فروش ویژه!

استاندارد API

6,440,000  2,070,000 

American Petroleum Institute

استانداردهای موسسه ی نفت امریکا

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)
توضیحات

توضیحات محصول

The American Petroleum Institute (API) is the largest U.S. trade association for the oil and natural gas industry. It claims to represent about 650 corporations involved in production, refinement, distribution, and many other aspects of the petroleum industry.

The association describes its mission as to influence public policy in support of a strong, viable U.S. oil and natural gas industry. Its chief functions on behalf of the industry include advocacy, negotiation and lobbying with governmental, legal, and regulatory agencies; research into economic, toxicological, and environmental effects; establishment and certification of industry standards; and education outreach. API both funds and conducts research related to many aspects of the petroleum industry. The current CEO and president is Jack Gerard.

قسمتی از لیست استانداردهای موجود

id docno date Title org
۹۵۴ API STD 610 DATA SHEET N/A Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Mechanical Equipment Data Sheet – C6100D (EXCEL 5.0 SPREADSHEET) – 11th Edition API
۹۶۱ API STD 613 DATA SHEET N/A Special Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۷۱ API STD 619 DATA SHEET N/A Rotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries – Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۱۰۰۵ API STD 681 N/A Liquid Ring Vacuum Pumps and Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – First Edition API
۱۰۱۰ API STD 685 DATA SHEET N/A Sealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – 2nd Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۳۴ API STD 560 DATA SHEET N/A Fired Heaters for General Refinery Services – Mechanical Equipment Data Sheet – (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۶۵ API STD 616 DATA SHEET N/A Gas Turbines for the Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – C61605 (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – 5th Edition API
۹۶۷ API STD 617 DATA SHEET N/A Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Seventh Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۳۳ API STD 547 DATA SHEET N/A General-purpose Form-wound Squirrel Cage Induction Motors 250 Horsepower and Larger – Mechanical Equipment Data Sheet – First Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۹۶ API STD 673 DATA SHEET N/A Centrifugal Fans for Petroleum, Chemical and Gas for Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Second Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۹۸ API STD 674 DATA SHEET N/A POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS – RECIPROCATING – Mechanical Equipment Data Sheet – C6740D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – Third Edition API
۱۰۰۲ API STD 676 DATA SHEET N/A Positive Displacement Pumps – Rotary – Mechanical Equipment Data Sheet – C6760D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – Third Edition API
۱۰۰۴ API STD 677 DATA SHEET N/A General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۶۸۸ API RP 687 DATA SHEET N/A Rotor Repair – Mechanical Equipment Data Sheet – C6870D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – First Edition API
۶۶۸ API RP 577 ۲۰۱۳٫۱۲٫۰۱ Welding Inspection and Metallurgy – SECOND EDITION API
۱۰۳۴ API TR 5TP ۲۰۱۳٫۱۲٫۰۱ Torque-Position Assembly Guidelines for API Casing and Tubing Connections – FIRST EDITION API
۲۹ API BULL 97 ۲۰۱۳٫۱۲٫۰۱ Well Construction Interface Document Guidelines – FIRST EDITION API
۵۸ API INVENTORIES OF GAS ۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱ INVENTORIES OF NATURAL GAS LIQUIDS AND LIQUIFIED REFINERY GASES API
۶۱ API MONTHLY STAT ۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱ Monthly Statistical Report – Volume: 37 Number: 11 API
۱۷۴ API MPMS 14.3.3 ۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱ Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids-Concentric, Square-edged Orifice Meters Part 3: Natural Gas Applications – FOURTH EDITION API
۸۴۳ API SPEC 11E ۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱ Specification for Pumping Units – NINETEENTH EDITION; Effective Date: May 1, 2014 API
۵۳۸ API RP 11G ۲۰۱۳٫۱۱٫۰۱ Recommended Practice for Installation, Maintenance, and Lubrication of Pumping Units – FIFTH EDITION API
۱۲ API BASIC PETRO DATA ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ BASIC PETROLEUM DATA BOOK – Volume 33, Number 2 API
۵۷ API IMPORTS & EXPORTS ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ Imports and Exports of Crude Oil & Petroleum Products API
۱۱۴ API MPMS 8.1 ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 8.1 – Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products – FOURTH EDITION API
۱۲۸ API MPMS 10.4 ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.4 Determination of Water and/or Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method (Field Procedure) – Fourth Edition API
۴۷۰ API QUARTERLY WELL ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ QUARTERLY WELL COMPLETION REPORT – Volume 29 Number 3 API
۶۵۷ API RP 557 ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ Guide to Advanced Control Systems – SECOND EDITION API
۶۶۱ API RP 573 ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ Inspection of Fired Boilers and Heaters – THIRD EDITION API
۹۷۲ API STD 620 ۲۰۱۳٫۱۰٫۰۱ Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage Tanks – TWELFTH EDITION API
۸۹ API MPMS 4.8 ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4.8 Operation of Proving Systems – Second Edition API
۱۲۹ API MPMS 10.5 ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.5 Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation – FIFTH EDITION API
۱۰۱۴ API STD 1104 ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Welding of Pipelines and Related Facilities – TWENTY-FIRST EDITION API
۱۰۹۲ API VT-5 ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Vocational Training – Book 5 – Wireline Operations and Procedures – Third Edition API
۷۱۸ API RP 1160 ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines – SECOND EDITION; ERTA 1: SEPTEMBER 2013 API
۱۰۸۸ API TR 2573 ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Standard Guide for Sediment and Water Determination in Crude Oil Standard Guide for Sediment and Water Determination in Crude Oil – FIRST EDITION API
۹۷۴ API STD 623 ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Steel Globe Valves—Flanged and Buttwelding Ends, Bolted Bonnets – FIRST EDITION API
۹۰۷ API STD 2RD ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Dynamic Risers for Floating Production Systems – Second Edition API
۹۱۶ API STD 20D ۲۰۱۳٫۰۹٫۰۱ Nondestructive Examination Services for Equipment Used in the Petroleum and Natural Gas Industry – FIRST EDITION API
۷۴ API MPMS 3.1A ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3.1A – Standard Practice for the Manual Gauging of Petroleum and Petroleum Products – THIRD EDITION API
۱۲۶ API MPMS 10.2 ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.2 Standard Test Method for Water in Crude Oil by Distillation – THIRD EDITION API
۱۲۷ API MPMS 10.3 ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.3 Standard Test Method for Water and Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure) – FOURTH EDITION API
۱۳۰ API MPMS 10.6 ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.6 Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure) – FIFTH EDITION API
۷۷۳ API SPEC 2SF ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Manufacture of Structural Steel Forgings for Primary Offshore Applications – First Edition API
۶۳۴ API RP 98 ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Personal Protective Equipment Selection for Oil Spill Responders – First Edition API
۷۳۵ API RP 1640 ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Product Quality in Light Product Storage and Handling Operations – FIRST EDITION API
۳۰ API BULL 939-E ۲۰۱۳٫۰۸٫۰۱ Identification, Repair, and Mitigation of Cracking of Steel Equipment in Fuel Ethanol Service – SECOND EDITION API
۷۵۰ API RP 2218 ۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱(R 2010) Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants – Third Edition API
۹۸۵ API STD 661 ۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱ Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries-Air-cooled Heat Exchangers – SEVENTH EDITION API
۴۷۱ API RP 1FSC ۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱ Facilities Systems Completion Planning and Execution – FIRST EDITION API
۷۲۵ API RP 1169 ۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱ Recommended Practice for Basic Inspection Requirements-New Pipeline Construction – FIRST EDITION API
۱۶۷ API MPMS 13.1 ERTA ۲۰۱۳٫۰۷٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 13 – Statistical Aspects of Measuring and Sampling Section 1 – Statistical Concepts and Procedures in Measurement – First Edition API
۵۱۹ API RP 6HT ۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱ Heat Treatment and Testing of Carbon and Low Alloy Steel Large Cross Section and Critical Section Components – Second Edition API
۵۸۸ API RP 17H ۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱ Remotely Operated Vehicle Interfaces on Subsea Production Systems – Second Edition API
۶۵۴ API RP 555 ۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱ Process Analyzers – Third Edition API
۸۹۸ API SPEC Q1 ۲۰۱۳٫۰۶٫۰۱ Specification for Quality Management System Requirements for Manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry – Ninth Edition; Effective Date June 1, 2014 API
۱۳۳ API MPMS 10.9 ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10.9 Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration – Third Edition API
۱۴۱ API MPMS 11.3.2.1 ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11.3.2.1 Ethylene Density – Second Edition API
۶۹۰ API RP 751 ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱ Safe Operation of Hydrofluoric Acid Alkylation Units – Fourth Edition API
۱۰۱۲ API STD 780 ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱ Security Risk Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries – FIRST EDITION API
۱۰۸۷ API TR 2572 ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱ Carbon Content, Sampling, and Calculation – First Edition API
۸۹۳ API SPEC 19V ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱ Subsurface Barrier Valves and Related Equipment – FIRST EDITION API
۵۷۳ API RP 14FZ ۲۰۱۳٫۰۵٫۰۱ Recommended Practice for Design and Installation of Electrical Systems for Fixed and Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2 Locations – Second Edition API
۵۲۸ API RP 10B-2 ۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱ Recommended Practice for Testing Well Cements – Second Edition API
۱۰۱۶ API STD 1163 ۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱ In-line Inspection Systems Qualification Standard – Second Edition API
۱۰۳۸ API TR 6AF2 ۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱ Technical Report on Capabilities of API Flanges Under Combinations of Loading – Phase II – FIFTH EDITION API
۸۹۵ API SPEC 20B ۲۰۱۳٫۰۴٫۰۱ Open Die Shaped Forgings for Use in the Petroleum and Natural Gas Industry – First Edition; Incorporating Errata: December 2013 API
۹۷۶ API STD 650 ۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱ Welded Tanks for Oil Storage – Twelfth Edition; Includes Errata: July 2013 API
۱۰۳۲ API TR 1PER15K-1 ۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱ Protocol for Verification and Validation of High-pressure High-temperature Equipment – First Edition API
۸۸۹ API SPEC 17L1 ۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱ Specification for Flexible Pipe Ancillary Equipment – First Edition API
۶۳۳ API RP 96 ۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱ Deepwater Well Design and Construction – First Edition API
۵۸۹ API RP 17L2 ۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱ Recommended Practice for Flexible Pipe Ancillary Equipment – First Edition API
۲۲۵ API OCCUPATIONAL INJURIES ۲۰۱۳٫۰۳٫۰۱ ۲۰۱۲ Survey of Occupational Injuries, Illnesses, and Fatalities in the Petroleum Industry Summary Report Aggregate Data Only API
۲۱۸ API MPMS 21.1 ۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 21.1 – Flow Measurement Using Electronic Metering Systems – Electronic Gas Measurement – Second Edition API
۷۰۹ API RP 1110 ۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱ Recommended Practice for the Pressure Testing of Steel Pipelines for the Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, Highly Volatile Liquids or Carbon Dioxide – Sixth edition API
۷۶۰ API SALES OF NGL & LRG ۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱ ۲۰۱۱ Sales of Natural Gas Liquids and Liquefied Refinery Gases API
۸۰۰ API SPEC 6AV1 ۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱ Specification for Validation of Wellhead Surface Safety Valves and Underwater Safety Valves for Offshore Service – Second Edition API
۹۴۵ API STD 603 ۲۰۱۳٫۰۲٫۰۱ Corrosion-resistant, Bolted Bonnet Gate Valves—Flanged and Butt-welding Ends – EIGHTH EDITION: EFFECTIVE DATE: JULY 2013 API
۲۱۶ API MPMS 20.1 ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 20 – Allocation Measurement Section 1 – Allocation Measurement – First Edition API
۷۱۳ API RP 1114 ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Recommended Practice for the Design of Solution-Mined Underground Storage Facilities – Second Edition API
۷۱۴ API RP 1115 ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Recommended Practice on the Operation of Solution-Mined Underground Storage Facilities – First Edition API
۷۷۶ API SPEC 4F ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Specification for Drilling and Well Servicing Structures – Fouth Edition API
۹۳۸ API STD 599 ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Metal Plug Valves—Flanged, Threaded and Welding Ends – SEVENTH EDITION API
۵۹۲ API RP 17P ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Design and Operation of Subsea Production Systems – Subsea Structures and Manifolds – First Edition; ISO 13628-15:2011 Adoption API
۲۱۷ API MPMS 20.3 ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 20.3 Measurement of Multiphase Flow – First Edition API
۲۱۵ API MPMS 20.1 ADD ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 20 – Allocation Measurement Section 1 – Allocation Measurement – First Edition API
۶۲۷ API RP 85 ADD ۲۰۱۳٫۰۱٫۰۱ Use of Subsea Wet-gas Flowmeters in Allocation Measurement Systems – First Edition API
۱۲۲ API MPMS 9.1 ۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 9.1 – Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method – Third Edition API
۱۲۳ API MPMS 9.2 ۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 9.2 Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Hydrometer- Measurement Coordination – Third Edition API
۱۲۴ API MPMS 9.3 ۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 9.3 Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Thermohydrometer Method – Third Edition API
۶۳۵ API RP 500 ۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱ Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2 – Third Edition; ERRATA: JANUARY 2014 API
۷۸۸ API SPEC 5L ۲۰۱۲٫۱۲٫۰۱ Specification for Line Pipe – FORTY-FIFTH EDITION API
۹۴۸ API STD 608 ۲۰۱۲٫۱۱٫۰۱ Metal Ball Valves – Flanged, Threaded, and Welding Ends – FIFTH EDITION API
۹۹۹ API STD 675 ۲۰۱۲٫۱۱٫۰۱ Positive Displacement Pumps – Controlled Volume for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Third Edition API
۹۱۷ API STD 53 ۲۰۱۲٫۱۱٫۰۱ Blowout Prevention Equipment Systems for Drilling Wells – Fourth Edition API
۲۰۵ API MPMS 19.1 ۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.1 Evaporative Loss From Fixed-Roof Tanks – Fourth Edition API
۲۰۷ API MPMS 19.2 ۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.2 Evaporative Loss From Floating-Roof Tanks – Third Edition API
۲۱۴ API MPMS 19.4 ۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.4 Evaporative Loss Reference Information and Speciation Methodology – Third Edition; Includes Addendum 1: November 2013 API
۵۴۸ API RP 11S8 ۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱ Recommended Practice on Electric Submersible System Vibrations – Second Edition API
۶۴۸ API RP 553 ۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱ Refinery Valves and Accessories for Control and Safety Instrumented Systems – Second Edition API
۷۲۷ API RP 1595 ۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱ Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Aviation Pre-Airfield Storage Terminals – SECOND EDITION API
۹۱۳ API STD 6DX ۲۰۱۲٫۱۰٫۰۱ Petroleum and natural gas industries—Mechanical integrity and sizing of actuators and mounting kits for pipeline valves – First Edition API
۱۷۲ API MPMS 14.3.1 ۲۰۱۲٫۰۹٫۰۱ Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids – Concentric, Square-edged Orifice Meters Part 1: General Equations and Uncertainty Guidelines – FOURTH EDITION; ERTA: July 2013 API
۱۰ API 1509 ۲۰۱۲٫۰۹٫۰۱ Engine Oil Licensing and Certification System – SEVENTEENTH EDITION * To Purchase Call 1-800-854-7179 USA/Canada or 303-397-7956 Worldwide API
۷۸۴ API SPEC 5CT ERTA ۲۰۱۲٫۰۹٫۰۱ Specification for Casing and Tubing – NINTH EDITION API
۸۹۷ API SPEC 20E ۲۰۱۲٫۰۸٫۰۱ Alloy and Carbon Steel Bolting for Use in the Petroleum and Natural Gas Industries – FIRST EDITION API
۴۱ API COMPOSITE LIST ۲۰۱۲٫۰۷٫۰۱ The API Composite List API
