۸ Hygrothermal performance of buildings and building materials – Physical quantities for mass transfer – Vocabulary (ISO 9346:2007); Trilingual version EN ISO 9346:2007 DIN
۱۰۸۷ DIN EN ISO 9917-1 ۲۰۰۸ Dentistry – Water-based cements – Part 1: Powder/liquid acid-base cements (ISO 9917-1:2007); German version EN ISO 9917-1:2007 DIN
۱۰۸۸ DIN EN ISO 9967 ۲۰۰۸ Thermoplastics pipes – Determination of creep ratio (ISO 9967:2007); German version EN ISO 9967:2007 DIN
۱۰۸۹ DIN EN ISO 9969 ۲۰۰۸ Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness (ISO 9969:2007); German version EN ISO 9969:2007 DIN
۱۰۹۰ DIN EN ISO 9994 ۲۰۰۸ Lighters – Safety specification (ISO 9994:2006 + Amd.1:2008); German version EN ISO 9994:2006 + A1:2008 DIN
۱۰۹۱ DIN IEC 62447-1 ۲۰۰۸ Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape – Format D-12 – Part 2: VTR specifications (IEC 62447-1:2007); Text in English DIN
۱۰۹۲ DIN IEC 62447-2 ۲۰۰۸ Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape – Format D-12 – Part 2: Compression format (IEC 62447-2:2007); Text in English DIN
۱۰۹۳ DIN IEC 62447-3 ۲۰۰۸ Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape – Format D-12 – Part 3: Data stream format (IEC 62447-3:2007); Text in English DIN
۱۰۹۴ DIN IEC 62455 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access (IEC 62455:2007), Text in English, Corrigenda to DIN IEC 62455:2008-02 DIN
۱۰۹۵ DIN IEC 62455 ۲۰۰۸ Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access English version IEC 100/1493/CD:2008 DIN
۱۰۹۶ DIN IEC 62481-1 ۲۰۰۸ Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines – Part 1: Architecture and protocols (IEC 62481-1:2007), text in English DIN
۱۰۹۷ DIN IEC 62481-2 ۲۰۰۸ Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines – Part 2: DLNA media formats (IEC 62481-2:2007); Text in English DIN
۱۰۹۸ DIN ISO 10001 ۲۰۰۸ Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for codes of conduct for organizations (ISO 10001:2007); Text in German, English and French DIN
۱۰۹۹ DIN ISO 10003 ۲۰۰۸ Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for dispute resolution external to organizations (ISO 10003:2007); Text in German, English and French DIN
۱۱۰۰ DIN ISO 11095 ۲۰۰۸ Linear calibration using reference materials (ISO 11095:1996); Text German and English DIN
۱۱۰۱ DIN ISO 125 ۲۰۰۸ Natural rubber latex concentrate – Determination of alkalinity (ISO 125:2003) DIN
۱۱۰۲ DIN ISO 126 ۲۰۰۸ Commercial vehicles and buses – Cross-tooth propeller shaft flanges, type T (ISO 12667:1993) DIN
۱۱۰۳ DIN ISO 127 ۲۰۰۸ Drawing and writing instruments – Ball point pens and roller ball pens – Vocabulary (ISO 12756:1998) DIN
۱۱۰۴ DIN ISO 132 ۲۰۰۸ Chains, sprockets and accessories – List of equivalent terms (ISO 13203:2005) DIN
۱۱۰۵ DIN ISO 13357-1 ۲۰۰۸ Petroleum products – Determination of the filterability of lubricating oils – Part 1: Procedure for oils in the presence of water (ISO 13357-1:2002) DIN
۱۱۰۶ DIN ISO 13357-2 ۲۰۰۸ Petroleum products – Determination of the filterability of lubricating oils – Part 2: Procedure for dry oils (ISO 13357-2:2005) DIN
۱۱۰۷ DIN ISO 15795 ۲۰۰۸ Optics and photonics – Quality evaluation of optical systems – Assessing the image quality degradation due to chromatic aberrations (ISO 15795:2002+Cor. 1:2007) DIN
۱۱۰۸ DIN ISO 17714 ۲۰۰۸ Meteorology – Air temperature measurements – Test methods for comparing the performance of thermometer shields/screens and defining important characteristics (ISO 17714:2007) DIN
۱۱۰۹ DIN ISO 1817 ۲۰۰۸ Rubber, vulcanized – Determination of the effect of liquids (ISO 1817:2005) DIN
۱۱۱۰ DIN ISO 1837 ۲۰۰۸ Lifting hooks – Nomenclature (ISO 1837:2003) DIN
۱۱۱۱ DIN ISO 19499 ۲۰۰۸ Mechanical vibration – Balancing – Guidance on the use and application of balancing standards (ISO 19499:2007) DIN
۱۱۱۲ DIN ISO 2005 ۲۰۰۸ Rubber latex, natural, concentrate – Determination of sludge content (ISO 2005:1992 + Amd. 1:2006) DIN
۱۱۱۳ DIN ISO 20282-1 ۲۰۰۸ Ease of operation of everyday products – Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics (ISO 20282-1:2006) DIN
۱۱۱۴ DIN ISO 20712-2 ۲۰۰۸ Water safety signs and beach safety flags – Part 2: Specifications for beach safety flags – Colour, shape, meaning and performance (ISO 20712-2:2007) DIN
۱۱۱۵ DIN ISO 20966 ۲۰۰۸ Automatic milking installations – Requirements and testing (ISO 20966:2007) DIN
۱۱۱۶ DIN ISO 22826 ۲۰۰۸ Destructive tests on welds in metallic materials – Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoop hardness tests) (ISO 22826:2005) DIN
۱۱۱۷ DIN ISO 3384 ۲۰۰۸ Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures (ISO 3384:2005) DIN
۱۱۱۸ DIN ISO 35 ۲۰۰۸ Road vehicles – Safety glazing materials – Vocabulary (ISO 3536:1999) DIN
۱۱۱۹ DIN ISO 3864-2 ۲۰۰۸ Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 2: Design principles for product safety labels (ISO 3864-2:2004) DIN
۱۱۲۰ DIN ISO 3951-1 ۲۰۰۸ Sampling procedures for inspection by variables – Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL (ISO 3951-1:2005); Text in German and English DIN
۱۱۲۱ DIN ISO 5130 ۲۰۰۸ Acoustics – Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles (ISO 5130:2007) DIN
۱۱۲۲ DIN ISO 5832-5 ۲۰۰۸ Implants for surgery – Metallic materials – Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy (ISO 5832-5:2005) DIN
۱۱۲۳ DIN ISO 6022 ۲۰۰۸ Hydraulic fluid power – Mounting dimensions for single rod cylinders, 25 MPa (250 bar) series (ISO 6022:2006) DIN
۱۱۲۴ DIN ISO 7765-2 ۲۰۰۸ Plastics film and sheeting – Determination of impact resistance by the free-falling dart method – Part 2: Instrumented puncture test (ISO 7765-2:1994) DIN
۱۱۲۵ DIN ISO 7800 ۲۰۰۸ Metallic Materials – Wire – Simple torsion test (ISO 7800:2003) DIN
۱۱۲۶ DIN ISO 7801 ۲۰۰۸ Metallic Materials – Wire – Reverse bend test (ISO 7801:1984) DIN
۱۱۲۷ DIN ISO 7802 ۲۰۰۸ Metallic Materials – Wire – Wrapping test (ISO 7802:1983) DIN
۱۱۲۸ DIN ISO 8132 ۲۰۰۸ Hydraulic fluid power – Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) medium and 25 MPa (250 bar) series – Mounting dimensions for accessories (ISO 8132:2006) DIN
۱۱۲۹ DIN ISO 8133 ۲۰۰۸ Hydraulic fluid power – Single rod cylinders, 16 MP (160 bar) compact series – Mounting dimensions for accessories (ISO 8133:2006) DIN
۱۱۳۰ DIN ISO 8139 ۲۰۰۸ Pneumatic fluid power – Cylinders, 1 000 kPa (10 bar) series – Rod end spherical eyes – Mounting dimensions (ISO 8139:1991) DIN
