تابع Code در اکسل

تابع  CODE

شرح عملکرد

تابع CODE، کد اسکی مربوط به یک کاراکتر یا کد اسکی کاراکتر اول یک رشته‌ی متنی را بر می‌گرداند.

(جدول کدهای اسکی).


توابع مرتبط یا مشابه

تابع  CHAR


شکل و ساختار

CODE( text )


پارامترها یا آرگومانهای ورودی

text  : کاراکتری است که کد اسکی آن مطلوب است؛ در صورتی که به جای یک کاراکتر از یک رشته‌ی متنی استفاده گردد، فقط کد اسکی کاراکتر اول آن رشته‌ی متنی بازیابی شده و از بقیه کاراکترها صرف‌نظر می‌شود.


قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000


نوع تابع در اکسل

Worksheet function


مثال در فایل اکسل (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

*CDE
۱داده (ورودی)نتیجه (خروجی)فرمول
۲Y۸۹=CODE(C2)
۳x۱۲۰=CODE(C3)
۴xepub۱۲۰=CODE(C4)
۵۱۴۹=CODE(C5)
۶ش۲۱۲=CODE(C6)

مثال آنلاین: لطفا فایل code را از داخل پوشه باز کنید: