فروش ویژه!

استاندارد ANSI

2,024,000  1,800,000 

American National Standards Institute

استانداردهای ملی آمریکا

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)
توضیحات

توضیحات محصول

As the voice of the U.S. standards and conformity assessment system, the American National Standards Institute (ANSI) empowers its members and constituents to strengthen the U.S. marketplace position in the global economy while helping to assure the safety and health of consumers and the protection of the environment.

The Institute oversees the creation, promulgation and use of thousands of norms and guidelines that directly impact businesses in nearly every sector: from acoustical devices to construction equipment, from dairy and livestock production to energy distribution, and many more. ANSI is also actively engaged in accreditation – assessing the competence of organizations determining conformance to standards.

id docno date language title org
۱ ANSI INCITS_ISO 19119 AMD 1-2008(R ۲۰۱۰ English Geographic information —

Services — AMENDMENT 1

ANSI
۲ ANSI INCITS_ISO 19125-1-2004(R ۲۰۱۰ English Geographic information —

Simple feature access —

ANSI
۳ ANSI INCITS_ISO 19125-2-2004(R ۲۰۱۰ English Geographic information —

Simple feature access—

ANSI
۴ ANSI INCITS_ISO_IEC 13818-4-1998(R ۲۰۰۹ English Information technology — Generic coding

of moving

ANSI
۵ ANSI INCITS_ISO_IEC 14443-2 AMD 1-2005(R ۲۰۰۹ English Identification cards —

Contactless integrated cir

ANSI
۶ ANSI INCITS_ISO_IEC 14443-3 AMD 3-2006(R ۲۰۰۹ English Identification cards —

Contactless integrated cir

ANSI
۷ ANSI INCITS_ISO_IEC 14662-2004(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Open-edi reference model

ANSI
۸ ANSI INCITS_ISO_IEC 14957-1996(R ۲۰۰۹ English Information technology—

Notation of format

for d

ANSI
۹ ANSI INCITS_ISO_IEC 15444-5-2003(R ۲۰۰۹ English Information technology —

JPEG 2000 image

coding

ANSI
۱۰ ANSI INCITS_ISO_IEC 18013-1-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Personal identification

ANSI
۱۱ ANSI INCITS_ISO_IEC 18014-3-2004(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Security techniques —

T

ANSI
۱۲ ANSI INCITS_ISO_IEC 18028-4-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology — Security

techniques — IT

ANSI
۱۳ ANSI INCITS_ISO_IEC 18032-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Security techniques — Pr

ANSI
۱۴ ANSI INCITS_ISO_IEC 18033-1-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Security techniques —

E

ANSI
۱۵ ANSI INCITS_ISO_IEC 18033-3-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Security techniques — En

ANSI
۱۶ ANSI INCITS_ISO_IEC 18033-4-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology — Security

techniques — En

ANSI
۱۷ ANSI INCITS_ISO_IEC 19502-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Meta Object Facility (MO

ANSI
۱۸ ANSI INCITS_ISO_IEC 19503-2005(R ۲۰۰۹ English Information technology —

XML Metadata Interchange

ANSI
۱۹ ANSI INCITS_ISO_IEC 2382-4-1999(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Vocabulary — Part 4: Org

ANSI
۲۰ ANSI INCITS_ISO_IEC 2382-5-1999(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Vocabulary — Part 5: Rep

ANSI
۲۱ ANSI INCITS_ISO_IEC 24727-2-2008(R ۲۰۰۹ English Identification cards —

Integrated circuit card pr

ANSI
۲۲ ANSI INCITS_ISO_IEC 24727-3-2008(R ۲۰۰۹ English Identification cards —

Integrated circuit card pr

ANSI
۲۳ ANSI INCITS_ISO_IEC 24727-4-2008(R ۲۰۰۹ English Identification cards —

Integrated circuit card pr

ANSI
۲۴ ANSI INCITS_ISO_IEC 25434-2008(R ۲۰۰۹ English Information technology — Data

interchange on 120

ANSI
۲۵ ANSI INCITS_ISO_IEC 6523-1-1998(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Structure for the identi

ANSI
۲۶ ANSI INCITS_ISO_IEC 6523-2-1998(R ۲۰۰۹ English Information technology —

Structure for the identi

ANSI
۲۷ ANSI INCITS_ISO_IEC 7811-7-2004(R ۲۰۰۹ English Identification cards — Recording

technique — Part

ANSI
۲۸ ANSI INCITS_ISO_IEC 7816-11-2004(R ۲۰۰۹ English Identification cards —

Integrated circuit cards —

ANSI
۲۹ ANSI INCITS_ISO_IEC 7816-15-2004(R ۲۰۰۹ English Identification cards —

Integrated circuit cards w

ANSI
۳۰ ANSI ISO 19112-2003(R ۲۰۰۹ English Geographic information — Spatial

referencing by g

ANSI
۳۱ ANSI ISO 5218-1977(R ۲۰۰۹ English Information interchange – Representation of human ANSI
۳۲ ANSI ISO 6936-1988(R ۲۰۰۹ English Information processing – Conversion between the tw ANSI
۳۳ ANSI ISO 8879-1986(R ۲۰۰۹ English Information processing – Text and office systems – ANSI
۳۴ ANSI ISO 9069-1988(R ۲۰۰۹ English Information Processing – SGML Support

Facilities

ANSI
۳۵ ANSI ISO_IEC 10036-1996(R ۲۰۰۹ English Information technology – Font information

interch

ANSI
۳۶ ANSI ISO_IEC 10118-3-2003(R ۲۰۰۹ English Information technology — Security

techniques — Ha

ANSI
۳۷ ANSI ISO_IEC 10149-1995(R ۲۰۰۹ English Information technology – Data

interchange on read

ANSI
۳۸ ANSI ISO_IEC 10179 AMD 1-2003(R ۲۰۰۹ English Information techology- processesing languages- Doc ANSI
۳۹ ANSI ISO_IEC 10180-1995(R ۲۰۰۹ English Information technology – Processing

languages – S

ANSI
۴۰ ANSI ISO_IEC 10746-2-1996(R ۲۰۰۹ English Information technology – Open

Distributed Process

ANSI
۴۱ ANSI ISO_IEC 10746-3-1996(R ۲۰۰۹ English Information technology – Open

Distributed Process

ANSI
۴۲ ANSI ISO_IEC 11160-1-1996(R ۲۰۰۹ English Information technology – Office

equipment – Minim

ANSI
۴۳ ANSI ISO_IEC 11160-2-1996(R ۲۰۰۹ English Information technology – Office

equipment – Minim

ANSI
۴۴ ANSI ISO_IEC 11179-4-1995(R ۲۰۰۹ English Information technology – Specification

and standa

ANSI
۴۵ ANSI ISO_IEC 7816-6 AMD 1-1996(R ۲۰۰۹ English Identification cards – Integrated ci rcu i t(s)

c

ANSI
۴۶ ANSI ISO_IEC 8824-1 AMD 2-2000(R ۲۰۰۹ English Information technology — Abstract Syntax

Notation

ANSI
۴۷ ANSI ISO_IEC 8824-2 AMD 1-2000(R ۲۰۰۹ English Information technology – Abstract Syntax

Notation

ANSI
۴۸ ANSI ISO_IEC 8824-3-1998(R ۲۰۰۹ English Information technology — Abstract

Syntax Notation

ANSI
۴۹ ANSI ISO_IEC 8824-4 AMD 1-2000(R ۲۰۰۹ English Information technology – Abstract Syntax

Notation

ANSI
۵۰ ANSI ISO_IEC 8825-1 AMD 1-2000(R ۲۰۰۹ English Information technology – ASN.l encoding

rules: Sp

ANSI
۵۱ ANSI ISO_IEC 8825-2 AMD 1-2000(R ۲۰۰۹ English Information technology – ASN.l encoding

rules: Sp

ANSI
۵۲ ANSI ISO_IEC 8859-2-1999(R ۲۰۱۰ English Information technology — ۸-bit single-byte

coded

ANSI
۵۳ ANSI ISO_IEC 8859-3-1999(R ۲۰۱۰ English Information technology — ۸-bit single-byte

coded

ANSI
۵۴ ANSI ISO_IEC 8859-5-1999(R ۲۰۱۰ English Information technology — ۸-bit single-byte

coded

ANSI
۵۵ ANSI ISO_IEC 8859-6-1999(R ۲۰۱۰ English Information technology — ۸-bit single-byte

coded

ANSI
۵۶ ANSI ISO_IEC 9070-1991(R ۲۰۰۹ English Information technology – SGML support

facilities

ANSI
۵۷ ANSI ISO_IEC 9541-1 AMD 1-2001(R ۲۰۰۹ English Information technology – Font information

interch

ANSI
۵۸ ANSI ISO_IEC 9541-3-1994(R ۲۰۰۹ English Information technology – Font

information interch

ANSI
۵۹ ANSI N15.8 ۲۰۰۹ English Methods of Nuclear Material Control ??Material Con ANSI
۶۰ ANSI Z97.1 ERTA ۲۰۱۰ English Safety glazing materials used in buildings ??safet ANSI
۶۱ ANSI Z97.1 ۲۰۰۹ English Safety glazing materials used in buildings ??safet ANSI
۶۲ ANSI ACMA-ICPA UEF-1 ۲۰۰۴ English American National Standard

for Estimating Emissio

ANSI
۶۳ ANSI ANSI INCITS 439 ۲۰۰۸ English American National Standard

for Information Techno

ANSI
۶۴ ANSI B151.1 ۲۰۰۷ English Horizontal Injection Molding Machines ??Safety Req ANSI
۶۵ ANSI B151.15 ۲۰۰۳ English Plastics Machinery – Extrusion Blow Molding Machin ANSI
۶۶ ANSI B151.21 ۲۰۰۳ English Plastics Machinery – Injection Blow Molding Machin ANSI
۶۷ ANSI B151.27 ۲۰۰۳ English Plastics Machinery   Robots Used with Horizontal a ANSI
۶۸ ANSI B175.3 ۲۰۰۳ English Outdoor Power Equipment – Grass Trimmers and Bushc ANSI
۶۹ ANSI B175.4 ۲۰۰۶ English For Outdoor Power Equipment ??Portable, Handheld, ANSI
۷۰ ANSI B71.1 ۲۰۰۳ English Consumer Turf Care Equipment   Walk-Behind Mowers ANSI
۷۱ ANSI B71.10 ۲۰۰۸ English Small Off-Road Ground-Supported Outdoor Power Equi ANSI
۷۲ ANSI B71.3 ۲۰۰۵ English Snow Throwers – Safety Specifications ANSI
۷۳ ANSI B71.4 ۲۰۰۴ English Commercial Turf Care Equipment – Safety Specificat ANSI
۷۴ ANSI B77.1 ۲۰۰۶ English Passenger Ropeways – Aerial Tramways, Aerial Lifts ANSI
۷۵ ANSI B77.2 ۲۰۰۴ English for Funiculars – Safety Requirements ANSI
۷۶ ANSI CATALOG ۲۰۰۸ English ANSI Approved Standards ANSI
۷۷ ANSI EIMA 99-A ۲۰۰۱ English Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) ANSI
۷۸ ANSI I3A IT4.129 ۲۰۰۲ English For Photography – Processing Chemicals – Specifica ANSI
۷۹ ANSI ICPA SS-1 ۲۰۰۱ English Performance Standard for Solid Surface Materials ANSI
۸۰ ANSI INCITS 403-2005(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

Automation/Drive Int

ANSI
۸۱ ANSI INCITS 405-2005(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

SCSI Block Commands

ANSI
۸۲ ANSI INCITS 406-2005(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

Automation/Drive Int

ANSI
۸۳ ANSI INCITS 407-2005(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

BIOS Enhanced Disk D

ANSI
۸۴ ANSI INCITS 408-2005(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

SCSI Primary Command

ANSI
۸۵ ANSI INCITS 423.3 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Conformance Testing Metho ANSI
۸۶ ANSI INCITS 423.4 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Conformance Testing Metho ANSI
۸۷ ANSI INCITS 450 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Fibre Channel ??Physical ANSI
۸۸ ANSI INCITS 452 ۲۰۰۹ English Information Technology ??AT Attachment 8 – ATA/ATA ANSI
۸۹ ANSI INCITS 453 ۲۰۰۹ English Information Technology ??North American Profile of ANSI
۹۰ ANSI INCITS 454 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Codes for the Identificat ANSI
۹۱ ANSI INCITS 455 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Codes for the Identificat ANSI
۹۲ ANSI INCITS 457 ۲۰۱۰ English Information Technology ??Serial Attached SCSI – 2 ANSI
۹۳ ANSI INCITS 461 ۲۰۱۰ English Information Technology ??Fibre Channel ??Switch Fa ANSI
۹۴ ANSI INCITS 462 ۲۰۱۰ English Information Technology ??Fibre Channel ??Backbone ANSI
۹۵ ANSI INCITS 463 ۲۰۱۰ English Information Technology ??Fibre Channel ??Generic S ANSI
۹۶ ANSI INCITS 469 ۲۰۱۰ English Information Technology ??Open Virtualization Forma ANSI
۹۷ ANSI INCITS 83-1995(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