۱۱۳۱ DIN ISO 8140 ۲۰۰۸ Pneumatic fluid power – Cylinders, 1000 kPa (10 bar) series – Mounting dimensions of rod-end clevises (ISO 8140:2009) DIN
۱۱۳۲ DIN ISO 8296 ۲۰۰۸ Plastics – Film and sheeting – Determination of wetting tension (ISO 8296:2003) DIN
۱۱۳۳ DIN ISO 8364 ۲۰۰۸ Alpine skis and bindings – Binding mounting area – Requirements and test methods (ISO 8364:2007) DIN
۱۱۳۴ DIN ISO 8791-4 ۲۰۰۸ Paper and board – Determination of roughness/smoothness (air leak methods) – Part 4: Print-surf method (ISO 8791-4:2007) DIN
۱۱۳۵ DIN ISO 8936 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۳۶ DIN ISO 9039 ۲۰۰۸ Optics and photonics – Quality evaluation of optical systems – Determination of distortion (ISO 9039:2008) DIN
۱۱۳۷ DIN ISO 9154 ۲۰۰۸ Aerospace – Bolts, with MJ threads, made of heat-resistant nickel-based alloy, strength class 1550 MPa – Procurement specification (ISO 9154:1999); Text in German and English DIN
۱۱۳۸ DIN ISO 9211-4 ۲۰۰۸ Optics and optical instruments – Optical coatings – Part 4: Specific test methods (ISO 9211-4:2006) DIN
۱۱۳۹ DIN ISO 9334 ۲۰۰۸ Optics and photonics – Optical transfer function – Definitions and mathematical relationships (ISO 9334:2007); Text in German and English DIN
۱۱۴۰ DIN ISO 9335 ۲۰۰۸ Optics and photonics – Optical transfer function – Principles and procedures of measurement (ISO 9335:1995+Cor. 1:2005) DIN
۱۱۴۱ DIN ISO 976 ۲۰۰۸ Tea – Determination of water extract (ISO 9768:1994, including Technical Corrigendum 1:1998) DIN
۱۱۴۲ DIN ISO-IEC 27001 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۴۳ DIN ISO-IEC 27002 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۴۴ DIN ISO-TS 24530-1 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۴۵ DIN ISO-TS 24530-2 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۴۶ DIN ISO-TS 24530-3 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۴۷ DIN ISO-TS 24530-4 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۴۸ DIN-Fachbericht CEN-TR 15716 ۲۰۰۸ N/A DIN
۱۱۴۹ DIN-Fachbericht ISO-TR 25901 ۲۰۰۸ N/A DIN
۲۶۱۳ DIN EN 817 ۲۰۰۸ Sanitary tapware – Mechanical mixing valves (PN 10) – General technical specifications; German version EN 817:2008 DIN
۲۶۳۸ DIN+EN+15091+Berichtigung+1 ۲۰۰۸ N/A DIN
۲۷۸۰ DIN 2250-2 ۲۰۰۸ Geometrical product specifications (GPS) – GO ring gauges and setting ring gauges – Part 2: From 1 mm up to 315 mm nominal diameter for precision mechanics DIN
۲۷۹۴ DIN 8078 ۲۰۰۸ Polypropylene (PP) pipes – PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT – General quality requirements and testing DIN
۲۸۱۴ DIN EN 10277-1 ۲۰۰۸ Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 1: General DIN
۲۸۱۵ DIN EN 10277-3 ۲۰۰۸ Bright steel products – Technical delivery conditions – Part 3: Free-cutting steels DIN
۲۸۲۷ DIN EN 12517-2 ۲۰۰۸ Non-destructive testing of welds – Part 2: Evaluation of welded joints in aluminium and its alloys by radiography – Acceptance levels; German version EN 12517-2:2008 DIN
۲۸۴۸ DIN EN 1504-9 ۲۰۰۸ Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems DIN
۲۸۴۹ DIN EN 15091 Berichtigung 1 ۲۰۰۸ Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware; German version EN 15091:2006, Corrigenda to DIN EN 15091:2007-03; German version EN 15091:2006/AC:2007 DIN
