نمایش یک نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36

استاندارد ISO

736,000 تومان 50,000 تومان

International Organization for Standardization

استانداردهای سازمان بین‌المللی استاندارد

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد IEEE

460,000 تومان 50,000 تومان

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association

انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد IEC

524,400 تومان 50,000 تومان

International Electrotechnical Commission

استاندارد کمیته بین‏‌المللی الکترونیک

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد DIN

644,000 تومان 50,000 تومان

Deutsches Institut für Normung, German national organization for standardization

استاندارد ملی آلمان

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد BSI

920,000 تومان 50,000 تومان

British Standards Institution

استاندارد موسسه استانداردهای بریتانیا

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد AWS

202,400 تومان 50,000 تومان

American Welding Society

استاندارد انجمن جوشکاری امریکا

ارسال بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال

استاندارد ASTM

644,000 تومان 50,000 تومان

American Society for Testing Materials

استاندارد انجمن تست مواد

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد ASME

460,000 تومان 50,000 تومان

American Society of Mechanical Engineers

استاندارد انجمن امریکایی مهندسین مکانیک

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد ASHRAE

160,000 تومان 50,000 تومان

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

استاندارد تاسیسات ساختمان (گرمایشی، سرمایشی و تهویه‌ی مطبوع)

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد API

644,000 تومان 50,000 تومان

American Petroleum Institute

استانداردهای موسسه ی نفت امریکا

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد ANSI

202,400 تومان 50,000 تومان

American National Standards Institute

استانداردهای ملی آمریکا

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)

استاندارد AGMA

184,000 تومان 50,000 تومان

The American Gear Manufacturers Association

استاندارد انجمن تولید کنندگان چرخ‌دنده

ارسال رایگان تمام شهرها بصورت سی.دی یا دی.وی.دی یا فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال (بسته به حجم فایلها)