ISO Registration Acc

ANSI
۹۸ ANSI INCITS ISO_IEC 14772-1-1997(R ۲۰۱۰ English Information technology – Computer

graphics and im

ANSI
۹۹ ANSI INCITS TR 26-2000(R ۲۰۱۰ English Information Technology –

Fibre Channel –

High Sp

ANSI
۱۰۰ ANSI INCITS TR 39-2005(R ۲۰۱۰ English INCITS Technical Report

for Information Technolog

ANSI
۱۰۱ ANSI INCITS TR 40-2005(R ۲۰۱۰ English INCITS Technical Report

for Information Technolog

ANSI
۱۰۲ ANSI INCITS_ISO 19116-2004(R ۲۰۱۰ English Geographic information —

Positioning services

ANSI
۱۰۳ ANSI INCITS_ISO 19117-2005(R ۲۰۱۰ English Geographic information —

Portrayal

ANSI
۱۰۴ ANSI IICRC S520 ۲۰۰۸ English Standard and Reference Guide for Professional Mold ANSI
۱۰۵ ANSI INCITS 256 ۲۰۰۷ English Information Technology – Radio Frequency Identific ANSI
۱۰۶ ANSI INCITS 322 ۲۰۰۸ English Information Technology – Card Durability Test Meth ANSI
۱۰۷ ANSI INCITS 338-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

High-Performance Par

ANSI
۱۰۸ ANSI INCITS 344-2001(R ۲۰۰۶ English for Information Technology –Helical Scan Digital T ANSI
۱۰۹ ANSI INCITS 345-2001(R ۲۰۰۶ English for Information Technology –Magnetic Tape Cartridg ANSI
۱۱۰ ANSI INCITS 346-2001(R ۲۰۰۶ English for Information Technology –

Protected Area Run T

ANSI
۱۱۱ ANSI INCITS 350-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

Fibre Channel Protoc

ANSI
۱۱۲ ANSI INCITS 351 ۲۰۰۱ English Information Technology – SCSI Primary Commands – 2 ANSI
۱۱۳ ANSI INCITS 355 ۲۰۰۱ English Information Technology – Fibre Channel – Switch Fa ANSI
۱۱۴ ANSI INCITS 358 AMD 1 ۲۰۰۷ English Information Technology ??BioAPI Specification ??Am ANSI
۱۱۵ ANSI INCITS 359 ۲۰۰۴ English for Information Technology – Role Based Access Con ANSI
۱۱۶ ANSI INCITS 364 AMD 1 ۲۰۰۷ English Information Technology – Fibre Channel – 10 Gigabi ANSI
۱۱۷ ANSI INCITS 365-2002(R ۲۰۰۷ English for Information Technology –

SCSI RDMA Protocol (

ANSI
۱۱۸ ANSI INCITS 366-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

SCSI Architecture Mo

ANSI
۱۱۹ ANSI INCITS 367-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

SCSI Parallel Interf

ANSI
۱۲۰ ANSI INCITS 368-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

Parallel Interconnec

ANSI
۱۲۱ ANSI INCITS 369-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

SCSI Signal Modeling

ANSI
۱۲۲ ANSI INCITS 370 AMD 1 ۲۰۰۷ English Information Technology ??ATA/ATAPI Host Adapters ( ANSI
۱۲۳ ANSI INCITS 370 ۲۰۰۴ English Information Technology ??ATA/ATAPI Host Adapters ( ANSI
۱۲۴ ANSI INCITS 371.1-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

Real Time Locating S

ANSI
۱۲۵ ANSI INCITS 371.3-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

Real Time Locating S

ANSI
۱۲۶ ANSI INCITS 373-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

Fibre Channel –

Fra

ANSI
۱۲۷ ANSI INCITS 397 V2 AMD 1 ۲۰۰۷ English Information Technology ??AT Attachment with Packet ANSI
۱۲۸ ANSI INCITS 397 V2 ۲۰۰۵ English Information Technology ??AT Attachment with Packet ANSI
۱۲۹ ANSI INCITS 397 V3 AMD 1 ۲۰۰۷ English Information Technology ??AT Attachment with Packet ANSI
۱۳۰ ANSI INCITS 397 V3 ۲۰۰۵ English Information Technology ??AT Attachment with Packet ANSI
۱۳۱ ANSI INCITS 398 ۲۰۰۸ English Information Technology Common Biometric Exchange F ANSI
۱۳۲ ANSI INCITS 399 ۲۰۰۴ English for Information Technology   Fibre Channel Switch ANSI
۱۳۳ ANSI INCITS 400-2004(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

SCSI Object-Based

S

ANSI
۱۳۴ ANSI INCITS 401 ۲۰۰۵ English Information Technology   SCSI Multimedia Commands ANSI
۱۳۵ ANSI INCITS 402 ۲۰۰۵ English for Information Technology   SCSI Architecture Mod ANSI
۱۳۶ ANSI INCITS 403 ۲۰۰۵ English for Information Technology   Automation/Drive Inte ANSI
۱۳۷ ANSI INCITS 404 ۲۰۰۶ English For Information Technology ??Fibre Channel ??Physi ANSI
۱۳۸ ANSI INCITS 405 ۲۰۰۵ English SCSI Block Commands – 2 (SBC-2)<br/><span class=’g ANSI
۱۳۹ ANSI INCITS 406 ۲۰۰۵ English Automation/Drive Interface   Transport Protocol (A ANSI
۱۴۰ ANSI INCITS 407 ۲۰۰۵ English for Information Technology   BIOS Enhanced Disk Dr ANSI
۱۴۱ ANSI INCITS 408 ۲۰۰۵ English for Information Technology   SCSI Primary Commands ANSI
۱۴۲ ANSI INCITS 409.1 ۲۰۰۵ English Biometric Performance Testing and Reporting – Part ANSI
۱۴۳ ANSI INCITS 409.2 ۲۰۰۵ English Biometric Performance Testing and Reporting – Part ANSI
۱۴۴ ANSI INCITS 409.3 ۲۰۰۵ English Biometric Performance Testing and Reporting – Part ANSI
۱۴۵ ANSI INCITS 409.4 ۲۰۰۶ English for Information Technology ??Biometric Performance ANSI
۱۴۶ ANSI INCITS 410 ۲۰۰۶ English for Information Technology ??Identification Cards ANSI
۱۴۷ ANSI INCITS 411 ۲۰۰۷ English iSCSI Management API ANSI
۱۴۸ ANSI INCITS 412 ۲۰۰۶ English for Information Technology ??SNIA Multipath Manage ANSI
۱۴۹ ANSI INCITS 413 ۲۰۰۷ English for Information Technology ??RapidIOTM Interconnec ANSI
۱۵۰ ANSI INCITS 414 ۲۰۰۶ English For Information Technology – Fibre Channel ??Backb ANSI
۱۵۱ ANSI INCITS 415 ۲۰۰۶ English For Information Technology ??Homeland Security Map ANSI
۱۵۲ ANSI INCITS 24762-2008(R ۲۰۰۹ English $ ANSI
۱۵۳ ANSI INCITS 31 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Codes for the Identificat ANSI
۱۵۴ ANSI INCITS 328-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

