تابع char در اکسل

تابع  CHAR

 

شرح عملکرد

تابع CHAR ، کاراکتر را بر اساس کد اسکی آن ایجاد می‌کند (جدول کدهای اسکی).


توابع مرتبط یا مشابه

تابع  CODE


شکل و ساختار

CHAR(ascii_value)


پارامترها یا آرگومانهای ورودی

ascii_value  : مقدار کد اسکی است که برای بازیابی کاراکتر استفاده می‌شود (کد اسکی کاراکتر مورد نظر است).


قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000


نوع تابع در اکسل

Worksheet function


مثال در فایل اکسل (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

*CDE
۱داده (ورودی)نتیجه (خروجی)فرمول
۲۶۳?=CHAR(C2)
۳۹۹c=CHAR(C3)
۴۲۱۲ش=CHAR(C4)
۵۱۲=CHAR(C5)
۶۱۱۹w=CHAR(C6)

مثال آنلاین: لطفا فایل char را از داخل پوشه باز کنید: