کتاب چاپی

کتاب‌هایی که توسط انتشارات فرهنگ دانشجو (شماره پروانه 5540) چاپ شده‌اند.

کتاب چاپی و کتاب الکترونیکی دارای قوانین کپی رایت (حمایت از پدیدآورنده) هستند و نقض این قوانین، پیگیرد قانونی دارد.