فیلتر محصولات / international standards / نمایش همه 12 نتایج
international standards
موجودی
کلمات کلیدی
بر اساس
دسته بندی
فروش ویژه

استاندارد ISO

7,360,000 ریال 1,728,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد IEEE

4,600,000 ریال 1,568,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد IEC

5,244,000 ریال 1,568,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد DIN

6,440,000 ریال 1,664,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد BSI

9,200,000 ریال 1,728,000 ریال

استاندارد AWS

2,024,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد ASTM

6,440,000 ریال 1,664,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد ASME

4,600,000 ریال 1,960,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد ASHRAE

1,600,000 ریال 1,400,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد API

6,440,000 ریال 2,500,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد ANSI

2,024,000 ریال 1,800,000 ریال
فروش ویژه

استاندارد AGMA

1,840,000 ریال 1,500,000 ریال