۱۹ mm DD-2 Helical S

ANSI
۱۵۵ ANSI INCITS 329-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

Magnetic Tape Cartri

ANSI
۱۵۶ ANSI INCITS 330-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

Reduced Block Comman

ANSI
۱۵۷ ANSI INCITS 333-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

SCSI Multimedia Comm

ANSI
۱۵۸ ANSI INCITS 334-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

Magnetic Tape Cartri

ANSI
۱۵۹ ANSI INCITS 335-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

SCSI-3 Stream Comman

ANSI
۱۶۰ ANSI INCITS 337-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

Scheduled Transfer P

ANSI
۱۶۱ ANSI INCITS 340-2000(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

AT Attachment with P

ANSI
۱۶۲ ANSI INCITS 359-2004(R ۲۰۰۹ English for Information Technology –

Role Based Access Co

ANSI
۱۶۳ ANSI INCITS 370 AMD 1-2007(R ۲۰۰۹ English for Information Technology –

ATA/ATAPI Host Adapt

ANSI
۱۶۴ ANSI INCITS 377 ۲۰۰۹ English Information Technology – Finger Pattern Data Inter ANSI
۱۶۵ ANSI INCITS 378 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Finger Minutiae Format fo ANSI
۱۶۶ ANSI INCITS 38 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Codes for the Identificat ANSI
۱۶۷ ANSI INCITS 381 ۲۰۰۹ English Information Technology ??Finger Image Based Data I ANSI
۱۶۸ ANSI INCITS 385-2004(R ۲۰۰۹ English for Information Technology –

Face Recognition For

ANSI
۱۶۹ ANSI INCITS 386-2004(R ۲۰۰۹ English for Information Technology –

Fibre Channel HBA AP

ANSI
۱۷۰ ANSI INCITS 399-2004(R ۲۰۰۹ English for Information Technology –

Fibre Channel Switch

ANSI
۱۷۱ ANSI INCITS 401-2005(R ۲۰۱۰ English for Information Technology –

SCSI Multimedia Comm

ANSI
۱۷۲ ANSI INCITS 374 AMD 1 ۲۰۰۷ English Information Technology ??Fibre Channel ??Single-By ANSI
۱۷۳ ANSI INCITS 374-2003(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

Fibre Channel –

Sin

ANSI
۱۷۴ ANSI INCITS 375-2004(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

Serial Bus Protocol

ANSI
۱۷۵ ANSI INCITS 377 ۲۰۰۴ English Information Technology – Finger Pattern Data Inter ANSI
۱۷۶ ANSI INCITS 378 ۲۰۰۴ English Information Technology ??Finger Minutiae Format fo ANSI
۱۷۷ ANSI INCITS 380-2003(R ۲۰۰۸ English for Information technology –

SCSI Stream Commands

ANSI
۱۷۸ ANSI INCITS 381 ۲۰۰۴ English Information Technology ??Finger Image Based Data I ANSI
۱۷۹ ANSI INCITS 382-2004(R ۲۰۰۸ English for Information Technology –

SCSI Media Changer C

ANSI
۱۸۰ ANSI INCITS 383 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Biometric Profile ??Inter ANSI
۱۸۱ ANSI INCITS 384 ۲۰۰۴ English Information Technology – Fibre Channel – Switch Fa ANSI
۱۸۲ ANSI INCITS 385 ۲۰۰۴ English Information Technology – Face Recognition Format f ANSI
۱۸۳ ANSI INCITS 386 ۲۰۰۴ English Information Technology – Fibre Channel HBA API (FC ANSI
۱۸۴ ANSI INCITS 387 ۲۰۰۴ English for Information Technology   Fibre Channel – Gener ANSI
۱۸۵ ANSI INCITS 388 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Storage Management ANSI
۱۸۶ ANSI INCITS 389 ۲۰۰۵ English for Information Technology – Protocol to Facilitat ANSI
۱۸۷ ANSI INCITS 390 ۲۰۰۵ English for Information Technology – Protocol to Facilitat ANSI
۱۸۸ ANSI INCITS 391 ۲۰۰۵ English Information technology – Protocol to Facilitate Op ANSI
۱۸۹ ANSI INCITS 392 ۲۰۰۵ English Information technology – Protocol to Facilitate Op ANSI
۱۹۰ ANSI INCITS 393 ۲۰۰۵ English Information Technology – Protocol to Facilitate Op ANSI
۱۹۱ ANSI INCITS 394 ۲۰۰۴ English for Information Technology – Application Profile f ANSI
۱۹۲ ANSI INCITS 395 ۲۰۰۵ English Information Technology – Biometric Data Interchang ANSI
۱۹۳ ANSI INCITS 397 SET ۲۰۰۵ English for Information Technology   AT Attachment with Pa ANSI
۱۹۴ ANSI INCITS 397 V1 AMD 1 ۲۰۰۷ English Information Technology ??AT Attachment with Packet ANSI
۱۹۵ ANSI INCITS 397 V1 ۲۰۰۵ English Information Technology ??AT Attachment with Packet ANSI
۱۹۶ ANSI INCITS 416 ۲۰۰۶ English For Information Technology ??Fibre Channel Protoco ANSI
۱۹۷ ANSI INCITS 417 ۲۰۰۶ English for Information Technology ??Serial Attached SCSI ANSI
۱۹۸ ANSI INCITS 418 ۲۰۰۶ English For Information Technology ??Fibre Channel ??Switc ANSI
۱۹۹ ANSI INCITS 419 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Fibre Channel ??Backbone ANSI
۲۰۰ ANSI INCITS 421 ۲۰۰۶ English For Information Technology ??Biometric Profile ??I ANSI
۲۰۱ ANSI INCITS 422 ۲۰۰۷ English Information Technology ??Application Profile for C ANSI
۲۰۲ ANSI INCITS 423.1 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Conformance Testing Metho ANSI
۲۰۳ ANSI INCITS 423.2 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Conformance Testing Metho ANSI
۲۰۴ ANSI INCITS 424 AMD 1 ۲۰۰۷ English for Information Technology ??Fibre Channel ??Frami ANSI
۲۰۵ ANSI INCITS 424 ۲۰۰۷ English for Information Technology ??Fibre Channel ??Frami ANSI
۲۰۶ ANSI INCITS 426 ۲۰۰۷ English Information Technology ??Fibre Channel ??Security ANSI
۲۰۷ ANSI INCITS 427 ۲۰۰۷ English Information Technology ??Fibre Channel ??Generic S ANSI
۲۰۸ ANSI INCITS 428 ۲۰۰۷ English Information technology – Storage Management Host B ANSI
۲۰۹ ANSI INCITS 429 ۲۰۰۸ English Conformance Testing Methodology for ANSI INCITS 35 ANSI
۲۱۰ ANSI INCITS 430 ۲۰۰۷ English Information Technology ??SCSI Multi-Media Commands ANSI
۲۱۱ ANSI INCITS 431 ۲۰۰۷ English Information Technology ??SCSI/ATA Translation (SAT ANSI
۲۱۲ ANSI INCITS 432 ۲۰۰۷ English Fabric Application Interface Standard (FAIS) ANSI
۲۱۳ ANSI INCITS 433 ۲۰۰۷ English Information Technology – Fibre Channel ??Link Serv ANSI
۲۱۴ ANSI INCITS 434 ۲۰۰۷ English Information Technology ??Tenprint Capture using Bi ANSI
۲۱۵ ANSI INCITS 435 ۲۰۰۷ English Information Technology ??Fibre Channel ??BaseT (FC ANSI
۲۱۶ ANSI INCITS 438 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Server Management Command ANSI
۲۱۷ ANSI INCITS 440 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Card Durability / Service ANSI
۲۱۸ ANSI INCITS 441 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Automation/Drive Interfac ANSI
۲۱۹ ANSI INCITS 443 ۲۰۰۸ English Fibre Channel ??Storage Network Ping (SNPing) ANSI
۲۲۰ ANSI INCITS 446 ۲۰۰۸ English Information Technology ??Identifying Attributes fo ANSI
۲۲۱ ANSI INCITS TR 27 ۲۰۰۱ English Information Technology   Address Offset Reserved A ANSI
۲۲۲ ANSI INCITS TR 28 ۲۰۰۲ English Information Technology   SCSI Domain Validation (S ANSI
۲۲۳ ANSI INCITS TR 31 ۲۰۰۲ English INCITS Technical Report for Information Technology ANSI
۲۲۴ ANSI INCITS TR 33 ۲۰۰۳ English INCITS Technical Report for Information Technology ANSI
۲۲۵ ANSI INCITS TR 35 ۲۰۰۴ English INCITS Technical Report for Information Technology ANSI
۲۲۶ ANSI INCITS TR 36 ۲۰۰۴ English INCITS Technical Report for Information Technology ANSI
۲۲۷ ANSI INCITS TR 37 ۲۰۰۴ English INCITS Technical Report for Information Technology ANSI
۲۲۸ ANSI INCITS TR 38 ۲۰۰۷ English Information Technology ??SMART Command Transport ( ANSI
۲۲۹ ANSI INCITS TR-32 ۲۰۰۳ English Information Technology – Fibre Channel – Managemen ANSI
۲۳۰ ANSI INCITS TR-39 ۲۰۰۵ English INCITS Technical Report