۱۹۸ API MPMS 17.9 ۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17 El Hydrocarbon Management HM 49 Marine Measurement Section 9—Vessel Experience Factor (VEF) – Second Edition API
۱۹۹ API MPMS 17.9 SPANISH ۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱ Manual de Estándares de Medición del Petróleo Capitulo 17-Mediciones Marítimas Sección 9-Factor de Experiencia del Buque (VEF) EI Hydrocarbon Management HM 49 – SEGUNDA EDICIÓN API
۵۱۸ API RP 6DR ۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱ Recommended Practice for the Repair and Remanufacture of Pipeline Valves – Second Edition API
۱۰۲۳ API STD 2350 ۲۰۱۲٫۰۵٫۰۱ Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities – Fourth Edition API
۱۵۰ API MPMS 12.1.1 ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12.1.1—Calculation of Static Petroleum Quantities—Upright Cylindrical Tanks and Marine Vessels – Third Edition API
۱۷۹ API MPMS 14.7 ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14.7 – Mass Measurement of Natural Gas Liquids – Fourth Edition API
۱۹۱ API MPMS 17.5 ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17.5 – El Hydrocarbon Management – HM 64 – Guidelines for Voyage Analysis and Reconciliation of Cargo Quantities – Third Edition; Includes Access to Additional Content API
۱۹۲ API MPMS 17.5 SPANISH ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capítulo 17-Mediciones Marítimas Sección 5-Guía para el Análisis de Viaje y Reconciliación de Cantidades de Carga EI Hydrocarbon Management HM 64 – TERCERA EDICIÓN API
۴۸۸ API RP 4G ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Operation, Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures – FOURTH EDITION; ERTA: SEPTEMBER 2013 API
۷۳۶ API RP 2001 ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Fire Protection in Refineries – Ninth Edition API
۸۲۹ API SPEC 8C ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2) – Fifth Edition API
۶۸۹ API RP 688 ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Pulsation and Vibration Control in Positive Displacement Machinery Systems for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industry Services – First Edition API
۷۱۹ API RP 1161 ۲۰۱۲٫۰۴٫۰۱ Recommended Practice for Pipeline Operator Qualification (OQ) – SECOND EDITION; Addendum 1: January 2013; ADDENDUM 2: JULY 2013 API
۶۹۵ API RP 932-B ۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱ Design, Materials, Fabrication, Operation, and Inspection Guidelines for Corrosion Control in Hydroprocessing Reactor Effluent Air Cooler (REAC) Systems – Second Edition API
۱۰۶۱ API TR 17TR6 ۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱ Attributes of Production Chemicals in Subsea Production Systems – First Edition API
۱۰۶۰ API TR 17TR5 ۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱ Avoidance of Blockages in Subsea Production Control and Chemical Injection Systems – First Edition API
۵۱۴ API RP 5LT ۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱ Recommended Practice for Truck Transportation of Line Pipe – First Edition API
۷۶۵ API SPEC 2C ۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱ Offshore Pedestal-mounted Cranes – Seventh Edition; Effective October 2012; Errata: March 2013 API
۸۹۴ API SPEC 20A ۲۰۱۲٫۰۳٫۰۱ Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, and Nickel Base Alloy Castings for Use in the Petroleum and Natural Gas Industry – FIRST EDITION; ADDENDUM 1: OCTOBER 2013 API
۱۰۰۰ API STD 675 DATA SHEET ۲۰۱۲٫۰۱٫۰۱ POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS – CONTROLLED VOLUME FOR PETROLEUM,CHEMICAL, AND GAS INDUSTRY SERVICES – Third Edition; Includes Additional Content API
۱۰۵۹ API TR 17TR4 ۲۰۱۲٫۰۱٫۰۱ Subsea Equipment Pressure Ratings – First Edition API
۹۰۵ API SPEC Q2 ۲۰۱۱٫۱۲٫۰۱ Specification for Quality Management System Requirements for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industries – First Edition API
۸۶ API MPMS 4.5 ۲۰۱۱٫۱۱٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4.5 Master Meter Provers – Third Edition API
۱۰۳ API MPMS 5.8 ۲۰۱۱٫۱۱٫۰۱ Manual of Petroluem Measurement Standards Chapter 5.8 Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters – Second Edition API
۵۲۷ API RP 9B ۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱ Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service – THIRTEENTH EDITION; INCORPORATED ERRATA:APRIL 2012; ERRATA: January 2013 API
۷۵۲ API RP 2221 ۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱ Contractor and Owner Safety Program Implementation – Third Edition API
۹۷۳ API STD 622 ۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱ Type Testing of Process Valve Packing for Fugitive Emissions – Second Edition API
۱۰۲۲ API STD 2220 ۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱ Contractor Safety Performance Process – Third Edition API
۴۷۷ API RP 2FPS ۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱ Planning, Designing, and Constructing Floating Production Systems – SECOND EDITION API
۱۱۰ API MPMS 7.3 ۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 7.3 Temperature Determination—Fixed Automatic Tank Temperature Systems – SECOND EDITION API
۱۱۲ API MPMS 7 ADD 1 ۲۰۱۱٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 7 – Temperature Determination – First Edition API
۴۵۵ API PUBL 4776 ۲۰۱۱٫۰۹٫۰۱ A Guide to Understanding, Assessment, and Regulation of PAHs in the Aquatic Environment API
۱۳۸ API MPMS 11.2.4 ERTA ۲۰۱۱٫۰۹٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11—Physical Properties Data Section 2, Part 4—Temperature Correction for the Volume of NGL and LPG Tables 23E, 24E, 53E, 54E, 59E, and 60E – First Edition API
۱۴۴ API MPMS 11.4.1 ERTA ۲۰۱۱٫۰۹٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11—Physical Properties Data Section 4—Properties of Reference Materials Part 1—Density of Water and Water Volumetric Correction Factors for Water Calibration of Volumetric Provers – First Edition API
۷۸۵ API SPEC 5CT ۲۰۱۱٫۰۷٫۰۱ Specification for Casing and Tubing – NINTH EDITION API
۱۴۲ API MPMS 11.3.3 ۲۰۱۱٫۰۷٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11.3.3 Miscellaneous Hydrocarbon Product Properties – Ethanol Density and Volume Correction Factors – First Edition API
۸۹۲ API SPEC 19G3 ۲۰۱۱٫۰۶٫۰۱ Running Tools, Pulling Tools, and Kick-over Tools and Latches for Side-pocket Mandrels – FIRST EDITION; ISO 17078-3:2009 Adoption API
۷۵۴ API RP 2611 ۲۰۱۱٫۰۶٫۰۱ Terminal Piping Inspection— Inspection of In-Service Terminal Piping Systems – First Edition API
۵۹۸ API RP 19G4 ۲۰۱۱٫۰۶٫۰۱ Practices for Side-pocket Mandrels and Related Equipment – FIRST EDITION; ISO 17078-4:2010 Adoption API
۵۶۳ API RP 13K ۲۰۱۱٫۰۵٫۰۱ Recommended Practice for Chemical Analysis of Barite – Third Edition API
۸۳۱ API SPEC 9A ۲۰۱۱٫۰۵٫۰۱ Specification for Wire Rope – Twenty-Sixth Edition; Incorporating Errata: October, 2012 API
۸۸۰ API SPEC 17D ۲۰۱۱٫۰۵٫۰۱ Design and Operation of Subsea Production Systems-Subsea Wellhead and Tree Equipment – Second Edition; Incorporating ERTA: September 2011; ERTA 2: JANUARY 2012; ERTA 3: JUNE 2013; ERTA 4: July 2013; ERTA 5: October 2013; ISO 13628-4 Adoption API
۳۲ API BULL D16 ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Suggested Procedure for Development of a Spill Prevention Control and Countermeasure Plan – Fifth Edition * Includes Additional Content API
۳۳ API BULL D16 TEMPLATE ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Suggested Procedure for Development of Spill Prevention Control and Countermeasure Plans – Plan Template – Fifth Edition API
۶۵۸ API RP 571 ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry – Second Edition API
۷۲۹ API RP 1615 ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Installation of Underground Petroleum Storage Systems – Sixth Edition API
۱۰۷۹ API TR 938-C ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Use of Duplex Stainless Steels in the Oil Refining Industry – Second Edition API
۱۰۷۶ API TR 934-B ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Fabrication Considerations for Vanadium-Modified Cr-Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels – First Edition API
۶۵۵ API RP 556 ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Instrumentation, Control, and Protective Systems for Gas Fired Heaters – Second Edition API
۴۷۸ API RP 2GEO ۲۰۱۱٫۰۴٫۰۱ Geotechnical and Foundation Design Considerations – First Edition; ISO 19901-4:2003 Adoption API
۱۰۸۶ API TR 2571 ۲۰۱۱٫۰۳٫۰۱ Fuel Gas Measurement – First Edition API
۴۵۲ API PUBL 4761 ۲۰۱۱٫۰۲٫۰۱ API Groundwater Arsenic Manual Attenuation of Naturally-Occurring Arsenic at Petroleum Impacted Sites API
۱۰۰۹ API STD 685 ۲۰۱۱٫۰۲٫۰۱ Sealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Gas Industry Process Service – SECOND EDITION API
۹۶۴ API STD 616 ۲۰۱۱٫۰۱٫۰۱ Gas Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth Edition API
۵۴ API HF3 ۲۰۱۱٫۰۱٫۰۱ Practices for Mitigating Surface Impacts Associated with Hydraulic Fracturing – First Edition API
۵۵۸ API RP 13C ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Recommended Practice on Drilling Fluids Processing Systems Evaluation – Fourth Edition; ISO 13501 Adoption API
۵۸۳ API RP 17A ADD 1 ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Design and Operation of Subsea Production Systems—General Requirements and Recommendations – Fourth Edition; ISO 13628-1:2005 Adoption API
۷۲۰ API RP 1162 ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Public Awareness Programs for Pipeline Operators – Second Edition API
۷۲۳ API RP 1167 ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Pipeline SCADA Alarm Management – First Edition API
۸۲۱ API SPEC 7-2 ADD 1 ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Specification for Threading and Gauging of Rotary Shouldered Thread Connections – First Edition; ISO 10424-2:2007 Adoption; Effective Date: June 2011 API
۸۳۳ API SPEC 10A ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Specification for Cements and Materials for Well Cementing – Twenty-Fourth Edition API
۹۱۸ API STD 65-2 ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Isolating Potential Flow Zones During Well Construction – Second Edition API
۹۷۰ API STD 619 ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Rotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Fifth Edition API
۹۹۷ API STD 674 ۲۰۱۰٫۱۲٫۰۱ Positive Displacement Pumps – Reciprocating – Third Edition API
۵۶۸ API RP 14B ERTA ۲۰۱۰٫۱۱٫۰۹ Design, Installation, Repair and Operation of Subsurface Safety Valve Systems – Fifth Edition; ISO 10417 API
۸۱۰ API SPEC 6DSS ERTA 2 ۲۰۱۰٫۱۱٫۰۱ Specification for Subsea Pipeline Valves – Second Edition; Includes Errata 1 API
۸۲۴ API SPEC 7F ۲۰۱۰٫۱۱٫۰۱ Oil Field Chain and Sprockets – Eighth Edition, Includes Errata: May 2013 API
۹۳ API MPMS 4.9.4 ۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4—Proving Systems Section 9—Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers Part 4—Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Gravimetric Method of Calibrat API
۲۲۳ API MPMS TR 2570 ۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱ Continuous On-line Measurement of Water Content in Petroleum (Crude Oil and Condensate) – First Edition API
۷۰۸ API RP 1109 ۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱ Marking Liquid Petroleum Pipeline Facilities – Fourth Edition; Erta: November 2010 API
۷۹۷ API SPEC 6A ۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱ Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment – TWENTIETH EDITION; Effective April 1, 2011; Incorporating ERTA 1: January 2011; ADDENDUM 1: November 2011; ERTA 2: November 2011; ADDENDUM 2: November 2012; ADDENDUM 3: March 2013; ERTA 3: June API
۸۸۳ API SPEC 17E ۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱ Specification for Subsea Umbilicals – Fourth Edition; Effective APRIL 1, 2011 API
۹۱۴ API STD 11D2 ۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱ Progressing Cavity Pump Systems for Artificial Lift—Pumps – First Edition; ISO 15136-1:2009 Adoption API
۱۰۴۲ API TR 6MET ۲۰۱۰٫۱۰٫۰۱ Metallic Material Limits for Wellhead Equipment Used in High Temperature for API 6A and 17D Applications – First Edition API
۷۴۵ API RP 2200 ۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱ Repairing Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas, and Product Pipelines – Fourth Edition API
۸۱۱ API SPEC 6DSS ERTA ۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱ Specification for Subsea Pipeline Valves – Second Edition API
۹۳۵ API STD 594 ۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱ Check Valves: Flanged, Lug, Wafer, and Butt-welding – Seventh Edition API
۹۴۷ API STD 607 ۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱ Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats – Sixth Edition API
۹۵۳ API STD 610 ۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱ Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Eleventh Edition; Incorporates Errata: July 2011; ISO 13709:2009 Adoption API
۱۰۷۷ API TR 934-D ۲۰۱۰٫۰۹٫۰۱ Technical Report on the Materials and Fabrication Issues of 11/4Cr-1/2Mo and 1Cr-1/2Mo Steel Pressure Vessels – First Edition API
۵۳۲ API RP 10B-6 ۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱ Recommended Practice on Determining the Static Gel Strength of Cement Formulations – First Edition; ISO 10426-6:2008 Adoption API
۶۷۹ API RP 621 ۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱ Reconditioning of Metallic Gate, Globe, and Check Valves – Third Edition API
۷۰۰ API RP 934-E ۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱ Recommended Practice for Materials and Fabrication of 11/4CR-1/2Mo Steel Pressure Vessels for Service Above 825 °F (440 °C) – First Edition API
۷۳۱ API RP 1626 ۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱ Storing and Handling Ethanol and Gasoline-ethanol Blends at Distribution Terminals and Filling Stations – Second Edition; Includes Errata: February 2011 and Addendum: August 2012 API
۸۸۵ API SPEC 17J ERTA ۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱ Specification for Unbonded Flexible Pipe – Third Edition API
۹۷۵ API STD 625 ۲۰۱۰٫۰۸٫۰۱ Tank Systems for Refrigerated Liquefied Gas Storage – First Edition; Incorporate Addendum 1: July 2013 API
۴۸۱ API RP 2MOP ۲۰۱۰٫۰۷٫۰۱ Marine Operations – FIRST EDITION; ISO 19901-6:2009 Adoption API
۴۸۵ API RP 2T ۲۰۱۰٫۰۷٫۰۱ Planning, Designing, and Constructing Tension Leg Platforms – Third Edition API
۵۳ API HF2 ۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱ Water Management Associated with Hydraulic Fracturing – First Edition API
۵۹۳ API RP 17Q ۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱ Subsea Equipment Qualification – Standardized Process for Documentation – First Edition API
۵۹۴ API RP 17Q DATA SHEET ۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱ Subsea Equipment Qualification – Standardized Process for Documentation – G17Q01D (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) – First Edition API
۶۷۸ API RP 615 ۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱ Valve Selection Guide – First Edition API
۸۲۶ API SPEC 7K ۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱ Drilling and Well Servicing Equipment – FIFTH EDITION; ERRATA: AUGUST 2010; EFFECTIVE DATE: DECEMBER 1, 2010 API
۸۹۱ API SPEC 19G2 ۲۰۱۰٫۰۶٫۰۱ Flow-control Devices for Side-pocket Mandrels – FIRST EDITION API
۵۵۹ API RP 13D ۲۰۱۰٫۰۵٫۰۱ Rheology and Hydraulics of Oil-well Drilling Fluids – Sixth Edition API
۸۴۰ API SPEC 11B ۲۰۱۰٫۰۵٫۰۱ Specification for Sucker Rods, Polished Rods and Liners, Couplings, Sinker Bars, Polished Rod Clamps, Stuffing Boxes, and Pumping Tees – Twenty-Seventh Edition: Incorporating Errata 1: October 2010; Errata 2: February 2011 API
۸۹۰ API SPEC 19G1 ۲۰۱۰٫۰۵٫۰۱ Side-pocket Mandrels – FIRST EDITION API
۹۲ API MPMS 4.9.3 ۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4—Proving Systems Section 9—Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers Part 3—Determination of the Volume of Displacement Provers by the Master Meter Method of Calibration Meas API
۶۹۳ API RP 754 ۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱ Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries – First Edition API
۶۹۴ API RP 755 ۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱ Fatigue Risk Management Systems for Personnel in the Refining and Petrochemical Industries – First Edition API
۷۹۶ API SPEC 5ST ۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱ Specification for Coiled Tubing – U.S. Customary and SI Units – FIRST EDITION; EFFECTIVE DATE: OCTOBER 1, 2010 API
۱۰۷۵ API TR 755-1 ۲۰۱۰٫۰۴٫۰۱ Technical Support Document for ANSI/API RP 755, Fatigue Risk Management Systems for Personnel in the Refining and Petrochemical Industries API
۶۶۹ API RP 578 ۲۰۱۰٫۰۳٫۰۱ Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping Systems – Second Edition API
۵۹۹ API RP 19G9 ۲۰۱۰٫۰۲٫۰۱ Design, Operation, and Troubleshooting of Dual Gas-lift Wells – First Edition API
۷۸۲ API SPEC 5CRA ۲۰۱۰٫۰۲٫۰۱ Specification for Corrosion Resistant Alloy Seamless Tubes for Use as Casing, Tubing and Coupling Stock – First Edition; Errata, August, 2011; ISO 13680:2010 Adoption API
۸۵۶ API SPEC 13A ۲۰۱۰٫۰۲٫۰۱ Specification for Drilling-Fluid Materials – 18th Edition; ISO 13500:2009 Adoption API
۳۸ API CATALOG CD ۲۰۱۰٫۰۱٫۰۱ AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE PUBLICATIONS & MATERIALS CATALOG ON CD-ROM API
۶۷۴ API RP 582 ۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱ Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas Industries – Second Edition API
