نمایش 65–80 از 119 نتیجه

Placeholder

گزیده ی دیوان اشعار ایرج میرزا

12,500 
Placeholder

دیوان مثنوی انتظار

48,000 

گزیده ی اشعار ملک الشعرای بهار

16,500 
Placeholder

گزیده ی دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی (شامل: مطلع الانوار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آیینه ی اسکندری و هشت بهشت)

13,000 
Placeholder

گزیده ی آثار شیخ عطار نیشابوری (شامل: الهی نامه، اسرارنامه، پندنامه، خسرونامه، مختارنامه، مصیبت نامه، منطق الطیر، مظهرالعجایب، جوهرالذات و دیوان غزلیا

28,500 
Placeholder

فلسفه ی حج و اثرات تربیتی آن از دیدگاه معصومین (ع)

45,000 
Placeholder

داستانهای شگفت انگیز

14,000 
Placeholder

تجارت نامشروع

12,000 
ناموجود Placeholder

جنین سالم، کودک سالم

20,000 
Placeholder

ساز و سایه

12,000 

دیوان شمس مغربی (نسخه الکترونیک)

96,000  90,000 

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری

40,000 
طراحی و پیاده سازی اینترانت

پیاده سازی، سازماندهی و مدیریت بهینه اینترانت

72,000 

گزیده کلیات سعدی شیرازی “شامل بوستان، گلستان، غزلیات، رباعیات، قطعات و قصاید”

47,000 

گزیده دیوان حکیم ناصرخسرو قبادیانی

43,000 

می خواهم دوستت بدارم

75,000