for Information Technolog

ANSI
۲۳۱ ANSI INCITS TR-42 ۲۰۰۷ English INCITS Technical Report for Information Technology ANSI
۲۳۲ ANSI IT10.2000 ۲۰۰۴ English Photography   Digital Still Cameras   JPEG 2000 DS ANSI
۲۳۳ ANSI IT10.7000 ۲۰۰۴ English Photography   Digital Still Cameras   Guidelines f ANSI
۲۳۴ ANSI IT2.37 ۲۰۰۱ English Photography – Print Grain Index – Assessment of Pr ANSI
۲۳۵ ANSI IT2.40 ۲۰۰۳ English Approved American National Standard for Photograph ANSI
۲۳۶ ANSI IT4.101 ۲۰۰۳ English for Photography   Processing Chemicals   Specifica ANSI
۲۳۷ ANSI IT4.104 ۲۰۰۲ English Photography   Processing Chemicals   Specification ANSI
۲۳۸ ANSI IT4.107 ۲۰۰۲ English for Photography   Processing Chemicals   Specifica ANSI
۲۳۹ ANSI IT4.156 ۲۰۰۲ English Approved American National Standard for Photograph ANSI
۲۴۰ ANSI MSE 2000 ۲۰۰۵ English A Management System for Energy ANSI
۲۴۱ ANSI N14.1 ۲۰۰۱ English Nuclear Materials – Uranium Hexafluoride – Packagi ANSI
۲۴۲ ANSI N14.33 ۲۰۰۵ English Characterizing Damaged Spent Nuclear Fuel For The ANSI
۲۴۳ ANSI N15.51 ۲۰۰۷ English Methods of Nuclear Material Control ??Measurement ANSI
۲۴۴ ANSI O1.1 ۲۰۰۴ English Woodworking Machinery – Safety Requirements (WMMA ANSI
۲۴۵ ANSI TR-28 ۲۰۰۲ English Information Technology – SCSI Domain Validation (S ANSI
۲۴۶ ANSI TR-31 ۲۰۰۵ English Interoperable Secure Key Exchange Key Block Specif ANSI
۲۴۷ ANSI Z129.1 ۲۰۰۶ English Hazardous Industrial Chemicals – Precautionary Lab ANSI
۲۴۸ ANSI Z130.1 ۲۰۰۴ English for Golf Cars ??Safety and Performance Specificati ANSI
۲۴۹ ANSI Z135 ۲۰۰۴ English for Personal Transport Vehicles   Safety and Perfo ANSI
۲۵۰ ANSI Z245.1 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۱ ANSI Z245.2 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۲ ANSI Z245.21 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۳ ANSI Z245.30 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۴ ANSI Z245.41 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۵ ANSI Z245.5 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۶ ANSI Z245.51 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۷ ANSI Z245.60 ۲۰۰۸ English Equipment Technology and Operations for Wastes and ANSI
۲۵۸ ANSI Z315.1 ۲۰۰۶ English Tricycles – Safety Requirements ANSI
۲۵۹ ANSI Z400.1 ۲۰۰۴ English Hazardous Workplace Chemicals ??Hazard Evaluation ANSI
۲۶۰ ANSI Z50.1 ۲۰۰۶ English Bakery Equipment – Safety Requirements ANSI
۲۶۱ ANSI Z8.1 ۲۰۰۶ English Commercial Laundry and Drycleaning Equipment and O ANSI
۲۶۲ ANSI Z80.1 ۲۰۰۵ English Ophthalmics ??Prescription Ophthalmic Lenses ??Rec ANSI
۲۶۳ ANSI Z80.10 ۲۰۰۳ English Opthalmics Instruments – Tonometers ANSI
۲۶۴ ANSI Z80.11 ۲۰۰۷ English for Ophthalmics ??Laser Systems for Corneal Reshap ANSI
۲۶۵ ANSI Z80.12 ۲۰۰۷ English Ophthalmics ??Multifocal Intraocular Lenses ANSI
۲۶۶ ANSI Z80.13 ۲۰۰۷ English Ophthalmics ??Phakic Intraocular Lenses ANSI
۲۶۷ ANSI Z80.17 ۲۰۰۸ English Ophthalmics – Focimeters – Now Copyrighted OLA ANSI
۲۶۸ ANSI Z80.18 ۲۰۰۳ English for Ophthalmics –

Contact Lens Care Products –

V

ANSI
۲۶۹ ANSI Z80.20-2004(E ۲۰۰۵ English for Ophthalmics –

Contact Lenses –

Standard Term

ANSI
۲۷۰ ANSI Z80.23 ۲۰۰۸ English Opthalmics – Corneal Topography Systems – Standard ANSI
۲۷۱ ANSI Z80.24 ۲۰۰۲ English Opthalmic Optics – Information Interchange for Oph ANSI
۲۷۲ ANSI Z80.27 ۲۰۰۱ English Ophthalmics – Aqueous Shunts for Glaucoma Applicat ANSI
۲۷۳ ANSI Z80.28 ۲۰۰۴ English Ophthalmics – Methods for Reporting Optical Aberra ANSI
۲۷۴ ANSI Z80.3 ۲۰۰۱ English for Ophthalmics –