۶۹۱ API RP 752 ۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱ Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent Buildings – Third Edition API
۷۱۰ API RP 1111 ۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱ Design, Construction, Operation, and Maintenance of Offshore Hydrocarbon Pipelines (Limit State Design) – Fourth Edition; Incorporating Errata: May 2011 API
۸۱۲ API SPEC 6DSS ۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱ Specification for Subsea Pipeline Valves – Second Edition; Effective Date: JUNE 1, 2010 API
۹۱۰ API STD 6A718 ۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱ Nickel Base Alloy 718 (UNS N07718) for Oil and Gas Drilling and Production Equipment – Second Edition; ERTA 1: April 2010 API
۶۸۶ API RP 686 ۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱ Recommended Practice for Machinery Installation and Installation Design – Second Edition API
۹۱۱ API STD 6A718 KAZAKH ۲۰۰۹٫۱۲٫۰۱ Nickel Base Alloy 718 (UNS N07718) for Oil and Gas Drilling and Production Equipment – SECOND EDITION; ERTA 1: April 2010 API
۶۸ API MPMS 2.2E ERTA ۲۰۰۹٫۱۱٫۱۱ Petroleum and Liquid Petroleum Products – Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks – Part 1: Manual Methods – First Edition API
۳ API 570 ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems – Third Edition API
۴۹۰ API RP 5A3 ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Recommended Practice on Thread Compounds for Casing, Tubing, Line Pipe, and Drill Stem Elements – Third Edition; Incorporating Errata: April 2011; ISO 13678:2010 Adoption API
۵۳۷ API RP 11ER ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Recommended Practice for Guarding of Pumping Units – Third Edition API
۶۶۳ API RP 574 CHINESE ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Inspection Practices for Piping System Components – Third Edition API
۱۰۰۱ API STD 676 ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Positive Displacement Pumps – Rotary – Third Edition API
۱۰۱۹ API STD 2000 ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks – Sixth Edition API
۶۷۲ API RP 580 ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Risk-Based Inspection – Second Edition API
۶۶۶ API RP 576 ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Inspection of Pressure-Relieving Devices – Third Edition API
۶۵۹ API RP 572 ۲۰۰۹٫۱۱٫۰۱ Inspection Practices for Pressure Vessels – Third Edition API
۵۲ API HF1 ۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱ Hydraulic Fracturing Operations— Well Construction and Integrity Guidelines – First Edition API
۸۹۶ API SPEC 20C ۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱ Closed Die Forgings for Use in the Petroleum and Natural Gas Industry – First Edition API
۹۴۲ API STD 602 ۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱ Steel Gate, Globe, and Check Valves for Sizes NPS 4 (DN 100) and Smaller for the Petroleum and Natural Gas Industries – Ninth Edition API
۹۵۰ API STD 609 ۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱ Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- and Wafer-type – Seventh Edition API
۵۹۱ API RP 17O ۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱ Recommended Practice for Subsea High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS) – First Edition API
۶۴۴ API RP 545 ۲۰۰۹٫۱۰٫۰۱ Recommended Practice for Lightning Protection of Aboveground Storage Tanks for Flammable or Combustible Liquids – First Edition API
۵۱۵ API RP 5LW ۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱ Recommended Practice for Transportation of Line Pipe on Barges and Marine Vessels – Third Edition API
۷۷۲ API SPEC 2SC ۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱ Manufacture of Structural Steel Castings for Primary Offshore Applications – First Edition API
۹۳۶ API STD 598 ۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱ Valve Inspection and Testing – Ninth Edition API
۷۸۹ API RP 5L1 ۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱ Recommended Practice for Railroad Transportation of Line Pipe – Seventh Edition API
۱۱ API EI MPMS 19.5 ۲۰۰۹٫۰۹٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.5 – EI Hydrocarbon Management HM 65 Atmospheric hydrocarbon emissions from marine vessel transfer operations – First Edition API
۹ API 579-2 ۲۰۰۹٫۰۸٫۱۱ Fitness-For-Service Example Problem Manual – First Edition API
۵۲۳ API RP 7G-2 ۲۰۰۹٫۰۸٫۰۱ Recommended Practice for Inspection and Classification of Used Drill Stem Elements – First Edition: Incorporating Errata 1: October 2009 API
۷۸۶ API SPEC 5DP ۲۰۰۹٫۰۸٫۰۱ Specification for Drill Pipe – FIRST EDITION; EFFECTIVE DATE: AUGUST 1, 2010 API
۷۸۷ API SPEC 5DP CHINESE ۲۰۰۹٫۰۸٫۰۱ Specification for Drill Pipe – First Edition; ISO 11961:2008 Adoption API
۳۱ API RP 1543 ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Documentation, Monitoring and Laboratory Testing of Aviation Fuel During Shipment from Refinery to Airport – First Edition API
۱۵۴ API MPMS 12.2.1 ERTA ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 1 – Introduction – Second Edition API
۱۶۱ API MPMS 12.2.4 ERTA ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 4 – Calculation of Base Prover Volumes API
۲۹۷ API PUBL 1673 ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Compilation of Air Emission Estimating Methods for Petroleum Distribution and Dispensing Facilities – Second Edition API
۸۴۱ API SPEC 11D1 ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Packers and Bridge Plugs – Second Edition; EFFECTIVE DATE: JANUARY 1, 2010 API
۱۰۱۷ API STD 1164 ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Pipeline SCADA Security – Second Edition API
۱۰۲۱ API STD 2217A ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Guidelines for Safe Work in Inert Confined Spaces in the Petroleum and Petrochemical Industries – Fourth Edition API
۶۰۸ API RP 51R ۲۰۰۹٫۰۷٫۰۱ Environmental Protection for Onshore Oil and Gas Production Operations and Leases – First Edition API
۱۳ API BULL 2HINS ۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱ Guidance for Post-hurricane Structural Inspection of Offshore Structures – First Edition API
۵۲۴ API RP 7HU1 ۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱ Safe Use of 2-inch Hammer Unions for Oilfield Applications – First Edition API
۷۰۲ API RP 939-C ۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱ Guidelines for Avoiding Sulfidation (Sulfidic) Corrosion Failures in Oil Refineries – FIRST EDITION API
۲۰۱ API MPMS 17.11 ۲۰۰۹٫۰۵٫۰۱ API Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17.11 EI Hydrocarbon Management HM 52 Measurement and sampling of cargoes on board tank vessels using closed and restricted equipment – First Edition API
۸۸ API MPMS 4.7 ۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 7 – Field – Standard Test Measures – Third Edition API
۴۵۴ API PUBL 4775 ۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱ Simulating the Effect of Aerobic Biodegradation on Soil Vapor Intrusion into Buildings Evaluation of Low Strength Sources Associated with Dissolved Gasoline Plumes API
۹۸۰ API STD 653 ۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱ Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction – Fourth Edition; Incorporating Addendum 1: August 2010, Addendum 2: January 2012, Addendum 3: November 2013 API
۹۲۱ API STD 526 ۲۰۰۹٫۰۴٫۰۱ Flanged Steel Pressure-relief Valves – Sixth Edition; Incorporates Errata: May 2009; Errata 2: October 2012 API
۱۴۶ API MPMS 11.5 ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Density/Weight/Volume Intraconversion – First Edition; Includes Access to Additional Content; Includes Part 1 Errata: September 2011, Updated, September 2013; Part 2-Conversions For Relative Density (60/60 F); Part 3-Conversions for Absolute Density a API
۱۴۷ API MPMS 11.5.1 ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11 – Physical Properties Data Section 5 – Density/Weight/Volume Intraconversion Part 1 – Conversions of API Gravity at 60 °F – First Edition API
۱۴۸ API MPMS 11.5.2 ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11 – Physical Properties Data Section 5 – Density/Weight/Volume Intraconversion Part 2 – Conversions for Relative Density (60/60 °F) – First Edition API
۱۴۹ API MPMS 11.5.3 ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11 – Physical Properties Data Section 5 – Density/Weight/Volume Intraconversion Part 3 – Conversions for Absolute Density at 15 °C – First Edition API
۵۵۶ API RP 13B-1 ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Recommended Practice for Field Testing Water-based Drilling Fluids – FOURTH EDITION API
۵۶۱ API RP 13I ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Recommended Practice for Laboratory Testing of Drilling Fluids – EIGHTH EDITION API
۵۹۰ API RP 17N ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Recommended Practice for Subsea Production System Reliability and Technical Risk Management – Fisrt Edition API
۷۹۴ API SPEC 5LD ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Specification for CRA Clad or Lined Steel Pipe – Third Edition API
۸۱۶ API SPEC 6FC ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Specification for Fire Test for Valves with Automatic Backseats – FOURTH EDITION API
۹۳۹ API STD 600 ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Steel Gate Valves-Flanged and Butt-welding Ends, Bolted Bonnets – Twelfth Edition; Incorporates Errata 1 November 2009 API
۵۸۲ API RP 16ST ۲۰۰۹٫۰۳٫۰۱ Coiled Tubing Well Control Equipment Systems – First Edition API
۸۸۶ API SPEC 17J ERTA ۲۰۰۹٫۰۲٫۰۱ Specification for Unbonded Flexible Pipe – Third Edition API
۷ API 579-1 ERTA ۲۰۰۹٫۰۲٫۰۱ Fitness-For-Service – Second Edition API
۵۱ API GUIDELINES ۲۰۰۹٫۰۱٫۰۱ GUIDELINES FOR PROPERTY DEVELOPMENT API
۱۷۷ API MPMS 14.5 ۲۰۰۹٫۰۱٫۰۱ Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer – THIRD EDITION API
۹۲۴ API STD 530 ERTA ۲۰۰۹٫۰۱٫۰۱ Calculation of Heater tube Thickness in Petroleum Refineries – Sixth Edition API
۶۷۶ API RP 591 ۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱ Process Valve Qualification Procedure – FOURTH EDITION API
۹۱۹ API STD 520 PT I ۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱ Sizing, Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices in Refineries Part I – Sizing and Selection – EIGHTH EDITION API
۱۰۳۳ API TR 5C3 ۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱ Technical Report on Equations and Calculations for Casing, Tubing, and Line Pipe Used as Casing or Tubing; and Performance Properties Tables for Casing and Tubing – FIRST EDITION; ISO 10400:2007 Adoption API
۹۲۶ API STD 537 ۲۰۰۸٫۱۲٫۰۱ Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service – SECOND EDITION API
۴۴۸ API PUBL 4750 ۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱ Cyanide Discharges in the Petroleum Industry: Sources and Analysis API
۶۳۱ API RP 92U ۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱ Underbalanced Drilling Operations – FIRST EDITION API
۸۴۴ API SPEC 11E ۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱ Specification for Pumping Units – Eighteenth Edition; Incorporates Errata 1: March, 2009; Errata 2: July 2009 API
۱۰۱۳ API STD 936 ۲۰۰۸٫۱۱٫۰۱ Refractory Installation Quality Control—Inspection and Testing Monolithic Refractory Linings and Materials – Third Edition API
۶۵۱ API RP 554 PART 2 ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Process Control Systems— Process Control System Design – First Edition API
۶۵۳ API RP 554 PART 3 ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Process Control Systems— Project Execution and Process Control System Ownership – First Edition API
۸۴۷ API SPEC 12B ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids – Fifteenth Edition API
۸۴۸ API SPEC 12D ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids – Eleventh Edition API
۸۴۹ API SPEC 12F ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Specification for Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids – Twelfth Edition; Effective Date: April 1, 2009 API
۸۵۰ API SPEC 12J ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Specification for Oil and Gas Separators – Eighth Edition API
۸۵۲ API SPEC 12K ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Specification for Indirect Type Oilfield Heaters – Eighth Edition API
۸۵۴ API SPEC 12L ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Specification for Vertical and Horizontal Emulsion Treaters – Fifth Edition;Effective Date: April 1, 2009 API
۸۵۵ API SPEC 12P ۲۰۰۸٫۱۰٫۰۱ Specification for Fiberglass Reinforced Plastic Tanks – Third Edition; Effective Date: April 1,2009 API
۲۰۳ API MPMS 17.12 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Procedure for bulk liquid chemical cargo inspection by cargo inspectors – First Edition API
۴۵۳ API PUBL 4772 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Measuring Particulate Emissions from Combustion Sources API
۶۷۳ API RP 581 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Risk-Based Inspection Technology – Second Edition API
۷۲۴ API RP 1168 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Pipeline Control Room Management – First Edition API
۹۲۵ API STD 530 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Calculation of Heater-tube Thickness in Petroleum Refineries – Sixth Edition API
۹۳۰ API STD 546 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Brushless Synchronous Machines – 500 kVA and Larger – Third Edition API
۹۳۱ API STD 546 DATA SHEET ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Brushless Synchronous Machines – 500 kVA and Larger – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۱۰۳۶ API TR 6AF ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Technical Report on Capabilities of API Flanges Under Combinations of Load – Third Edition API
۱۰۴۳ API TR 10TR1 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ Cement Sheath Evaluation – Second Edition API
۱۰۸۱ API TR 941 ۲۰۰۸٫۰۹٫۰۱ The Technical Basis Document for API RP 941 API
۵۳۶ API RP 11BR ۲۰۰۸٫۰۸٫۰۱ Recommended Practice for the Care and Handling of Sucker Rods – Ninth Edition API
۷۰۳ API RP 941 ۲۰۰۸٫۰۸٫۰۱ Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries and Petrochemical Plants – Seventh Edition API
۱۰۸۵ API TR 2569 ۲۰۰۸٫۰۸٫۰۱ Evaporative Loss from Closed-vent Internal Floating-roof Storage Tanks API
۵۷۲ API RP 14F ۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱ Design, Installation, and Maintenance of Electrical Systems for Fixed and Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class 1, Division 1 and Division 2 Locations – Fifth Edition API
۵۸۵ API RP 17B ۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱ Recommended Practice for Flexible Pipe – Fourth Edition API
۷۱۵ API RP 1117 ۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱ Recommended Practice for Movement in In-service Pipelines – THIRD EDITION; Incorporates ERRATA 1: DECEMBER 2008, ERRATA 2: August 2009 API
۸۸۷ API SPEC 17J ۲۰۰۸٫۰۷٫۰۱ Specification for Unbonded Flexible Pipe – Third Edition; Effective Date: January 1, 2009 API
۵۴۹ API RP 11V5 ۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱ Recommended Practices for Operation, Maintenance, Surveillance, and Troubleshooting of Gas-lift Installations – THIRD EDITION API
۵۵۳ API RP 11V10 ۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱ Recommended Practices for Design and Operation of Intermittent and Chamber Gas-lift Wells and Systems – First Edition; Includes Access to Additional Content API
۸۲۲ API SPEC 7-2 ۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱ Specification for Threading and Gauging of Rotary Shouldered Thread Connections – First Edition; ISO 10424-2: 2007 Adoption API
۹۱۵ API STD 11D3 ۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱ Progressing Cavity Pump Systems for Artificial Lift—Surface-drive Systems – First Edition API
۱۰۵۳ API TR 11L ۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱ Design Calculations for Sucker Rod Pumping Systems (Conventional Units) – Fifth Edition API
۱۰۷۸ API TR 938-B ۲۰۰۸٫۰۶٫۰۱ Use of 9Cr-1Mo-V (Grade 91) Steel in the Oil Refining Industry – First Edition API
۵۹۶ API RP 19C ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ Part 2: Measurement of Properties of Proppants Used in Hydraulic Fracturing and Gravel-packing Operations – First Edition API
۵۹۷ API RP 19D ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ Measuring the Long-term Conductivity of Proppants – First Edition; Errata July 2008 API
۶۹۶ API RP 934-A ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ Materials and Fabrication of 2 1/4Cr-1Mo, 2 1/4Cr-1Mo-1/4V, 3Cr-1Mo, and 3Cr-1Mo-1/4V Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High-temperature, High-pressure Hydrogen Service – SECOND EDITION; Incorporates ADDENDUM 1: February 2010; Incorporates ADDENDU API
۶۹۸ API RP 934-C ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ Materials and Fabrication of 1 1/4Cr-1/2Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High-pressure Hydrogen Service Operating at or Below 825 °F (441 °C) – First Edition API
۱۰۴۹ API TR 10TR4 ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ Selection of Centralizers for Primary Cementing Operations – First Edition API
۱۰۵۱ API TR 10TR5 ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ Methods for Testing of Solid and Rigid Centralizers – First Edition API
۱۰۵۴ API TR 11L6 ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ Technical Report on Electric Motor Prime Mover for Beam Pumping Unit Service – SECOND EDITION API
۹۵۶ API STD 611 ERTA ۲۰۰۸٫۰۵٫۰۱ General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth Edition API
۴۷۹ API RP 2I ۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱ In-service Inspection of Mooring Hardware for Floating Structures – THIRD EDITION API
۵۴۵ API RP 11S5 ۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱ Recommended Practice for the Application of Electrical Submersible Cable Systems – SECOND EDITION API
۷۷۸ API SPEC 5B ۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱ Specification for Threading, Gauging and Thread Inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads – FIFTEENTH EDITION API
۸۰۱ API SPEC 6D ۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱ Specification for Pipeline Valves – Twenty-Third Edition; Incorporates Errata 1: June 2008, Errata 2: November 2008, Errata 3: February 2009, Addendum 1: October 2009, Errata 4: April 2010, Errata 5: November 2010, Errata 6: August 2011, Addendum 2: A API
۹۶۲ API STD 614 ۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱ Lubrication, Shaft-sealing and Oil-control Systems and Auxiliaries – Fifth Edition; Incorporates Errata: 5/2008 API
۹۶۳ API STD 614 DATA SHEET ۲۰۰۸٫۰۴٫۰۱ Lubrication, Sheet-Sealing, and Control-Oil Systems and Auxiliaries for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet (Excel 5.0 Spreadsheets) – Fifth Edition API
۱۸۵ API MPMS 17.1 ۲۰۰۸٫۰۳٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—Marine Measurement Section 1—Guidelines for Marine Cargo Inspection – Fifth Edition API
۹۵۷ API STD 611 ۲۰۰۸٫۰۳٫۰۱ General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth Edition API
۹۵۵ API STD 611 DATA SHEET ۲۰۰۸٫۰۳٫۰۱ General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services– Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۷۳۷ API RP 2003 ۲۰۰۸٫۰۱٫۰۱ Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents – Seventh Edition API
۸۶۲ API SPEC 15LE ۲۰۰۸٫۰۱٫۰۱ Specification for Polyethylene Line Pipe (PE) – FOURTH EDITION API
۹۲۷ API STD 537 DATA SHEET ۲۰۰۸٫۰۱٫۰۱ Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service – Mechanical Equipment Data Sheet – Second Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۷۴۷ API RP 2207 ۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱(R 2012) Preparing Tank Bottoms for Hot Work – Sixth Edition API
۹۰۱ API SPEC Q1 ۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱ Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry – Eighth Edition; Incorporating Addendum 1: June 2010 Effective Date: December 1, 2010; ISO TS 29001: 2007 Adoption API
۷۰۷ API RP 1102 ۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱ Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways – SEVENTH EDITION; Incorporating Errata: November 2008, Errata 2, May 2010, Errata 3, September 2012 API
۹۶۹ API STD 618 DATA SHEET ۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱ Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Fifth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۶۸ API STD 618 ۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱ Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth Edition; Incorporates Errata 1: November 2009, Errata 2: July 2010 API
۹۰۲ API SPEC Q1 KAZAKH ۲۰۰۷٫۱۲٫۰۱ Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry – Eighth Edition; Incorporates Addendum 1: June 2010; Adoption ISO TS 29001 API
۱۲۵ API MPMS 10.1 ۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10-Sediment and Water – Section 1-Standard Test Method for Sediment in Crude Oils and Fuel Oils by the Extration Method – THIRD EDITION API
۲۰۰ API MPMS 17.10.2 ۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17-Marine Measurement – Section 10-Measurement of Refrigerated and/or Pressurized Cargoes on Board Marine Gas Carriers – Part 2-Liquefied Petroleum and Chemical Gases – FIRST EDITION; ERTA: September 2 API
۲۷ API BULL 75L ۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱ Guidance Document for the Development of a Safety and Environmental Management System for Onshore Oil and Natural Gas Production Operations and Associated Activities – First Edition API
۶۲۵ API RP 76 ۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱ Contractor Safety Management for Oil and Gas Drilling and Production Operations – SECOND EDITION API
۱۰۳۱ API THIRD PARTY NETWORK ۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱ Standard for Third Party Network Connectivity API
۱۰۸۴ API TR 2568 ۲۰۰۷٫۱۱٫۰۱ Evaporative Loss from the Cleaning of Storage Tanks API
۷۹۰ API SPEC 5L ۲۰۰۷٫۱۰٫۰۱ Specification for Line Pipe – FORTY-FOURTH EDITION; Incorporating Errata: January 2009, Addendum 1: February 2009, Addendum 2: April 2010; Addendum 3: July 2011 Effective Date: January 1, 2012; ISO 3183:2007 Adoption API
۱۶ API BULL 2INT-MET ERTA ۲۰۰۷٫۱۰٫۰۱ Interim Guidance on Hurricane Conditions in the Gulf of Mexico – First Edition API
۱۳۹ API MPMS 11.2.4 ۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11-Physical Properties Data Section 2, Part 4-Temperature Correction for the Volume of NGL and LPG Tables 23E, 24E, 53E, 95E, and 60E – FIRST EDITION API
۱۴۰ API MPMS 11.2.5 ۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11-Physical Properties Data Section 2, Part 5-A Simplified Vapor Pressure Correlation for Commercial NGLs API
۷۱۶ API RP 1130 ۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱(R 2012) Computational Pipeline Monitoring for Liquids – First Edition API
۵۷۸ API RP 15CLT ۲۰۰۷٫۰۹٫۰۱ Recommended Practice for Composite Lined Steel Tubular Goods – 1st Edition API
۶۲۹ API RP 87 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for Field Analysis of Crude Oil Samples Containing from Two to Fifty Percent Water by Volume – FIRST EDITION; Effective February 1, 2008 API
۷۱۲ API RP 1113 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2012) Developing a Pipeline Supervisory Control Center – First Edition API
۸۶۰ API SPEC 14L ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2012) Specification for Lock Mandrels and Landing Nipples – Second Edition; ISO 16070:2005 Adoption API
۹۹۱ API STD 671 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱(R 2010) Special-Purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fourth Edition API
۱۵۱ API MPMS 12.1.1 SPANISH ADD 1 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capitulo 12—Cálculo de Cantidades de Petróleo API
۱۵۵ API MPMS 12.2.1 ADD 1 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – Second Edition API
۱۵۷ API MPMS 12.2.2 ADD 1 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – Third Edition API
۱۵۹ API MPMS 12.2.3 ADD 1 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – First Edition API
۱۶۲ API MPMS 12.2.4 ADD 1 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – First Edition API
۱۶۵ API MPMS 12.3 ADD 1 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities – First Edition API
۵۷۵ API RP 14H ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Recommended Practice for Installation, Maintenance and Repair of Surface Safety Valves and Underwater Safety Valves Offshore – Fifth Edition API
۹۸۳ API STD 660 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Shell-and-Tube Heat Exchangers – Eighth Edition API
۹۸۴ API STD 660 DATA SHEET ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Shell-and-Tube Heat Exchangers – Mechanical Equipment Data Sheet – Eighth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۹۹۲ API STD 671 DATA SHEET ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Special-Purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – Fourth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۱۰۹۳ API STD 560 ۲۰۰۷٫۰۸٫۰۱ Fired Heaters for General Refinery Services – Fourth Edition API
۱۸۲ API MPMS 14.10 ۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14—Natural Gas Fluids Measurement Section 10—Measurement of Flow to Flares – FIRST EDITION API
۶۴۹ API RP 554 PART 1 ۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱ Process Control Systems Part 1—Process Control Systems Functions and Functional Specification Development – SECOND EDITION API
۱۰۱۱ API STD 689 ۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱ Collection and Exchange of Reliability and Maintenance Data for Equipment – First Edition API
۷۹۲ API SPEC 5LCP ERTA ۲۰۰۷٫۰۷٫۰۱ Specification for Coiled Line Pipe – Second Edition API
۸ API 579-1 ۲۰۰۷٫۰۶٫۰۵ Fitness-for-Service – Second Edition API
۶۹۲ API RP 753 ۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱(R 2012) Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Portable Buildings – First Edition API
۲۸ API BULL 91 ۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱ Planning and Conducting Surface Preparation and Coating Operations for Oil and Natural Gas Drilling and Production Facilities in a Marine Environment – FIRST EDITION API
۳۶۱ API PUBL 4629 ۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱ Hexavalent Chromium Exposures During Hot Work – Second Edition; Includes Access to Additional Content API
۹۷۸ API STD 650 DATA SHEET ۲۰۰۷٫۰۶٫۰۱ Welded Tanks for Oil Storage – Mechanical Equipment Data Sheet – Eleventh Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۱۴ API BULL 2INT-DG ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Interim Guidance for Design of Offshore Structures for Hurricane Conditions – First Edition API
۱۵ API BULL 2INT-EX ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Interim Guidance for Assessment of Existing Offshore Structures for Hurricane Conditions – First Edition API
۱۷ API BULL 2INT-MET ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Interim Guidance on Hurricane Conditions in the Gulf of Mexico – First Edition API
۴۷۳ API RP 2D ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Operation and Maintenance of Offshore Cranes – Sixth Edition; Includes Errata: 05/2007 API
۶۱۷ API RP 67 ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Recommended Practices for Oilfield Explosives Safety – Second Edition API
۱۰۸۰ API TR 939-D ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Stress Corrosion Cracking of Carbon Steel in Fuel-Grade Ethanol: Review, Experience Survey, Field Monitoring, and Laboratory Testing – SECOND EDITION; ADDENDUM 1: OCTOBER 2013 API
۴۷۴ API RP 2D KAZAKH ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ OPERATION AND MAINTENANCE OF OFFSHORE CRANES – Sixth Edition; Includes Errata: 05/2007 API
۶۱۸ API RP 67 KAZAKH ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Recommended Practice for Oilfield Explosives Safety – SECOND EDITION API
۴۵۶ API PUBL 4779 ۲۰۰۷٫۰۵٫۰۱ Technical Protocol for Evaluating the Natural Attenuation of MtBE API
۵۷۴ API RP 14G ۲۰۰۷٫۰۴٫۰۱ Recommended Practice for Fire Prevention and Control on Fixed Open-type Offshore Production Platforms – Fourth Edition API
۶۳۹ API RP 534 ۲۰۰۷٫۰۲٫۰۱ Heat Recovery Steam Generators – Second Edition API
۱۰۶ API MPMS 6.4 ۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 6—Metering Assemblies Section 4—Metering Systems for Aviation Fueling Facilities – Second Edition API
۷۲۱ API RP 1165 ۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for Pipeline SCADA Displays – First Edition API
۳۸۸ API PUBL 4661 ۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱ Exploration and Production Emission Calculator II (EPEC II) User’s Guide – 2nd Edition API
۶۸۱ API RP 651 ۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱ Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks – Third Edition API
۹۲۰ API STD 521 ۲۰۰۷٫۰۱٫۰۱ Pressure-relieving and Depressuring Systems – Fifth Edition; Incorporates Errata: 6/2007 and Addendum: 5/2008 API
۷۷۴ API SPEC 2W ۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱(R 2012) Specification for Steel Plates for Offshore Structures, Produced by Thermo-Mechanical Control Processing (TMCP) – FIFTH EDITION; Effective June 1, 2007 API
۸۸۴ API SPEC 17F ۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱(R 2011) Specification for Subsea Production Control Systems – Second Edition: ISO 13628-6 Adoption API
۵۶۷ API RP 13M-4 ۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱ Recommended Practice for Measuring Stimulation and Gravel-pack Fluid Leakoff Under Static Conditions – First Edition; ISO 13503-4 Adoption API
۶۴۲ API RP 536 ۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱ Post-Combustion NOx Control for Fired Equipment in General Refinery Services – Second Edition API
۷۷۵ API SPEC 2Y ۲۰۰۶٫۱۲٫۰۱ Specification for Steel Plates, Quenched-and-Tempered, for Offshore Structures – Fifth Editon; Effective Date: June 2007 API
۱۰۰۷ API STD 682 ERTA ۲۰۰۶٫۱۱٫۱۰ Pumps Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps – Third Edition API
۲۲۰ API MPMS 22.1 ۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱ General Guidelines for Developing Testing Protocols for Devices Used in the Measurement of Hydrocarbon Fluids – First Edition API
۲۷۰ API PUBL 353 ۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱ Managing Systems Integrity of Terminal and Tank Facilities Managing the Risk of Liquid Petroleum Releases – First Edition API
۴۴۵ API PUBL 4736 ۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱ Identification of Key Assumptions and Models for the Development of Total Maximum Daily Loads – First Edition API
۴۵۰ API PUBL 4756 ۲۰۰۶٫۱۱٫۰۱ Interim Permitting Manual Navigating NPDES Permit Issues on Impaired Waters API
۷۹۳ API SPEC 5LCP ۲۰۰۶٫۱۰٫۱۸ Specification for Coiled Line Pipe – Second Edition API
۵۹۵ API RP 19B ۲۰۰۶٫۰۹٫۰۱(R 2011) Recommended Practices for Evaluation of Well Perforators – SECOND EDITION API
۴۵۱ API PUBL 4758 ۲۰۰۶٫۰۹٫۰۱ Strategies for Addressing Salt Impacts of Produced Water Releases to Plants, Soil, and Groundwater API
۶۳۰ API RP 90 ۲۰۰۶٫۰۸٫۰۱(R 2012) Annular Casing Pressure Management for Offshore Wells – FIRST EDITION API
۸۲۸ API SPEC 7NRV ۲۰۰۶٫۰۷٫۱۰(R 2012) Specification for Drill String Non-return Valves – FIRST EDITION API
۷۳۳ API RP 1637 ۲۰۰۶٫۰۷٫۰۱(R 2012) Using the API Color-Symbol System to Mark Equipment and Vehicles for Product Identification at Gasoline Dispensing Facilities and Distribution Terminals – Third Edition; Incorporated Errata: 1/2007 API
۵۸۷ API RP 17G ۲۰۰۶٫۰۷٫۰۱(R 2011) Recommended Practice for Completion/Workover Risers – Second Edition; ISO 13628-7:2005 Adoption API
۷۶۹ API SPEC 2H ۲۰۰۶٫۰۷٫۰۱ Specification for Carbon Manganese Steel Plate for Offshore Structures – Ninth Edition API
۸۳۶ API SPEC 11AX ۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱(R 2012) Specification for Subsurface Sucker Rod Pumps and Fittings – Twelfth Edition; Incorporated Addendum: August 2011, Addendum 2: October 2012 API
۶۳۲ API RP 95J ۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱(R 2008) Gulf of Mexico Jackup Operations for Hurricane Season – First Edition API
۱ API 510 ۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱ Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration – Ninth Edition: Includes Errata April 2009 API
۱۹ API BULL 2TD ۲۰۰۶٫۰۶٫۰۱ Guidelines for Tie-downs on Offshore Production Facilities for Hurricane Season – First Edition API
۶۱۳ API RP 59 ۲۰۰۶٫۰۵٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for Well Control Operations – SECOND EDITION API
۵۶۲ API RP 13J ۲۰۰۶٫۰۵٫۰۱ Testing of Heavy Brines – Fourth Edition API
۴۷۶ API RP 2FB ۲۰۰۶٫۰۴٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for the Design of Offshore Facilities Against Fire and Blast Loading – FIRST EDITION API
۱۰۰۳ API STD 677 ۲۰۰۶٫۰۴٫۰۱(R 2010) General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Third Edition API
۳۵ API BULL E2 ۲۰۰۶٫۰۴٫۰۱ Bulletin on Management of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in Oil & Gas Production – Second Edition API
۸۱۹ API SPEC 7-1 ۲۰۰۶٫۰۳٫۰۱(R 2012) Specification for Rotary Drill Stem Elements – First Edition; Incorporates Addendum 1: March 2007, Addendum 2: August 2009; Addendum 3: April 2011; ISO 10424-1:2004 Adoption API
۴۹۷ API RP 5C6 ۲۰۰۶٫۰۳٫۰۱ Welding Connections to Pipe – Second Edition API
۵۷۹ API RP 15S ۲۰۰۶٫۰۳٫۰۱ Qualification of Spoolable Reinforced Plastic Line Pipe – First Edition API
۱۷۱ API MPMS 14.1 ۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14—Natural Gas Fluids Measurement Section 1—Collecting and Handling of Natural Gas Samples for Custody Transfer – Sixth Edition API
۹۸۷ API STD 662 PART 1 ۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱(R 2011) Plate Heat Exchangers for General Refinery Services – Part 1 – Plate-and-Frame Heat Exchangers – First Edition; ISO 15547-1:2005 Adoption API
۹۸۸ API STD 662 PART 2 ۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱(R 2011) Plate Heat Exchangers for General Refinery Services – Part 2 – Brazed Aluminum Plate-fin Heat Exchangers – First Edition; ISO 15547-2:2005 Adoption API
۵۶ API HUMAN FACTORS 2006 ۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱ Human Factors Tool for Existing Operations – First Edition API
۹۸۶ API STD 661 DATA SHEET ۲۰۰۶٫۰۲٫۰۱ Air-Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service – Mechanical Equipment Data Sheet – Sixth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۵۱۶ API RP 5SI ۲۰۰۶٫۰۱٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for Purchaser Representative Surveillance and/or Inspection at the Supplier – FIRST EDITION API
۵۸۴ API RP 17A ۲۰۰۶٫۰۱٫۰۱(R 2011) Design and Operation of Subsea Production Systems – General Requirements and Recommendations – Fourth Edition; ISO 13628-1:2005 Adoption API
۶۴۰ API RP 535 ۲۰۰۶٫۰۱٫۰۱ Burners for Fired Heaters in General Refinery Services – Second Edition API
۷۷۷ API 677 ۲۰۰۶ General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services API
۷۹۵ API SPEC 6A718 ۲۰۰۶ Specification of Nickel Base Alloy 718 (UNS N07718) for Oil and Gas Drilling and Production Equipment ( Document with addendum ) API
۹۱ API MPMS 4.9.2 ۲۰۰۵٫۱۲٫۰۱(R 2010) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 9 – Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers Part 2 – Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Waterdraw Method of Cali API
۴۴۹ API PUBL 4751 ۲۰۰۵٫۱۲٫۰۱ Evaluation of Water Quality Translators for Mercury API
۷۵۱ API RP 2219 ۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2012) Safe Operation of Vacuum Trucks in Petroleum Service – THIRD EDITION API
۱۳۲ API MPMS 10.8 ۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2010) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10 – Sediment and Water Section 8 – Standard Test Method for Sediment in Crude Oil by Membrane Filtration – Second Edition API
۷۲۲ API RP 1166 ۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2010) Excavation Monitoring and Observation – First Edition API
۸۸۸ API SPEC 17K ۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱(R 2010) Specification for Bonded Flexible Pipe – Second Edition API
۴۴۶ API PUBL 4741 ۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱ Collecting and Interpreting Soil Gas Samples from the Vadose Zone A Practical Strategy for Assessing the Subsurface Vapor-to-Indoor Air Migration Pathway at Petroleum Hydrocarbon Sites API
۹۵۸ API STD 612 ۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱ Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Steam Turbines – Special-Purpose Applications – Sixth Edition API
۹۵۹ API STD 612 DATA SHEET ۲۰۰۵٫۱۱٫۰۱ Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Steam Turbines – Special-Purpose Applications – Mechanical Equipment Data Sheet – Sixth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۵۶۹ API RP 14B ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱(R 2012) Design, Installation, Repair and Operation of Subsurface Safety Valve Systems – FIFTH EDITION API
۸۵۸ API SPEC 14A ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱(R 2012) Specification for Subsurface Safety Valve Equipment – Eleventh Edition; ISO 10432:2004 Adoption API
۹۰ API MPMS 4.9.1 ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱(R 2010) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4-Proving Systems – Section 9-Methods of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers – Part 1-Introduction to the Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers – FIRST EDITI API
۵۵ API HUMAN FACTORS 2005 ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱ Human Factors in New Facility Design Tool – Second Edition API
۴۴۷ API PUBL 4743 ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱ Hazard Narrative for Tertiary-Butyl Alcohol (TBA) CAS Number 75–۶۵–۰ API
۴۸۳ API RP 2SK ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱ Design and Analysis of Stationkeeping Systems for Floating Structures – Third Edition; Incorporates Addendum: 5/2008 API
۶۸۳ API RP 652 ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱ Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms – Third Edition API
۶۸۴ API RP 652 CHINESE ۲۰۰۵٫۱۰٫۰۱ Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms – Third Edition API
۹۴ API MPMS 5.1 ۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 1—General Considerations for Measurement by Meters – Fourth Edition; Incorporating Errata: June 12, 2008, Errata 2: June 27, 2011 API
۹۶ API MPMS 5.2 ۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2010) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 2—Measurement of Liquid Hydrocarbons by Displacement Meters – Third Edition API
۱۰۰ API MPMS 5.4 ۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2010) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 4—Accessory Equipment for Liquid Meters – Fourth Edition API
۴۸۷ API RP 2Z ۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Preproduction Qualification for Steel Plates for Offshore Structures – Fourth Edition API
۹۸ API MPMS 5.3 ۲۰۰۵٫۰۹٫۰۱ Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 – Metering Section 3 – Measurement of Liquid Hydrocarbons by Turbine Meters – Fifth Edition; Incorporates Addendum 1: July 2009 API
۲۲۱ API MPMS 22.2 ۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 22-Testing Protocol Section 2-Differential Pressure Flow Measurement Devices – First Edition API
۱۰۱ API MPMS 5.5 ۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱(R 2010) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 – Metering Section 5 – Fidelity and Security of Flow Measurement Pulsed-Data Transmission Systems – Second Edition API
۶۸۵ API RP 684 ۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱(R 2010) Paragraphs Rotodynamic Tutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals and Rotor Balancing – Second Edition API
۲۷۷ API PUBL 937-A ۲۰۰۵٫۰۸٫۰۱ Study to Establish Relations for the Relative Strength of API 650 Cone Roof Roof-to-Shell and Shell-to-Bottom Joints API
۷۴۴ API RP 2030 ۲۰۰۵٫۰۷٫۰۱(R 2012) Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries – THIRD EDITION API
۴۹۱ API RP 5A5 ۲۰۰۵٫۰۶٫۰۱(R 2010) Field Inspection of New Casing, Tubing, and Plain-end Drill Pipe – Seventh Edition; Incorporating Errata: December 2009; ISO 15463:2003 Adoption API
۵۱۷ API RP 5UE ۲۰۰۵٫۰۶٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Ultrasonic Evaluation of Pipe Imperfections – Second Edition; Incorporates Addendum 1: April 2009 API
۱۰۲۹ API STD 2610 ۲۰۰۵٫۰۵٫۰۱(R 2010) Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Terminal and Tank Facilities – SECOND EDITION API
۶۶۴ API RP 575 ۲۰۰۵٫۰۵٫۰۱ Guidelines and Methods for Inspection of Existing Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks – Second Edition API
۵۳۱ API RP 10B-5 ۲۰۰۵٫۰۴٫۰۱(R 2010) Recommended Practice on Determination of Shrinkage and Expansion of Well Cement Formulations at Atmospheric Pressure – First Edition; ISO 10426-5:2004 Adoption API
۷۶۲ API SECURITY GUIDELINES ۲۰۰۵٫۰۴٫۰۱ Security Guidelines for the Petroleum Industry – Third Edition API
۱۰۸۳ API TR 2567 ۲۰۰۵٫۰۴٫۰۱ Evaporative Loss from Storage Tank Floating Roof Landings API
۵۵۷ API RP 13B-2 ۲۰۰۵٫۰۳٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Field Testing of Oil-based Drilling Fluids – FOURTH EDITION API
۷۱۷ API RP 1133 ۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱(R 2010) Guidelines for Onshore Hydrocarbon Pipelines Affecting High Consequence Floodplains – First Edition API
۸۳ API MPMS 4.1 ۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱(R 2009) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 1 – Introduction – Third Edition API
۸۷۷ API SPEC 16RCD ۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱ Specification for Drill Through Equipment – Rotating Control Devices – First Edition API
۸۷۸ API SPEC 16RCD KAZAKH ۲۰۰۵٫۰۲٫۰۱ Specification for Drill Through Equipment – Rotating Control Devices – First Edition API
۴۴۴ API PUBL 4734 ۲۰۰۵٫۰۱٫۰۱ Modeling Study of Produced Water Release Scenarios API
۹۳۲ API STD 547 ۲۰۰۵٫۰۱٫۰۱ General-purpose Form-wound Squirrel Cage Induction Motors 250 Horsepower and Larger – First Edition API
۷۶۴ API 1104 ۲۰۰۵ Welding of Pipelines and Related Facilities API
۷۶۶ API 1529 ۲۰۰۵ AVIATION FUELLING HOSE AND HOSE ASSEMBLIES API
۷۶۹ API 2610 ۲۰۰۵ Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Terminal & Tank Facilities API
۷۷۲ API 547 ۲۰۰۵ General-purpose Form-wound Squirrel Cage Induction Motors— ۲۵۰ Horsepower and Larger API
۱۲۱ API MPMS 8.4 ۲۰۰۴٫۱۲٫۰۱(R 2009) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 8 – Sampling Section 4 – Standard Practice for Sampling and Handling of Fuels for Volatility Measurement – Second Edition API
۱۰۵۸ API TR 17TR3 ۲۰۰۴٫۱۱٫۰۱ An Evaluation of the Risks and Benefits of Penetrations in Subsea Wellheads below the BOP Stack – First Edition API
۷۶۱ API SECURITY ۲۰۰۴٫۱۰٫۰۱ Security Vulnerability Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries – Second Edition API
۱۰۰۸ API STD 682 ۲۰۰۴٫۰۹٫۰۱(R 2011) Pumps – Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps – Third Edition; ISO 21049:2004 Adoption API
۵۳۳ API RP 10D-2 ۲۰۰۴٫۰۸٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Centralizer Placement and Stop Collar Testing – First Edition; ISO 10427-2:2004 Adoption API
۸۷۵ API SPEC 16F ۲۰۰۴٫۰۸٫۰۱ Specification for Marine Drilling Riser Equipment – First Edition API
۵۲۹ API RP 10B-3 ۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱(R 2010) Recommended Practice on Testing of Deepwater Well Cement Formulations – First Edition; ISO 10426-3:2003 Adoption API
۵۳۰ API RP 10B-4 ۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱(R 2010) Recommended Practice on Preparation and Testing of Foamed Cement Slurries at Atmospheric Pressure – First Edition; ISO 10426-4:2003 Adoption API
۵۶۶ API RP 13M ۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for the Measurement of Viscous Properties of Completion Fluids – FIRST EDITION API
۴۴۳ API PUBL 4733 ۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱ Risk-Based Screening Levels for the Protection of Livestock Exposed to Petroleum Hydrocarbons API
۸۷۱ API SPEC 16D ۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱ Specification for Control Systems for Drilling Well Control Equipment and Control Systems for Diverter Equipment – SECOND EDITION API
۸۷۳ API SPEC 16D KAZAKH ۲۰۰۴٫۰۷٫۰۱ Specification for Control Systems for Drilling Well Control Equipment and Control Systems for Diverter Equipment – SECOND EDITION API
۸۶۵ API SPEC 16A ۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱(R 2010) Specification for Drill-Through Equipment – Third Edition API
۲۰ API BULL 2U ۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱ Bulletin on Stability Design of Cylindrical Shells – Third Edition API
۲۱ API BULL 2V ERTA ۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱ Design of Flat Plate Structures – Third Edition API
۷۶۳ API SMART LEAK ۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱ Smart Leak Detection and Repair (LDAR) for Control of Fugitive Emissions API
۹۲۸ API STD 541 ۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱ Form-Wound Squirrel-Cage Induction Motors – 500 Horsepower and Larger – Fourth Edition API
۲۲ API BULL 2V ۲۰۰۴٫۰۶٫۰۱ Design of Flat Plate Structures – Third Edition API
۱۳۴ API MPMS 11.1 ۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11-Physical Properties Data Section 1-Temperature and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products, and Lubricating Oils – Addendum 1: 9/2007 *Includes Access to Addi API
۶۲۲ API RP 70I ۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱(R 2012) Security for Worldwide Offshore Oil and Natural Gas Operations – FIRST EDITION API
۶۲۴ API RP 75 ۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and Facilities – Third Edition API
۳۰۷ API PUBL 2566 ۲۰۰۴٫۰۵٫۰۱ State of the Art Multiphase Flow Metering – First Edition API
۴۸۶ API RP 2X ۲۰۰۴٫۰۴٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Ultrasonic and Magnetic Examination of Offshore Structural Fabrication and Guidelines for Qualification of Technicians – Fourth Edition API
۷۰ API MPMS 2.2F part2 ۲۰۰۴٫۰۴٫۰۱(R 2009) Petroleum and Liquid Petroleum Products—Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks Part 2: Internal Electro-optical Distance-ranging Method – First Edition; ISO 12917-1: 2002 Adoption API
۶۹ API MPMS 2.2E part1 ۲۰۰۴٫۰۴٫۰۱(R 2009) Petroleum and Liquid Petroleum Products—Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks Part 1: Manual Methods – First Edition; ISO 12917-1:2002 Adoption API
۹۹۳ API STD 672 ۲۰۰۴٫۰۳٫۰۱ Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fourth Edition; Incorporates Errata: October 2007, Errata 2: July 2010 API
۱۰۵ API MPMS 6.2 ۲۰۰۴٫۰۲٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 6-Metering Assemblies – Section 2-Loading Rack Metering Systems – THIRD EDITION API
۹۲۹ API STD 541 DATA SHEET ۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱ Form-Wound Squirrel-Cage Induction Motors – 500 Horsepower and Larger – Mechanical Equipment Data Sheet – Fourth Edition;Includes Additional Content API
۹۹۴ API STD 672 DATA SHEET ۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱ Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Mechanical Equipment Data Sheet – 4th Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۱۰۰۶ API STD 682 DATA SHEET ۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱ Pumps Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۴۸۹ API RP 4G DATA SHEET ۲۰۰۴٫۰۱٫۰۱ Use and Procedures for Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures – Mechanical Equipment Data Sheet – Third Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۷۷۴ API 594 ۲۰۰۴ Check Valves: Flanged, Lug, Wafer and Butt-welding API
۷۷۵ API 598 ۲۰۰۴ Valve Inspection and Testing API
۷۷۸ API BULL2V ۲۰۰۴ Design of Flat Plate Structures API
۷۶۵ API 1164 ۲۰۰۴ Pipeline SCADA Security API
۷۹۲ API Spec 5L ۲۰۰۴ Specification for Line Pipe API
۷۶۸ API 2566 ۲۰۰۴ State of the Art Multiphase Flow Metering API
۷۴۹ API RP 2216 ۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱(R 2010) Ignition Risk of Hydrocarbon Liquids and Vapors by Hot Surfaces in the Open Air – Third Edition API
۱۰۲۸ API STD 2560 ۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱(R 2010) Reconciliation of Liquid Pipeline Quantities – First Edition API
۱۴۵ API MPMS 11.4.1 ۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱(R 2008) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 11—Physical Properties Data Section 4—Properties of Reference Materials Part 1—Density of Water and Water Volumetric Correction Factors for Water Calibration of Volumetric Provers – First Edition API
۴۴۱ API PUBL 4730 ۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱ Groundwater Remediation Strategies Tool API
۴۴۲ API PUBL 4731 ۲۰۰۳٫۱۲٫۰۱ Light Non-Aqueous Phase Liquid (LNAPL) Parameters Database – Version 2.0 – User Guide – Includes Access to Additional Content API
۳۹ API COKE DRUM SURVEY ۲۰۰۳٫۱۱٫۰۱ ۱۹۹۶ API Coke Drum Survey API
۸۴ API MPMS 4.2 ۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 2 – Displacement Provers – Third Edition API
۸۵ API MPMS 4.4 ۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 4 – Tank Provers – Second Edition API
۵۵۲ API RP 11V8 ۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Gas Lift System Design and Performance Prediction – First Edition API
۹۰۸ API STD 5T1 ADD 1 ۲۰۰۳٫۰۹٫۰۱ Standard on Imperfection Terminology – Tenth Edition API
۶۳۸ API RP 520 PT II ۲۰۰۳٫۰۸٫۰۱(R 2011) Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries Part II—Installation – Fifth Edition API
۶۷ API MPMS 2.2D ۲۰۰۳٫۰۸٫۰۱(R 2009) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 2 – Tank Calibration Section 2D – Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Internal Electro-optical Distance-ranging Method – First Edition API
۶۲۸ API RP 85 ۲۰۰۳٫۰۸٫۰۱(R 2008) Use of Subsea Wet-gas Flowmeters in Allocation Measurement Systems – First Edition API
۷۳۴ API RP 1639 ۲۰۰۳٫۰۷٫۰۱(R 2012) Owner/Operator’s Guide to Operation and Maintenance of Vapor Recovery Systems at Gasoline Dispensing Facilities – First Edition API
۴۹۶ API RP 5C5 ۲۰۰۳٫۰۷٫۰۱(R 2010) Recommended Practice on Procedures for Testing Casing and Tubing Connections – Third Edition; ISO 13679:2002 Adoption API
۷۴۶ API RP 2201 ۲۰۰۳٫۰۷٫۰۱(R 2010) Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum & Petrochemical Industries – Fifth Edition API
۱۵۸ API MPMS 12.2.2 ۲۰۰۳٫۰۶٫۰۱(R 2010) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12—Calculation of Petroleum Quantities Section 2—Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 2—Measurement Tickets – Third Edition API
۷۰۴ API RP 945 ۲۰۰۳٫۰۶٫۰۱(R 2008) Avoiding Environmental Cracking in Amine Units – Third Edition API
۱۰۵۷ API TR 17TR2 ۲۰۰۳٫۰۶٫۰۱ The Ageing of PA-11 in Flexible Pipes – First Edition API
۱۵۳ API MPMS 12.1.2 ۲۰۰۳٫۰۵٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 1 – Calculation of Static Petroleum Quantities Part 2 – Calculation Procedures for Tank Cars – First Edition API
۳۷ API BULL E4 ۲۰۰۳٫۰۵٫۰۱ Environmental Guidance Document: Release Reporting for the Oil and Gas Exploration and Production Industry as Required by the Clean Water Act, the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, and the Emergency Planning and Com API
۶۲۱ API RP 70 ۲۰۰۳٫۰۳٫۰۱(R 2010) Security for Offshore Oil and Natural Gas Operations – First Edition API
۱۰۵۶ API TR 17TR1 ۲۰۰۳٫۰۳٫۰۱ Evaluation Standard for Internal Pressure Sheath Polymers for High Temperature Flexible Pipes – First Edition API
۵۶۵ API RP 13L ۲۰۰۳٫۰۲٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Training and Qualification of Drilling Fluid Technologists – FIRST EDITION API
۹۶۰ API STD 613 ۲۰۰۳٫۰۲٫۰۱(R 2007) Special Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services – Fifth Edition; Incorporates Errata: December 5, 2005 API
۷۰۵ API RP 1004 ۲۰۰۳٫۰۱٫۰۱(R 2011) Bottom Loading and Vapor Recovery for MC-306 & DOT-406 Tank Motor Vehicles – Eighth Edition API
۱۸۱ API MPMS 14.9 ۲۰۰۳٫۰۱٫۰۱ Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter – First Edition; Available through AGA (American Gas Association) only as AGA Report No. 11 API
۷۷۳ API 591 ۲۰۰۳ Process Valve Qualification Procedure API
۷۶۷ API 2560 ۲۰۰۳ Reconciliation of