۲۸۵۴ DIN EN 179 ۲۰۰۸ Welding – Multilingual list of terms for welding and related processes; Trilingual version EN 1792:2003 DIN
۲۸۵۶ DIN EN 1846-3 ۲۰۰۸ Firefighting and rescue service vehicles – Part 3: Permanently installed equipment – Safety and performance (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۶۲۴ DIN EN 14286 ۲۰۰۸ Aluminium and aluminium alloys – Weldable rolled products for tanks for the storage and transportation of dangerous goods; German version EN 14286:2008 DIN
۴۶۳۵ DIN EN 14394 ۲۰۰۸ Heating boilers – Heating boilers with forced draught burners – Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 ?C; German version EN 14394:2005+A1:2008 DIN
۴۶۸۸ DIN 1946-4 ۲۰۰۸ Ventilation and air conditioning – Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care DIN
۴۷۱۲ DIN EN 10253-2 ۲۰۰۸ Butt-welding pipe fittings – Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements; German version EN 10253-2:2007 DIN
۴۷۲۸ DIN EN 13848-1 ۲۰۰۸ Railway applications – Track – Track geometry quality – Part 1: Characterisation of track geometry; German version EN 13848-1:2003+A1:2008 DIN
۴۷۴۷ DIN EN 14025 ۲۰۰۸ Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic pressure tanks – Design and Construction DIN
۴۷۸۴ DIN EN 12198-2 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery – Part 2: Radiation emission measurement procedure (includes Amendment A1:2008) DIN
۴۸۰۵ DIN EN 12812 ۲۰۰۸ Falsework – Performance requirements and general design; German version EN 12812:2008 DIN
۴۸۱۰ DIN EN 12920 ۲۰۰۸ Characterization of waste – Methodology for the determination of the leaching behaviour of waste under specified conditions; German version EN 12920:2006+A1:2008 DIN
۴۸۱۴ DIN EN 12977-3 ۲۰۰۸ Thermal solar systems and components – Custom built systems – Part 3: Performance test methods for solar water heater stores; German version EN 12977-3:2008 DIN
۴۸۷۶ DIN EN 14617-2 ۲۰۰۸ Agglomerated stone – Test methods – Part 2: Determination of flexural strength (bending); German version EN 14617-2:2008 DIN
۴۸۸۷ DIN EN 14677 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Secondary steelmaking – Machinery and equipment for treatment of liquid steel; German version EN 14677:2008 DIN
۴۹۴۲ DIN EN ISO 11145 ۲۰۰۸ Optics and photonics – Lasers and laser-related equipment – Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006); German version EN ISO 11145:2008 DIN
۵۰۹۴ DIN EN 15268 ۲۰۰۸ Petrol filling stations – Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies; German version EN 15268:2008 DIN
۵۰۹۸ DIN EN 15272-3 ۲۰۰۸ Inland navigation vessels – Equipment for rope leading – Part 3: Roller fairleads; German version EN 15272-3:2007 DIN
۵۱۳۱ DIN EN 15382 ۲۰۰۸ Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in transportation infrastructure; German version EN 15382:2008 DIN
۵۱۳۹ DIN EN 15451 ۲۰۰۸ Fertilizers – Determination of chelating agents – Determination of iron chelated by EDDHSA by ion pair chromatography; German version EN 15451:2008 DIN
۵۱۴۰ DIN EN 15452 ۲۰۰۸ Fertilizers – Determination of chelating agents – Determination of iron chelated by o,p- EDDHA by reversed phase HPLC; German version EN 15452:2008 DIN
۵۱۵۷ DIN EN 15552 ۲۰۰۸ Packaging – Complete, filled transport packages and unit loads – Performance testing schedules for common distribution chains; German version EN 15552:2008 DIN
۵۱۵۹ DIN EN 15585 ۲۰۰۸ Cereals and cereal products – Durum wheat (T. durum Desf.) – Determination of percentage of mitadine grains and calculation of percentage of vitrious grains; German version EN 15585:2008 DIN
۵۱۶۰ DIN EN 15603 ۲۰۰۸ Energy performance of buildings – Overall energy use and definition of energy ratings; German version EN 15603:2008 DIN
۵۱۹۴ DIN EN ISO 13732-3 ۲۰۰۸ Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3:2005), German version EN ISO 13732-3:2008 DIN
۵۱۹۶ DIN EN ISO 13849-1 ۲۰۰۸ Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006); German version EN ISO 13849-1:2008 DIN
۵۱۹۷ DIN EN ISO 13906 ۲۰۰۸ Animal feeding stuffs – Determination of acid detergent fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents (ISO 13906:2008); German version EN ISO 13906:2008 DIN
۵۲۲۵ DIN EN ISO 15743 ۲۰۰۸ Ergonomics of the thermal environment – Cold workplaces – Risk assessment and management (ISO 15743:2008); German version EN ISO 15743:2008 DIN
۵۲۲۶ DIN EN ISO 15796 ۲۰۰۸ Gas analysis – Investigation and treatment of analytical bias (ISO 15796:2005); German version EN ISO 15796:2008 DIN
۵۲۳۰ DIN EN ISO 15882 ۲۰۰۸ Sterilization of health care products – Chemical indicators – Guidance for selection, use and interpretation of results (ISO 15882:2008); German version EN ISO 15882:2008 DIN
۵۲۴۷ DIN EN ISO 16664 ۲۰۰۸ Gas analysis – Handling of calibration gases and gas mixtures – Guidelines (ISO 16664:2004); German version EN ISO 16664:2008 DIN
۵۲۶۸ DIN EN ISO 19432 ۲۰۰۸ Building construction machinery and equipment – Portable, hand-held internal combustion engine driven cut-off machines – Safety requirements and testing (ISO 19432:2006); German version EN ISO 19432:2008 DIN
۵۲۹۱ DIN EN ISO 217 ۲۰۰۸ Non-magnetic coatings on magnetic substrates – Measurement of coating thickness – Magnetic method (ISO 2178:1982); German version EN ISO 2178:1995 DIN
۵۳۰۰ DIN EN ISO 22716 ۲۰۰۸ Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007); German version EN ISO 22716:2007 DIN
۵۳۰۸ DIN EN ISO 24157 ۲۰۰۸ Ophthalmic optics and instruments – Reporting aberrations of the human eye (ISO 24157:2008); German version EN ISO 24157:2008 DIN
۵۳۱۸ DIN EN ISO 3823-2 ۲۰۰۸ Dentistry – Rotary bur instruments – Part 2: Finishing burs (ISO 3823-2:2003+Amd 1:2008) (includes Amendment A1:2008) DIN
۵۳۳۷ DIN EN ISO 6145-10 ۲۰۰۸ Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 10: Permeation method (ISO 6145-10:2002); German version EN ISO 6145-10:2008 DIN
۵۳۳۸ DIN EN ISO 6145-11 ۲۰۰۸ Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 11: Electrochemical generation (ISO 6145-11:2005); German version EN ISO 6145-11:2008 DIN
۵۳۳۹ DIN EN ISO 6145-4 ۲۰۰۸ Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 4: Continuous syringe injection method (ISO 6145-4:2004); German version EN ISO 6145-4:2008 DIN
۵۳۴۰ DIN EN ISO 6145-6 ۲۰۰۸ Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 6: Critical orifices (ISO 6145-6:2003); German version EN ISO 6145-6:2008 DIN
۵۳۴۱ DIN EN ISO 6145-8 ۲۰۰۸ Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods – Part 8: Diffusion method (ISO 6145-8:2005); German version EN ISO 6145-8:2008 DIN
۵۳۴۴ DIN EN ISO 6401 ۲۰۰۸ Plastics – Poly(vinyl chloride) – Determination of residual vinyl chloride monomer – Gas-chromatographic method (ISO 6401:2008); German version EN ISO 6401:2008 DIN
۵۳۴۸ DIN EN ISO 664 ۲۰۰۸ Oilseeds – Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:2008); German version EN ISO 664:2008 DIN
۵۳۵۸ DIN EN ISO 7731 ۲۰۰۸ Ergonomics – Danger signals for public and work areas – Auditory danger signals (ISO 7731:2003); German version EN ISO 7731:2008 DIN
۵۳۷۰ DIN EN ISO 8586-2 ۲۰۰۸ Sensory analysis – General guidance for the selection, training and monitoring of assessors – Part 2: Expert sensory assessors (ISO 8586-2:2008); German version EN ISO 8586-2:2008 DIN
۵۳۷۴ DIN EN ISO 9073-15 ۲۰۰۸ Textiles – Test methods for nonwovens – Part 15: Determination of air permeability (ISO 9073-15:2007) DIN
۵۳۸۰ DIN ISO 10110-14 ۲۰۰۸ Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14: Wavefront deformation tolerance (ISO 10110-14:2007) DIN
۵۴۰۷ DIN ISO 23611-4 ۲۰۰۸ Soil quality – Sampling of soil invertebrates – Part 4: Sampling, extraction and identification of soil-inhabiting nematodes (ISO 23611-4:2007) DIN
۵۴۱۸ DIN ISO-IEC 27001 ۲۰۰۸ N/A DIN
۵۴۱۹ DIN ISO-IEC 27002 ۲۰۰۸ N/A DIN
۵۸۴۳ DIN EN ISO 283 ۲۰۰۸ Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008); German version EN ISO 28300:2008 DIN
۵۸۶۲ DIN EN ISO 62 ۲۰۰۸ Water quality – Enumeration of culturable micro-organisms – Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999); German version EN ISO 6222:1999 DIN
۵۸۶۴ DIN EN ISO 636 ۲۰۰۸ Dentistry – Number coding system for rotary instruments – Part 1: General characteristics (ISO 6360-1:2004); German version EN ISO 6360-1:2004 DIN
۵۸۶۵ DIN EN ISO 748 ۲۰۰۸ Dental amalgamators (ISO 7488:1991); German version EN ISO 7488:1995 DIN
۲۱۵۲ DIN 30750 ۲۰۰۷ Mobil, non-sewer-connected toilet cabins – Standards and services provided for the employment of cabins and sanitary products DIN
۲۱۵۳ DIN 548 ۲۰۰۷ Testing of materials, small components and component sections for rail vehicles – Determination of burning behaviour using a gas burner DIN
۲۱۵۴ DIN 5688-3 ۲۰۰۷ Chain slings – Part 3: Links, grade 8; Text in German and English DIN
۲۱۵۵ DIN 65170 ۲۰۰۷ Aerospace series – Brazed and high-temperature brazed metallic components – Technical specifications; Text in German and English DIN
۲۱۵۶ DIN 7500-1 ۲۰۰۷ Thread rolling screws for ISO metric thread – Part 1: Technical specifications for case hardened and tempered screws DIN
۲۱۵۷ DIN 81208-14 ۲۰۰۷ Manoeuvring of ships – Part 14: Weave trial; Text in German and English DIN
۲۱۵۸ DIN 81857 ۲۰۰۷ Stud link anchor chain cables, Grade K4 – Large end links; Text in German and English DIN
۲۱۵۹ DIN 81858 ۲۰۰۷ Stud link anchor chain cables, Grade K4 – Chain connectors; Text in German and English DIN
۲۴۰۰ DIN CEN TS 14175-5 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۰۱ DIN CEN TS 15211 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۰۲ DIN CEN TS 15260 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۰۳ DIN CEN TS 15480-2 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۰۴ DIN CEN TS 15523 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۰۵ DIN CEN TS 15525 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۰۶ DIN EN 10021 ۲۰۰۷ General technical delivery conditions for steel products; German version EN 10021:2006 DIN
۲۴۰۷ DIN EN 1005-5 ۲۰۰۷ Safety of machinery – Human physical performance – Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency; German version EN 1005-5:2007 DIN
۲۴۰۸ DIN EN 10083-3 ۲۰۰۷ Steels for quenching and tempering – Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels; German version EN 10083-3:2006, Corrigendum to DIN EN 10083-3:2007-01; German version EN 10083-3:2006/AC:2008 DIN
۲۴۰۹ DIN EN 10130 ۲۰۰۷ Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming – Technical delivery conditions DIN
۲۴۱۰ DIN EN 1015-1 ۲۰۰۷ Methods of test for mortar for masonry – Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars DIN
۲۴۱۱ DIN EN 1015-10 ۲۰۰۷ Methods of test for mortar for masonry – Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar; German version EN 1015-10:1999+A1:2006 DIN
۲۴۱۲ DIN EN 1015-11 ۲۰۰۷ Methods of test for mortar for masonry – Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar; German version EN 1015-11:1999+A1:2006 DIN
۲۴۱۳ DIN EN 1015-2 ۲۰۰۷ Methods of test for mortar for masonry – Part 21: Determination of the compatibility of one-coat rendering mortars with substrates DIN
۲۴۱۴ DIN EN 1015-3 ۲۰۰۷ Methods of test for mortar for masonry – Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table); German version EN 1015-3:1999+A1:2004+A2:2006 DIN
۲۴۱۵ DIN EN 1015-6 ۲۰۰۷ Methods of test for mortar for masonry – Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar; German version EN 1015-6:1998+A1:2006 DIN
۲۴۱۶ DIN EN 1015-9 ۲۰۰۷ Methods of test for mortar for masonry – Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar; German version EN 1015-9:1999+A1:2006 DIN
۲۴۱۷ DIN EN 10280 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۱۸ DIN EN 10319-2 ۲۰۰۷ Metallic materials – Tensile stress relaxation testing – Part 2: Procedure for bolted joint models; German version EN 10319-2:2006 DIN
۲۴۱۹ DIN EN 10339 ۲۰۰۷ Steel tubes for onshore and offshore water pipelines – Internal liquid applied epoxy linings for corrosion protection; German version EN 10339:2007 DIN
۲۴۲۰ DIN EN 1064 ۲۰۰۷ Health informatics – Standard communication protocol – Computer-assisted electrocardiography; English version EN 1064:2005+A1:2007 DIN
۲۴۲۱ DIN EN 1085 ۲۰۰۷ Wastewater treatment – Vocabulary; Trilingual version EN 1085:2007 DIN
۲۴۲۲ DIN EN 1093-2 ۲۰۰۷ Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant (includes Amendment A1:2008) DIN
۲۴۲۳ DIN EN 1093-3 ۲۰۰۷ Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances – Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant; German version EN 1093-3:2006+A1:2008, Corrigendum to DIN EN 1093-3:2008-09 DIN
۲۴۲۴ DIN EN 1123-2 ۲۰۰۷ Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel tube with spigot and socket for waste water systems – Part 2: Dimensions (includes Amendment A1:2007) DIN
۲۴۲۵ DIN EN 12012-4 ۲۰۰۷ Plastics and rubber machines – Size reduction machines – Part 4: Safety requirements for agglomerators; German version EN 12012-4:2006+A1:2008 DIN
۲۴۲۶ DIN EN 12044 ۲۰۰۷ Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines – Cutting and punching machines – Safety requirements; German version EN 12044:2005+A1:2009 DIN
۲۴۲۷ DIN EN 12271 ۲۰۰۷ Surface dressing – Requirements; German version EN 12271:2006 DIN
۲۴۲۸ DIN EN 12277 ۲۰۰۷ Mountaineering equipment – Harnesses – Safety requirements and test methods; German version EN 12277:2007 DIN
۲۴۲۹ DIN EN 12331-A1 ۲۰۰۷ N/A DIN
۲۴۳۰ DIN EN 12353 ۲۰۰۷ Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal and fungicidal activity; German version EN 12353:2006 DIN
۲۴۳۱ DIN EN 12372 ۲۰۰۷ Natural stone test methods – Determination of flexural strength under concentrated load; German version EN 12372:2006 DIN
۲۴۳۲ DIN EN 12417 ۲۰۰۷ Machine tools – Safety – Machining centres; German version EN 12417:2001+A2:2009 DIN
۲۴۳۳ DIN EN 12588 ۲۰۰۷ Lead and lead alloys – Rolled lead sheet for building purposes; German version EN 12588:2006 DIN
۲۴۳۴ DIN EN 12641-2 ۲۰۰۷ Swap bodies and commercial vehicles – Tarpaulins – Part 2: Minimum requirements for curtainsiders; German version EN 12641-2:2006 DIN
۲۴۳۵ DIN EN 12642 ۲۰۰۷ Securing of cargo on road vehicles – Body structure of commercial vehicles – Minimum requirements; German version EN 12642:2006 DIN
۲۴۳۶ DIN EN 12674-4 ۲۰۰۷ Roll containers – Part 4: Performance requirements; German version EN 12674-4:2006 DIN
۲۴۳۷ DIN EN 12923-1 ۲۰۰۷ Advanced technical ceramics – Monolithic ceramics – Part 1: General practice for undertaking corrosion tests; German version EN 12923-1:2006 DIN
۲۴۳۸ DIN EN 12972 ۲۰۰۷ Tanks for transport of dangerous goods – Testing, inspection and marking of metallic tanks; German version EN 12972:2007 DIN
۲۴۳۹ DIN EN 13042-1 ۲۰۰۷ Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass – Safety requirements – Part 1: Gob feeder; German version EN 13042-1:2007+A1:2009 DIN
۲۴۴۰ DIN EN 13042-3 ۲۰۰۷ Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass – Safety requirements – Part 3: IS machines; German version EN 13042-3:2007+A1:2009 DIN
۲۴۴۱ DIN EN 13084-1 ۲۰۰۷ Free-standing chimneys – Part 1: General requirements; German version EN 13084-1:2007 DIN
۲۴۴۲ DIN EN 13119 ۲۰۰۷ Curtain walling – Terminology; Trilingual version EN 13119:2007 DIN
۲۴۴۳ DIN EN 13128 ۲۰۰۷ Safety of machine tools – Milling machines (including boring machines); German version EN 13128:2001+A2:2009 DIN
۲۴۴۴ DIN EN 13234 ۲۰۰۷ Advanced technical ceramics – Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature – Evaluation of the resistance to crack propagation by notch sensitivity testing; German version EN 13234:2006 DIN
۲۴۴۵ DIN EN 13235 ۲۰۰۷ Advanced technical ceramics – Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere – Determination of creep behaviour; German version EN 13235:2006 DIN
۲۴۴۶ DIN EN 13307-1 ۲۰۰۷ Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses – Part 1: Requirements; German version EN 13307-1:2006 DIN
۲۴۴۷ DIN EN 13317 ۲۰۰۷ Tanks for transport of dangerous goods – Service equipment for tanks – Manhole cover assembly; German version EN 13317:2002+A1:2006 DIN
اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

تعداد فایل‌ها

5835

حجم

6 گیگابایت

از ابتدا تا سال

2008

دیدگاه ها (0)

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.