Nonprescription Sunglasses and

ANSI
۲۷۵ ANSI Z80.5 ۲۰۰۴ English Ophthalmics – Requirements for Ophthalmic Frames – ANSI
۲۷۶ ANSI Z80.7 ۲۰۰۲ English Ophthalmic Optics – Intraocular Lenses – Now Copyr ANSI
۲۷۷ ANSI Z80.9 ۲۰۰۵ English Opthalmics ??Optical Devices for Low Vision ANSI
۲۷۸ ANSI Z97.1 ۲۰۰۴ English Safety glazing materials used in buildings ??safet ANSI
۲۷۹ ABMA B165.1 ۲۰۰۵ English for Power Tools –

Power-Driven Brushing Tools–

S

ANSI
۲۸۰ AGA GPTC Z380-TR-1 ۲۰۰۱ English Review of Integrity Management

For

Natural Gas T

ANSI
۲۸۱ ANSI PH22.177 ۱۹۸۲ English MOTION-PICTURE FILM (35-MM) – FOUR TRACK MAGNETIC ANSI
۲۸۲ ANSI PH3.101 ۱۹۸۳ English Photography (Cameras) – Tripod Connections for Ame ANSI
۲۸۳ ANSI PH3.17 ۱۹۷۲ English SPECIFICATIONS FOR PHOTOGRAPHIC OPTICAL FILTER SIZ ANSI
۲۸۴ ANSI PH3.41 ۱۹۷۲ English Slide and Filmstrip Projection, Practice for ANSI
۲۸۵ ANSI PH3.45 ۱۹۷۱ English Contact Uniformity Test for Photographic Contact P ANSI
۲۸۶ ANSI PH3.58 ۱۹۷۴ English Photographic High-Power Cubes (Battery Operated), ANSI
۲۸۷ ANSI PH3.60 ۱۹۷۹ English Multiflash Products, Safety Levels for ANSI
۲۸۸ ANSI PH3.601 ۱۹۸۱ English Focal Length Markings of Lenses ANSI
۲۸۹ ANSI PH3.62 ۱۹۷۴ English Test Method for Spring Release Characteristics of ANSI
۲۹۰ ANSI PH3.624 ۱۹۸۸ English Photography (Equipment) – Graphic Symbols for Cont ANSI
۲۹۱ ANSI PH3.68 ۱۹۷۸ English Test Instruments for Movie- and Still-Picture Came ANSI
۲۹۲ ANSI PH3.73 ۱۹۷۶ English Magicube Camera Socket Test Gage ANSI
۲۹۳ ANSI PH4.10 ۱۹۷۷ English Photographic Grade Blotters, Requirements for ANSI
۲۹۴ ANSI PH4.105 ۱۹۸۸ English Photography (Chemicals) – Sodium Acid Sulfate ANSI
۲۹۵ ANSI PH4.106 ۱۹۸۴ English Photography (Chemicals) – Acetic Acid, 28% Solutio ANSI
۲۹۶ ANSI PH4.134 ۱۹۸۳ English Photography (Chemicals) – Chlorohydroquinone ANSI
۲۹۷ ANSI PH4.151 ۱۹۸۶ English Photography (Chemicals) – Chromium Potassium Sulfa ANSI
۲۹۸ ANSI PH4.16 ۱۹۷۷ English Specifications for Chromium-Plated Surfaces for Fe ANSI
۲۹۹ ANSI PH4.179 ۱۹۸۶ English Photography (Chemicals) – Sodium Citrate, Dihydrat ANSI
۳۰۰ ANSI PH4.183 ۱۹۸۳ English Photography (Chemicals) – Ammonium Chloride ANSI
۳۰۱ ANSI PH4.2 ۱۹۸۶ English Photography (Processing)-Tanks for Sheet Films and ANSI
۳۰۲ ANSI PH4.202 ۱۹۸۶ English Photography (Chemicals) – Potassium Chloride ANSI
۳۰۳ ANSI PH4.203 ۱۹۷۹ English Specification for Photographic Grade Sodium Chlori ANSI
۳۰۴ ANSI PH4.232 ۱۹۷۹ English Photographic Grade Ammonium Hydroxide, NH4OH (Aque ANSI
۳۰۵ ANSI PH4.29 ۱۹۸۶ English Photography (Processing) – Black-And-White Films, ANSI
۳۰۶ ANSI PH4.300 ۱۹۸۵ English Photography (Chemicals) – Potassium Dichromate ANSI
۳۰۷ ANSI PH4.301 ۱۹۸۵ English Photography (Chemicals) – Potassium Permanganate ANSI
۳۰۸ ANSI PH4.4 ۱۹۸۶ English Photography (Processing)- Channel-Type Hangers for ANSI
۳۰۹ ANSI PH4.45 ۱۹۹۱ English Photography (Processing Wastes) – Determination of ANSI
۳۱۰ ANSI C135.17 ۱۹۷۹ English Galvanized Ferrous Bolt-Type Insulator Pins with L ANSI
۳۱۱ ANSI C135.4 ۱۹۷۹ English GALVANIZED FERROUS EYEBOLTS AND NUTS FOR OVERHEAD ANSI
۳۱۲ ANSI C78.1416 ۱۹۹۱ English Electric Lamps – FHS Projection Lamps ANSI
۳۱۳ ANSI C78.1424 ۱۹۹۱ English Electric Lamps – EXR Projection Lamp ANSI
۳۱۴ ANSI C78.1425 ۱۹۹۱ English Electric Lamps – EXW Projection Lamp ANSI
۳۱۵ ANSI C78.1426 ۱۹۹۱ English Electric Lamps – EXY Projection Lamp ANSI
۳۱۶ ANSI IT4.205 ۱۹۸۴ English Photography (Chemicals) – 5-Methylbenzotriazole ANSI
۳۱۷ ANSI IT4.303 ۱۹۸۴ English Photography (Chemicals) – Potassium Persulfate ANSI
۳۱۸ ANSI IT4.36 ۲۰۰۳ English Photography (Processing) – Photographic Processing ANSI
۳۱۹ ANSI IT7.105 ۱۹۹۲ English Audiovisual Equipment and Systems – Rating Plates ANSI
۳۲۰ ANSI IT7.213 ۱۹۹۹ English Audiovisual Systems – Slide Projectors – Basic Req ANSI
۳۲۱ ANSI IT7.218 ۱۹۹۰ English Audiovisual Systems – Support and Transportation o ANSI
۳۲۲ ANSI IT7.401 ۱۹۸۹ English Audiovisual Systems – Labelling for Educational Au ANSI
۳۲۳ ANSI IT7.503 ۱۹۹۱ English Audiovisual Systems – 35mm Single-Frame Front and ANSI
۳۲۴ ANSI L1.1 ۱۹۸۱ English SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR THE TEXTILE IND ANSI
۳۲۵ ANSI N43.3 ۱۹۹۳ English General Radiation Safety – Installations Using Non ANSI
۳۲۶ ANSI N43.5 ۱۹۷۷ English American National Standard N537: Radiological Safe ANSI
۳۲۷ ANSI O5.2 ۱۹۹۶ English Wood Products – Structural Glued Laminated Timber ANSI
۳۲۸ ANSI PH1.13 ۱۹۸۹ English PHOTOGRAPHY (FILM) – PLASTIC, WOOD, OR METAL CORES ANSI
۳۲۹ ANSI PH1.2 ۱۹۷۹ English DIMENSIONS OF AERIAL FILM SPOOLS (REVISED, CONSOLI ANSI
۳۳۰ ANSI PH1.23 ۱۹۹۲ English Photography – Glass Plates – Dimensions ANSI
۳۳۱ ANSI PH1.30 ۱۹۹۰ English Photography (Films) – Films in Rolls for Recording ANSI
۳۳۲ ANSI PH1.33 ۱۹۹۰ English Photography (Film) – 16mm, 35mm, 70mm, and 105mm S ANSI
۳۳۳ ANSI PH1.42 ۱۹۶۹ English METHOD FOR COMPARING THE COLOR STABILITIES OF PHOT ANSI
۳۳۴ ANSI PH1.44 ۱۹۹۰ English Photography (Films) – Rolls for Phototypesetting o ANSI
۳۳۵ ANSI PH1.46 ۱۹۷۹ English DIMENSIONS OF CONTAINERS FOR PACKAGING AND STORAGE ANSI
۳۳۶ ANSI PH1.71 ۱۹۸۹ English Photography (Film) – Sheet and Roll Films for Use ANSI
۳۳۷ ANSI PH2.13 ۱۹۶۵ English Testing Photographic Flash Lamps, Method for ANSI
۳۳۸ ANSI PH2.8 ۱۹۷۵ English Method for the Sensitometry of Industrial X-Ray Fi ANSI
۳۳۹ ANSI PH22.160M ۱۹۸۳ English MOTION-PICTURE EQUIPMENT – 8-MM TYPE S PROJECTION ANSI
۳۴۰ ANSI B11.1 ۲۰۰۹ English Machine Tools – Mechanical Power Presses – Safety ANSI
۳۴۱ ANSI B165.1 ۲۰۱۰ English Power Tools ??Power-Driven Brushing Tools??afety R ANSI
۳۴۲ ANSI N43.3 ۱۹۹۳ English General Radiation Safety – Installations Using Non ANSI
۳۴۳ ANSI Z21.1 ۲۰۰۸ English American National Standard for