Liquid Pipeline Quantities

API
۷۷۱ API 537 ۲۰۰۳ Flare Details for General Refinery and Petrochemical

Service

API
۱۳۱ API MPMS 10.7 ۲۰۰۲٫۱۲٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 10—Sediment and Water Section 7—Standard Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration – Second Edition API
۱۷ API 1130 ۲۰۰۲٫۱۱٫۰۱ Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines Second Edition API
۴۴۰ API PUBL 4723 ۲۰۰۲٫۱۱٫۰۱ Refinery Stream Speciation API
۱۰۲ API MPMS 5.6 ۲۰۰۲٫۱۰٫۰۱(R 2008) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5—Metering Section 6—Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters – First Edition API
۷۵۸ API RP T-6 ۲۰۰۲٫۱۰٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Training and Qualification of Personnel in Well Control Equipment and Techniques for Wireline Operations on Offshore Locations – First Edition API
۶۱۶ API RP 65 ۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱(R 2012) Cementing Shallow Water Flow Zones in Deep Water Wells – FIRST EDITION; Errata: August 2003 API
۵۸۶ API RP 17C ۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱(R 2010) Recommended Practice on TFL (Through Flowline) Systems – Second Edition API
۴۳۷ API PUBL 4720 ۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱ Comparison of API and EPA Toxic Air Pollutant Emission Factors for Combustion Sources API
۲۷۴ API PUBL 932-A ۲۰۰۲٫۰۹٫۰۱ A Study of Corrosion in Hydroprocess Reactor Effluent Air Cooler Systems API
۲۲ API STD 1542 ۲۰۰۲٫۰۸٫۰۱ Identification Markings for Dedicated Aviation Fuel Manufacturing and Distribution Facilities, Airport Storage and Mobile Fueling Equipment Seventh Edition API
۲۹۵ API PUBL 1645 ۲۰۰۲٫۰۸٫۰۱ Stage II Vapor Recovery System Operations & System Installation Costs – First Edition API
۴۳۹ API PUBL 4722 ۲۰۰۲٫۰۸٫۰۱ Groundwater Sensitivity Toolkit – Includes Access to Additional Content API
۹۶۶ API STD 617 ۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2009) Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – Seventh Edition; Errata: June 1, 2003 API
۵۴۴ API RP 11S4 ۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Sizing and Selection of Electric Submersible Pump Installations – Third Edition API
۴۹۹ API RP 5L2 ۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission Service – Fourth Edition API
۵۰۰ API RP 5L2 KAZAKH ۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission Service – Fourth Edition API
۲۴ API SPEC 1581 ۲۰۰۲٫۰۷٫۰۱ Specifications and Qualification Procedures for Aviation Jet Fuel Filter/Separators Fifth Edition API
۷۷۱ API SPEC 2MT2 ۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱(R 2010) Rolled Shapes with Improved Notch Toughness – First Edition API
۴۵۱ API REPORT 5TRSR22 ۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱ Technical Report on SR22, Supplementary Requirements for Enhanced Leak Resistance LTC First Edition API
۴۷ API DR 342 ۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱ Toxicity Bioassays on Dispersed Oil in the North Sea: June 1996 Field Trials API
۵۰ API ETHANOL STUDY ۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱ Executive Summary Literature Review Impact of Gasoline Blended with Ethanol on the Long-Term Structural Integrity of Liquid Petroleum Storage Systems and Components API
۲۸۰ API PUBL 939-B ۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱ Repair and Remediation Strategies for Equipment Operating in Wet H2S Service API
۴۳۸ API PUBL 4721 ۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱ Analytical Detection and Qualification Limits: Survey of State and Federal Approaches API
۱۰۳۵ API TR 5TRSR22 ۲۰۰۲٫۰۶٫۰۱ Technical Report on SR22, Supplementary Requirements for Enhanced Leak Resistance LTC – First Edition API
۵۳۴ API RP 10F ۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Performance Testing of Cementing Float Equipment – Third Edition; ISO 10427-3: 2003 Adoption API
۱۹۲ API SPEC 1590 ۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱ Specifications and Qualification Procedures for Avaiation Fuel Microfilters Second Edition API
۵۹۸ API STD 662 ۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱ Plate Heat Exchangers for General Refinery Services Second Edition; ISO 15547: 2000 API
۴۳۴ API PUBL 4716 ۲۰۰۲٫۰۴٫۰۱ Buried Pressurized Piping Systems Leak Detection Guide API
۵۲۶ API RP 8B ۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for Procedures for Inspections, Maintenance, Repair, and Remanufacture of Hoisting Equipment – Seventh Edition; Includes Addendum 1: 11/2003; Addendum 2: 4/2005; ISO 13534:2000 Adoption API
۷۴۲ API RP 2027 ۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱(R 2012) Ignition Hazards and Safe Work Practices for Abrasive Blasting of Atmospheric Storage Tanks in Hydrocarbon Service – THIRD EDITION API
۸۳۴ API SPEC 10D ۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱(R 2010) Specification for Bow-Spring Casing Centralizers – Sixth Edition; ISO 10427-1:2001 Adoption API
۴۳۲ API PUBL 4713 ۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱ Test Report: Fluidized Catalytic Cracking Unit at a Refinery (Site A); Characterization of Fine Particulate Emission Factors and Specification Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion Sources API
۴۳۵ API PUBL 4717 ۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱ Predictors of Water-Soluble Organics (WS0s) in Produced Water – A Literature Review API
۴۱۴ API PUBL 4690 ۲۰۰۲٫۰۳٫۰۱ Guide for the Use of Semipermeable Membrane Devices (SPMDs) as Samplers of Waterborne Hyhrophobic Organic Contaminats API
۷۴۳ API RP 2028 ۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱(R 2010) Flame Arresters in Piping Systems – Third Edition API
۷۳۸ API RP 2009 ۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱(R 2007) Safe Welding, Cutting, and Hot Work Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries – Seventh Edition API
۴۴ API DR 145 ۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱ Identification of Oils that Produce Non-Buoyant in Situ Burning Residues and Methods for Their Recovery API
۴۳۳ API PUBL 4714 ۲۰۰۲٫۰۲٫۰۱ A Guide to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for the Non-Specialists API
۹۹۵ API STD 673 ۲۰۰۲٫۰۱٫۰۱(R 2010) Centrifugal Fans for Petroleum, Chemical and Gas for Industry Services – Second Edition; Errata: 10/2002 API
۶۶ API MPMS 2.2C ۲۰۰۲٫۰۱٫۰۱(R 2008) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 2 – Tank Calibration Section 2C – Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical-Triangulation Method – First Edition API
۷۷۶ API 599 ۲۰۰۲ Metal Plug Valves—Flanged, Threaded and Welding Ends API
۵۱۱ API RP 5L9 ۲۰۰۱٫۱۲٫۰۱(R 2010) External Fusion Bounded Epoxy Coating of Line Pipe – First Edition API
۱۸۳ API MPMS 15 ۲۰۰۱٫۱۲٫۰۱(R 2007) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 15—Guidelines for the Use of the International System of Units (SI) in the Petroleum and Allied Industries – THIRD EDITION API
۷۵۶ API RP T-2 ۲۰۰۱٫۱۲٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Qualification Programs for Offshore Production Personnel Who Work with Safety Devices – Second Edition API
۶۱۵ API RP 64 ۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for Diverter Systems Equipment and Operations – SECOND EDITION API
۴۸۴ API SPEC 7 ۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱ Specification for Rotary Drill Stem Elements Fortieth Edition; Effective API
۱۸ API STD 1160 ۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱ Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines First Edition API
۱۵۲ API MPMS 12.1.1 SPANISH ۲۰۰۱٫۱۱٫۰۱ Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capítulo 12—Cálculo de Cantidades de Petróleo Sección 1—Cálculo de Cantidades de Petróleo Estático Parte 1—Tanques Cilíndricos Verticales y Buques – SEGUNDA EDICIÓN API
۶۲۳ API RP 74 ۲۰۰۱٫۱۰٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Occupational Safety for Onshore Oil and Gas Production Operation – First Edition API
۳۷۸ API SPEC 5D ۲۰۰۱٫۱۰٫۰۱ Specification for Drill Pipe Fifth Edition API
۱۶۴ API MPMS 12.2.5 ۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12-Calculation of Petroleum Quantities – Section 2-Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors – Part 5-Calculation of Base Prover Volume by API
۶۸۷ API RP 687 ۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱(R 2009) Rotor Repair – First Edition API
۷۷۰ API SPEC 2MT1 ۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱(R 2007) Specification for Carbon Manganese Steel Plate with Improved Toughness for Offshore Structures – Second Edition API
۴۷۲ API SPEC 17K (2001) ۲۰۰۱٫۰۹٫۰۱ Specification for Bonded Flexible Pipe First Edition API
۸۶۱ API SPEC 15HR ۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2010) Specification for High Pressure Fiberglass Line Pipe – THIRD EDITION; Incorporates Addendum: November 2004; ERTA: February 2007 and January 2008 API
۸۶۳ API SPEC 15LR ۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2008) Specification for Low Pressure Fiberglass Line Pipe and Fittings – Seventh Edition API
۷۴۱ API RP 2023 ۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2006) Guide for Safe Storage and Handling of Heated Petroleum-Derived Asphalt Products and Crude-Oil Residua – THIRD EDITION API
۱۰۲۰ API STD 2015 ۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2006) Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks – Sixth Edition API
۷۳۹ API RP 2016 ۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱(R 2006) Guidelines and Procedures for Entering and Cleaning Petroleum Storage Tanks – First Edition API
۴۱۳ API PUBL 4689 ۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱ Chemical Human Health Hazards Associated with Oil Spill Response API
۴۲۶ API PUBL 4704 ۲۰۰۱٫۰۸٫۰۱ Gas Fired Heater – Test Report Site B Characterization of Fine Particulate Emission Factors and Specification Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion Sources API
۷۶۴ API SPEC 2B ۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱(R 2012) Specification for the Fabrication of Structural Steel Pipe – SIXTH EDITION; Effective January 1, 2002 API
۴۳۰ API PUBL 4711 ۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱ Methods for Determining Inputs to Environmental Petroleum Hydrocarbon Mobility and Recovery Models API
۴۲۵ API PUBL 4703 ۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱ Gas Fired Boiler – Test Report Refinery Site A Characterization of Fine Particulate Emission Factor and Specification Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion Sources API
۴۲۷ API PUBL 4706 ۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱ Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response API
۴۳۱ API PUBL 4712 ۲۰۰۱٫۰۷٫۰۱ Gas-Fired Steam Generator – Test Reprot Site C: Characterization of Fine Particulate Emission Factors and Speciation Profiles from Stationary Petroleum Industry Combustion Sources API
۱۱۳ API MPMS 7 ۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 7 – Temperature Determination – First Edition API
۲۱۱ API MPMS 19.3 PART D ۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3-Evaporative Loss Measurement – Part D-Fugitive Emission Test Method for the Measurement of Deck-Seam Loss Factors for Internal Floating-Roof Tanks – FIRST EDITION API
۷۶ API MPMS 3.1B ۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3-Tank Gauging – Section 1B-Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging – SECOND EDITION API
۱۰۱۸ API STD 1631 ۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱(R 2010) Interior Lining and Periodic Inspection of Underground Storage Tanks – Fifth Edition API
۳۹۲ API SPEC 11AX (2001) ۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱ Specification for Subsurface Sucker Rod Pumps and Fittings Eleventh Edition; Errata 6/2002 API
۳۱۸ API PUBL 4261 ۲۰۰۱٫۰۶٫۰۱ Alcohols and Ethers a Technical Assessment of Their Application as Fuels and Fuel Components – Third Edition API
۱۰۲۴ API STD 2510 ۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2011) Design and Construction of LPG Installations – EIGHTH EDITION API
۵۷۷ API RP 14J ۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities – Second Edition API
۶۰۳ API RP 49 ۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide – Third Edition API
۶۰۴ API RP 49 KAZAKH ۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide – Third Edition: Incorporates Amendment 1: 2007 API
۷۴۰ API RP 2021 ۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱(R 2006) Management of Atmospheric Storage Tank Fires – Fourth Edition API
۴۱۷ API PUBL 4693 ۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱ Effects of Oil and Chemically Dispersed Oil in the Environment API
۴۲۲ API PUBL 4700 ۲۰۰۱٫۰۵٫۰۱ Primer for Evaluating Ecological Risk at Petroleum Release Sites API
۳۶ API IP SPEC 1584 ۲۰۰۱٫۰۴٫۰۱ Four-Inch Hydrant System Components and Arrangements Third Edition API
۵۶ API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Gas Industry Pilot Test Version ۲۰۰۱٫۰۴٫۰۱ Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Gas Industry Pilot Test Version API
۷۰۶ API RP 1007 ۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱(R 2011) Loading and Unloading of MC 306/DOT 406 Cargo Tank Motor Vehicles – First Edition API
۵۷۰ API RP 14C ۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms – Seventh Edition API
۵۴۶ API RP 11V2 ۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱ Gas-Lift Valve Performance Testing Second Edition API
۲۷۲ API PUBL 770 ۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱ Managers Guide to Reducing Human Errors Improving Human Performance in the Process Industries API
۴۸۴ API RP 2SM ۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱ Recommended Practice for Design, Manufacture, Installation, and Maintenance of Synthetic Fiber Ropes for Offshore Mooring – First Edition; Incorporating Addendum: 5/2007 API
۴۲۴ API PUBL 4702 ۲۰۰۱٫۰۳٫۰۱ Technologies to Reduce Oil and Grease Content of Well Treatment, Well Completion, and Workover Fluids for Overboard Disposal API
۸۲ API MPMS 3.6 ۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3—Tank Gauging Section 6—Measurement of Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank Measurement Systems – Second Edition; Incorporated Errata: 9/2005 API
۶۰۷ API RP 51 ۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱(R 2007) Onshore Oil and Gas Production Practices for Protection of the Environment – Third Edition API
۲۵ API IP SPEC 1582 ۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱ Specification for Similarity for API/IP 1581 Aviation Jet Fuel Filter/Separators API
۲۷ API IP 1585 ۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱ Guidance in the Cleaning of Airport Hydrant Systems API
۱۸۸ API PUBL 761 ۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱ Model Risk Management Plan Guidance for Exploration and Production (E&P) Facilities Third Edition API
۴۲۸ API PUBL 4709 ۲۰۰۱٫۰۲٫۰۱ Risk-Based Methodologies for Evaluating Petroleum Hydrocarbon Impacts at Oil and Natural Gas E&P Sites API
۵۲۲ API  Report of Eastern Hemisphere Production of Line Pipe ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱ Report of Eastern Hemisphere Production of Line Pipe API
۵۲۳ API  Report of Western Hemisphere Production of Casing, Tubing and Drill Pipe ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱ Report of Western Hemisphere Production of Casing, Tubing and Drill Pipe API
۵۲۴ API Report of Western Hemisphere Production of Line Pipe ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱ Report of Western Hemisphere Production of Line Pipe API
۹۹۰ API STD 670 DATA SHEET ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۱ Machinery Protection Systems – Mechanical Equipment Data Sheet – Fourth Edition; (EXCEL 5.0 SPREADSHEETS) API
۴۷۲ API RP 2A-WSD ۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms – Working Stress Design – Twenty-First Edition; ERTA AND SUPP 1: DECEMBER 2002; ERTA AND SUPP 2: SEPTEMBER 2005; ERTA AND SUPP 3: OCTOBER 2007 API
۹۸۹ API STD 670 ۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱(R 2010) Machinery Protection Systems – Fourth Edition API
۵۶۹ API 557 ۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱ Guide to Advanced Control Systems First Edition API
۶۴۵ API RP 934 ۲۰۰۰٫۱۲٫۰۱ Materials and Fabrication Requirements for 2-1/4Cr-1Mo and 3Cr-1Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High Temperature, High Pressure Hyrdogen Service First Edition API
۲۶ API SPEC 1583 ۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱ Specifications and Qualification Procedures for Aviation Fuel Filter Monitors with Absorbent Type Elements Third Edition API
۳۷ API H00004 ۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱ (Draft)Manual of Petroleum Measurement Standards – Draft Standard – Measurement of Single-Phase, Intermediate and Finished Hydrocarbon Fluids by Coriolis Meters First Edition API
۳۸ API H00005 ۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱ (Draft)Manual of Petroleum Measurement Standards – Draft Standard – Sediment and Water – Continuous On-Line Measurement of Water Content in Petroleum and Petroleum Products First Edition API
۵۰۳ API SPEC 14A (2000) ۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱ Specification for Subsurface Safety Valve Equipment Tenth Edition API
۴۰ API COMMUNITY MATTERS ۲۰۰۰٫۱۱٫۰۱ COMMUNITY MATTERS – COMMUNITY OUTREACH GUIDANCE MANUAL FOR EXPLORATION AND PRODUCTION – First Edition API
۱۲۲ API PUBL 1161 ۲۰۰۰٫۰۸٫۰۱ Guidance Document for the Qualification of Liquid Pipeline Personnel First Edition API
۱۰۴۱ API TR 6J1 ۲۰۰۰٫۰۸٫۰۱ Elastomer Life Estimation Testing Procedures – First Edition API
۱۰۸۲ API TR 997 ۲۰۰۰٫۰۸٫۰۱ Comprehensive Report of API Crude Oil Characterization Measurements – First Edition API
۱۰۹ API SPEC 5L (2000) ۲۰۰۰٫۰۷٫۰۱ Specification for Line Pipe Forty-Second Edition API
۵۳۵ API RP 11AR ۲۰۰۰٫۰۶٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Care and Use of Subsurface Pumps – Fourth Edition; Incorporating Errata: December 2013 API
۴۶۴ API SPEC 11IW ۲۰۰۰٫۰۶٫۰۱ Specification for Independent Wellhead Equipment First Edition API
۳۰۳ API PUBL 2378 ۲۰۰۰٫۰۶٫۰۱ ۱۹۹۹ Survey on Petroleum Industry Occupational Injuries, Illnesses and Fatalities Summary Report: Aggregate Data Only API
۷۴۸ API RP 2210 ۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱(R 2010) Flame Arresters for Vents of Tanks Storing Petroleum Products – Third Edition API
۵۸۷ API PUBL 581 ۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱ Risk-Based Inspection Base Resource Document First Edition API
۴۲۳ API PUBL 4701 ۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱ Bioaccumulation: An Evaluation of Federal and State Regulatory Initiatives API
۱۷۳ API MPMS 14.3.2 ۲۰۰۰٫۰۴٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14 Natural Gas Fluids Measurement Section 3Concentric, Square-Edged Orifice Meters Part 2Specification and Installation Requirements – Fourth Edition API
۶۲۶ API RP 80 ۲۰۰۰٫۰۴٫۰۱(R 2007) Guidance for the Definition of Onshore Gas Gathering Lines – First Edition API
۴۲۰ API PUBL 4697 ۲۰۰۰٫۰۴٫۰۱ Production Tank Emissions Model – A Program for Estimating Emissions from Hydrocarbon Production Tanks – E&P Tank Version 2.0 * E&P TANKS software is not compatible with Windows 7.0 or XP. API does not offer any technical support with regards API
۱۱۷ API PUBL 1113 ۲۰۰۰٫۰۲٫۰۱ Developing a Pipeline Supervisory Control Center Third Edition API
۶۳۲ API RP 520 PT I ۲۰۰۰٫۰۱٫۰۱ Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries; Part I – Sizing and Selection Seventh Edition API
۶۳۸ API RP 579 ۲۰۰۰٫۰۱٫۰۱ Fitness-for-Service First Edition; Errata March 2000 API
۴۰۱ API PUBL 4675 ۱۹۹۹٫۱۲٫۰۱ Fate and Environmental Effects of Oil Spills in Freshwater Environments API
۴۱۹ API PUBL 4695 ۱۹۹۹٫۱۲٫۰۱ Understanding and Preparing Applications for Petroleum Facility NPDES Discharge Permits API
۴۱۸ API PUBL 4694 ۱۹۹۹٫۱۲٫۰۱ Laboratory Analysis of Petroleum Industry Wastewaters Arranging for Analysis and Understanding Laboratory Reports API
۳۵۷ API SPEC 5LCP ۱۹۹۹٫۱۱٫۰۱ Specification for Coiled Line Pipe First Edition API
۴۱۲ API PUBL 4688 ۱۹۹۹٫۱۱٫۰۱ Temporary Treatment Options for Petroleum Distribution Terminal Wastewaters API
۴۲۱ API PUBL 4698 ۱۹۹۹٫۱۱٫۰۱ A Review of Technologies to Measure the Oil and Grease Content of Produced Water from Offshore Oil and Gas Production Operations API
۴۹۳ API RP 5B1 ۱۹۹۹٫۱۰٫۰۱(R 2010) Gauging and Inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads – Fifth Edition API
۳۷۵ API BULL 5C2 ۱۹۹۹٫۱۰٫۰۱ Bulletin on Performance Properties of Casing, Tubing, and Drill Pipe Twenty-First Edition API
۵۸ API PUB 352 ۱۹۹۹٫۰۹٫۰۱ Management of Residual Materials: 1997 Petroleum Refining Performance API
۲۶۹ API PUBL 352 ۱۹۹۹٫۰۹٫۰۱ Management of Residual Materials: 1997 Petroleum Refining Performance API
۲۷۵ API PUBL 935 ۱۹۹۹٫۰۹٫۰۱ Thermal Conductivity Measurement Study of Refractory Castables – First Edition API
۶۱۰ API RP 54 ۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱(R 2007) Recommended Practice for Occupational Safety for Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations – Third Edition API
۴۲۹ API SPEC 2H (1999) ۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱ Specification for Carbon Manganese Steel Plate for Offshore Platform Tubular Joints Eighth Edition; Effective API
۱۲۷ API PUBL 2218 ۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱ Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants Second Edition API
۳۴۲ API SPEC 2Y (1999) ۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱ Specification for Steel Plates, Quenched-and-Tempered, for Offshore Structures Fourth Edition API
۳۹۰ API SPEC 7F (1999) ۱۹۹۹٫۰۸٫۰۱ Specification for Oil-Field Chain and Sprockets Sixth Edition API
۵۵۰ API RP 11V6 ۱۹۹۹٫۰۷٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Design of Continous Flow Gas Lift Installations Using Injection Pressure Operated Valves – Second Edition API
۵۵۱ API RP 11V7 ۱۹۹۹٫۰۶٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Repair, Testing, and Setting Gas Lift Valves – Second Edition API
۶۶۸ API PUBL 4682 ۱۹۹۹٫۰۶٫۰۱ Free-Product Recovery of Petrolem Hydrocarbon Liquids API
۱۸۷ API MPMS 17.2 ۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17 – Marine Measurement – Section 2 – Measurement of Cargoes on Board Tank Vessels – SECOND EDITION API
۴۹۵ API RP 5C1 ۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Care and Use of Casing and Tubing – Eighteenth Edition API
۸۷ API MPMS 4.6 ۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2008) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 – Proving Systems Section 6 – Pulse Interpolation – Second Edition; Errata: 04/2007 API
۱۰۴۷ API TR 10TR3 ۱۹۹۹٫۰۵٫۰۱(R 2005) Technical Report on Temperatures for API Cement Operating Thickening Time Tests; 1993 Report from the API Task Group on Cementing Temperature Schedules – First Edition API
۸۱۳ API SPEC 6FA ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱(R 2011) Specification for Fire Test for Valves – THIRD EDITION; Incorporated ERRATA 1: 12/2006, ERRATA 2: 12/2008 API
۶۴۳ API RP 540 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱(R 2004) Electrical Installations in Petroleum Processing Plants – Fourth Edition API
۲۳ API TR 6F2 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Technical Report on Fire Resistance Improvements for API Flanges – Third Edition API
۴۰۴ API PUBL 4678 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Fugitive Emissions from Refinery Process Drains Volume II; Fundamentals of Fugitive Emissions from Refinery Process Drains API
۴۰۳ API PUBL 4677 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Fugitive Emissions from Refinery Process Drains Volume I; Fugitive Emission Factors for Refinery Process Drains API
۳۹۹ API PUBL 4673 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Impacts of Petroleum Product Marketing Terminals on the Aquatic Environment API
۳۹۳ API PUBL 4666 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Toxicity of Common Ions to Freshwater and Marine Organisms API
۲۶۸ API PUBL 351 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Overview of Soil Permeability Test Methods API
۳۰۲ API PUBL 2377 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ ۱۹۹۸ Summary of U.S. Occupational Injuries, Illnesses and Fatalities in the Petroleum Industry; As Reported to the American Petroleum Institute; Covering U.S. Petroleum and Petrochemical Operations of Reporting Companies for 1998 API
۴۰۷ API PUBL 4681 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Fugitive Emissions from Refinery Process Drains Volume III, Process Drain Emission Calculator: APIDRAIN Version 1.0 – Includes Access to Additional Content API
۱۰۴۰ API TR 6F1 ۱۹۹۹٫۰۴٫۰۱ Technical Report on Performance of API and ANSI End Connections in a Fire Test According to API Specification 6FA – Third Edition API
۵۴۳ API RP 11S3 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Electrical Submersible Pump Installations – Second Edition API
۵۸۰ API RP 15TL4 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Care and Use of Fiberglass Tubulars – Second Edition API
۴۱۵ API PUBL 4691 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱ Fate of Spilled Oil in Marine Waters: Where Does It Go? What Does It Do? How Do Dispersants Affect It? API
۳۵ API PUBL 2219 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱ Safe Operation of Vacuum Trucks in Petroleum Service Second Edition API
۶۷۰ API PUBL 4685 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱ API”s Decision Support System for Exposure and Risk Assessment (DSS) Version 2.0 API
۴۰۹ API PUBL 4684 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱ Compilation and Review of Data on the Environmental Effects of In Situ Burning of Inland and Upland Oil Spills API
۴۱۶ API PUBL 4692 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱ A Decision-Makers Guide to Dispersants: A Review of the Theory and Operational Requirements API
۴۱۰ API PUBL 4686 ۱۹۹۹٫۰۳٫۰۱ ۱۹۹۹ Oil Spill Conference Proceedings API
۱۲۱ API PUBL 1158 ۱۹۹۹٫۰۱٫۰۷ Analysis of DOT Reportable Incidents for Hazardous Liquid Pipelines, 1986 Through 1996 API
۷۰۳ API TR 4686-007 ۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱ Myths and Realities of Oil Spill Planning and Response: the Challenges of a Large Spill API
۷۰۴ API TR 4686-008 ۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱ Judging Oil Spill Response Performance: the Challenge of Competing Perspectives API
۴۱۱ API PUBL 4687 ۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱ ۱۹۹۹ Internatiional Oil Spill Conference Issue Papers: Myths and Realities of Oil Spill Planning and Response: The Challenges of a Large Spill; Judgeing Oil Spill Response Performance: The Challenge of Competing Perspectives – Includes TR IOSC-007 and API
۴۰۵ API PUBL 4679 ۱۹۹۹٫۰۱٫۰۱ Amine Unit Emissions Model AMINECalc Version 1.0 – Errata June 16, 1999; Includes Access to Additional Content API
۴۰۰ API PUBL 4674 ۱۹۹۸٫۱۲٫۰۱ Assessing the Significance of Subsurface Contaminant Vapor Migration to Enclosed Spaces Site-Specific Alternatives to Generic Estimates API
۴۰۶ API PUBL 4680 ۱۹۹۸٫۱۲٫۰۱ Amine Unit Air Emissions Model Evaluation API
۴۸۳ API SPEC 6FB ۱۹۹۸٫۱۱٫۳۰ API Specification for Fire Test for End Connections Third Edition API
۵۹۵ API STD 650 (1998) ۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱ Welded Steel Tanks for Oil Storage Tenth Edition; Addendum 1, January 2000; Addendum 2, November 2001 API
۴۰۸ API PUBL 4683 ۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱ Correlation Equations to Predict Reid Vapor Pressure and Properties of Gaseous Emissions for Exploration and Production Facilities API
۲۶۳ API PUBL 346 ۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱ Results of Range-Finding Testing of Leak Detection and Leak Location Technologies for Underground Pipelines API
۱۰۳۷ API TR 6AF1 ۱۹۹۸٫۱۱٫۰۱ Technical Report on Temperature Derating on API Flanges under Combination of Loading – Second Edition API
۱۶۰ API MPMS 12.2.3 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱(R 2009) Calculation of Petroleum Quantities – Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors – Part 3 – Proving Reports – First Edition API
۱۱۴ API PUBL 349 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Graphical-User-Interface Database and User”s Manual Version 2.0.1 API
۱۱۹ API PUBL 1157 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Hydrostatic Test Water Treatment and Disposal Options for Liquid Pipeline Systems First Edition API
۱۵۱ API RP 9000 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Management Practices, Self-Assessment Process, and Resource Materials Second Edition API
۴۶ API DR 225 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Remediation of a Fractured Clay Till Using Air Flushing: Field Experiments at Sarnia, Ontario API
۳۹۸ API PUBL 4672 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ The Use of Treatment Wetlands for Petroleum Industry Effluents API
۴۶۵ API PUBL 9100B ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Guidance Document for Model EHS Management System A Manual to Assist Companies Interested in Developing an EHS Management System or Enhancing an Existing System API