Household Cooking

ANSI
۳۴۴ ANSI Z21.10.1 ۲۰۰۹ English American National Standard/

CSA Standard For

Gas

ANSI
۳۴۵ ANSI Z21.10.3 ۲۰۰۴ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۳۴۶ ANSI Z21.10.3A ۲۰۰۷ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۳۴۷ ANSI Z21.10.3B ۲۰۰۸ English American National Standard/ ANSI
۳۴۸ ANSI Z21.11.2B ۲۰۱۰ English Addenda to the Twenty-Fifth Edition of

ANSI Z21.1

ANSI
۳۴۹ ANSI Z21.13 ۲۰۱۰ English American National Standard/

CSA Standard For

Gas

ANSI
۳۵۰ ANSI Z21.13A ۲۰۱۰ English American National Standard/

CSA Standard For

Gas

ANSI
۳۵۱ ANSI Z21.17 ۱۹۹۸ English AMERICAN NATIONAL STANDARD/CSA STANDARD

FOR

DOME

ANSI
۳۵۲ ANSI Z21.20.2007 CSA C22.2.199 ۲۰۰۷ English American National Standard/

CSA Standard For

Aut

ANSI
۳۵۳ ANSI Z21.23A ۲۰۰۳ English GAS APPLIANCE

THERMOSTATS

ANSI
۳۵۴ ANSI Z21.47 ۲۰۰۶ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۳۵۵ ANSI Z21.50B ۲۰۰۹ English American National Standard/

CSA Standard For

Ven

ANSI
۳۵۶ ANSI Z21.81-2005 ۲۰۰۵ English American National Standard/

CSA Standard For

Cyl

ANSI
۳۵۷ ANSI Z21.81A-2007 ۲۰۰۷ English American National Standard/

CSA Standard For

Cyl

ANSI
۳۵۸ ANSI Z21.86 ۲۰۰۸ English American National Standard/

CSA Standard for

Ven

ANSI
۳۵۹ ANSI Z21.88 ۲۰۰۹ English American National Standard/

CSA Standard for

Ven

ANSI
۳۶۰ ANSI Z21.91 ۲۰۰۷ English American National Standard for

Ventless Firebox E

ANSI
۳۶۱ ANSI Z400.1-Z129.1 ۲۰۱۰ English for Hazardous Workplace Chemicals –

Hazard Evalua

ANSI
۳۶۲ ANSI Z535.1- ۰۰۶ English American National Standard

for Safety Colors

ANSI
۳۶۳ ANSI Z83.26 ۲۰۰۷ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۳۶۴ ANSI Z83.7 ۲۰۰۰ English AMERICAN NATIONAL STANDARD/CSA STANDARD

FOR

ANSI
۳۶۵ ANSI Z83.7A-2007 ERTA English Erratum to the

First Addenda to American National

ANSI
۳۶۶ ANSI Z83.7A ۲۰۰۷ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۳۶۷ ANSI Z83.7B ۲۰۰۹ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۳۶۸ ANSI Z83.8 ۲۰۰۶ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۳۶۹ ANSI PH7.101 ۱۹۸۴ English Audiovisual Systems – Symbols for Use on Equipment ANSI
۳۷۰ ANSI PH7.102 ۱۹۸۳ English Audiovisual Systems – Connectors for the Interconn ANSI
۳۷۱ ANSI PH7.103 ۱۹۸۸ English Audiovisual Systems – Preferred Electrical Values ANSI
۳۷۲ ANSI PH7.202 ۱۹۸۵ English Audiovisual Systems – Sound Filmstrip Projectors U ANSI
۳۷۳ ANSI S3.3 ۱۹۶۰ English Measurement of Electroacoustical Characteristics o ANSI
۳۷۴ ANSI S9.1 ۱۹۷۵ English GUIDE FOR THE SELECTION OF MECHANICAL DEVICES USED ANSI
۳۷۵ ANSI SVIA 1 ۱۹۹۰ English Four Wheel All-Terrain Vehicles – Equipment, Confi ANSI
۳۷۶ ANSI X4.20 ۱۹۷۷ English Office Machines and Printing Machines Used for Inf ANSI
۳۷۷ ANSI Z16.3 ۱۹۸۹ English Injury Statistics- Employee Off-The-Job Injury Exp ANSI
۳۷۸ ASA S12.9 PART 4 ۲۰۰۵ English Quantities and Procedures for Description and