۴۶۳ API PUBL 9100 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Model Envirnomental, Health and Safety (EHS) Management System and Guidance Document – Includes PUBL 9100A, PUBL 9100B, and Binder API
۲۶۴ API PUBL 347 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Hazardous Air Pollutant Emissions from Gasoline Loading Operations at Bulk Gasoline Terminals API
۴۰۲ API PUBL 4676 ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Arsenic: Chemistry, Fate, Toxicity, and Wastewater Treatment Options API
۴۶۴ API PUBL 9100A ۱۹۹۸٫۱۰٫۰۱ Model Environment, Health & Saftey (EHS) Management System A Voluntary Tool for Companies Interested in Developing an EHS Management System or Enhancing an Existing System API
۳۳ API PUBL 2207 ۱۹۹۸٫۰۹٫۰۱ Preparing Tank Bottoms for Hot Work Fifth Edition; Errata June 1999 API
۱۲۳ API PUBL 1220 ۱۹۹۸٫۰۹٫۰۱ Guidelines for Evaluating Vendors and Training Programs API
۶۰۲ API RP 45 ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2012) Recommended Practice for Analysis of Oilfield Waters – THIRD EDITION API
۵۲۲ API RP 7G ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Drill Stem Design and Operating Limits – SIXTEENTH EDITION; Effective December 1, 1998; ERTA: May 2000; Addendum 1: November 2003; Addendum 2: September 2009 API
۱۹۶ API MPMS 17.8 ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2009) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—Marine Measurement Section 8—Guidelines for Pre-Loading Inspection of Marine Vessel Cargo Tanks – First Edition API
۱۹۷ API MPMS 17.8 SPANISH ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱(R 2004) Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capitulo 17Mediciones Maritimas Sección 8Guías para la Inspección de Tanques de Buques antes de la Carga – PRIMERA EDICION API
۳۲ API PUBL 2030 ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱ Application of Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum Industry Second Edition API
۱۱۳ API PUBL 348 ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱ Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 1 Development of Emission Factors Using API/WSPA Approach API
۳۹۶ API PUBL 4670 ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱ Selecting Field Analytical Methods a Decision-Tree Approach API
۲۶۵ API PUBL 348 V1 ۱۹۹۸٫۰۸٫۰۱ Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 1 Development of Emission Factors Using API/WSPA Approach API
۲۱۰ API MPMS 19.3 PART C ۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3-Evaporative Loss Measurement – Part C-Weight Loss Test Method for the Measurement of Rim-Seal Loss Factors for Internal Floating-roof Tanks – FIRST EDITION API
۷۹۱ API SPEC 5LC ۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱(R 2006) Specification for CRA Line Pipe – Third Edition API
۱۲۶ API PUBL 2021A ۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱ Interim Study – Prevention and Suppression of Fires in Large Aboveground Atmospheric Storage Tanks First Edition API
۵۶۰ API STD 589 ۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱ Fire Test for Evaluation of Valve Stem Packing Second Edition API
۳۹۷ API PUBL 4671 ۱۹۹۸٫۰۷٫۰۱ Technical Bulletin on Oxygen Releasing Materials for In Situ Groundwater Remediation API
۲۱۹ API MPMS 21.2 ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱(R 2011) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 21-Flow Measurement Using Electronic Metering Systems – Section 2-Electronic Liquid Volume Measurement Using Positive Displacement and Turbine Meters – FIRST EDITION API
۵۰۶ API RP 5L7 KAZAKH ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱(R 2010) Recommended Practices for Unprimed Internal Fusion Bonded Epoxy Coating of Line Pipe – Second Edition API
۴۳۹ API RP 2RD ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱ Design of Risers for Floating Production Systems (FPSs) and Tension-Leg Platforms (TLPs) First Edition API
۱۱۱ API REPORT PUBL 344 ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱ Critical Review of Source Sampling and Analysis Methodologies for Characterizing Organic Aerosol and Fine Particulate Source Emission Profiles API
۱۱۵ API PUBL 760 ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱ Model Risk Management Plan Guidance for Petroleum Refineries Guidance in Complying with EPA”s RMP Rule (40 Code of Federal Regulations, Part 68) Developments: June 1998 to June 1999 API
۲۶۳ API RP 574 ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱ Inspection Practices for Piping System Components Second Edition API
۳۹۵ API PUBL 4668 ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱ Delineation and Characterization of the Borden MTBE Plume: An Evaluation of Eight Years of Natural Attenuation Processes API
۲۶۱ API PUBL 344 ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱ Critical Review of Source Sampling and Analysis Methodologies for Characterizing Organic Aerosol and Fine Particulate Source Emission Profiles API
۲۶۲ API PUBL 345 ۱۹۹۸٫۰۶٫۰۱ Management of Residual Materials: 1996 – Petroleum Refining Performance API
۸۱۵ API SPEC 6FB ۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱(R 2011) Specification for Fire Test for End Connections – THIRD EDITION; Incorporated ERRATA 1: 08/20/2006, Supplement: 12/2006; ERRATA 2: 12/2008 API
۲۱ API STD 1529 ۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱ Aviation Fueling Hose Fifth Editon API
۳۸۹ API SPEC 6H ۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱ Specification on End Closures, Connectors and Swivels API
۵۵۳ API RP 39 ۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱ Recommended Practices on Measuring the Viscous Properties of a Cross-Linked Water-Based Fracturing Fluid Third Edition API
۲۵۹ API PUBL 342 ۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱ Fugitive Emissions from Equipment Leaks 1: Monitoring Manual API
۲۶۰ API PUBL 343 ۱۹۹۸٫۰۵٫۰۱ Fugitive Emissions from Equipment Leaks II: Calculation Procedures for Petroleum Industry Facilities API
۲۹۹ API PUBL 2026 ۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱(R 2006) Safe Access/Egress Involving Floating Roofs of Storage Tanks in Petroleum Service – Second Edition API
۹ API TR 414 ۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱ An Inhalation Developmental Toxicity Study of Unleaded Gasoline Vapor Condensate in the Rat Via Whole-Body Exposure API
۳۹۱ API PUBL 4664 ۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱ Mixing Zone Modeling and Dilution Analysis for Water-Quality-Based NPDES Permit Limits API
۳۰۱ API PUBL 2376 ۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۹۹۷ Summary of U.S Occupational Injuries, Illnesses, and Fatalities in the Petroleum Industry; As Reported to the American Petroleum Institute; Covering U.S. Petroleum and Petrochemical Operations of Reporting Companies for 1997 API
۳۹۲ API PUBL 4665 ۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱ Analysis and Reduction of Toxicity in Biologically Treated Petroleum Product Terminal Tank Bottoms Water API
۱۰۷۴ API TR 412 ۱۹۹۸٫۰۴٫۰۱ A Range-Finding Developmental Inhalation Toxicity Study of Unleaded Gasoline Vapor Condensate in Rats and Mice Via Whole-Body Exposers – Includes API TR 414 API
۲۱۳ API MPMS 19.3 PART H ۱۹۹۸٫۰۳٫۰۱(R 2009) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3 – Evaporative Loss Measurement Part H – Tank Seals and Fittings Certification – Administration – First Edition API
۵۵۴ API RP 40 ۱۹۹۸٫۰۲٫۰۱ Recommended Practices for Core Analysis Second Edition API
۷۵۰ API PUBL 4659 ۱۹۹۸٫۰۲٫۰۱ Graphical Approach for Determining Site-Specific Dilution-Attenuation Factors (DAFs) Technical Background Document and User”s Guide; Cover Page and A-20 -1998 API
۲۵۸ API PUBL 341 ۱۹۹۸٫۰۲٫۰۱ Survey of Diked-Area Liner Use at Aboveground Storage Tank Facilities API
۶۲۰ API RP 68 ۱۹۹۸٫۰۱٫۰۱(R 2010) Recommended Practice for Oil and Gas Well Servicing and Workover Operations Involving Hydrogen Sulfide – FIRST EDITION API
۶۰۹ API PUBL 1200 ۱۹۹۸٫۰۱٫۰۱ Federally Mandated Training and Information Third Edition API
۱۶۳ API MPMS 12.2.4 ۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱(R 2009) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12 – Calculation of Petroleum Quantities Section 2 – Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 4 – Calculation of Base Prover Volumes API
۴۶۳ API SPEC 8A ۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱ Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment Thirteenth Edition; Addendum 1 May 2001 API
۴۵ API DR 148 ۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱ Identification of Organic Toxicants in Treated Refinery Effluents API
۵۴۴ API RP 10B ۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱ Recommended Practice for Testing Well Cements Twenty-Second Edition; Addendum 1 October 1999; Addendum 2 November 2000 API
۴۱۵ API SPEC 16A (1997) ۱۹۹۷٫۱۲٫۰۱ Specification for Drill Through Equipment Second Edition API
۷۱۱ API RP 1112 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱(R 2011) Developing a Highway Emergency Response Plan for Incidents Involving Hazardous Materials – Third Edition API
۶۳۷ API RP 505 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱(R 2002) Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1, and Zone 2 – First Edition; Errata 8/17/98 API
۱۱۸ API PUBL 1156 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Effects of Smooth and Rock Dents on Liquid Petroleum Pipelines (Phase II) First Edition; Addendum: October 1999 API
۶۰۴ API PUBL 910 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Digest of State Boiler, Pressure Vessel, Piping and Aboveground Storage Tank Rules and Regulations Eighth Edition API
۶۱۹ API PUBL 850 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ API Standards 620, 650, and 653 Interpretations – Tank Construction and In-Service Inspection Answers to Technical Inquiries; First Edition API
۳۸۶ API PUBL 4657 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Effects of Sampling and Analytical Procedures on the Measurement of Geochemical Indicators of Intrinsic Bioremediation: Laboratory and Field Studies API
۳۹۴ API PUBL 4667 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Vehicle Emissions Testing of Rapidly Aged Catalysts API
۴۵۹ API PUBL 7102 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Methods for Measuring Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in Petroleum Production Equipment API
۴۶۰ API PUBL 7103 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Management and Disposal Alternatives for Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) Wastes in Oil Production and Gas Plant Equipment API
۴۶۲ API PUBL 7105 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Probabilistic Estimates of Dose and Indoor Radon Concentrations Attributable to Remediated Oilfield Naturally Occuring Radioactive Material (NORM) API
۲۳۶ API PUBL 310 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Analysis of Refinery Screening Data API
۲۹۸ API PUBL 1835 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Study of Used Motor Oil Recycling in Eleven Selected Countries API
۳۸۷ API PUBL 4658 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Methods for Measuring Indicators of Intrinsic Bioremediation: Guidance Manual API
۴۵۸ API PUBL 7101 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ National Survey on Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) in Petroleum Production and Gas Processing Facilities API
۴۶۱ API PUBL 7104 ۱۹۹۷٫۱۱٫۰۱ Proceedings of the 1995 API and GRI Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) Conference API
۶۶۲ API Cumulative Impact of Environmental Regulations on the U.S. Petroleum Refining, Transportation and Marketing Industries ۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱ Cumulative Impact of Environmental Regulations on the U.S. Petroleum Refining, Transportation and Marketing Industries API
۳۸۳ API PUBL 4654 ۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱ Field Studies of BTEX and MTBE Intrinsic Bioremediation API
۳۹۰ API PUBL 4663 ۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱ Remediation of Salt-Affected Soils at Oil and Gas Production Facilities – Errata 10/15/98 API
۲۵۷ API PUBL 340 ۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱ Liquid Release Prevention and Detection Measures for Aboveground Storage Facilities API
۳۸۹ API PUBL 4662 ۱۹۹۷٫۱۰٫۰۱ Evaluation of a Petroleum Production Tank Emissions Model – Appendices A, B, C, & D- October 1997 API
۵۴۰ API RP 11S1 ۱۹۹۷٫۰۹٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Electrical Submersible Pump Teardown Report – Third Edition API
۲۷۲ API PUBL 2217A ۱۹۹۷٫۰۹٫۰۱ Guidelines for Work in Inert Confined Spaces in the Petroleum Industry Second Edition API
۳۰۰ API PUBL 2375 ۱۹۹۷٫۰۹٫۰۱ ۱۹۹۶ Summary of U.S. Occupational Injuries, Illnesses, and Fatalities in the Petroleum Industry; as Reported to the American Petroleum Institute Covering U.S. Petroleum and Petrochemical Operations of Reporting Companies for 1996 API
۲۰۹ API MPMS 19.3 PART B ۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2012) Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.3-Evaporative Loss Measurement – Part B-Air Concentration Test Method-Rim-Seal Loss Factors for Floating-Roof Tanks – FIRST EDITION API
۵۴۱ API RP 11S2 ۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Electric Submersible Pump Testing – Second Edition; Effective Date: 10/01/1997 API
۵۵۵ API RP 12R1 ۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2008) Recommended Practice for Setting, Maintenance, Inspection, Operation, and Repair of Tanks in Production Service – Fifth Edition API
۶۰۰ API RP 31A ۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱(R 2004) Standard Form for Hardcopy Presentation of Downhole Well Log Data – FIRST EDITION API
۳۸۴ API PUBL 4655 ۱۹۹۷٫۰۸٫۰۱ Field Evaluation of Biological and Non-Biological Treatment Technologies to Remove MTBE/Oxygenates from Petroleum Product Terminal Wastewaters API
۲۶۶ API PUBL 348 V2 ۱۹۹۷٫۰۷٫۱۴ Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 2 Development of Emission Factors Using API/WSPA Approach API
۲۶۷ API PUBL 348 V3 ۱۹۹۷٫۰۷٫۱۴ Air Toxics Emission Factors for Combustion Sources Using Petroleum-Based Fuels – Volume 3 Development of Emission Factors Using API/WSPA Approach API
اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

تعداد فایل‌ها

1845

حجم

6.94 گیگابایت

از ابتدا تا سال

2013

دیدگاه ها (0)

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.