Mea

ANSI
۳۷۹ ASC-X9 X9 TR 2 ۲۰۰۵ English Understanding,

Designing and

Producing Checks

ANSI
۳۸۰ ASC-X9 X9-TG-8 ۲۰۰۲ English CHECK SECURITY

GUIDELINE

ANSI
۳۸۱ ASC-X9 X9.100-10 ۲۰۰۶ English Paper Specifications for MICR Documents

Accredite

ANSI
۳۸۲ ASC-X9 X9.100-171 ۲۰۰۵ English Specifications for

Automated Identification of Se

ANSI
۳۸۳ ASC-X9 X9.95 ۲۰۰۵ English Trusted Time Stamp

Management and Security

ANSI
۳۸۴ ASSE Z117.1 ۲۰۰۳ English Safety Requirements

for Confined Spaces

ANSI
۳۸۵ ASSE Z15.1 ۲۰۰۶ English ANSI/ASSE Z15.1-2006

Safe Practices for

Motor Ve

ANSI
۳۸۶ ASSE Z244.1 ۲۰۰۳ English ANSI/ASSE Z244.1 – 2003 (R2008)

Control of Hazard

ANSI
۳۸۷ ASSE Z390.1 ۲۰۰۶ English ANSI/ASSE Z390.1-2006

Accepted Practices for

Hyd

ANSI
۳۸۸ ASSE Z490.1 ۲۰۰۹ English Criteria for Accepted Practices

in Safety, Health

ANSI
۳۸۹ ASSE Z590.2 ۲۰۰۳ English ANSI/ASSE Z590.2-2003

Criteria for Establishing t

ANSI
۳۹۰ CSA-AM ANSI Z83.17B-1992 ۱۹۹۲ English DIRECT GASFIRED DOOR HEATERS ANSI
۳۹۱ CSA-AM Z83.9A ۱۹۹۲ English GAS-FIRED DUCT FURNACES ANSI
۳۹۲ ICC ICC-ANSI A117.1 ۲۰۰۳ English Accessi ble and Usable

Buildings and Facilities

ANSI
۳۹۳ IEEE C136.31 ۲۰۰۱ English American National Standard for

Roadway Lighting E

ANSI
۳۹۴ IEEE N42.27 ۱۹۹۹ English American National Standard for

Determination of U

ANSI
۳۹۵ LIA Z136.7 ۲۰۰۸ English American National Standard

for Testing and Labeli

ANSI
۳۹۶ NEMA ANSLG C78.45 ۲۰۰۷ English American National Standard

for electric lamps—

S

ANSI
۳۹۷ NEMA C135.5 ۱۹۸۷ English American National Standard

for Zinc-Coated Ferrou

ANSI
۳۹۸ NEMA C135.7 ۱۹۸۷ English AMERICAN NATIONAL STANDARD            for zinc-coa ANSI
۳۹۹ NEMA C37.33 ۱۹۸۷ English American National Standard ANSI
۴۰۰ NEMA C37.72 ۱۹۸۷ English American National Standard

for Manually-Operated,

ANSI
۴۰۱ NEMA C50.10 ۱۹۹۰ English American National Standard                       f ANSI
۴۰۲ NEMA C50.15 ۱۹۸۹ English American National Standard ANSI
۴۰۳ NEMA C82.7 ۱۹۸۳ English American National Standard

for mercury lamp trans

ANSI
۴۰۴ NEMA C82.8 ۱۹۸۸ English American’ National Standard

for lamp transformers

ANSI
۴۰۵ NFPA B93.100M ۱۹۸۷ English Hydraulic fluid power – Hose assemblies – Method ANSI
۴۰۶ NFPA B93.104M ۱۹۸۷ English Hydraulic fluid power – Single rod cylinders,

۱۶۰

ANSI
۴۰۷ NFPA B93.105M ۱۹۸۷ English Hydraulic fluid power – Single rod cylinder, 160 b ANSI
۴۰۸ NFPA B93.106M ۱۹۸۷ English Hydraulic fluid power – Single rod cylinders, 160 ANSI
۴۰۹ NFPA B93.107M ۱۹۸۷ English Hydraulic fluid power – Single rod cylinders, 250 ANSI
۴۱۰ NFPA B93.11M ۱۹۸۱ English Hydraulic fluid power

Line tubing

Seamless low c

ANSI
۴۱۱ NFPA B93.2 ۱۹۸۶ English Fluid power systems and products –

Glossary

Appr

ANSI
۴۱۲ NFPA B93.23M ۱۹۷۲ English Hydraulic fluid power –

Filter elements –

Verifi

ANSI
۴۱۳ NFPA B93.25M ۱۹۷۲ English Hydraulic fluid power – Filter elements –

Verific

ANSI
۴۱۴ NFPA B93.32M ۱۹۷۳ English Groove dimensions for fluid power

radial compress

ANSI
۴۱۵ NFPA B93.51M ۱۹۸۰ English Pneumatic fluid power – Quick action couplings – ANSI
۴۱۶ NFPA B93.57M ۱۹۸۲ English Hydraulic fluid power –

Pumps and motors –

Geome

ANSI
۴۱۷ NFPA B93.76 ۱۹۸۸ English Hydraulic fluid power – Cylinders –

Housings for

ANSI
۴۱۸ NFPA B93.7M ۱۹۸۶ English Hydraulic fluid power =

Valves =

Mounting interf

ANSI
۴۱۹ NFPA B93.8 ۱۹۶۸ English Bore and rod size combinations and rod end configu ANSI
۴۲۰ NFPA B93.89M ۱۹۸۷ English Hydraulic fluid power – Single rod cylinders –

Mo

ANSI
۴۲۱ NFPA B93.93M ۱۹۸۷ H yd rau I ic fluid power – Cylinders -Piston seal ANSI
۴۲۲ NFPA B93.95M ۱۹۸۷ English Hydraulic fluid power – Positive displacement pump ANSI
۴۲۳ NFPA B93.98M ۱۹۸۷ English Rotary shaft lip type seals –

Nominal dimensions

ANSI
۴۲۴ NISO Z39.21 ۱۹۸۸ English National Information Standard Organization ANSI
۴۲۵ SAE B92.2M ۱۹۸۰ English Approved by American National

Standards Institute

ANSI
۴۲۶ ADDENDABTO ANSI Z21.10.3 ۲۰۰۴ English American National Standard/

CSA Standard for

Gas

ANSI
۴۲۷ ANSI Z97.1 ERTA ۲۰۱۰ English Safety glazing materials used in buildings ??safet ANSI
اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

تعداد فایل‌ها

485

حجم

427 مگابایت

از ابتدا تا سال

2010

دیدگاه ها (0)

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “استاندارد ANSI”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*